%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dinamik Soruları

9.
Yatay bir düzlemde bulunan bir cisme ait kuvvet-ivme
grafigi verilmiştir
Buna göre.
ivme
Tak.
1 Yatay düzlem surtunmelidir.
1
II. Cismin kütlesi daha büyük olursa açısı artar.
III. Cismin kütlesi daha küçük olursa AF degeri azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) I ve Ill
► Kuvve!
E) I. II ve III
C) Yalnız ill
Fizik
Dinamik
9. Yatay bir düzlemde bulunan bir cisme ait kuvvet-ivme grafigi verilmiştir Buna göre. ivme Tak. 1 Yatay düzlem surtunmelidir. 1 II. Cismin kütlesi daha büyük olursa açısı artar. III. Cismin kütlesi daha küçük olursa AF degeri azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) I ve Ill ► Kuvve! E) I. II ve III C) Yalnız ill
18.
OK
= 50 m/s
150 m
= 20 m/s
B) 3
90=0
K, L cisimlerinin hızları 50 m/s ve 20 m/s dir. Ara-
larında 150 metre kaldığı anda K sabit ivme ile
yavaşlıyor.
Çarpışmanın olmaması için K nın ivmesi en
az kaç m/s² olması gerekir?
A) 2
C) 4
D) 5
E) 6
Fizik
Dinamik
18. OK = 50 m/s 150 m = 20 m/s B) 3 90=0 K, L cisimlerinin hızları 50 m/s ve 20 m/s dir. Ara- larında 150 metre kaldığı anda K sabit ivme ile yavaşlıyor. Çarpışmanın olmaması için K nın ivmesi en az kaç m/s² olması gerekir? A) 2 C) 4 D) 5 E) 6
Örnek:
BW-J
T₂
A)
B)
C)
m₂=3 kg
E)
fem 76
2 4
AO
T₁ (N)
40
20
50
20
20
60
m₁=2 kg
m₂=5 kg
Makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsenmediği sis-
tem serbest bırakılıyor.
Sistern hareket halinde iken iplerde meydana gelen T₁,
T₂ ve T3 gerilme kuvvetleri kaç N olur? (g = 10 m/s²)
2
T₂ (N)
18
24
32
40
32
T₂ (N)
32
112
56
64
64
Fizik
Dinamik
Örnek: BW-J T₂ A) B) C) m₂=3 kg E) fem 76 2 4 AO T₁ (N) 40 20 50 20 20 60 m₁=2 kg m₂=5 kg Makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsenmediği sis- tem serbest bırakılıyor. Sistern hareket halinde iken iplerde meydana gelen T₁, T₂ ve T3 gerilme kuvvetleri kaç N olur? (g = 10 m/s²) 2 T₂ (N) 18 24 32 40 32 T₂ (N) 32 112 56 64 64
6.
A) 20
F
m
2m
Sürtünmesiz yatay zeminde K ve L cisimleri yatay F kuvvetinin
etkisinde hareket ediyor. K'nin L'ye uyguladığı kuvvet FK'dir.
Buna göre;
K
1. F kuvvetinin büyüklüğünü artırmak
II. K'nin kütlesini artırmak
III. L'nin kütlesini azaltmak
A) Yalnız I
işlemlerinden hangileri FK'nin büyüklüğünü artırmak için tek
başına yapılabilir?
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
A) 4
9.
Fizik
Dinamik
6. A) 20 F m 2m Sürtünmesiz yatay zeminde K ve L cisimleri yatay F kuvvetinin etkisinde hareket ediyor. K'nin L'ye uyguladığı kuvvet FK'dir. Buna göre; K 1. F kuvvetinin büyüklüğünü artırmak II. K'nin kütlesini artırmak III. L'nin kütlesini azaltmak A) Yalnız I işlemlerinden hangileri FK'nin büyüklüğünü artırmak için tek başına yapılabilir? D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III A) 4 9.
24. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan 4 kg ve 6 kg
kütleli K ve L cisimlerinden L'ye 40 N'lik yatay bir kuvvet
uygulandığında K ve L cisimleri şekildeki gibi birlikte hare-
ket etmektedir.
4 kg
6 kg
K
L
4
F = 40 N
C) 0,3
yer (yatay)
Buna göre, K ile L arasındaki sürtünme katsayısı kaç-
tır? (g = 10 m/s²)
A) 0,1
B) 0,2
D) 0,4
E) 0,5
Fizik
Dinamik
24. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan 4 kg ve 6 kg kütleli K ve L cisimlerinden L'ye 40 N'lik yatay bir kuvvet uygulandığında K ve L cisimleri şekildeki gibi birlikte hare- ket etmektedir. 4 kg 6 kg K L 4 F = 40 N C) 0,3 yer (yatay) Buna göre, K ile L arasındaki sürtünme katsayısı kaç- tır? (g = 10 m/s²) A) 0,1 B) 0,2 D) 0,4 E) 0,5
Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki K, L ve
M cisimlerine yatay F kuvveti uygulanmaktadır.
Buna göre,
M
cisminin L cismine uyguladığı kuvvet, L cismi-
nin M cismine uyguladığı kuvvetten büyüktür.
IM cismi sistemden çıkarılırsa, L cisminin K cis-
mine uyguladığı kuvvet azalır.
IM cismi sistemden çıkarılırsa, L cismine etki
eden net kuvvet artar.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalniz
D) ve Til
B) Yathiz II
yatay
C) Yalnız III
EXT, II ve III
7
Fizik
Dinamik
Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki K, L ve M cisimlerine yatay F kuvveti uygulanmaktadır. Buna göre, M cisminin L cismine uyguladığı kuvvet, L cismi- nin M cismine uyguladığı kuvvetten büyüktür. IM cismi sistemden çıkarılırsa, L cisminin K cis- mine uyguladığı kuvvet azalır. IM cismi sistemden çıkarılırsa, L cismine etki eden net kuvvet artar. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalniz D) ve Til B) Yathiz II yatay C) Yalnız III EXT, II ve III 7
E) I, II ve III
2. Sürtünmesiz yatay düzlemde bir dinamometreye bağlı ip,
sabit yatay F kuvvetiyle çekilince dinamometrenin gösterdiği
değer N, cismin ivmesi a kadar oluyor.
dinamometre
D) II ve III
EI
Cisim O noktasından sonra sürtünmeli ortama girdiğinde,
1. Dinamometrenin gösterdiği değer artar.
II. Dinamometrenin gösterdiği değer azalır.
Va ivmesi azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(ipin ve dinamometrenin ağırlığı önemsenmiyor.)
A) Yalniz
B) Yalnız II
SUPARA
C) I ve III
E) Yalnız III
C) f, >
4. Ü
57
Fizik
Dinamik
E) I, II ve III 2. Sürtünmesiz yatay düzlemde bir dinamometreye bağlı ip, sabit yatay F kuvvetiyle çekilince dinamometrenin gösterdiği değer N, cismin ivmesi a kadar oluyor. dinamometre D) II ve III EI Cisim O noktasından sonra sürtünmeli ortama girdiğinde, 1. Dinamometrenin gösterdiği değer artar. II. Dinamometrenin gösterdiği değer azalır. Va ivmesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? (ipin ve dinamometrenin ağırlığı önemsenmiyor.) A) Yalniz B) Yalnız II SUPARA C) I ve III E) Yalnız III C) f, > 4. Ü 57
N-T=2
18. Sürtünmesiz bir düzenekte 2 kg kütleli cisme düşey doğ-
rultudaki 8 N'lik kuvvet şekildeki gibi uygulandığında ipteki
gerilme kuvvetinin büyüklüğü T olmaktadır.
A) 18
2 kg
T
8 N
B) 20
ip
3 kg
Buna göre, T kaç N'dir?
