Bilim Araştırma Merkezleri Soruları

2. Bilim araştırma
merkezlerinde;
1. hastalıkların tedavisi,
II. geçmiş toplulukların kültürel ve sosyolojik
özellikleri,
III. savunma sanayisi
alanlarından hangilerinde çalışmalar yapılmaktadır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
2. Bilim araştırma merkezlerinde; 1. hastalıkların tedavisi, II. geçmiş toplulukların kültürel ve sosyolojik özellikleri, III. savunma sanayisi alanlarından hangilerinde çalışmalar yapılmaktadır? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
İK BİLİMİNE GİRİŞ
olur.
●
●
●
T
A1
DO
NASA
TAEK
ASELSAN
CERN
ESA
Yukarıda verilen kuruluşlardan kaç tanesi bilim
araştırma merkezi olarak kullanılmaktadır?
t
D) 4
B) 2
C) 3
45
5. Fiziğin günlük yaşamdaki uygulamalarına örnek
olarak,
+1. Elimizi yıkamak için musluğu açıp - kapatmak
-ll. Gözlerimizi dinlendirmek için özel gözlük kullanmak
III. Bilgisayar kullanmak
E) 5
ile verilenlerden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız III
BIL
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
İK BİLİMİNE GİRİŞ olur. ● ● ● T A1 DO NASA TAEK ASELSAN CERN ESA Yukarıda verilen kuruluşlardan kaç tanesi bilim araştırma merkezi olarak kullanılmaktadır? t D) 4 B) 2 C) 3 45 5. Fiziğin günlük yaşamdaki uygulamalarına örnek olarak, +1. Elimizi yıkamak için musluğu açıp - kapatmak -ll. Gözlerimizi dinlendirmek için özel gözlük kullanmak III. Bilgisayar kullanmak E) 5 ile verilenlerden hangileri gösterilebilir? A) Yalnız III BIL
14-
insanoğlu maddenin en küçük yapıtaşı hakkında
birçok bilgi edinmiştir. Günümüzde de atom altı par-
çacıkların keşfedilip incelendiği bilimsel araştırma
merkezleri vardır.
Parçacık çarpıştırıcılarının da bulunduğu İsviç-
redeki bu merkezlerden en bilineni aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) TAEK
D) NASA
B) CERN
E) BIGBANG
C) PENTAGON
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
14- insanoğlu maddenin en küçük yapıtaşı hakkında birçok bilgi edinmiştir. Günümüzde de atom altı par- çacıkların keşfedilip incelendiği bilimsel araştırma merkezleri vardır. Parçacık çarpıştırıcılarının da bulunduğu İsviç- redeki bu merkezlerden en bilineni aşağıdaki- lerden hangisidir? A) TAEK D) NASA B) CERN E) BIGBANG C) PENTAGON
ENJA
3. Mars yüzeyinin altında bir delik açacak bir sondaj
mekanizmasının bulunduğu keşif aracı tasarlayan araştırma
ekibi Mars yüzeyinin altında, güçlü ultraviyole radyasyondan
zarar görmemiş bakteriler bulmayı hedeflemektedir.
Buna göre, by araştırma ekibi;
1. NASA
II. ESAV
III. CERN
bilimsel araştırma merkezlerinin hangilerine bağlı olarak
araştırma yapıyor olabilir?
Yalnız I
B) I ve II
DH've III
Que
E), II ve III
C) Ive III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
ENJA 3. Mars yüzeyinin altında bir delik açacak bir sondaj mekanizmasının bulunduğu keşif aracı tasarlayan araştırma ekibi Mars yüzeyinin altında, güçlü ultraviyole radyasyondan zarar görmemiş bakteriler bulmayı hedeflemektedir. Buna göre, by araştırma ekibi; 1. NASA II. ESAV III. CERN bilimsel araştırma merkezlerinin hangilerine bağlı olarak araştırma yapıyor olabilir? Yalnız I B) I ve II DH've III Que E), II ve III C) Ive III
Yalnız III
eşleştir-
ğıdaki-
6
lerle ilgili,
Vektörel niceliktir.
Bayı, birim ve yön ile ifade edilir.
