Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Ekonomik feodal yapıdan kurtulan Avrupa, XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi ile önemli bir dönüşüm ya- şamıştır. Sanayi Devrimi i

4.
Ekonomik feodal yapıdan kurtulan Avrupa, XVIII.
yüzyılda Sanayi Devrimi ile önemli bir dönüşüm ya-
şamıştır. Sanayi Devrimi ile o döneme kadar hâkim
olan el emeğine dayanan üretim tarzı değişmiş ve
makineleşmeye dayalı endüstriyel üretim başla-
mıştır.

4. Ekonomik feodal yapıdan kurtulan Avrupa, XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi ile önemli bir dönüşüm ya- şamıştır. Sanayi Devrimi ile o döneme kadar hâkim olan el emeğine dayanan üretim tarzı değişmiş ve makineleşmeye dayalı endüstriyel üretim başla- mıştır. Bu değişimin Avrupa'da; I. üretimin artması, II. refah seviyesinin yükselmesi, III. işçi sınıfının oluşması gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili oldu- ğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III