%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bilim Araştırma Merkezleri Soruları

2. Bilim araştırma
merkezlerinde;
1. hastalıkların tedavisi,
II. geçmiş toplulukların kültürel ve sosyolojik
özellikleri,
III. savunma sanayisi
alanlarından hangilerinde çalışmalar yapılmaktadır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
2. Bilim araştırma merkezlerinde; 1. hastalıkların tedavisi, II. geçmiş toplulukların kültürel ve sosyolojik özellikleri, III. savunma sanayisi alanlarından hangilerinde çalışmalar yapılmaktadır? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
İK BİLİMİNE GİRİŞ
olur.
●
●
●
T
A1
DO
NASA
TAEK
ASELSAN
CERN
ESA
Yukarıda verilen kuruluşlardan kaç tanesi bilim
araştırma merkezi olarak kullanılmaktadır?
t
D) 4
B) 2
C) 3
45
5. Fiziğin günlük yaşamdaki uygulamalarına örnek
olarak,
+1. Elimizi yıkamak için musluğu açıp - kapatmak
-ll. Gözlerimizi dinlendirmek için özel gözlük kullanmak
III. Bilgisayar kullanmak
E) 5
ile verilenlerden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız III
BIL
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
İK BİLİMİNE GİRİŞ olur. ● ● ● T A1 DO NASA TAEK ASELSAN CERN ESA Yukarıda verilen kuruluşlardan kaç tanesi bilim araştırma merkezi olarak kullanılmaktadır? t D) 4 B) 2 C) 3 45 5. Fiziğin günlük yaşamdaki uygulamalarına örnek olarak, +1. Elimizi yıkamak için musluğu açıp - kapatmak -ll. Gözlerimizi dinlendirmek için özel gözlük kullanmak III. Bilgisayar kullanmak E) 5 ile verilenlerden hangileri gösterilebilir? A) Yalnız III BIL
14-
insanoğlu maddenin en küçük yapıtaşı hakkında
birçok bilgi edinmiştir. Günümüzde de atom altı par-
çacıkların keşfedilip incelendiği bilimsel araştırma
merkezleri vardır.
Parçacık çarpıştırıcılarının da bulunduğu İsviç-
redeki bu merkezlerden en bilineni aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) TAEK
D) NASA
B) CERN
E) BIGBANG
C) PENTAGON
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
14- insanoğlu maddenin en küçük yapıtaşı hakkında birçok bilgi edinmiştir. Günümüzde de atom altı par- çacıkların keşfedilip incelendiği bilimsel araştırma merkezleri vardır. Parçacık çarpıştırıcılarının da bulunduğu İsviç- redeki bu merkezlerden en bilineni aşağıdaki- lerden hangisidir? A) TAEK D) NASA B) CERN E) BIGBANG C) PENTAGON
ENJA
3. Mars yüzeyinin altında bir delik açacak bir sondaj
mekanizmasının bulunduğu keşif aracı tasarlayan araştırma
ekibi Mars yüzeyinin altında, güçlü ultraviyole radyasyondan
zarar görmemiş bakteriler bulmayı hedeflemektedir.
Buna göre, by araştırma ekibi;
1. NASA
II. ESAV
III. CERN
bilimsel araştırma merkezlerinin hangilerine bağlı olarak
araştırma yapıyor olabilir?
Yalnız I
B) I ve II
DH've III
Que
E), II ve III
C) Ive III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
ENJA 3. Mars yüzeyinin altında bir delik açacak bir sondaj mekanizmasının bulunduğu keşif aracı tasarlayan araştırma ekibi Mars yüzeyinin altında, güçlü ultraviyole radyasyondan zarar görmemiş bakteriler bulmayı hedeflemektedir. Buna göre, by araştırma ekibi; 1. NASA II. ESAV III. CERN bilimsel araştırma merkezlerinin hangilerine bağlı olarak araştırma yapıyor olabilir? Yalnız I B) I ve II DH've III Que E), II ve III C) Ive III
Sevgi ve nefret gibi kavramları madde ile özdeşleştire-
rek maddenin itme ve çekme kuvvetleri sayesinde bir
arada bulunduğuna inanan Empedokles ile ilgili,
X1. Deneye dayalı bazı araştırmalar yapmıştır.
