Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. dir? A taşlama - mersiye - yergi BY taşlama-şathiye - yergi Chicviye-yergi - taşlama taşlama-hicviye - yergi Eşathiye - hicvi

4.
dir?
A taşlama - mersiye - yergi
BY taşlama-şathiye - yergi
Chicviye-yergi - taşlama
taşlama-hicviye - yergi
Eşathiye - hicviye - yergi
Herkes başkasına benzedi işte
Sözde masum bir düşü çoğaltarak
Kimin hüznü değdi ki gözlerime
Karanlığım böyle çalgı ç

4. dir? A taşlama - mersiye - yergi BY taşlama-şathiye - yergi Chicviye-yergi - taşlama taşlama-hicviye - yergi Eşathiye - hicviye - yergi Herkes başkasına benzedi işte Sözde masum bir düşü çoğaltarak Kimin hüznü değdi ki gözlerime Karanlığım böyle çalgı çağanak Bu şiir, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır? A Satirik B Pastoral C) Epik D Dramatik Lirik k 5. Sanat; insanlığın düşüncesi! Kırar prangaları, zincirleri, Otot diliyle ele geçirir.