III Ayni cins vektörlerin toplanması ile bileşke vektör elde
edilic
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
.
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
7. Başanlı bir bilim insanı olan Tankut Bey, hayatının belli dönem-
lerinde bilim ile ilgili kurum ve kuruluşlarda gönüllü ya da pro-
fesyonel olarak bulunmuş ve görev yapmıştır. Tankut Bey'in
bazı dönemlerde görev yaptığı kurumlar aşağıda verilmiştir.
C) Yalnız III
Lise döneminde Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde gönüllü
olarak görev yapmış, bilim sergisindeki etkinlikleri izleyi-
cilere sunmuştur.
Üniversite döneminde bir yaz tatilinde CERN'de görev-
li olarak bulunmuş, bazı araştırma faaliyetlerinde asistan
olarak görev yapmıştır.
Doktora yaptığı dönemde NASA'da geçici görevde bulun-
muş, uzay çalışmalarına katkılarını sunmuştur.
A) Yalnız lise döneminde
B) Yalnız üniversite döneminde
Buna göre Tankut Bey, yukarıda verilen dönemlerin han-
gilerinde bir bilim araştırma merkezinde görev almıştır?
C) Yalnız doktora döneminde
D) Üniversite ve doktora döneminde
E) Lise, üniversite ve doktora döneminde
9.
Bu
re
A
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
Yalnız III eşleştir- ğıdaki- 6 lerle ilgili, Vektörel niceliktir. Bayı, birim ve yön ile ifade edilir. III Ayni cins vektörlerin toplanması ile bileşke vektör elde edilic yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 . D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III 7. Başanlı bir bilim insanı olan Tankut Bey, hayatının belli dönem- lerinde bilim ile ilgili kurum ve kuruluşlarda gönüllü ya da pro- fesyonel olarak bulunmuş ve görev yapmıştır. Tankut Bey'in bazı dönemlerde görev yaptığı kurumlar aşağıda verilmiştir. C) Yalnız III Lise döneminde Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde gönüllü olarak görev yapmış, bilim sergisindeki etkinlikleri izleyi- cilere sunmuştur. Üniversite döneminde bir yaz tatilinde CERN'de görev- li olarak bulunmuş, bazı araştırma faaliyetlerinde asistan olarak görev yapmıştır. Doktora yaptığı dönemde NASA'da geçici görevde bulun- muş, uzay çalışmalarına katkılarını sunmuştur. A) Yalnız lise döneminde B) Yalnız üniversite döneminde Buna göre Tankut Bey, yukarıda verilen dönemlerin han- gilerinde bir bilim araştırma merkezinde görev almıştır? C) Yalnız doktora döneminde D) Üniversite ve doktora döneminde E) Lise, üniversite ve doktora döneminde 9. Bu re A
Sevgi ve nefret gibi kavramları madde ile özdeşleştire-
rek maddenin itme ve çekme kuvvetleri sayesinde bir
arada bulunduğuna inanan Empedokles ile ilgili,
X1. Deneye dayalı bazı araştırmalar yapmıştır.
II. Su saati kullanarak havanın maddi varlığa sahip oldu-
V
ğunu gözlemlemiştir.
III. Işık ve görme olayını açıklamaya çalışmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) \I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, I ve IN
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
Sevgi ve nefret gibi kavramları madde ile özdeşleştire- rek maddenin itme ve çekme kuvvetleri sayesinde bir arada bulunduğuna inanan Empedokles ile ilgili, X1. Deneye dayalı bazı araştırmalar yapmıştır. II. Su saati kullanarak havanın maddi varlığa sahip oldu- V ğunu gözlemlemiştir. III. Işık ve görme olayını açıklamaya çalışmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) \I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, I ve IN
7. "Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN,
çeşitli ülkelerden binlerce fizikçinin bir araya geldiği evrenin
oluşumunu ve geleceğini anlamaya yönelik çalışmaların ya-
pıldığı bir bilim araştırma merkezidir."
Yukarıda bahsedilen CERN'de yapılan çalışmalar fiziğin
hangi alt dalının öncelikli konusudur?
