Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tork Soruları

verilen
- II deki
3
skg
1
toplam
1. DÖNEM 2. YAZILI
7. P ağırlıklı, homojen, 0 noktası etrafında döne-
bilen eşit bölmelendirilmiş çubuk şekildeki gibi
dengededir.
Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti T kaç
P dir?
Fizik
Tork
verilen - II deki 3 skg 1 toplam 1. DÖNEM 2. YAZILI 7. P ağırlıklı, homojen, 0 noktası etrafında döne- bilen eşit bölmelendirilmiş çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti T kaç P dir?
ASYONEL YAYINLARI
6.
Homojen eşit bölmeli bir çubuğa ağırlıkları önemsenme-
yen kanca ve esnemesiz ipler yardımıyla asılan 4P ve
6P ağırlıklı küp şeklindeki cisimler verilen konumda den-
gede durmaktadır.
6P
K
Buna göre,
Çubuğun ağırlığı 6P'dir.
II. Desteğin çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin büyük-
lüğü 20P'dir.
III. Çubuk üzerindeki K ve L noktalarına göre toplam
tork büyüklükleri birbirine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız T
(B) Yalnız II
D)
ve Ill
4P
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Tork
ASYONEL YAYINLARI 6. Homojen eşit bölmeli bir çubuğa ağırlıkları önemsenme- yen kanca ve esnemesiz ipler yardımıyla asılan 4P ve 6P ağırlıklı küp şeklindeki cisimler verilen konumda den- gede durmaktadır. 6P K Buna göre, Çubuğun ağırlığı 6P'dir. II. Desteğin çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin büyük- lüğü 20P'dir. III. Çubuk üzerindeki K ve L noktalarına göre toplam tork büyüklükleri birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız T (B) Yalnız II D) ve Ill 4P C) Yalnız III E) II ve III
3.
DO
Kenar uzunluğu 12√2 m olan kare şeklinde homo-
jen levha, köşe noktaları birleştirilerek dört parça-
ya bölünüyor.
Parçadan biri çıkarılır ise, yeni şeklin kütle mer-
kezi ilk durumdan kaç metre kayar?
A)
2√2
√2 B) 2V2 C) 3√2 D) 4√2 E) 5V/2
5√2
-
3
3
3
3
3
Fizik
Tork
3. DO Kenar uzunluğu 12√2 m olan kare şeklinde homo- jen levha, köşe noktaları birleştirilerek dört parça- ya bölünüyor. Parçadan biri çıkarılır ise, yeni şeklin kütle mer- kezi ilk durumdan kaç metre kayar? A) 2√2 √2 B) 2V2 C) 3√2 D) 4√2 E) 5V/2 5√2 - 3 3 3 3 3
4. Ağırlıkları önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğa türdeş ve p
ağırlıklı cisimler şekildeki gibi asılmıştır.
K
M
Buna göre sistemin dengede kalabilmesi için aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
Odudu
A) L noktasına bir tane cisim asılmalı
B) M noktasına iki tane cisim asılmalı
C) P noktasındaki cisim sistemden çıkarılmalı
arvel
D) K noktasına üç tane cisim asılmalı
EN noktasındaki cisimlerden bir tanesi P noktasına asıl-
mali
6.
A
10
C
Fizik
Tork
4. Ağırlıkları önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğa türdeş ve p ağırlıklı cisimler şekildeki gibi asılmıştır. K M Buna göre sistemin dengede kalabilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Odudu A) L noktasına bir tane cisim asılmalı B) M noktasına iki tane cisim asılmalı C) P noktasındaki cisim sistemden çıkarılmalı arvel D) K noktasına üç tane cisim asılmalı EN noktasındaki cisimlerden bir tanesi P noktasına asıl- mali 6. A 10 C
X
Yarıçapı 8 cm olan türdeş bir dairesel levhadan 4 cm
yarıçaplı iki levha çıkarılıyor.
Çıkarılan parçalar üst üste perçinlenerek levha-
nın yan tarafına şekildeki gibi eklendiğine göre,
sistemin ağırlık merkezinin O noktasına uzaklığı
kaç cm olur?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8 E) 10
Fizik
Tork
X Yarıçapı 8 cm olan türdeş bir dairesel levhadan 4 cm yarıçaplı iki levha çıkarılıyor. Çıkarılan parçalar üst üste perçinlenerek levha- nın yan tarafına şekildeki gibi eklendiğine göre, sistemin ağırlık merkezinin O noktasına uzaklığı kaç cm olur? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
(Sol)
100
(Sağ)
100 cm uzunluğundaki homojen çubuğun sol ucun-
dan 10 cm lik kısmı, sağ ucundan 20 cm lik kısmı
kendi üzerine katlanıyor.
Buna göre, çubuğun ağırlık merkezi kaç cm yer
değiştirir?