II. Su saati kullanarak havanın maddi varlığa sahip oldu-
V
ğunu gözlemlemiştir.
III. Işık ve görme olayını açıklamaya çalışmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) \I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, I ve IN
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
Sevgi ve nefret gibi kavramları madde ile özdeşleştire- rek maddenin itme ve çekme kuvvetleri sayesinde bir arada bulunduğuna inanan Empedokles ile ilgili, X1. Deneye dayalı bazı araştırmalar yapmıştır. II. Su saati kullanarak havanın maddi varlığa sahip oldu- V ğunu gözlemlemiştir. III. Işık ve görme olayını açıklamaya çalışmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) \I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, I ve IN
7. "Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN,
çeşitli ülkelerden binlerce fizikçinin bir araya geldiği evrenin
oluşumunu ve geleceğini anlamaya yönelik çalışmaların ya-
pıldığı bir bilim araştırma merkezidir."
Yukarıda bahsedilen CERN'de yapılan çalışmalar fiziğin
hangi alt dalının öncelikli konusudur?
B) Atom Fiziği
D) Optik
E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
A) Nükleer Fizik
C) Termodinamik
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
7. "Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN, çeşitli ülkelerden binlerce fizikçinin bir araya geldiği evrenin oluşumunu ve geleceğini anlamaya yönelik çalışmaların ya- pıldığı bir bilim araştırma merkezidir." Yukarıda bahsedilen CERN'de yapılan çalışmalar fiziğin hangi alt dalının öncelikli konusudur? B) Atom Fiziği D) Optik E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A) Nükleer Fizik C) Termodinamik
Radyasyonun zararlı etkileri olduğu gibi yararları da söz
konusudur. Gıdaların raf ömrünü uzatmak ve bakteri oluşu-
munu engellemek için gida ambalajına radyasyon verildiğini
temsil eden radura işareti şekildeki gibidir.
Buna göre verilen olay,
fiziğin alt dallarından hangisinin inceleme alanına girer?
A) Yüksek enerji ve plazma fiziği
BY Optik
CV Katihal fiziği
D) Nükleer fizik
E) Elektromanyetizma
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
Radyasyonun zararlı etkileri olduğu gibi yararları da söz konusudur. Gıdaların raf ömrünü uzatmak ve bakteri oluşu- munu engellemek için gida ambalajına radyasyon verildiğini temsil eden radura işareti şekildeki gibidir. Buna göre verilen olay, fiziğin alt dallarından hangisinin inceleme alanına girer? A) Yüksek enerji ve plazma fiziği BY Optik CV Katihal fiziği D) Nükleer fizik E) Elektromanyetizma
G
Bilim araştırma merkezleri, fizik bilimine katkılarından dolayı
önem taşımaktadır. Araştırma merkezlerinin temel
görevlerinden birinin de fizik bilimine katkı sağlamayı
hedeflemek olduğu anlaşılmaktadır.
Buna göre aşağıda yer alan temel görevlerden hangisi
fizik bilimine direkt katkı sağlamayı hedeflememiştir?
esc
A) Temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,
yaptırmak ve yapmayı özendirmek
B) Bilimsel araştırma ortamları oluşturmak
C) Yerli ve yabancı araştırma kurumları ve
araştırmacılarla her türlü bilimsel ve teknik
işbirliği yapmak
D) Başka ülkelerden transfer edilen
teknolojilerin ülke koşullarına uygunluğu ve
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak
E) Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının
saptanmasına yardımcı olmak
0:00
<
Q
ogmmateryal.eba.g
/
MacBook P
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
G Bilim araştırma merkezleri, fizik bilimine katkılarından dolayı önem taşımaktadır. Araştırma merkezlerinin temel görevlerinden birinin de fizik bilimine katkı sağlamayı hedeflemek olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre aşağıda yer alan temel görevlerden hangisi fizik bilimine direkt katkı sağlamayı hedeflememiştir? esc A) Temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yapmayı özendirmek B) Bilimsel araştırma ortamları oluşturmak C) Yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırmacılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak D) Başka ülkelerden transfer edilen teknolojilerin ülke koşullarına uygunluğu ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak E) Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının saptanmasına yardımcı olmak 0:00 < Q ogmmateryal.eba.g / MacBook P
1.
