Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu Soruları

eket
açısal
aynı
merkezci
gibi
11. Dünya yüzeyindeki L noktasında çekim ivmesinin
büyüklüğü g kadardır.
Noktalar arası uzunluklar eşit olduğuna göre, K ve M
noktalarındaki çekim ivmesinin büyüklüğü kaç g'dir?
M
A)
B
D)
(E)
K
g
2
2g
2g
O O O O
M
16
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
eket açısal aynı merkezci gibi 11. Dünya yüzeyindeki L noktasında çekim ivmesinin büyüklüğü g kadardır. Noktalar arası uzunluklar eşit olduğuna göre, K ve M noktalarındaki çekim ivmesinin büyüklüğü kaç g'dir? M A) B D) (E) K g 2 2g 2g O O O O M 16
14. Çift yarıkla yapılan Young deneyinde yarıklar düz-
lemi ile perde arası havadan daha yoğun bir sıvı ile
doldurulduğunda,
I. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişir.
II. Merkezi aydınlık saçağın genişliği azalır.
III. Girişim desenindeki karanlık saçakların sayısı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve Il
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
14. Çift yarıkla yapılan Young deneyinde yarıklar düz- lemi ile perde arası havadan daha yoğun bir sıvı ile doldurulduğunda, I. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişir. II. Merkezi aydınlık saçağın genişliği azalır. III. Girişim desenindeki karanlık saçakların sayısı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve Il
20 TYT
A
A
do
ABER CASTELL
D) II ve II
********-
TOTEM
12. Radyoaktif maddelerin yaptığı bazı ışımalar ile ilgili,
Alfa işıması elektrik alandan etkilenir.
V
Beta işıması manyetik alandan etkilenmez.
. Gama ışıması boşlukta ışık hızıyla yayılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
A
C) Ive HIF
E) I, II ve III
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
20 TYT A A do ABER CASTELL D) II ve II ********- TOTEM 12. Radyoaktif maddelerin yaptığı bazı ışımalar ile ilgili, Alfa işıması elektrik alandan etkilenir. V Beta işıması manyetik alandan etkilenmez. . Gama ışıması boşlukta ışık hızıyla yayılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız A C) Ive HIF E) I, II ve III
Civa atomunun bazı
enerji düzeyleri şekildeki gi-
bidir. 8 eV enerjili elektronlar
cıva buharı içinden geçirili-
yor. Buna göre,
10,4
8,84
6,67
4,86
Enerii (eV)
a) Civa atomları hangi
enerji seviyesine uyarılabilir?
b) Elektronlar hangi enerjilerle dışarı çıkabilir?
0
temel hal
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
Civa atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gi- bidir. 8 eV enerjili elektronlar cıva buharı içinden geçirili- yor. Buna göre, 10,4 8,84 6,67 4,86 Enerii (eV) a) Civa atomları hangi enerji seviyesine uyarılabilir? b) Elektronlar hangi enerjilerle dışarı çıkabilir? 0 temel hal
4.
Ahmet, Damla ve Mustafa ışıkta girişim deneyi yap- 6.
maktadırlar. Ahmet ve Mustafa'da çift yarıklı özdeş
fant, Damla'da ise Ahmet ve Mustafa'nın deneylerin-
deki yarıklar arası uzaklıktan fazla olan bir fant vardır.
Ahmet ve Damla mavi ışık, Mustafa ise yeşil ışık kul.
lanmaktadır. Üçünün de ekran-fant arası uzaklıklan
eşittir.
Buna göre;
1. Mustafa: Benim deneyimdeki aydınlık saçakların
genişliği, Ahmet'in deneyindeki aydınlık saçakla-
rin genişliğinden daha büyüktür.
II. Damla: Benim deneyimdeki merkezi aydınlık sa-
çağın genişliği, Ahmet'in deneyindeki merkezi ay-
dınlık saçağın genişliğinden daha büyüktür.
III. Ahmet: Benim deneyimdeki herhangi bir karanlık
saçağın yerinde, Damla'nın deneyinde aydınlık
saçak oluşmaktadır.
