Dinamik Soruları

9.
Yatay bir düzlemde bulunan bir cisme ait kuvvet-ivme
grafigi verilmiştir
Buna göre.
ivme
Tak.
1 Yatay düzlem surtunmelidir.
1
II. Cismin kütlesi daha büyük olursa açısı artar.
III. Cismin kütlesi daha küçük olursa AF degeri azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) I ve Ill
► Kuvve!
E) I. II ve III
C) Yalnız ill
Fizik
Dinamik
9. Yatay bir düzlemde bulunan bir cisme ait kuvvet-ivme grafigi verilmiştir Buna göre. ivme Tak. 1 Yatay düzlem surtunmelidir. 1 II. Cismin kütlesi daha büyük olursa açısı artar. III. Cismin kütlesi daha küçük olursa AF degeri azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) I ve Ill ► Kuvve! E) I. II ve III C) Yalnız ill
18.
OK
= 50 m/s
150 m
= 20 m/s
B) 3
90=0
K, L cisimlerinin hızları 50 m/s ve 20 m/s dir. Ara-
larında 150 metre kaldığı anda K sabit ivme ile
yavaşlıyor.
Çarpışmanın olmaması için K nın ivmesi en
az kaç m/s² olması gerekir?
A) 2
C) 4
D) 5
E) 6
Fizik
Dinamik
18. OK = 50 m/s 150 m = 20 m/s B) 3 90=0 K, L cisimlerinin hızları 50 m/s ve 20 m/s dir. Ara- larında 150 metre kaldığı anda K sabit ivme ile yavaşlıyor. Çarpışmanın olmaması için K nın ivmesi en az kaç m/s² olması gerekir? A) 2 C) 4 D) 5 E) 6
Örnek:
BW-J
T₂
A)
B)
C)
m₂=3 kg
E)
fem 76
2 4
AO
T₁ (N)
40
20
50
20
20
60
m₁=2 kg
m₂=5 kg
Makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsenmediği sis-
tem serbest bırakılıyor.
Sistern hareket halinde iken iplerde meydana gelen T₁,
T₂ ve T3 gerilme kuvvetleri kaç N olur? (g = 10 m/s²)
2
T₂ (N)
18
24
32
40
32
T₂ (N)
32
112
56
64
64
Fizik
Dinamik
Örnek: BW-J T₂ A) B) C) m₂=3 kg E) fem 76 2 4 AO T₁ (N) 40 20 50 20 20 60 m₁=2 kg m₂=5 kg Makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsenmediği sis- tem serbest bırakılıyor. Sistern hareket halinde iken iplerde meydana gelen T₁, T₂ ve T3 gerilme kuvvetleri kaç N olur? (g = 10 m/s²) 2 T₂ (N) 18 24 32 40 32 T₂ (N) 32 112 56 64 64
6.
A) 20
F
m
2m
Sürtünmesiz yatay zeminde K ve L cisimleri yatay F kuvvetinin
etkisinde hareket ediyor. K'nin L'ye uyguladığı kuvvet FK'dir.
Buna göre;
K
1. F kuvvetinin büyüklüğünü artırmak
II. K'nin kütlesini artırmak
III. L'nin kütlesini azaltmak
A) Yalnız I
işlemlerinden hangileri FK'nin büyüklüğünü artırmak için tek
başına yapılabilir?
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
A) 4
9.
Fizik
Dinamik
6. A) 20 F m 2m Sürtünmesiz yatay zeminde K ve L cisimleri yatay F kuvvetinin etkisinde hareket ediyor. K'nin L'ye uyguladığı kuvvet FK'dir. Buna göre; K 1. F kuvvetinin büyüklüğünü artırmak II. K'nin kütlesini artırmak III. L'nin kütlesini azaltmak A) Yalnız I işlemlerinden hangileri FK'nin büyüklüğünü artırmak için tek başına yapılabilir? D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III A) 4 9.
mesi
esi
n
7.
Sürtünmeli yatay düzlem üzerinde birbirine iplerle
bağlı m, ve m₂ kütleleri yatay F kuvveti ile hızlandırıl-
maktadır.
F-T₂ M₂
TIEMI
T₂
F
10
T2M2-F
mi q
m₂
Fema
Bu durumda cisimleri birbirine bağlayan iplerdeki
gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü T, ve T₂ olduğuna
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğ-
rudur?
(İplerin kütlesi önemsizdir, g: yerçekimi ivmesi)
A) T₁ = T₂ = F
B) T₂ > F
C) T₂ > m₁g
DYF > T₁
E) T₂ > T₁
10. SINIFTAN 11. SINIFA GEÇENLER İÇİN STS
20
rilmaktad
Etki ile
rak bağ
yor.