A: Pozitif bilimler alanında teorik ve deneysel araştırmalar
yapmak ve bu araştırmaları özendirmek için kurulmuş
kuruluşlardır.
B: Temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaları desteklemek,
genç araştırmacıları teşvik etmek, akademik çalışmalar
yapmak ve bunlan endüstri alanına aktarmak amacı ile ku-
rulmuştur.
Yukarıda A ve B ile tanımlanmış ya da açıklanmış kavramlar
verilmiştir.
Buna göre,
A ile tanımlanan kavram "Bilim Araştırma Merkezleri"dir.
B ile tanımlanan kavram, A ile tanımlanan kavrama bir
örnek olarak verilebilir. L
III. B ile tanımlanan kuruluş, TÜBİTAK'tir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
I.
II.
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E), II ve III
C) I ve II
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
1. A: Pozitif bilimler alanında teorik ve deneysel araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları özendirmek için kurulmuş kuruluşlardır. B: Temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaları desteklemek, genç araştırmacıları teşvik etmek, akademik çalışmalar yapmak ve bunlan endüstri alanına aktarmak amacı ile ku- rulmuştur. Yukarıda A ve B ile tanımlanmış ya da açıklanmış kavramlar verilmiştir. Buna göre, A ile tanımlanan kavram "Bilim Araştırma Merkezleri"dir. B ile tanımlanan kavram, A ile tanımlanan kavrama bir örnek olarak verilebilir. L III. B ile tanımlanan kuruluş, TÜBİTAK'tir. yargılarından hangileri doğru olabilir? I. II. A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E), II ve III C) I ve II
9.
Makro boyutta gerçekleşen olayları Isaac Newton gibi bilim adam-
ları incelemiş ve klasik fizik konularını oluşturmuştur. 20. yüzyılın
başlarında mikro evrende gerçekleşen olayların incelenmesi ile
modern fizik anlayışı gelişmiştir.
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi klasik fizik ile açık-
lanamaz?
A) Gezegenlerin hareketleri
B) Otomobilin eğimli yolda hareketi
C) Işığın kırılması
D) Işığın renklerine göre farklı şekilde kırılması
E) Sıvıların kaldırma kuvveti
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
9. Makro boyutta gerçekleşen olayları Isaac Newton gibi bilim adam- ları incelemiş ve klasik fizik konularını oluşturmuştur. 20. yüzyılın başlarında mikro evrende gerçekleşen olayların incelenmesi ile modern fizik anlayışı gelişmiştir. Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi klasik fizik ile açık- lanamaz? A) Gezegenlerin hareketleri B) Otomobilin eğimli yolda hareketi C) Işığın kırılması D) Işığın renklerine göre farklı şekilde kırılması E) Sıvıların kaldırma kuvveti
entegrasyon
Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim araştırma merkezlerinden
biri olan ASELSAN'ın (Askeri Elektronik Sanayi) çalışma
telsiz hikay.
alanı ile ilgili,
I. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarını millî
imkânlarla karşılamak
✓
II. Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanın-
da, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak
- Giriş
III. Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltma-
ya yönelik çalışmalar yapmak
yukarıda verilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
I ve III
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
entegrasyon Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim araştırma merkezlerinden biri olan ASELSAN'ın (Askeri Elektronik Sanayi) çalışma telsiz hikay. alanı ile ilgili, I. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarını millî imkânlarla karşılamak ✓ II. Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanın- da, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak - Giriş III. Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltma- ya yönelik çalışmalar yapmak yukarıda verilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III I ve III
2.
-lov
ev emvig
CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) en ünlü bilim araş-
tırma merkezlerinden biridir. CERN'de bulunan Büyük Hadron
Çarpıştırıcısında çok yüksek hızlarda çarpıştırılan parçacıklar
yoluyla atomaltı parçacıklar sınıflandırılmaya, tanımlanmaya
ayrıca evrenin oluşumu ve geleceği anlaşılmaya çalışılmakta-
dır.
Buna göre, CERN'de çalışmak isteyen bir fizikçi fiziğin
hangi alt alanında uzman olmalıdır?
