Soru:

4. Haçlılar, başta Kudüs olmak üzere ele geçirdikleri Urfa, Antakya ve Trablus gibi şehirlerde krallık, prenslik ve kontluklar k

4.
Haçlılar, başta Kudüs olmak üzere ele geçirdikleri Urfa,
Antakya ve Trablus gibi şehirlerde krallık, prenslik ve
kontluklar kurmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Haçlıların İpek Yolu'nu kontrol altına aldığını
B) Islam kültürü ile H

4. Haçlılar, başta Kudüs olmak üzere ele geçirdikleri Urfa, Antakya ve Trablus gibi şehirlerde krallık, prenslik ve kontluklar kurmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Haçlıların İpek Yolu'nu kontrol altına aldığını B) Islam kültürü ile Hristiyan külturünün etkileşim yaşadı- ğini C) Anadolu coğrafyasının Haçlıların eline geçtiğini D) Hristiyanlık dünyasında mezhep ayrılıklarına son ve- rildiğini E) Feodalitenin İslam coğrafyasına taşındığını

Soru Çözümünü Göster