B) Atom Fiziği
D) Optik
E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
A) Nükleer Fizik
C) Termodinamik
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
7. "Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN, çeşitli ülkelerden binlerce fizikçinin bir araya geldiği evrenin oluşumunu ve geleceğini anlamaya yönelik çalışmaların ya- pıldığı bir bilim araştırma merkezidir." Yukarıda bahsedilen CERN'de yapılan çalışmalar fiziğin hangi alt dalının öncelikli konusudur? B) Atom Fiziği D) Optik E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A) Nükleer Fizik C) Termodinamik
Şehrin her köşesi size tarihten bir şeyler mırıldanır. Siz
kulak verip de dikkatle dinlediğinizde mırıldananların
şehrin gizi olduğunu anlarsınız. Her sokağında size bir
işaret vardır. Kaldırımlarında, evlerinde miril miril bir
duruş vardır. Siz, şehre eğilmeli ve onun tarihi köke-
nindeki gen analizini bu gizle birleştirmelisiniz. Bunu
yapabilirseniz şehrin ne demek istediğini anlarsınız.
Bazen uzanıverirsiniz o şehrin bahçelerine, parkları-
na. Bir böceğin üzerinizde gezindiğini hissedersiniz ve
mutlu olursunuz. Şehir yaşıyordur. Şehir her şeyiyle
size bir şeyler sunuyordur. Sessiz sessiz dolaşamaz-
sınız sokaklarında. Mutlaka sizinle konuşacak bir yapı
vardır. Tarihî yapıların çokluğu bu sessizliği bozan
önemli bir etkendir. Bunu fark edemeyip de şehri bir
yapı yığını olarak görenlerse bu zevklerden yoksun-
durlar. Onlar için gezilip görülen yerlerden başka bir
yerin önemi yoktur.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) Kesinlik ifade eden bir sözcük kullanılmıştır.
B) Farklı cümle türlerine yer verilmiştir.
Dokunma duyusuna dayalı ayrıntılar yer almakta-
dır.
D) Tartışmacı anlatım kullanılmıştır.
E) İkilemeye yer verilmiştir.
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
Şehrin her köşesi size tarihten bir şeyler mırıldanır. Siz kulak verip de dikkatle dinlediğinizde mırıldananların şehrin gizi olduğunu anlarsınız. Her sokağında size bir işaret vardır. Kaldırımlarında, evlerinde miril miril bir duruş vardır. Siz, şehre eğilmeli ve onun tarihi köke- nindeki gen analizini bu gizle birleştirmelisiniz. Bunu yapabilirseniz şehrin ne demek istediğini anlarsınız. Bazen uzanıverirsiniz o şehrin bahçelerine, parkları- na. Bir böceğin üzerinizde gezindiğini hissedersiniz ve mutlu olursunuz. Şehir yaşıyordur. Şehir her şeyiyle size bir şeyler sunuyordur. Sessiz sessiz dolaşamaz- sınız sokaklarında. Mutlaka sizinle konuşacak bir yapı vardır. Tarihî yapıların çokluğu bu sessizliği bozan önemli bir etkendir. Bunu fark edemeyip de şehri bir yapı yığını olarak görenlerse bu zevklerden yoksun- durlar. Onlar için gezilip görülen yerlerden başka bir yerin önemi yoktur. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Kesinlik ifade eden bir sözcük kullanılmıştır. B) Farklı cümle türlerine yer verilmiştir. Dokunma duyusuna dayalı ayrıntılar yer almakta- dır. D) Tartışmacı anlatım kullanılmıştır. E) İkilemeye yer verilmiştir.
Radyasyonun zararlı etkileri olduğu gibi yararları da söz
konusudur. Gıdaların raf ömrünü uzatmak ve bakteri oluşu-
munu engellemek için gida ambalajına radyasyon verildiğini
temsil eden radura işareti şekildeki gibidir.
Buna göre verilen olay,
fiziğin alt dallarından hangisinin inceleme alanına girer?
