Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. C) Bil D) Hanedanlık sistemini benimsemelerine E) Saltanat usulünü uygulamalarına Avrupa'da sanayileşmenin sonucunda burjuvaz

4.
C) Bil
D) Hanedanlık sistemini benimsemelerine
E) Saltanat usulünü uygulamalarına
Avrupa'da sanayileşmenin sonucunda burjuvazi ege-
men hâle geldiğine göre aşağıdakilerden hangisinin
önem kazandığı ileri sürülebilir?
A) Din B) Bilim C) Tarım D) Kültür E

4. C) Bil D) Hanedanlık sistemini benimsemelerine E) Saltanat usulünü uygulamalarına Avrupa'da sanayileşmenin sonucunda burjuvazi ege- men hâle geldiğine göre aşağıdakilerden hangisinin önem kazandığı ileri sürülebilir? A) Din B) Bilim C) Tarım D) Kültür E) Sermayedar Kafa Dengi 1 8. 154