Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Al- manya ile ittifak kurmasında, 1. Giritli Rumların 1908'de Yunanistan'a bağ- lanma

4. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Al-
manya ile ittifak kurmasında,
1. Giritli Rumların 1908'de Yunanistan'a bağ-
lanma kararı alması,
II. İngiltere ve Rusya arasında Reval Görüş-
meleri ile bir iş birliği oluşması,
III. Almanya ile Fransa arasınd

4. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Al- manya ile ittifak kurmasında, 1. Giritli Rumların 1908'de Yunanistan'a bağ- lanma kararı alması, II. İngiltere ve Rusya arasında Reval Görüş- meleri ile bir iş birliği oluşması, III. Almanya ile Fransa arasında sınır anlaş- mazlığı yaşanması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III