Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya arasında imzala- nan Moskova Antlaşması'nın; Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler aras

4.
TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya arasında imzala-
nan Moskova Antlaşması'nın;
Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası
bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
Sovyet Rusya, Misakımilliyi tanıyacaktır.
Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçmişti

4. TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya arasında imzala- nan Moskova Antlaşması'nın; Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Sovyet Rusya, Misakımilliyi tanıyacaktır. Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçmiştir. Boğazların geleceğine Karadeniz'e kiyisi olan ül- kelerin katılacağı konferansta karar verilecektir. Batum, Gürcistan'a bırakılacaktır. . Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında ya- pilmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. kararları dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi- nin doğru olduğu söylenemez? A) Yeni Türk devletinin Misakımilli'den taviz verdiği Çarlik Rusyası ve Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığı v Sovyet Rusya'nın Türk halkının bağımsızlığından yana politikaları desteklediği TBMM'nin varlığının Avrupalı bir devlet tarafından resmi olarak tanındığı Sovyet Rusya'nın Sevr Antlaşması'ndaki hakların- dan vazgeçtigi