Soru:

4. I. Otomobil II. Demir yolu III. Telefon Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'ndeki top- lumsal yaşantının değişimi ü

4.
I. Otomobil
II. Demir yolu
III. Telefon
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'ndeki top-
lumsal yaşantının değişimi üzerinde etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4. I. Otomobil II. Demir yolu III. Telefon Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'ndeki top- lumsal yaşantının değişimi üzerinde etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Soru Çözümünü Göster