(g = 10 m/s2; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)
C) 22
D) 24
37°
N
E) 30
Fizik
Dinamik
N-T=2 18. Sürtünmesiz bir düzenekte 2 kg kütleli cisme düşey doğ- rultudaki 8 N'lik kuvvet şekildeki gibi uygulandığında ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T olmaktadır. A) 18 2 kg T 8 N B) 20 ip 3 kg Buna göre, T kaç N'dir? (g = 10 m/s2; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8) C) 22 D) 24 37° N E) 30
7
3. Araçlarda, ani hızlanma ve yavaşlamadan dolayı eylemsizlik
etkisiyle oluşabilecek kazalardan korunmak için özel güven-
lik donanımları bulunmaktadır.
Hareket
Bu güvenlik donanımları,
Emniyet kemeri
II. Hava yastıkları
III. Otomatik vites sistemi
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve I
Test
E) I, II ve II
C) ve II
Il
Fizik
Dinamik
7 3. Araçlarda, ani hızlanma ve yavaşlamadan dolayı eylemsizlik etkisiyle oluşabilecek kazalardan korunmak için özel güven- lik donanımları bulunmaktadır. Hareket Bu güvenlik donanımları, Emniyet kemeri II. Hava yastıkları III. Otomatik vites sistemi verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve I Test E) I, II ve II C) ve II Il
8. Yatay masa üzerinde duran bir cisim, ipin ucuna uygulanan
yatay düzleme paralel F kuvvetiyle şekildeki gibi çekiliyor.
ip
fs
W
F
D) Il ve Ill
Dym
yatay düzlem
Sistem içerisindeki kuvvetlerden bazıları,
W: Dünyanın cisme uyguladığı çekim kuvveti
N: Yatay yüzeyin cisme uyguladığı normal kuvveti
Fş: Yatay yüzeyin cisme uyguladığı sürtünme kuvveti
FT: İpte oluşan gerilme kuvveti
yukarıdaki gibi tanımlanıyor.
Buna göre,
1.
W ve N
✓
II. Fs ve FT
III. N ve Fs
verilen kuvvet çiftlerinden hangileri etki
değildir?
A) Yalnız il
B) Yalnız III
Test 6
E) I e III
tepki çifti
C)1X611
Fizik
Dinamik
8. Yatay masa üzerinde duran bir cisim, ipin ucuna uygulanan yatay düzleme paralel F kuvvetiyle şekildeki gibi çekiliyor. ip fs W F D) Il ve Ill Dym yatay düzlem Sistem içerisindeki kuvvetlerden bazıları, W: Dünyanın cisme uyguladığı çekim kuvveti N: Yatay yüzeyin cisme uyguladığı normal kuvveti Fş: Yatay yüzeyin cisme uyguladığı sürtünme kuvveti FT: İpte oluşan gerilme kuvveti yukarıdaki gibi tanımlanıyor. Buna göre, 1. W ve N ✓ II. Fs ve FT III. N ve Fs verilen kuvvet çiftlerinden hangileri etki değildir? A) Yalnız il B) Yalnız III Test 6 E) I e III tepki çifti C)1X611
20m
1. Yatay bir zeminde durmakta olan cisme etki eden yataya
paralel kuvvetin, cisme kazandırdığı ivmenin grafiği şekildeki
gibidir.
İvme (m/s²)
D) I ye l
2
10 Kuvvet (N)
Buna göre,
I. Cismin kütlesi 2 kg'dır.
II. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin en büyük değeri
2 N'dur.
III. Cisim harekete başladıktan 3 s sonraki hızı 12 m/s olur.
yargılarından hangileri kesin doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
Kuvvet ve Harek
TE
3
10=M.4
E) I, II ve III
C) Yalnız III
3.