Ahmet, Damla ve Mustafa'nın söylediklerinden
hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
SINIE
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
4. Ahmet, Damla ve Mustafa ışıkta girişim deneyi yap- 6. maktadırlar. Ahmet ve Mustafa'da çift yarıklı özdeş fant, Damla'da ise Ahmet ve Mustafa'nın deneylerin- deki yarıklar arası uzaklıktan fazla olan bir fant vardır. Ahmet ve Damla mavi ışık, Mustafa ise yeşil ışık kul. lanmaktadır. Üçünün de ekran-fant arası uzaklıklan eşittir. Buna göre; 1. Mustafa: Benim deneyimdeki aydınlık saçakların genişliği, Ahmet'in deneyindeki aydınlık saçakla- rin genişliğinden daha büyüktür. II. Damla: Benim deneyimdeki merkezi aydınlık sa- çağın genişliği, Ahmet'in deneyindeki merkezi ay- dınlık saçağın genişliğinden daha büyüktür. III. Ahmet: Benim deneyimdeki herhangi bir karanlık saçağın yerinde, Damla'nın deneyinde aydınlık saçak oluşmaktadır. Ahmet, Damla ve Mustafa'nın söylediklerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III SINIE
8-
(ZH = 1; ZHe = 2)
Hidrojen atomunun
enerji (eV)
spektrumunda gözle-
nen çizgilerden bazı- 13,60
ları şekildeki gibidir. 13,06
Buna göre, bu çiz- 12,75
gilerden hangileri 12,10
Balmer serisinde- 10,20
dir?
0,00
K
iyonlaşma
L
N
M
N
$7
P
n=∞
n=5
n=4
-n=3
-n=2
taban enerji
durumu n=1
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
8- (ZH = 1; ZHe = 2) Hidrojen atomunun enerji (eV) spektrumunda gözle- nen çizgilerden bazı- 13,60 ları şekildeki gibidir. 13,06 Buna göre, bu çiz- 12,75 gilerden hangileri 12,10 Balmer serisinde- 10,20 dir? 0,00 K iyonlaşma L N M N $7 P n=∞ n=5 n=4 -n=3 -n=2 taban enerji durumu n=1
7.
8.
9.
Xışını
Gelen foton
A. hızı,
Bir X ışını fotonu serbest haldeki elektrona çarparak
saçılma gerçekleşiyor.
Buna göre,
1. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerji-
sinden büyüktür.
I Gelen fotonun hızı, saçılan fotonun hızından
büyüktür.
III. Gelen fotonun dalga boyu, saçılan fotonun dal-
ga boyundan küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
niv
Gelen foton
A).
D) II ve III
elektron
enerjisi,
H. dalga boyu
D) I ve II
ns
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
elektron
elektron
Şekildeki compton olayında 0 açısı azaltıldığın-
da saçılan fotona ait,
JAL
B)
Saçılan
foton
Saçılan
elektron
1
2
E) I, II ve III
C) 1
LE
A dalga boylu foton, durmakta olan elektrona çarpti-
ğında saçılan fotonun dalga boyu 42 oluyor.
E) I, II ve III
Saçılan fotonun enerjisi E, elektronunki E₂ oldu-
ğuna göre oranı kaçtır?
CAA
3
C) I ve
Saçılan
foton
D) 2
C) I ve III
F.A.
E) 3
10. Compton saçılması deneyinde gelen foton ile saçı-
farkı AX; planck sabiti ve
lan fotonların dalga
ışık hızına bağlıdır.
Dalga boyu farkı AA, planck sabiti ve ışık hızın-
dan başka;
V: elektronun hızı,
m: elektronun durgun kütlesi
6: saçılma açısı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız
B) Yalnız III
D) I ve I
C
11. Compton saçılmasında dalga boyu λ enerjisi E olan
bir foton durgun haldeki elektrona çarparak saçılı-
yor.
A) 3
Saçılan fotonun dalga boyu 32 olduğuna göre,
saçılan elektronun enerjisi kaç E dir?
C) D) E
Buna göre,
B)
A) Dalga boyu
C) Momentumu
(12. Compton saçılmasında gelen fotonun aşağıdaki
niceliklerinden hangisi değişmez?
B) Enerjisi
D) Rengi
3
2m
13. Hızları V, 2V kütleleri 2m, 3m olan iki parçacığın de
Broglie dalga boyları sırasıyla A₁, A₂ dir.
B) 2
E) I, II ve III
E) HIZI
oranı kaçtır?
