Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. D Biyokimya: Canlıların yapısında bulunan kim- yasal maddeler ve kimyasal süreçlerini ince- ler. Anorganik kimya: Asit, baz,

4.
D
Biyokimya: Canlıların yapısında bulunan kim-
yasal maddeler ve kimyasal süreçlerini ince-
ler.
Anorganik kimya: Asit, baz, tuz, su ve mi-
neral gibi maddelerin özelliklerini ve tepkime-
lerini inceler.
Endüstri kimyası: Organik ve anorganik mad-
deler

4. D Biyokimya: Canlıların yapısında bulunan kim- yasal maddeler ve kimyasal süreçlerini ince- ler. Anorganik kimya: Asit, baz, tuz, su ve mi- neral gibi maddelerin özelliklerini ve tepkime- lerini inceler. Endüstri kimyası: Organik ve anorganik mad- delerin üretimini inceler. L> Kimyanın alt disiplinleri ile ilgili yukarıda verilen ifa- delerin başına sırayla doğru ise (D), yanlış ise (Y) ya- zıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) D, Y, D B) D, D, D C) Y, D, D DD, D, Y E) Y, D, Y