m=12 = 11²5
=2,8
us
K
A
R
A
A
Ġ
A
Yo
no
da
A
E
Fizik
Dinamik
20m 1. Yatay bir zeminde durmakta olan cisme etki eden yataya paralel kuvvetin, cisme kazandırdığı ivmenin grafiği şekildeki gibidir. İvme (m/s²) D) I ye l 2 10 Kuvvet (N) Buna göre, I. Cismin kütlesi 2 kg'dır. II. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin en büyük değeri 2 N'dur. III. Cisim harekete başladıktan 3 s sonraki hızı 12 m/s olur. yargılarından hangileri kesin doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II Kuvvet ve Harek TE 3 10=M.4 E) I, II ve III C) Yalnız III 3. m=12 = 11²5 =2,8 us K A R A A Ġ A Yo no da A E
1. Bir grup öğrenci Galileo'nun egik düzlem deneyini tekrarlı- |
yor. Çok kaygan pürüssüz bir yüzeyi bükerek şekildeki görü-
nümü kazandırıyorlar. Yüzeyin K noktasından serbest bırak-
tıkları bir bilye sağ tarafa L düzeyine kadar çıkıyor. Sağ
taraftaki yüzeyi sırayla 1, 2 ve 3 konumuna getirerek deneyi I
tekrarladıklarında bilye her seferinde L yüzeyine kadar çıkı-
I
yor.
Buna göre, bu deney
2
D) I ve II
Kuvvet ve
1.
Eylemsizlik yasasını doğrular.
11. Newton'un ikinci yasasını doğrular. F=ma
Facto
F=MQ
TII. Newton'un üçüncü yasasını doğrular.
yargılarından hangileri doğrudur? yest
Ethi-Te
A) Yalnız I
B) Yalnız
3
E) I, II ve III
*L
C) Yalnız III
I
van
Fizik
Dinamik
1. Bir grup öğrenci Galileo'nun egik düzlem deneyini tekrarlı- | yor. Çok kaygan pürüssüz bir yüzeyi bükerek şekildeki görü- nümü kazandırıyorlar. Yüzeyin K noktasından serbest bırak- tıkları bir bilye sağ tarafa L düzeyine kadar çıkıyor. Sağ taraftaki yüzeyi sırayla 1, 2 ve 3 konumuna getirerek deneyi I tekrarladıklarında bilye her seferinde L yüzeyine kadar çıkı- I yor. Buna göre, bu deney 2 D) I ve II Kuvvet ve 1. Eylemsizlik yasasını doğrular. 11. Newton'un ikinci yasasını doğrular. F=ma Facto F=MQ TII. Newton'un üçüncü yasasını doğrular. yargılarından hangileri doğrudur? yest Ethi-Te A) Yalnız I B) Yalnız 3 E) I, II ve III *L C) Yalnız III I van
8. Düşey duvarın yüzeyine bir cisim yerleştirilip
şekildeki gibi F kuvvetiyle itiliyor.
Cisim hareket etmediğine göre,
Cisme etki eden sürtünme kuvveti, F'den
büyüktür.
Cisme etki eden sürtünme kuvveti, cis-
min ağırlığına eşittir.
III. F kuvvetinin büyüklüğü arttırılırsa, cisme etki eden sür-
tünme kuvveti artar.
yargılarından hangileri kesin doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnızl
D) We III
(C) II ve III
fs= k₁~
E) I, II e III
Fizik
Dinamik
8. Düşey duvarın yüzeyine bir cisim yerleştirilip şekildeki gibi F kuvvetiyle itiliyor. Cisim hareket etmediğine göre, Cisme etki eden sürtünme kuvveti, F'den büyüktür. Cisme etki eden sürtünme kuvveti, cis- min ağırlığına eşittir. III. F kuvvetinin büyüklüğü arttırılırsa, cisme etki eden sür- tünme kuvveti artar. yargılarından hangileri kesin doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnızl D) We III (C) II ve III fs= k₁~ E) I, II e III
***
11. Yatay düzlemde K noktasında durmakta olan 2 kg küt-
leli bir cisme sabit büyüklükteki F kuvveti şekildeki gibi
uygulanıyor. Yolun KL bölümü sürtünmesiz, LM bölümü
sürtünmelidir.