A Mekanik
B
C Nükleer fizik
D) Yüksek enerji ve plazma fiziği
E) Atom fiziği
Elektromanyetizma
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
2. -lov ev emvig CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) en ünlü bilim araş- tırma merkezlerinden biridir. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında çok yüksek hızlarda çarpıştırılan parçacıklar yoluyla atomaltı parçacıklar sınıflandırılmaya, tanımlanmaya ayrıca evrenin oluşumu ve geleceği anlaşılmaya çalışılmakta- dır. Buna göre, CERN'de çalışmak isteyen bir fizikçi fiziğin hangi alt alanında uzman olmalıdır? A Mekanik B C Nükleer fizik D) Yüksek enerji ve plazma fiziği E) Atom fiziği Elektromanyetizma
7.
Bu durumda Ö
yüklüğü sıfır olduğuna göre,
1. F₂ + F₂ = F₂₁
II. F₁.
= /F₂1
· cosa =
III. F₁.sina = F3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
I
D) I ve III
7F
Aynı düzlemdeki 5F, 5F, 7F ve 15F büyüklüğün-
deki kuvvetler O noktasına şekildeki gibi etki et-
mektedir.
5F 418
53°
+y
E) I, II ve III
C) I ve II
5F
37°
► +X
senimbing leignanobiol 15F noe 9702 a
Buna göre, O noktasına etki eden bileşke kuv-
vetin büyüklüğü kaç F olur?
(sin37° = cos53° = 0,6; sin53° = cos37° = 0,8)
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
9.
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
7. Bu durumda Ö yüklüğü sıfır olduğuna göre, 1. F₂ + F₂ = F₂₁ II. F₁. = /F₂1 · cosa = III. F₁.sina = F3 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II I D) I ve III 7F Aynı düzlemdeki 5F, 5F, 7F ve 15F büyüklüğün- deki kuvvetler O noktasına şekildeki gibi etki et- mektedir. 5F 418 53° +y E) I, II ve III C) I ve II 5F 37° ► +X senimbing leignanobiol 15F noe 9702 a Buna göre, O noktasına etki eden bileşke kuv- vetin büyüklüğü kaç F olur? (sin37° = cos53° = 0,6; sin53° = cos37° = 0,8) A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 9.
5
i
rim
2.
. Kütle nereden geliyor?
Evren nasıl oluştu?
Neden evrende hiç karşıt madde yok?
Karanlık madde ve karanlık enerji nedir?
Temel görevi yukarıda verilen sorulara cevap bulmaya
çalışmak olan bilimsel araştırma merkezi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK)
C)
NASA
ABD Ulusal Havacılık
ve Uzay Dairesi
E)
B)
CERN
Avrupa Nükleer
Araştırma Merkezi
Deesa
Avrupa Uzay Ajansı
Askeri Elektronik
Sanayi (ASELSAN)
YAYINLARI
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
5 i rim 2. . Kütle nereden geliyor? Evren nasıl oluştu? Neden evrende hiç karşıt madde yok? Karanlık madde ve karanlık enerji nedir? Temel görevi yukarıda verilen sorulara cevap bulmaya çalışmak olan bilimsel araştırma merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) C) NASA ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi E) B) CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Deesa Avrupa Uzay Ajansı Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) YAYINLARI
12. Uluslararası uzay istasyonu (ISS) bir çok ülkenin ortak ol-
1
3
duğu uzayda kurulmuş bir bilim araştırma laboratuvarıdır.
Uzay istasyonunda ağırlıksız ortamdaki sıvı davranışları
incelenerek insan vücudundaki eklem ve kemik problem-
lerinin ve yaşlılığın önlenmesine yönelik araştırmalar, uzay
bahçelerinde bitki yetiştirme, bakterilerin uzaydaki davra-
nışlarına dayanan nano malzemelerin üretimi gibi çok farklı
deneyler yürütülmektedir.