Buna g
I. K, I
II. Kv
TR M
yargıl
A) Yal
Fizik
Dinamik
mesi esi n 7. Sürtünmeli yatay düzlem üzerinde birbirine iplerle bağlı m, ve m₂ kütleleri yatay F kuvveti ile hızlandırıl- maktadır. F-T₂ M₂ TIEMI T₂ F 10 T2M2-F mi q m₂ Fema Bu durumda cisimleri birbirine bağlayan iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü T, ve T₂ olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğ- rudur? (İplerin kütlesi önemsizdir, g: yerçekimi ivmesi) A) T₁ = T₂ = F B) T₂ > F C) T₂ > m₁g DYF > T₁ E) T₂ > T₁ 10. SINIFTAN 11. SINIFA GEÇENLER İÇİN STS 20 rilmaktad Etki ile rak bağ yor. Buna g I. K, I II. Kv TR M yargıl A) Yal
CO
a
20
9x²
a
M
116 3. Unite: Hareket ve Kuvvet
Test 6 (Çıkmış Sınav Soruları)
UYARI: Bu bölüme şimdiye kadar çıkmış tüm sınav sorularını alma-
dik. Sadece yeni programa uygun soruları seçtik.
1. Şekildeki eşit kütleli X ve Y vagonları F kuvvetiyle
t = 0 anında harekete geçmiş, t = t, anında da va-
gonlar arasındaki bağ kopmuştur.
00
A) hiz
4v
3v-
2v
V
0
D) hiz
4v
3v
2v
V
0
t = t₁
Bu vagonların t=0, t = 2t, aralığındaki hız-zaman
grafiği aşağıdakilerden hangisidir? (Sürtünme yok.)
421₁
X
Y
X
₁21₁
F.
ip
Y
t=0
B) hız
A
4v-
3v
2v-
V
0
E) hiz
4v
3v-
2v
V
0
00
Fima
X, Y
₁ 2₁
34
₁21₁
3 kg
OO
F₂
C) hiz
4v-
3v
2v
V
0
2. Birbirine iple bağlı cisim çiftleri üç şekilde de aynı F
kuvvetiyle çekilmektedir.
1 kg
3 kg
t₁ 21₁
(1986/11)
1 kg
Nihat Bilgin Yayıncılık
3.
Fizik
Dinamik
CO a 20 9x² a M 116 3. Unite: Hareket ve Kuvvet Test 6 (Çıkmış Sınav Soruları) UYARI: Bu bölüme şimdiye kadar çıkmış tüm sınav sorularını alma- dik. Sadece yeni programa uygun soruları seçtik. 1. Şekildeki eşit kütleli X ve Y vagonları F kuvvetiyle t = 0 anında harekete geçmiş, t = t, anında da va- gonlar arasındaki bağ kopmuştur. 00 A) hiz 4v 3v- 2v V 0 D) hiz 4v 3v 2v V 0 t = t₁ Bu vagonların t=0, t = 2t, aralığındaki hız-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? (Sürtünme yok.) 421₁ X Y X ₁21₁ F. ip Y t=0 B) hız A 4v- 3v 2v- V 0 E) hiz 4v 3v- 2v V 0 00 Fima X, Y ₁ 2₁ 34 ₁21₁ 3 kg OO F₂ C) hiz 4v- 3v 2v V 0 2. Birbirine iple bağlı cisim çiftleri üç şekilde de aynı F kuvvetiyle çekilmektedir. 1 kg 3 kg t₁ 21₁ (1986/11) 1 kg Nihat Bilgin Yayıncılık 3.
24. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan 4 kg ve 6 kg
kütleli K ve L cisimlerinden L'ye 40 N'lik yatay bir kuvvet
uygulandığında K ve L cisimleri şekildeki gibi birlikte hare-
ket etmektedir.
4 kg
6 kg
K
L
4
F = 40 N
C) 0,3
yer (yatay)
Buna göre, K ile L arasındaki sürtünme katsayısı kaç-
tır? (g = 10 m/s²)
A) 0,1
B) 0,2
D) 0,4
E) 0,5
Fizik
Dinamik
24. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan 4 kg ve 6 kg kütleli K ve L cisimlerinden L'ye 40 N'lik yatay bir kuvvet uygulandığında K ve L cisimleri şekildeki gibi birlikte hare- ket etmektedir. 4 kg 6 kg K L 4 F = 40 N C) 0,3 yer (yatay) Buna göre, K ile L arasındaki sürtünme katsayısı kaç- tır? (g = 10 m/s²) A) 0,1 B) 0,2 D) 0,4 E) 0,5
Nihat Bilgin Yayıncılık
If, statik sürtünme kuvvetidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I vell
D) II ve III
E) I, II ve Ill
Fg¹ks.N
4. Özdeş K, L, M cisimleri şekildeki gibi özdeş yatay
zeminlerde sabit hızla hareket ettiriliyor.
