Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Ağırlığı önemsenmeyen makaralar kullanılarak oluş- turulan düzenekte 2 kg ve 3 kg kütleli K ve L cisimleri şekildeki gibi den

4. Ağırlığı önemsenmeyen makaralar kullanılarak oluş-
turulan düzenekte 2 kg ve 3 kg kütleli K ve L cisimleri
şekildeki gibi dengededir. Düzenek 48 N'lik sabit bir
kuvvetle düşey doğrultuda çekildiğinde K ve L cisimle-
rinin kazandıkları ivmeler sırasıyla

4. Ağırlığı önemsenmeyen makaralar kullanılarak oluş- turulan düzenekte 2 kg ve 3 kg kütleli K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir. Düzenek 48 N'lik sabit bir kuvvetle düşey doğrultuda çekildiğinde K ve L cisimle- rinin kazandıkları ivmeler sırasıyla ak ve a oluyor. 1 T F↓ düşey ak (m/s²) A) 0 B) 2 C) 2 D) 2 E) 5 yatay abitiml 2 kg K L 3 kg Buna göre, ak ve a değerleri kaçtır? (g = 10 N/kg) - yatay a (m/s²) 0 0 2 3 1 25 (d