Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. Aşağıdaki tabloda A, ve moleküllerinin yapılarıyla il- gili tabloda bazı bilgiler verilmiştir. Molekül Buna göre; TII. Molekü

4. Aşağıdaki tabloda A, ve moleküllerinin yapılarıyla il-
gili tabloda bazı bilgiler verilmiştir.
Molekül
Buna göre;
TII.
Molekül
Polarlığı
Polar
A) Yalnız I
Apolar
Apolar
Bağ
Polarlığı
Polar
1. ve molekülleri arasında London kuvvetleri vardır.
A ve molekü

4. Aşağıdaki tabloda A, ve moleküllerinin yapılarıyla il- gili tabloda bazı bilgiler verilmiştir. Molekül Buna göre; TII. Molekül Polarlığı Polar A) Yalnız I Apolar Apolar Bağ Polarlığı Polar 1. ve molekülleri arasında London kuvvetleri vardır. A ve molekülleri homojen karışım oluşturabilir. molekülü CH4, molekülü CO₂ ve molekülü HCI olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Ive Il D) II ve III Polar Polar E) I, II ve III ve III