Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. Milliyetçilik ilkesi; Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezheplere saygılıdır. • Sınıf ve zümre egemenliğini redded

4. Milliyetçilik ilkesi;
Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezheplere
saygılıdır.
• Sınıf ve zümre egemenliğini reddeder.
• Yer altı ve yer üstü kaynaklarının yabancı şirketler tarafın-
dan işletilmesine karşıdır.
Buna göre, Atatürk'ün milliyetçi

4. Milliyetçilik ilkesi; Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezheplere saygılıdır. • Sınıf ve zümre egemenliğini reddeder. • Yer altı ve yer üstü kaynaklarının yabancı şirketler tarafın- dan işletilmesine karşıdır. Buna göre, Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkeler- den hangisiyle ilişkisinden bahsedildiği söylenemez? A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Ulusal bağımsızlık Devletçilik