Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4 3.) XVII. yüzyılda Anadolu'da yaşanan "Celali İsyan- ları'nın" nedenleri arasında yer alan; 1. taşrada asayişin sağlanamaması,

4
3.) XVII. yüzyılda Anadolu'da yaşanan "Celali İsyan-
ları'nın" nedenleri arasında yer alan;
1. taşrada asayişin sağlanamaması, can ve mal gü-
venliğinin korunamaması,
II. temel tüketim mallarında aşırı fiyat artışlarının ya-
şanması,
III. taşradaki devle

4 3.) XVII. yüzyılda Anadolu'da yaşanan "Celali İsyan- ları'nın" nedenleri arasında yer alan; 1. taşrada asayişin sağlanamaması, can ve mal gü- venliğinin korunamaması, II. temel tüketim mallarında aşırı fiyat artışlarının ya- şanması, III. taşradaki devlet memurlarının rüşvet alması ve il- timasın yaygınlaşması durumlarından hangileri, bu isyanların sosyal veya ekonomik nedenlerle gerçekleştiğine kanıt gösterilebilir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III Dičer sayfaya geciniz