Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Balkan Savaşlar Osmanlı Devleti'nin ciddi toprak kayıp- larına neden olmuş, kaybedilen topraklarda yaşayan on binlerce Türk O

4.
Balkan Savaşlar Osmanlı Devleti'nin ciddi toprak kayıp-
larına neden olmuş, kaybedilen topraklarda yaşayan on
binlerce Türk Osmanlı topraklarına göç ederken, göç et-
meyenler de Yunanistan ve Bulgaristan'ın egemenliği al-
tında yaşamak zorunda kalmıştır

4. Balkan Savaşlar Osmanlı Devleti'nin ciddi toprak kayıp- larına neden olmuş, kaybedilen topraklarda yaşayan on binlerce Türk Osmanlı topraklarına göç ederken, göç et- meyenler de Yunanistan ve Bulgaristan'ın egemenliği al- tında yaşamak zorunda kalmıştır. Bu bilgilere göre Balkan Savaşlarının aşağıdakiler- den hangisine neden olduğu söylenemez? A) Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki sınırının daralmasına B) Yunanistan ve Bulgaristan'daki Türklerin azınlık duru- muna düşmesine C) Osmanlı Devleti'nin batı sınırında yeni devletlerin ku- rulmasına D) Osmanlı ülkesindeki Türk nüfusun gayrimüslimlere oranının artmasına E) Osmanlı ülkesinde işsizlik ve konut sorununun yaşan- masina