Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. Tek renkli I ışık ışınının ayırı- cı yüzeyleri birbirine paralel olan saydam X, Y, Z ortamla- rından geçerken izlediği yol şe

4. Tek renkli I ışık ışınının ayırı-
cı yüzeyleri birbirine paralel
olan saydam X, Y, Z ortamla-
rından geçerken izlediği yol
şekildeki gibidir.
X, Y, Z ortamlarının ışığı kır-
ma indisleri ny, ny, nz, ışığın
bu ortamlardaki ortalama sü-
Y ortamı
Z ortamı

4. Tek renkli I ışık ışınının ayırı- cı yüzeyleri birbirine paralel olan saydam X, Y, Z ortamla- rından geçerken izlediği yol şekildeki gibidir. X, Y, Z ortamlarının ışığı kır- ma indisleri ny, ny, nz, ışığın bu ortamlardaki ortalama sü- Y ortamı Z ortamı ratleri 9, 9, 9; frekansları ise fx, fy, f₂ dir. 'X' Buna göre; D) II ve III 1. ny > nx > nz II. ₂ > dy > Dy III. fx = fy=f₂ yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III X ortamı 21