Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. Bazı elektromanyetik dalgalar ile bu dalgaların uy- gulama alanları aşağıda verilmiştir. Araçların hızlarını ölçen radarlarda

4. Bazı elektromanyetik dalgalar ile bu dalgaların uy-
gulama alanları aşağıda verilmiştir.
Araçların hızlarını ölçen
radarlarda kullanılan işin
Morötesi
işinlar
Bazı bakterilerin yok
edilmesi işleminde kulla* işinları
.
3
i
nilan işin
6
Demir - çelik fabr

4. Bazı elektromanyetik dalgalar ile bu dalgaların uy- gulama alanları aşağıda verilmiştir. Araçların hızlarını ölçen radarlarda kullanılan işin Morötesi işinlar Bazı bakterilerin yok edilmesi işleminde kulla* işinları . 3 i nilan işin 6 Demir - çelik fabrika- larında üretilen çeliğin hataları belirlemede kullanılan işin Mikrodalga do- Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi dogrudur? A M 8 tik A) B) C) IV1 n- D) E)