2₂
C) Il vell
C) 1
3
x=MV¢
D) E
CLEA
A-h
3
P
6=~
E=P.c
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
7. 8. 9. Xışını Gelen foton A. hızı, Bir X ışını fotonu serbest haldeki elektrona çarparak saçılma gerçekleşiyor. Buna göre, 1. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerji- sinden büyüktür. I Gelen fotonun hızı, saçılan fotonun hızından büyüktür. III. Gelen fotonun dalga boyu, saçılan fotonun dal- ga boyundan küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II niv Gelen foton A). D) II ve III elektron enerjisi, H. dalga boyu D) I ve II ns niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız II B) Yalnız III elektron elektron Şekildeki compton olayında 0 açısı azaltıldığın- da saçılan fotona ait, JAL B) Saçılan foton Saçılan elektron 1 2 E) I, II ve III C) 1 LE A dalga boylu foton, durmakta olan elektrona çarpti- ğında saçılan fotonun dalga boyu 42 oluyor. E) I, II ve III Saçılan fotonun enerjisi E, elektronunki E₂ oldu- ğuna göre oranı kaçtır? CAA 3 C) I ve Saçılan foton D) 2 C) I ve III F.A. E) 3 10. Compton saçılması deneyinde gelen foton ile saçı- farkı AX; planck sabiti ve lan fotonların dalga ışık hızına bağlıdır. Dalga boyu farkı AA, planck sabiti ve ışık hızın- dan başka; V: elektronun hızı, m: elektronun durgun kütlesi 6: saçılma açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız B) Yalnız III D) I ve I C 11. Compton saçılmasında dalga boyu λ enerjisi E olan bir foton durgun haldeki elektrona çarparak saçılı- yor. A) 3 Saçılan fotonun dalga boyu 32 olduğuna göre, saçılan elektronun enerjisi kaç E dir? C) D) E Buna göre, B) A) Dalga boyu C) Momentumu (12. Compton saçılmasında gelen fotonun aşağıdaki niceliklerinden hangisi değişmez? B) Enerjisi D) Rengi 3 2m 13. Hızları V, 2V kütleleri 2m, 3m olan iki parçacığın de Broglie dalga boyları sırasıyla A₁, A₂ dir. B) 2 E) I, II ve III E) HIZI oranı kaçtır? 2₂ C) Il vell C) 1 3 x=MV¢ D) E CLEA A-h 3 P 6=~ E=P.c
larda Temel Kavramlar
Elektromanyetik
dalgalarla ilgili;
Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar.
1.
1. Enine dalgalardır.
III. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) II ve III
A) Yalnız I
I, II ve III numaralı düzeneklerdeki oklar,
atmalar üzerindeki noktaların titreşim yönünü
göstermektedir.
Sol Sağ
|||
D) I ve III
E) I, II ve III
Buna göre, yukarıdaki düzeneklerin hangilerinde
atmalar sağ tarafa doğru ilerlemektedir?
B) Yalnız II
C) I ve II
||
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
larda Temel Kavramlar Elektromanyetik dalgalarla ilgili; Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. 1. 1. Enine dalgalardır. III. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) II ve III A) Yalnız I I, II ve III numaralı düzeneklerdeki oklar, atmalar üzerindeki noktaların titreşim yönünü göstermektedir. Sol Sağ ||| D) I ve III E) I, II ve III Buna göre, yukarıdaki düzeneklerin hangilerinde atmalar sağ tarafa doğru ilerlemektedir? B) Yalnız II C) I ve II || E) II ve III C) Yalnız III
5. Bir gök taşı, kütleleri mx ve my olan X ve Y gezegenleri arasındaki K noktasından geçerken gök taşına, geze-
genlerin uyguladığı bileşke kütle çekim kuvveti sıfır oluyor.
Buna göre,
mx
my
mx
X
3d
oranı kaçtır? (10 puan)
Gök taşı
2d
my
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
5. Bir gök taşı, kütleleri mx ve my olan X ve Y gezegenleri arasındaki K noktasından geçerken gök taşına, geze- genlerin uyguladığı bileşke kütle çekim kuvveti sıfır oluyor. Buna göre, mx my mx X 3d oranı kaçtır? (10 puan) Gök taşı 2d my
7.
Monokromatik kırmızı ışık yayan ışık kaynağı kullanılarak yapılan
bir deneyde gözlemci perde üzerinde gördüğü durumu şekildeki
gibi modellemiştir.