2 kg
K
D
F
gen
B) 0,4
L
M
KL aralığında 4 m/s ivme ile hızlanan cisim LM
aralığında 2 m/s² ivme ile yavaşladığına göre, LM
aralığında cisimle yol arasındaki sürtünme katsayısı
kaçtır?
(g = 10 m/s²)
A) 0,3
C) 0,5 D) 0,6
-- yatay
E) 0,7
14.
Fizik
Dinamik
*** 11. Yatay düzlemde K noktasında durmakta olan 2 kg küt- leli bir cisme sabit büyüklükteki F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Yolun KL bölümü sürtünmesiz, LM bölümü sürtünmelidir. 2 kg K D F gen B) 0,4 L M KL aralığında 4 m/s ivme ile hızlanan cisim LM aralığında 2 m/s² ivme ile yavaşladığına göre, LM aralığında cisimle yol arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g = 10 m/s²) A) 0,3 C) 0,5 D) 0,6 -- yatay E) 0,7 14.
5. Sürtünmesiz eğik düzlemde X, Y, Z cisimlerine F kuvveti
uygulandığında cisimler a ivmesi ile yukarı doğru hızlanı-
F
Fret=mtop. asis
yor.
Z
I. F kuvveti
T₂
T₁
a
X
mgsind
Eğimli yola paralel iplerdeki T₁ ve T₂ gerilme kuvvetle-
rinin büyüklüklerinin
T₁
1 oranını hesaplayabilmek için;
T₂
II. X'in kütlesi
Mg sind
mgsink
Yatay
III. Y'nin kütlesi
IV. Z'nin kütlesi
V. a açısı
niceliklerinden hangileri bilinmesi gerekli ve yeterlidir?
A) I ve V
B) II ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
EI, II, III, IV ve V
Fret=F- (Gx+ Gy+ 6₂)
Eğik düzene
leve
Fizik
Dinamik
5. Sürtünmesiz eğik düzlemde X, Y, Z cisimlerine F kuvveti uygulandığında cisimler a ivmesi ile yukarı doğru hızlanı- F Fret=mtop. asis yor. Z I. F kuvveti T₂ T₁ a X mgsind Eğimli yola paralel iplerdeki T₁ ve T₂ gerilme kuvvetle- rinin büyüklüklerinin T₁ 1 oranını hesaplayabilmek için; T₂ II. X'in kütlesi Mg sind mgsink Yatay III. Y'nin kütlesi IV. Z'nin kütlesi V. a açısı niceliklerinden hangileri bilinmesi gerekli ve yeterlidir? A) I ve V B) II ve III C) III ve IV D) II, III ve IV EI, II, III, IV ve V Fret=F- (Gx+ Gy+ 6₂) Eğik düzene leve
3. Aynı maddeden yapılmış 3m, 2m, m kütleli X, Y, Z
cisimleri sürtünmeli düzenekte sabit hızla hareket edi-
yor.
3m
X
wy-5mgik
Haf
SA
ench
X ile Y cisimlerinin arasındaki ip koparsa, Y cismi-
nin ivmesi kaç m/s² olur?
(g = 10 N/kg)
A) 3
B)
5
2
2m
Y
C) 2
my
Z m
banq
3
D) 2
E) 1
0₁6444=
Fizik
Dinamik
3. Aynı maddeden yapılmış 3m, 2m, m kütleli X, Y, Z cisimleri sürtünmeli düzenekte sabit hızla hareket edi- yor. 3m X wy-5mgik Haf SA ench X ile Y cisimlerinin arasındaki ip koparsa, Y cismi- nin ivmesi kaç m/s² olur? (g = 10 N/kg) A) 3 B) 5 2 2m Y C) 2 my Z m banq 3 D) 2 E) 1 0₁6444=