Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Aşağıda Attila İlhan'ın eserlerine ilişkin verilen -nu bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır? A) Dersaadet'te Sabah Ezanlar

4. Aşağıda Attila İlhan'ın eserlerine ilişkin verilen
-nu bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır?
A) Dersaadet'te Sabah Ezanları'nda yakın geçmi-
TOY
şi, Mütareke Dönemi'ni, Kurtuluş Savaşı yılla-
rını anlatmıştır.
comtect
B) Zenciler Birbirine Benzemez'd

4. Aşağıda Attila İlhan'ın eserlerine ilişkin verilen -nu bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır? A) Dersaadet'te Sabah Ezanları'nda yakın geçmi- TOY şi, Mütareke Dönemi'ni, Kurtuluş Savaşı yılla- rını anlatmıştır. comtect B) Zenciler Birbirine Benzemez'de yetiştiği toplu- mu ve değerlerini sorgulayan kimsesiz Meh- met Ali'nin Paris'teki yaşamını konu alır. planse C) Yaraya Tuz Basmak'ta Kurtuluş Savaşı'ndaki genç bir subayın yaşamını anlatmıştır. D) Bıçağın Ucu'nda 27 Mayıs Darbesi öncesinde aydınların ve ülkenin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serer. E) Sırtlan Payı'nda bir yandan 27 Mayıs Darbesi'ni -sing. izleyen siyasal panoramayı çizer, bir yandan da Balkan ve Birinci Dünya Savaşları ile Kurtu- luş Savaşı'ndan kesitler verir. lonel