Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. "Sonsuzluk! Neden bir dağ yolu olmasın / Ne- den sen olma!" dediğim zaman, ünlemi koyuyo- rum. Orada durulsun istiyorum. Bütü

4. "Sonsuzluk! Neden bir dağ yolu olmasın / Ne-
den sen olma!" dediğim zaman, ünlemi koyuyo-
rum. Orada durulsun istiyorum. Bütün bu virgül-
ler, noktalar, üntemler, aslında şiirin kendi kendi-
ne getirdiği şeylerdir. Artık şiirde noktalama işa-
retleri da

4. "Sonsuzluk! Neden bir dağ yolu olmasın / Ne- den sen olma!" dediğim zaman, ünlemi koyuyo- rum. Orada durulsun istiyorum. Bütün bu virgül- ler, noktalar, üntemler, aslında şiirin kendi kendi- ne getirdiği şeylerdir. Artık şiirde noktalama işa- retleri daha az kullanılıyor. Şair, okur yakalasın istiyor. Doğru da... Ben, bu dizede ünlemi oradan kaldırsam da iyi bir okur orada durur. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yar- gi aşağıdakilerden hangisidir? A) Şiir, kurallara uymaz; karşı çıkar. B) Şiirin anlamı, noktalama işaretleri olmadan da belirtilebilir. C) Günümüz şairleri yazım ve noktalama işaret- lerinin önemine inanmamaktadır. D) İyi bir şiir okuyucusu, şairin yönlendirmesi ol- madan da şiirin anlamına ulaşabilir. 33