K/ 1.S
X1
X2
x₁ merkezi aydınlık saçak genişliği ve x₁ > X₂ olduğuna göre,
I. Gözlemlenen deney Young deneyidir.
II. K bölümü 1. aydınlık saçaktır.
D) II ve III
III. Deney monokromatik yeşil renk yayan ışık kaynağı ile yapılır-
sa perde üzerindeki saçak sayısı artar.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
7. Monokromatik kırmızı ışık yayan ışık kaynağı kullanılarak yapılan bir deneyde gözlemci perde üzerinde gördüğü durumu şekildeki gibi modellemiştir. K/ 1.S X1 X2 x₁ merkezi aydınlık saçak genişliği ve x₁ > X₂ olduğuna göre, I. Gözlemlenen deney Young deneyidir. II. K bölümü 1. aydınlık saçaktır. D) II ve III III. Deney monokromatik yeşil renk yayan ışık kaynağı ile yapılır- sa perde üzerindeki saçak sayısı artar. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
a
n
LARI
3. Elektromanyetik dalgaların bazı özelliklere göre sınıflandı-
rıldığı şekildeki tabloya elektromanyetik spektrum adı ve-
rilmektedir.
Buna göre tabloda ok yönünde hareket ederken dal-
galara ait;
I. havadaki yayılma şürati,
frekans,
X
III. dalga boyu
Lev niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve II
odseplab J J
2 11
Instaglab lev
pri nabannheisy
Isinley (A
E) ve lil
C) Yalnız III
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
a n LARI 3. Elektromanyetik dalgaların bazı özelliklere göre sınıflandı- rıldığı şekildeki tabloya elektromanyetik spektrum adı ve- rilmektedir. Buna göre tabloda ok yönünde hareket ederken dal- galara ait; I. havadaki yayılma şürati, frekans, X III. dalga boyu Lev niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve II odseplab J J 2 11 Instaglab lev pri nabannheisy Isinley (A E) ve lil C) Yalnız III
5-
Selideld Young deneyinde,
P noktasında 2 aydinlik sa
çak oluşuyor.
P noktasında 2. karanlık
saçağın oluşması için;
L K₂ yanğının önüne say
dam ve homojen bir tabaka koymak,
IL Kaynağı ok yönünde çekmek,
IL Dsiga boyu daha büyük işık kullanmak
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız 1
B) i ve il
K
Di Il ve III
C) I ve III
E) L Il ve III
Perdo
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
5- Selideld Young deneyinde, P noktasında 2 aydinlik sa çak oluşuyor. P noktasında 2. karanlık saçağın oluşması için; L K₂ yanğının önüne say dam ve homojen bir tabaka koymak, IL Kaynağı ok yönünde çekmek, IL Dsiga boyu daha büyük işık kullanmak işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız 1 B) i ve il K Di Il ve III C) I ve III E) L Il ve III Perdo
5-
işık dalgalarıyla girişim ya da kırınım oluşturmak için;
II. Kaynağın önche tek yanih fant konmalıdır,
D/
III. Girişim deseninin gözlenmesi için perdeye Piyaç vardır
koşullarından hangileri gerekebilir?
B) Ivell
D) II ve III
O
C) I ve III
EN, II ve III
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
5- işık dalgalarıyla girişim ya da kırınım oluşturmak için; II. Kaynağın önche tek yanih fant konmalıdır, D/ III. Girişim deseninin gözlenmesi için perdeye Piyaç vardır koşullarından hangileri gerekebilir? B) Ivell D) II ve III O C) I ve III EN, II ve III
3 13-
Radyoaktif elementlerin gerçekleştirdiği aşağıdaid bo
zunmalardan hangisinde hem atom numarası hem de
kütle numarası değişir?
A) a bozummas:
B) S™ bozunmas:
c) * bozunmas:
D) Nötron yakalanması
E) Gama bozunması
14-
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
3 13- Radyoaktif elementlerin gerçekleştirdiği aşağıdaid bo zunmalardan hangisinde hem atom numarası hem de kütle numarası değişir? A) a bozummas: B) S™ bozunmas: c) * bozunmas: D) Nötron yakalanması E) Gama bozunması 14-
10. Bir ışık demetinde enerji taşıyan küçük enerji paketleri-
ne "foton" denir.
D
Foton ile ilgili,
I.
II.
III. Momentumu yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Kütlesi yoktur.
Hiçbir sistemde durgun hâlde bulunamaz.
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
gosterme
B
12.
