Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Bilim araştırma merkezleri içeriğine, kuruluş amaci- na, aldığı desteğe, hedeflerine göre çeşitlilik göster- mektedir. Dünyad

4. Bilim araştırma merkezleri içeriğine, kuruluş amaci-
na, aldığı desteğe, hedeflerine göre çeşitlilik göster-
mektedir. Dünyada, benzer çalışmaları yürüten ve
i soruları soran pek çok araştırmacinin fikirlerini
tartışabileceği, ortak çalışmalar yürütebil

4. Bilim araştırma merkezleri içeriğine, kuruluş amaci- na, aldığı desteğe, hedeflerine göre çeşitlilik göster- mektedir. Dünyada, benzer çalışmaları yürüten ve i soruları soran pek çok araştırmacinin fikirlerini tartışabileceği, ortak çalışmalar yürütebileceği bu alanlardan en önemlileri Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezidir (CERN). ayni Buna göre, 1. Mars'ta inceleme yapmak için 1997'de gönderi- len Pathfinder NASA'nin projesidir. II. ESA'da hazırlanan programlar; evren ve Dünya hakkındaki bilgileri arttırmayı, uydu tabanlı tek- nolojiler geliştirmeyi, Avrupa Uzay Endüstrisin- deki gelişmeleri tanıtmayı amaçlar. III. CERN'de atom altı parçacıkları sınıflandırma, ta- nimlama ve ayrıca evreni, evrenin oluşumunu ve geleceğini anlamaya yönelik deneyler yapılmak- tadır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve il D) II ve III 2021-29 E) I, II ve III