Ka
F₁
2v
A) FK = FL= FM
C) FK > FM FL
C) I ve III
F₂
3v
E) FM>FF
M
Cisimlere etki eden kinetik sürtünme kuvvetleri sıra-
sıyla FK, FL. FM dir.
Buna göre, bu kuvvetler arasındaki büyüklük iliş-
kisi nasıldır?
F3
B) FK > FL > FM
D) FM>FL>FK
Fizik
Dinamik
Nihat Bilgin Yayıncılık If, statik sürtünme kuvvetidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I vell D) II ve III E) I, II ve Ill Fg¹ks.N 4. Özdeş K, L, M cisimleri şekildeki gibi özdeş yatay zeminlerde sabit hızla hareket ettiriliyor. Ka F₁ 2v A) FK = FL= FM C) FK > FM FL C) I ve III F₂ 3v E) FM>FF M Cisimlere etki eden kinetik sürtünme kuvvetleri sıra- sıyla FK, FL. FM dir. Buna göre, bu kuvvetler arasındaki büyüklük iliş- kisi nasıldır? F3 B) FK > FL > FM D) FM>FL>FK
Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki K, L ve
M cisimlerine yatay F kuvveti uygulanmaktadır.
Buna göre,
M
cisminin L cismine uyguladığı kuvvet, L cismi-
nin M cismine uyguladığı kuvvetten büyüktür.
IM cismi sistemden çıkarılırsa, L cisminin K cis-
mine uyguladığı kuvvet azalır.
IM cismi sistemden çıkarılırsa, L cismine etki
eden net kuvvet artar.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalniz
D) ve Til
B) Yathiz II
yatay
C) Yalnız III
EXT, II ve III
7
Fizik
Dinamik
Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki K, L ve M cisimlerine yatay F kuvveti uygulanmaktadır. Buna göre, M cisminin L cismine uyguladığı kuvvet, L cismi- nin M cismine uyguladığı kuvvetten büyüktür. IM cismi sistemden çıkarılırsa, L cisminin K cis- mine uyguladığı kuvvet azalır. IM cismi sistemden çıkarılırsa, L cismine etki eden net kuvvet artar. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalniz D) ve Til B) Yathiz II yatay C) Yalnız III EXT, II ve III 7
E) I, II ve III
2. Sürtünmesiz yatay düzlemde bir dinamometreye bağlı ip,
sabit yatay F kuvvetiyle çekilince dinamometrenin gösterdiği
değer N, cismin ivmesi a kadar oluyor.
dinamometre
D) II ve III
EI
Cisim O noktasından sonra sürtünmeli ortama girdiğinde,
1. Dinamometrenin gösterdiği değer artar.
II. Dinamometrenin gösterdiği değer azalır.
Va ivmesi azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(ipin ve dinamometrenin ağırlığı önemsenmiyor.)
A) Yalniz
B) Yalnız II
SUPARA
C) I ve III
E) Yalnız III
C) f, >
4. Ü
57
Fizik
Dinamik
E) I, II ve III 2. Sürtünmesiz yatay düzlemde bir dinamometreye bağlı ip, sabit yatay F kuvvetiyle çekilince dinamometrenin gösterdiği değer N, cismin ivmesi a kadar oluyor. dinamometre D) II ve III EI Cisim O noktasından sonra sürtünmeli ortama girdiğinde, 1. Dinamometrenin gösterdiği değer artar. II. Dinamometrenin gösterdiği değer azalır. Va ivmesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? (ipin ve dinamometrenin ağırlığı önemsenmiyor.) A) Yalniz B) Yalnız II SUPARA C) I ve III E) Yalnız III C) f, > 4. Ü 57
Newton'un Hare
5. X ve Y cisimleri sürtünmesiz K düzlemi üzerinde serbest
bırakılınca ip gerilmesi T, oluyor.
X
K
T₁
Y
1. mx > my
II. My > Mx
III. L düzlemi sürtünmelidir
A) Yalnız I
Cisimlerin yerleri değiştirilip L düzlemi üzerine bırakılınca
ipteki gerilme kuvveti T₂ oluyor.
T₂ > T₁ olduğuna göre,
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
T₂
D) I ve III
B) Yalnız II
X
C) Yalnız III
E) II ve III
F FEN LİSESİ
Fizik
Dinamik
Newton'un Hare 5. X ve Y cisimleri sürtünmesiz K düzlemi üzerinde serbest bırakılınca ip gerilmesi T, oluyor. X K T₁ Y 1. mx > my II. My > Mx III. L düzlemi sürtünmelidir A) Yalnız I Cisimlerin yerleri değiştirilip L düzlemi üzerine bırakılınca ipteki gerilme kuvveti T₂ oluyor. T₂ > T₁ olduğuna göre, yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? T₂ D) I ve III B) Yalnız II X C) Yalnız III E) II ve III F FEN LİSESİ
2.) Özdeş K, L ve M cisimleri sürtünmesiz eğik düzlemde şekil-
deki gibi dengede iken iplerdeki gerilme kuvvetleri T₁, T₂ ve
T3 olmaktadır.