A) 1 B) 1,5
C) 2,25 D) 3 E) 3,75
Fizik
Tork
(Sol) 100 (Sağ) 100 cm uzunluğundaki homojen çubuğun sol ucun- dan 10 cm lik kısmı, sağ ucundan 20 cm lik kısmı kendi üzerine katlanıyor. Buna göre, çubuğun ağırlık merkezi kaç cm yer değiştirir? A) 1 B) 1,5 C) 2,25 D) 3 E) 3,75
K merkezli türdeş bir
dairenin, N merkezli
KN yarıçaplı parçası
şekildeki gibi kesilip
çıkartılıyor. Sonra
merkezi M olacak
şekilde dairenin sol
tarafına ekleniyor.
K
N
70
Meydana gelen ye-
ni şeklin ağırlık
merkezi hangi nokta yada noktalar arasında-
dir?
(MT = TS = SK)
Fizik
Tork
K merkezli türdeş bir dairenin, N merkezli KN yarıçaplı parçası şekildeki gibi kesilip çıkartılıyor. Sonra merkezi M olacak şekilde dairenin sol tarafına ekleniyor. K N 70 Meydana gelen ye- ni şeklin ağırlık merkezi hangi nokta yada noktalar arasında- dir? (MT = TS = SK)
2
seis
30.
2m
A) I
Z 5m
x =
2m, 3m, 5m kütleli noktasal X, Y ve Z cisimleri eşit bölme-
lendirilmiş yatay düzlem üzerinde şekildeki konumlarında
sabitlenmiştir.
IV
Buna göre, X, Y ve Z cisimlerinin ortak kütle merkez-
leri hangi noktadadır?
B) II
3m
C) III
E) V
(Q2m.-2) + (3²3) + (5.-1)
10th
DIV
32.
eis
Yayınlan
Fizik
Tork
2 seis 30. 2m A) I Z 5m x = 2m, 3m, 5m kütleli noktasal X, Y ve Z cisimleri eşit bölme- lendirilmiş yatay düzlem üzerinde şekildeki konumlarında sabitlenmiştir. IV Buna göre, X, Y ve Z cisimlerinin ortak kütle merkez- leri hangi noktadadır? B) II 3m C) III E) V (Q2m.-2) + (3²3) + (5.-1) 10th DIV 32. eis Yayınlan
8
2G.
G
Eşit bölmeli homojen çubuğun ağırlığı G dir. Sürtün-
meler önemsiz ve sistem şekildeki gibi dengede
olduğuna göre, hareketli makaranın ağırlığı kaç
G dir?
A) 1/2 B) 1 C) 3/2 D) 3
E) 7/2
1
fdfd
1
Fizik
Tork
8 2G. G Eşit bölmeli homojen çubuğun ağırlığı G dir. Sürtün- meler önemsiz ve sistem şekildeki gibi dengede olduğuna göre, hareketli makaranın ağırlığı kaç G dir? A) 1/2 B) 1 C) 3/2 D) 3 E) 7/2 1 fdfd 1
6. Her bir parçasının ağırlığı P olan özdeş kare bölmelerden
oluşan homojen levhaya etki eden kuvvetler şekildeki gibi
verilmiştir.
1
a
F₁ = 5P
F₂ = 4P
53°
Çubuk O noktası etrafında serbestçe dönebildiğine göre
levhaya etki eden toplam torkun büyüklüğü kaç P-a'dır?
(sin53° = 0,8, cos53° = 0,6)
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 7
Fizik
Tork
6. Her bir parçasının ağırlığı P olan özdeş kare bölmelerden oluşan homojen levhaya etki eden kuvvetler şekildeki gibi verilmiştir. 1 a F₁ = 5P F₂ = 4P 53° Çubuk O noktası etrafında serbestçe dönebildiğine göre levhaya etki eden toplam torkun büyüklüğü kaç P-a'dır? (sin53° = 0,8, cos53° = 0,6) A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7
6
3P
K L M N O
3P ağırlığındaki yük, sürtünmesiz eğik düzlem ve P
ağırlığındaki eşit bölmeli çubuktan oluşan şekildeki
sistem dengededir. Çubuğun ağırlık merkezi nere-
dedir?
A) KL arasında
C) L - M arasında
B) L de
D) M de
E) M - N arasında
Fizik
Tork
6 3P K L M N O 3P ağırlığındaki yük, sürtünmesiz eğik düzlem ve P ağırlığındaki eşit bölmeli çubuktan oluşan şekildeki sistem dengededir. Çubuğun ağırlık merkezi nere- dedir? A) KL arasında C) L - M arasında B) L de D) M de E) M - N arasında
5. O noktası etrafında serbestçe dönebilen çubuğa, büyük-
lükleri eşit F₁, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri şekildeki gibi uy-
gulanıyor.
O
F₁
MOTE
α
F5 F2
F3
.
Buna göre O noktasına göre hangi kuvvetin torkunun
büyüklüğü en fazladır?
