Soru:

4. 2. Türklerle-Çinliler arasındaki ekonomik ilişkilerin Asya Hun Devleti Dönemi'nde olduğu gibi Kök Türkler Döne- mi'nde de dev

4.
2. Türklerle-Çinliler arasındaki ekonomik ilişkilerin Asya
Hun Devleti Dönemi'nde olduğu gibi Kök Türkler Döne-
mi'nde de devam etmesinde;
remis
oveka
1. Türklerin ve Çinlilerin üretiminin birbirlerinin gereksinim-
lerini karşılayacak nitelikte olması,

4. 2. Türklerle-Çinliler arasındaki ekonomik ilişkilerin Asya Hun Devleti Dönemi'nde olduğu gibi Kök Türkler Döne- mi'nde de devam etmesinde; remis oveka 1. Türklerin ve Çinlilerin üretiminin birbirlerinin gereksinim- lerini karşılayacak nitelikte olması, II. bazı Türk devletlerinin Çin entrikaları sonucunda yıkılmış olması, III. Türklerin konargöçer, Çinlilerin yerleşik yaşam tarzını devam ettirmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? C) Yalnız III Cara A) Yalnız B) Yalnız 11 D) I ve III E) II ve III Yanıt Yayınları

Soru Çözümünü Göster