A) Yüksek enerji ve plazma fiziği
BY Optik
CV Katihal fiziği
D) Nükleer fizik
E) Elektromanyetizma
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
Radyasyonun zararlı etkileri olduğu gibi yararları da söz konusudur. Gıdaların raf ömrünü uzatmak ve bakteri oluşu- munu engellemek için gida ambalajına radyasyon verildiğini temsil eden radura işareti şekildeki gibidir. Buna göre verilen olay, fiziğin alt dallarından hangisinin inceleme alanına girer? A) Yüksek enerji ve plazma fiziği BY Optik CV Katihal fiziği D) Nükleer fizik E) Elektromanyetizma
G
Bilim araştırma merkezleri, fizik bilimine katkılarından dolayı
önem taşımaktadır. Araştırma merkezlerinin temel
görevlerinden birinin de fizik bilimine katkı sağlamayı
hedeflemek olduğu anlaşılmaktadır.
Buna göre aşağıda yer alan temel görevlerden hangisi
fizik bilimine direkt katkı sağlamayı hedeflememiştir?
esc
A) Temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,
yaptırmak ve yapmayı özendirmek
B) Bilimsel araştırma ortamları oluşturmak
C) Yerli ve yabancı araştırma kurumları ve
araştırmacılarla her türlü bilimsel ve teknik
işbirliği yapmak
D) Başka ülkelerden transfer edilen
teknolojilerin ülke koşullarına uygunluğu ve
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak
E) Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının
saptanmasına yardımcı olmak
0:00
<
Q
ogmmateryal.eba.g
/
MacBook P
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
G Bilim araştırma merkezleri, fizik bilimine katkılarından dolayı önem taşımaktadır. Araştırma merkezlerinin temel görevlerinden birinin de fizik bilimine katkı sağlamayı hedeflemek olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre aşağıda yer alan temel görevlerden hangisi fizik bilimine direkt katkı sağlamayı hedeflememiştir? esc A) Temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yapmayı özendirmek B) Bilimsel araştırma ortamları oluşturmak C) Yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırmacılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak D) Başka ülkelerden transfer edilen teknolojilerin ülke koşullarına uygunluğu ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak E) Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının saptanmasına yardımcı olmak 0:00 < Q ogmmateryal.eba.g / MacBook P
1.
A: Pozitif bilimler alanında teorik ve deneysel araştırmalar
yapmak ve bu araştırmaları özendirmek için kurulmuş
kuruluşlardır.
B: Temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaları desteklemek,
genç araştırmacıları teşvik etmek, akademik çalışmalar
yapmak ve bunlan endüstri alanına aktarmak amacı ile ku-
rulmuştur.
Yukarıda A ve B ile tanımlanmış ya da açıklanmış kavramlar
verilmiştir.
Buna göre,
A ile tanımlanan kavram "Bilim Araştırma Merkezleri"dir.
B ile tanımlanan kavram, A ile tanımlanan kavrama bir
örnek olarak verilebilir. L
III. B ile tanımlanan kuruluş, TÜBİTAK'tir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
I.
II.
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E), II ve III
C) I ve II
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
1. A: Pozitif bilimler alanında teorik ve deneysel araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları özendirmek için kurulmuş kuruluşlardır. B: Temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaları desteklemek, genç araştırmacıları teşvik etmek, akademik çalışmalar yapmak ve bunlan endüstri alanına aktarmak amacı ile ku- rulmuştur. Yukarıda A ve B ile tanımlanmış ya da açıklanmış kavramlar verilmiştir. Buna göre, A ile tanımlanan kavram "Bilim Araştırma Merkezleri"dir. B ile tanımlanan kavram, A ile tanımlanan kavrama bir örnek olarak verilebilir. L III. B ile tanımlanan kuruluş, TÜBİTAK'tir. yargılarından hangileri doğru olabilir? I. II. A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E), II ve III C) I ve II
d
ON 3d
Yer
X
A) Yalnız I
Buna göre,
I. X in özkütlesi Y ninkinden küçüktür.
II. X ile Y nin yere göre potansiyel enerjileri eşittir.
III. Sivilar türdeş karışım yaparsa X in potansiyel
enerjisi artar, Y ninki azalır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
Hacimleri eşit, özkütleleri d,
3d olan iki sıvıda X, Y cisimleri
şekildeki gibi dengede duru-
yor.