B
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
10. Bir ışık demetinde enerji taşıyan küçük enerji paketleri- ne "foton" denir. D Foton ile ilgili, I. II. III. Momentumu yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Kütlesi yoktur. Hiçbir sistemde durgun hâlde bulunamaz. D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III gosterme B 12. B
Jalga bayo
de farkl
yırt edi-
e be-
de-
A)
2
x₁
X2
K757.
ÖSYM
SORUSU
2012 - LYS
λ dalgaboylu ışıkla yapılan tek yarıkta girişim deneyinde, mer-
kezi aydınlık saçağın her iki yanında oluşan 2. karanlık saçak-
lar arasındaki uzaklık x₁, 2. aydınlık saçaklar arasındaki uzak-
lık da x₂ oluyor.
Buna göre,
2.ks
Bunların oranı ise,
AK >
5
oranı kaçtır?
21x
COZUM
Art arda gelen iki aydınlık saçak ya
da iki karanlık saçak arasındaki
uzaklık saçak aralığına eşittir.
Merkezî aydınlık saçağın her iki ya-
nında oluşan 2. karanlık saçaklar
arası uzaklık, şekilden de görüldü-
ğü gibi, x₁ = 4Ax'tir.
2/3
4
5
X₂
Ax/21
Ax
2AX
Ax
Ax/21
ve Ill
X 1
X84
Å
Merkezî aydınlık saçağın her iki ya-
nında oluşan 2. aydınlık saçaklar arası uzaklık,
X₁ 4AX
X2 5AX
C) I've
12/12A5
2.A.s.
2.K.S.
1.A.s. Ax
1.K.s.
2.K.S.
2.A.S.
1.K.S.
1.A.s. Ax
X2
****
E
Ao
M.a.s. 2AX X,
ng
............
= 54x'tir.
Cevap: E
5
SORU BİZDEN-ÇÖZÜM SİZDEN CEVAP ANAHTAR
SORU BİZDEN-1-A
SORU BIZDEN-2-B
2.
ginin Grettige
olan engeller
olduğunu gözler
yaptığında su da
Sekil-ll'deki git
dalga Kaynağ
Sekill
Buna göre, Ran
gıdakilerden h
A) Yanık genişl
B) Dalga kayna
C) Leģene bir
D) Dalga kayna
E) Dalganın da
Bir dalga kayr
dalgalanı engel
hâle dönüşür.
Buna göre;
1. engeller ar
II. dalgaların
III. suyun deri
işlemlerinder
azalır?
A) Yalnız I
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
Jalga bayo de farkl yırt edi- e be- de- A) 2 x₁ X2 K757. ÖSYM SORUSU 2012 - LYS λ dalgaboylu ışıkla yapılan tek yarıkta girişim deneyinde, mer- kezi aydınlık saçağın her iki yanında oluşan 2. karanlık saçak- lar arasındaki uzaklık x₁, 2. aydınlık saçaklar arasındaki uzak- lık da x₂ oluyor. Buna göre, 2.ks Bunların oranı ise, AK > 5 oranı kaçtır? 21x COZUM Art arda gelen iki aydınlık saçak ya da iki karanlık saçak arasındaki uzaklık saçak aralığına eşittir. Merkezî aydınlık saçağın her iki ya- nında oluşan 2. karanlık saçaklar arası uzaklık, şekilden de görüldü- ğü gibi, x₁ = 4Ax'tir. 2/3 4 5 X₂ Ax/21 Ax 2AX Ax Ax/21 ve Ill X 1 X84 Å Merkezî aydınlık saçağın her iki ya- nında oluşan 2. aydınlık saçaklar arası uzaklık, X₁ 4AX X2 5AX C) I've 12/12A5 2.A.s. 2.K.S. 1.A.s. Ax 1.K.s. 2.K.S. 2.A.S. 1.K.S. 1.A.s. Ax X2 **** E Ao M.a.s. 2AX X, ng ............ = 54x'tir. Cevap: E 5 SORU BİZDEN-ÇÖZÜM SİZDEN CEVAP ANAHTAR SORU BİZDEN-1-A SORU BIZDEN-2-B 2. ginin Grettige olan engeller olduğunu gözler yaptığında su da Sekil-ll'deki git dalga Kaynağ Sekill Buna göre, Ran gıdakilerden h A) Yanık genişl B) Dalga kayna C) Leģene bir D) Dalga kayna E) Dalganın da Bir dalga kayr dalgalanı engel hâle dönüşür. Buna göre; 1. engeller ar II. dalgaların III. suyun deri işlemlerinder azalır? A) Yalnız I