Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Kimi insan, para pul budalası olur, kimisi keşif ve icat me- raklısı, bazısı da musiki âşığı. Deli Davut ise adalar ka- rasev

4. Kimi insan, para pul budalası olur, kimisi keşif ve icat me-
raklısı, bazısı da musiki âşığı. Deli Davut ise adalar ka-
rasevdalısıydi. Denizin bu deli divanesinin gözünde hep
adalar tüter, adalar titrerdi. Tan yeri ağarırken adalarla
beraber uyanacağım

4. Kimi insan, para pul budalası olur, kimisi keşif ve icat me- raklısı, bazısı da musiki âşığı. Deli Davut ise adalar ka- rasevdalısıydi. Denizin bu deli divanesinin gözünde hep adalar tüter, adalar titrerdi. Tan yeri ağarırken adalarla beraber uyanacağım diye, çok geceler göz yummazdı. Gecenin loşluğuyla örtülü duran deniz, rüyasına dalmış derin derin uyurken, tan işığını yüksekten kapan adalar, Arşipel'in o kopkoyu çelik mavisinde sanki şafak par- çaları gibi parlar ve Davut'a ta uzaklardan göz kırparak yeni günü ona gün doğmazdan evvel müjdelerlerdi. Bunu gören Davut dünyaya yeni gelmişe dönerdi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağ başlarında gerili duran telgraf telleri- ne rüzgâr değince, tellerin uzun uzun "Viinggg!" diye inle- mesi gibi, Davut'un da gönlü, titreye titreye ışığa ve açık- lıklara uyanır, gözleri yüreğinde vuran sevinçle harlardı. Bu parça ile ilgili, I. Geriye dönüş tekniği kullanılmıştır. II. Gözlemci anlatıcı bakış açısı vardır. III. Kişileştirmelere yer verilmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IH E D) II ve II C) I ve Il E), II ve III