A) F₁
B) F₂
C) F3
D) F₁
F4
E) F5
Fizik
Tork
5. O noktası etrafında serbestçe dönebilen çubuğa, büyük- lükleri eşit F₁, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri şekildeki gibi uy- gulanıyor. O F₁ MOTE α F5 F2 F3 . Buna göre O noktasına göre hangi kuvvetin torkunun büyüklüğü en fazladır? A) F₁ B) F₂ C) F3 D) F₁ F4 E) F5
=6
4. Birim karelere ayrılmış düzlemdeki çubuk O noktası etra-
finda serbestçe dönebilmektedir. Çubuğa F₁, F2 ve F3 kuv-
vetleri şekildeki gibi uygulanıyor.
F3
O
F₁
F2
F₂ kuvvetinin büyüklüğü F olduğuna göre çubuğa etki
eden toplam torkun büyüklüğü kaç F.a olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
6. H
C
Fizik
Tork
=6 4. Birim karelere ayrılmış düzlemdeki çubuk O noktası etra- finda serbestçe dönebilmektedir. Çubuğa F₁, F2 ve F3 kuv- vetleri şekildeki gibi uygulanıyor. F3 O F₁ F2 F₂ kuvvetinin büyüklüğü F olduğuna göre çubuğa etki eden toplam torkun büyüklüğü kaç F.a olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 6. H C
Findan
da iki
3. Ali, yüksek katlı bir binanın camlarını temizlemekle
bir sehpa üzerinde gerçekleştirmektedir. İpler düşey
görevlidir. Bu işi iki ip ile yukarıya bağlanmış yatay tahta
konumdadır ve kovası su doludur.
Kipi
O
Sol
Ali
Çekçek
Kova
D) II ve III
Lipi
Z
Sağ
Buna göre,
1. Ali'nin elindeki çekçeği sağa sola hareket
ettirmesi sırasında iplerdeki gerilme kuvvetlerinin
büyüklüğü değişir.
II. Kovadaki su azaldıkça Kipinde oluşan gerilme
kuvvetinin Z noktasına göre torkunun büyüklüğü
azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
III. L ipinde oluşan gerilme kuvvetinin O noktasına
göre torku sıfırdır.
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Tork
Findan da iki 3. Ali, yüksek katlı bir binanın camlarını temizlemekle bir sehpa üzerinde gerçekleştirmektedir. İpler düşey görevlidir. Bu işi iki ip ile yukarıya bağlanmış yatay tahta konumdadır ve kovası su doludur. Kipi O Sol Ali Çekçek Kova D) II ve III Lipi Z Sağ Buna göre, 1. Ali'nin elindeki çekçeği sağa sola hareket ettirmesi sırasında iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü değişir. II. Kovadaki su azaldıkça Kipinde oluşan gerilme kuvvetinin Z noktasına göre torkunun büyüklüğü azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III III. L ipinde oluşan gerilme kuvvetinin O noktasına göre torku sıfırdır. E) I, II ve III C) I ve II
ST
3
1. Açısal momentum ile ilgili verilen;
KUVVET VE HAREKET / Açıs
1. Sisteme dışardan kuvvet etki etmezse açısal momen-
tum değişmez.
II. Açısal momentum vektörü ile açısal hız vektörü birbi-
rine diktir.
III. Açısal hız vektörü ile çizgiler hız vektörü aynı yönlü-
_dür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Mile takılmış kendi eksoni
C) I ve II
E) I, II ve I
Fizik
Tork
ST 3 1. Açısal momentum ile ilgili verilen; KUVVET VE HAREKET / Açıs 1. Sisteme dışardan kuvvet etki etmezse açısal momen- tum değişmez. II. Açısal momentum vektörü ile açısal hız vektörü birbi- rine diktir. III. Açısal hız vektörü ile çizgiler hız vektörü aynı yönlü- _dür yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III Mile takılmış kendi eksoni C) I ve II E) I, II ve I
%
D) cota
α
COSAN
F₁
F₂
097 20
P
Sin --R
cost
Şekildeki üçgen levha O noktası etrafında dönebilecek şekilde
tutturulmuştur.
F₁ ve F₂ kuvvetleri levhayı ayrı ayrı dengede tutulabildi-
oranı aşağıdakilerden hangisidir?
ğine göre,
F₂
F₂
A) sina
B) cosa
BP PIS
C) tana
E) cot²a
Fizik
Tork
% D) cota α COSAN F₁ F₂ 097 20 P Sin --R cost Şekildeki üçgen levha O noktası etrafında dönebilecek şekilde tutturulmuştur. F₁ ve F₂ kuvvetleri levhayı ayrı ayrı dengede tutulabildi- oranı aşağıdakilerden hangisidir? ğine göre, F₂ F₂ A) sina B) cosa BP PIS C) tana E) cot²a