Soru:

4. Ağırlıkları önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğa türdeş ve p ağırlıklı cisimler şekildeki gibi asılmıştır. K M Buna göre sistemin

4. Ağırlıkları önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğa türdeş ve p
ağırlıklı cisimler şekildeki gibi asılmıştır.
K
M
Buna göre sistemin dengede kalabilmesi için aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
Odudu
A) L noktasına bir tane cisim asılmalı
B) M noktasın

4. Ağırlıkları önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğa türdeş ve p ağırlıklı cisimler şekildeki gibi asılmıştır. K M Buna göre sistemin dengede kalabilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Odudu A) L noktasına bir tane cisim asılmalı B) M noktasına iki tane cisim asılmalı C) P noktasındaki cisim sistemden çıkarılmalı arvel D) K noktasına üç tane cisim asılmalı EN noktasındaki cisimlerden bir tanesi P noktasına asıl- mali 6. A 10 C

Soru Çözümünü Göster