Soru:

4. Ahmet, Damla ve Mustafa ışıkta girişim deneyi yap- 6. maktadırlar. Ahmet ve Mustafa'da çift yarıklı özdeş fant, Damla'da ise

4.
Ahmet, Damla ve Mustafa ışıkta girişim deneyi yap- 6.
maktadırlar. Ahmet ve Mustafa'da çift yarıklı özdeş
fant, Damla'da ise Ahmet ve Mustafa'nın deneylerin-
deki yarıklar arası uzaklıktan fazla olan bir fant vardır.
Ahmet ve Damla mavi ışık, Mustafa is

4. Ahmet, Damla ve Mustafa ışıkta girişim deneyi yap- 6. maktadırlar. Ahmet ve Mustafa'da çift yarıklı özdeş fant, Damla'da ise Ahmet ve Mustafa'nın deneylerin- deki yarıklar arası uzaklıktan fazla olan bir fant vardır. Ahmet ve Damla mavi ışık, Mustafa ise yeşil ışık kul. lanmaktadır. Üçünün de ekran-fant arası uzaklıklan eşittir. Buna göre; 1. Mustafa: Benim deneyimdeki aydınlık saçakların genişliği, Ahmet'in deneyindeki aydınlık saçakla- rin genişliğinden daha büyüktür. II. Damla: Benim deneyimdeki merkezi aydınlık sa- çağın genişliği, Ahmet'in deneyindeki merkezi ay- dınlık saçağın genişliğinden daha büyüktür. III. Ahmet: Benim deneyimdeki herhangi bir karanlık saçağın yerinde, Damla'nın deneyinde aydınlık saçak oluşmaktadır. Ahmet, Damla ve Mustafa'nın söylediklerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III SINIE

Soru Çözümünü Göster