Bu projede ortak olan iki bilim araştırma merkezi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) NASA - CERN
B) NASA - ESA
C) NASA-TÜBİTAK
D) ESA TAEK
E) ESA-ASELSAN
dlaka
etre
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
12. Uluslararası uzay istasyonu (ISS) bir çok ülkenin ortak ol- 1 3 duğu uzayda kurulmuş bir bilim araştırma laboratuvarıdır. Uzay istasyonunda ağırlıksız ortamdaki sıvı davranışları incelenerek insan vücudundaki eklem ve kemik problem- lerinin ve yaşlılığın önlenmesine yönelik araştırmalar, uzay bahçelerinde bitki yetiştirme, bakterilerin uzaydaki davra- nışlarına dayanan nano malzemelerin üretimi gibi çok farklı deneyler yürütülmektedir. Bu projede ortak olan iki bilim araştırma merkezi aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) NASA - CERN B) NASA - ESA C) NASA-TÜBİTAK D) ESA TAEK E) ESA-ASELSAN dlaka etre
fazla
başı-
ktör-
myö-
örle-
üçük
ükle-
r yö-
yük-
n bi-
yö-
gö-
edir?
ti
4-C
Yanıt Yayınları
8. Dört farklı bilim araştırma merkezi ile ilgili aşağıdaki
dört kısa bilgi verilmiştir.
Başta Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan de-
neyler olmak üzere deneylerden elde edilen veriler
ve deney sürecinde karşılaşılan sorunlara bulunan
çözümler plazma fiziği, elektronik, nanobilim, bili-
şim teknolojisi gibi alanlarda yeni çalışmaların ya-
pılmasında etkili olmuştur.
Nükleer enerjinin ülke yararına kullanımını sağlamak,
bu enerjinin kullanımından kaynaklanabilecek rad-
yasyonun neden olabileceği zararlı etkilerden ko-
runmak için gerekli olan ilke ve esasları belirlemek
görevleri arasındadır.
Fransız Guyana'sında (Guyana) bir fırlatma üretim
tesisi de yer alır.
Skylab (Sıkaylab) Projesi kendine ait bağımsız uzay
istasyonu projesidir. Çok ağır olan Skylab'ın parça-
ları 1973'te insansız olarak uzaya yollanmış ve da-
ha sonra astronotlar tarafından bu parçalar birleşti-
rilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında bil-
gi verilen araştırma merkezlerinden birinin kısa
adı değildir?
A) TAEK
B) NASA
C) ESA
D) CERN
E) ASELSAN
7-0
8-E
TYT
5-E
6-C
Maddelerin o
yi oluşturan m
Kütle m harfi
ki birimi kilo
Kütle; terazi
141
Kütlenin,
yüyen ve
Kazanımla
lanılan; tor
muştur.
MEB kaza
birim sist
Cisimleri
ifade kol
ziynet eş
lesi kilog
TYT
Fizik
Bilim Araştırma Merkezleri
fazla başı- ktör- myö- örle- üçük ükle- r yö- yük- n bi- yö- gö- edir? ti 4-C Yanıt Yayınları 8. Dört farklı bilim araştırma merkezi ile ilgili aşağıdaki dört kısa bilgi verilmiştir. Başta Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan de- neyler olmak üzere deneylerden elde edilen veriler ve deney sürecinde karşılaşılan sorunlara bulunan çözümler plazma fiziği, elektronik, nanobilim, bili- şim teknolojisi gibi alanlarda yeni çalışmaların ya- pılmasında etkili olmuştur. Nükleer enerjinin ülke yararına kullanımını sağlamak, bu enerjinin kullanımından kaynaklanabilecek rad- yasyonun neden olabileceği zararlı etkilerden ko- runmak için gerekli olan ilke ve esasları belirlemek görevleri arasındadır. Fransız Guyana'sında (Guyana) bir fırlatma üretim tesisi de yer alır. Skylab (Sıkaylab) Projesi kendine ait bağımsız uzay istasyonu projesidir. Çok ağır olan Skylab'ın parça- ları 1973'te insansız olarak uzaya yollanmış ve da- ha sonra astronotlar tarafından bu parçalar birleşti- rilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında bil- gi verilen araştırma merkezlerinden birinin kısa adı değildir? A) TAEK B) NASA C) ESA D) CERN E) ASELSAN 7-0 8-E TYT 5-E 6-C Maddelerin o yi oluşturan m Kütle m harfi ki birimi kilo Kütle; terazi 141 Kütlenin, yüyen ve Kazanımla lanılan; tor muştur. MEB kaza birim sist Cisimleri ifade kol ziynet eş lesi kilog TYT