Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlamasının ardından Almanya, Osmanlı yönetimine savaşa katılması yönünde yoğun bir baskı

4. Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlamasının ardından
Almanya, Osmanlı yönetimine savaşa katılması yönünde
yoğun bir baskı uygulamıştır.
Almanya'nın bu politikasıyla aşağıdakilerden hangisini
amaçladığı söylenemez?
A) Yeni cephelerin açılmasını sağla

4. Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da başlamasının ardından Almanya, Osmanlı yönetimine savaşa katılması yönünde yoğun bir baskı uygulamıştır. Almanya'nın bu politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? A) Yeni cephelerin açılmasını sağlayarak yükünü hafiflet- meyi B) Osmanlı Devleti'nin Turancılık politikası için askerî des- tek sağlamayı Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmayı D Halifelik makamı üzerinden İngiliz sömürgelerinde karı- şıklıklar çıkarmayı E) Osmanlı topralarındaki yer altı kaynaklarını kullanmayı sayfaya geçiniz.