2
a
A) T₁ > T₂ > T3
C) T₂ > T₂ > T₁
T₁
T₂
ng si
Buna göre; T₁, T₂ ve T arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
E) T₂ = T₂ > T₁
T3
B) T3 > T₂ > T₁
D) T₁ = T₂ = T3
55
A
43
Fizik
Dinamik
2.) Özdeş K, L ve M cisimleri sürtünmesiz eğik düzlemde şekil- deki gibi dengede iken iplerdeki gerilme kuvvetleri T₁, T₂ ve T3 olmaktadır. 2 a A) T₁ > T₂ > T3 C) T₂ > T₂ > T₁ T₁ T₂ ng si Buna göre; T₁, T₂ ve T arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? E) T₂ = T₂ > T₁ T3 B) T3 > T₂ > T₁ D) T₁ = T₂ = T3 55 A 43
A) 1
K
2
L
Şekildeki sistem sabit hızla hareket etmektedir. Bir süre
sonra K ile L arasındaki ip kopuyor.
C) 3
D) 4
Buna göre,
1. K cismi yavaşlayan hareket yapar.
II. L cismi ivmeli hareket yapar.
III. M cismi hızlanan hareket yapar.
D) I ve III
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
M
BA
E) I, II ve III
yatay
C) Yalnız Ill
Fizik
Dinamik
A) 1 K 2 L Şekildeki sistem sabit hızla hareket etmektedir. Bir süre sonra K ile L arasındaki ip kopuyor. C) 3 D) 4 Buna göre, 1. K cismi yavaşlayan hareket yapar. II. L cismi ivmeli hareket yapar. III. M cismi hızlanan hareket yapar. D) I ve III yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II M BA E) I, II ve III yatay C) Yalnız Ill
Şekildeki sistemde yalnızca AB aralığı sürtünmeli ve sür
tünme katsayısı 0,6'dır.
80
K 5 kg
5 kgüe blobb
B
Buna göre, K cismi serbest bırakıldığında L cisminin
ivmesi kaç m/s² olur?
(g = 10 m/s² ve makara sürtünmeleri önemsizdir.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
11:3
Fizik
Dinamik
Şekildeki sistemde yalnızca AB aralığı sürtünmeli ve sür tünme katsayısı 0,6'dır. 80 K 5 kg 5 kgüe blobb B Buna göre, K cismi serbest bırakıldığında L cisminin ivmesi kaç m/s² olur? (g = 10 m/s² ve makara sürtünmeleri önemsizdir.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 11:3
N-T=2
18. Sürtünmesiz bir düzenekte 2 kg kütleli cisme düşey doğ-
rultudaki 8 N'lik kuvvet şekildeki gibi uygulandığında ipteki
gerilme kuvvetinin büyüklüğü T olmaktadır.
A) 18
2 kg
T
8 N
B) 20
ip
3 kg
Buna göre, T kaç N'dir?
(g = 10 m/s2; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)
C) 22
D) 24
37°
N
E) 30
Fizik
Dinamik
N-T=2 18. Sürtünmesiz bir düzenekte 2 kg kütleli cisme düşey doğ- rultudaki 8 N'lik kuvvet şekildeki gibi uygulandığında ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T olmaktadır. A) 18 2 kg T 8 N B) 20 ip 3 kg Buna göre, T kaç N'dir? (g = 10 m/s2; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8) C) 22 D) 24 37° N E) 30
SINAV
17. Sürtünmeli yatay zeminde durmakta olan cisimlere 15 N'lik
kuvvet şekildeki gibi uygulanmaktadır.
1 kg
2 kg
15 N
37°
yatay
zemin
Yatay zeminin kinetik sürtünme katsayısı 0,3 olduğu-
na göre, ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç
N'dir? (sin37° = 0,6; cos37° = 0,8; g = 10 m/s²)
A) 1,1
B) 1,9
C) 3,6 D) 4,9
E) 5,7
Fizik
Dinamik
SINAV 17. Sürtünmeli yatay zeminde durmakta olan cisimlere 15 N'lik kuvvet şekildeki gibi uygulanmaktadır. 1 kg 2 kg 15 N 37° yatay zemin Yatay zeminin kinetik sürtünme katsayısı 0,3 olduğu- na göre, ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dir? (sin37° = 0,6; cos37° = 0,8; g = 10 m/s²) A) 1,1 B) 1,9 C) 3,6 D) 4,9 E) 5,7