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
d ON 3d Yer X A) Yalnız I Buna göre, I. X in özkütlesi Y ninkinden küçüktür. II. X ile Y nin yere göre potansiyel enerjileri eşittir. III. Sivilar türdeş karışım yaparsa X in potansiyel enerjisi artar, Y ninki azalır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II Hacimleri eşit, özkütleleri d, 3d olan iki sıvıda X, Y cisimleri şekildeki gibi dengede duru- yor. D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III
9.
Makro boyutta gerçekleşen olayları Isaac Newton gibi bilim adam-
ları incelemiş ve klasik fizik konularını oluşturmuştur. 20. yüzyılın
başlarında mikro evrende gerçekleşen olayların incelenmesi ile
modern fizik anlayışı gelişmiştir.
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi klasik fizik ile açık-
lanamaz?
A) Gezegenlerin hareketleri
B) Otomobilin eğimli yolda hareketi
C) Işığın kırılması
D) Işığın renklerine göre farklı şekilde kırılması
E) Sıvıların kaldırma kuvveti
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
9. Makro boyutta gerçekleşen olayları Isaac Newton gibi bilim adam- ları incelemiş ve klasik fizik konularını oluşturmuştur. 20. yüzyılın başlarında mikro evrende gerçekleşen olayların incelenmesi ile modern fizik anlayışı gelişmiştir. Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi klasik fizik ile açık- lanamaz? A) Gezegenlerin hareketleri B) Otomobilin eğimli yolda hareketi C) Işığın kırılması D) Işığın renklerine göre farklı şekilde kırılması E) Sıvıların kaldırma kuvveti
6.
II.
aselsan
Yukarıdaki görselde verilen kuruluş ile ilgili,
1. Açılımı, "Askeri Elektronik Sanayii" olarak bilinen, ülkemize
ait bir kuruluştur.
Haberleşme teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmakta, askerî
teknolojilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.
III. Nükleer maddeler üzerinde araştırmalar yapar.
yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve II (
EKSTREM
E) I, II ve III
8. Aşağıdal
liğin ait c
Buna g
A) H
B) L
O
D)
E)
9. Baz
ver
1.
II.
III.
Bu
ül
A
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
6. II. aselsan Yukarıdaki görselde verilen kuruluş ile ilgili, 1. Açılımı, "Askeri Elektronik Sanayii" olarak bilinen, ülkemize ait bir kuruluştur. Haberleşme teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmakta, askerî teknolojilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. III. Nükleer maddeler üzerinde araştırmalar yapar. yapar. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II ( EKSTREM E) I, II ve III 8. Aşağıdal liğin ait c Buna g A) H B) L O D) E) 9. Baz ver 1. II. III. Bu ül A
entegrasyon
Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim araştırma merkezlerinden
biri olan ASELSAN'ın (Askeri Elektronik Sanayi) çalışma
telsiz hikay.
alanı ile ilgili,
I. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarını millî
imkânlarla karşılamak
✓
II. Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanın-
da, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak
- Giriş
III. Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltma-
ya yönelik çalışmalar yapmak
yukarıda verilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
I ve III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
entegrasyon Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim araştırma merkezlerinden biri olan ASELSAN'ın (Askeri Elektronik Sanayi) çalışma telsiz hikay. alanı ile ilgili, I. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarını millî imkânlarla karşılamak ✓ II. Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanın- da, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak - Giriş III. Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltma- ya yönelik çalışmalar yapmak yukarıda verilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III I ve III
A) Yalnız I
20.
B)
D) I ve II
Küp üzerinde bulu-
nan şekildeki vek-
törler için,
D) I ve II
E) I, II ve III
1. K+C=Ñ
II. K + P = M
III. Ñ = M
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
M
KA
N
M
[
E) I ve III
10...
P
C) Yalnız III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
A) Yalnız I 20. B) D) I ve II Küp üzerinde bulu- nan şekildeki vek- törler için, D) I ve II E) I, II ve III 1. K+C=Ñ II. K + P = M III. Ñ = M eşitliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II M KA N M [ E) I ve III 10... P C) Yalnız III