Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Mustafa Kemal Paşa, 6 Kasım 1918'de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya çektiği telgrafta, "---- Mondros Mütarekesi'nin şartları hak

4. Mustafa Kemal Paşa, 6 Kasım 1918'de Sadrazam
Ahmet İzzet Paşa'ya çektiği telgrafta,
"---- Mondros Mütarekesi'nin şartları hakkında
Anlaşma Devletleri'nin yanlış telakkilerini ortadan
kaldıracak tedbirler alınmadıkça, ordulan terhis
edecek ve Ingilizleri

4. Mustafa Kemal Paşa, 6 Kasım 1918'de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya çektiği telgrafta, "---- Mondros Mütarekesi'nin şartları hakkında Anlaşma Devletleri'nin yanlış telakkilerini ortadan kaldıracak tedbirler alınmadıkça, ordulan terhis edecek ve Ingilizlerin ber dediğine boyun eğecek olursak, ihtirasların önüne geçmeye imkan olmayacaktır." demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu telgraf ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı savunulamaz? At Ingilizlerin, Osmanlı ülkesinin işgalini amaçladığına Bosmanlı ordusunun varlığının korunması gerektiğine e Mondros Mütarekesi'nin yoruma açık hükümlerinin bulunduğuna BT Osmanlı topraklarının işgal tehdidi altında olduğuna Eltilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşandığına