Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. Mil MISA ed rin siylaa nil ilmeli ... AYDIN YAYINLARI B e Katin d. e Kaliye A E Onyuki ne Kata Kültig 2. (1) Çinceden çevrile

4. Mil
MISA
ed
rin
siylaa
nil
ilmeli
... AYDIN YAYINLARI
B
e Katin
d.
e Kaliye
A
E
Onyuki
ne Kata
Kültig
2. (1) Çinceden çevrilen Sekiz Yükmek'te Burkanci-
lığa ait dinî-ahlakî inanışlar ve bazı pratik bilgiler
vardır. Uygurlar arasında çok yayılan bu eser

4. Mil MISA ed rin siylaa nil ilmeli ... AYDIN YAYINLARI B e Katin d. e Kaliye A E Onyuki ne Kata Kültig 2. (1) Çinceden çevrilen Sekiz Yükmek'te Burkanci- lığa ait dinî-ahlakî inanışlar ve bazı pratik bilgiler vardır. Uygurlar arasında çok yayılan bu eser; ki- sa cümleleriyle, içten anlatımı ve zengin söz var- lığıyla dikkati çeker. (II) Uygurcaya çevrilen, Bu- dizmle ilgili bir başka kitap da Altun Yaruk'tur. Uy- gurların dinî inançlarını, dil zenginliğini ve ulusal özelliklerini göstermesi bakımından, bir çeviri ol- masına rağmen kültürel değerlerimiz arasında sa- yılmaktadır. (III) Tahminen 930 yılında Uygur harf- leriyle kaleme alınmış olan Irk Bitig, Mani muhitin- de yazılmış önemli bir eserdir. İçinde dine ait un- surlar bulunmakla beraber dinî bir eser değildir; bir fal kitabıdır. (IV) Prens Kalyanamkara ve Papam- kara Hikâyesi adıyla meşhur olan "Edgü Ögli Tigin ile Ayig Ögli Tigin" (İyi Düşünceli Şehzade ile Kö- tü Düşünceli Şehzade) Uygurlar Dönemi'nin en ta- ninmış hikâyelerinden biridir. (V) Uygurlara ait di- ğer bir eser de "Çeştani Bey Hikâyesi" adıyla bili- nen Baykal Gölü'nün güneyinde VIII-XII. yüzyıllar- da hüküm sürmüş Uygur Bey'i Çeştani'nin macera- larını anlatır. mi'ne : 5. ek yesi ni ese azılm Yukarıda numaralanmış parçaların hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur? ......... D) IV. E) V. n A) I. C) III. B) II. V