Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim Soruları

H-N
Z
RENK
5.
λ
X leğeni
@
Şekil - I
λ
Derinlik
Dalga boyu
Yarık genişliği
Z leğeni
w/2
W
DENEME-4
2
E) X = Y = Z
2)20
Y leğeni
Şekil - III
Kırınım olayı ile ilgili gözlem yapmak isteyen bir öğrenci Şe-
kil I, II ve III'te üstten görünüşü verilen X, Y ve Z leğenlerini
inceliyor.
20
200
Şekil - II
X leğeni Y leğeni Z leğeni
h
h
h
λ
λ
2
a) wh
@
Buna göre X, Y ve Z leğeninde yarıklardan geçen dalgala-
rın kırınım miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisi gibi olur?
A) X> Y>Z
C) Y>X>Z
2
B) Z>X> Y
D) Z> Y> X
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
H-N Z RENK 5. λ X leğeni @ Şekil - I λ Derinlik Dalga boyu Yarık genişliği Z leğeni w/2 W DENEME-4 2 E) X = Y = Z 2)20 Y leğeni Şekil - III Kırınım olayı ile ilgili gözlem yapmak isteyen bir öğrenci Şe- kil I, II ve III'te üstten görünüşü verilen X, Y ve Z leğenlerini inceliyor. 20 200 Şekil - II X leğeni Y leğeni Z leğeni h h h λ λ 2 a) wh @ Buna göre X, Y ve Z leğeninde yarıklardan geçen dalgala- rın kırınım miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) X> Y>Z C) Y>X>Z 2 B) Z>X> Y D) Z> Y> X
78
Hava ortamında çift yarıkla yapılan girişim deneyi düzene-
ğinde tek dalga boylu kırmızı ve mavi renkler aynı anda kulla-
nılıyor,
Buna göre ekran üzerinde oluşacak aydınlık saçakların
renkleri
1.
II.
III. Magenta
Kırmızı
Sanı
ifadelerinde belirtilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) Ive #l
E) I ve Ill
C) Yalnız III
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
78 Hava ortamında çift yarıkla yapılan girişim deneyi düzene- ğinde tek dalga boylu kırmızı ve mavi renkler aynı anda kulla- nılıyor, Buna göre ekran üzerinde oluşacak aydınlık saçakların renkleri 1. II. III. Magenta Kırmızı Sanı ifadelerinde belirtilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) Ive #l E) I ve Ill C) Yalnız III
59
Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş aynı fazda
çalışan noktasal kaynaklardan yayılan λ dalga boylu dalgala-
rin oluşturduğu girişim deseni şekildeki gibidir.
Daiga tepesi
Dalga çukuru
Buna göre K, L, M noktaları için,
1.
K noktası katar çizgisi üzerindedir.
II.
L noktası düğüm çizgisi üzerindedir.
III. M noktası katar çizgisi üzerinde çift tepedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Bil ve Il
D) Il ve Ill
E) I, II ve Ill
C) I ve Ill
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
59 Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş aynı fazda çalışan noktasal kaynaklardan yayılan λ dalga boylu dalgala- rin oluşturduğu girişim deseni şekildeki gibidir. Daiga tepesi Dalga çukuru Buna göre K, L, M noktaları için, 1. K noktası katar çizgisi üzerindedir. II. L noktası düğüm çizgisi üzerindedir. III. M noktası katar çizgisi üzerinde çift tepedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I Bil ve Il D) Il ve Ill E) I, II ve Ill C) I ve Ill
71
Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde kullanılan düzenek şe-
kildeki gibidir.
Kaynak
S₁
92
D) Il ve Ill
Fant
Hava
PAO
Ekranda girişim deseninin ok yönünde yukarı kayması
için,
L Fant, ekran arası su ile doldurulmalıdır.
II. S, yanığının önüne saydam renksiz cam levha konulma-
lıdır.
Ekran
III. Kaynak fant düzlemine paralel olarak ok yönüne ters
aşağı doğru kaydırılmalıdır.
ifadelerinde belirtilen işlemlerden hangileri tek başına ya-
pılabilir?
A) Yalnız III
8) Ive ll
E) I, II ve III
C) I ve lil
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
71 Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde kullanılan düzenek şe- kildeki gibidir. Kaynak S₁ 92 D) Il ve Ill Fant Hava PAO Ekranda girişim deseninin ok yönünde yukarı kayması için, L Fant, ekran arası su ile doldurulmalıdır. II. S, yanığının önüne saydam renksiz cam levha konulma- lıdır. Ekran III. Kaynak fant düzlemine paralel olarak ok yönüne ters aşağı doğru kaydırılmalıdır. ifadelerinde belirtilen işlemlerden hangileri tek başına ya- pılabilir? A) Yalnız III 8) Ive ll E) I, II ve III C) I ve lil
64
Bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazdaki iki kaynaktan çıkan
dalgalar girişim deseni oluşturuyor.
Buna göre;
1.
kaynaklar arası uzaklığı arttırma
II.
leğene su ilave etme
III. kaynakların frekansını arttırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa desendeki
düğün çizgisi sayısı artabilir?
A) Yalnız I
B) I ve Il
D) Il ve Ill
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
64 Bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazdaki iki kaynaktan çıkan dalgalar girişim deseni oluşturuyor. Buna göre; 1. kaynaklar arası uzaklığı arttırma II. leğene su ilave etme III. kaynakların frekansını arttırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa desendeki düğün çizgisi sayısı artabilir? A) Yalnız I B) I ve Il D) Il ve Ill E) I, II ve III C) I ve Ill
10. Aynı fazlı özdeş
iki kaynak 6cm dalga
boylu periyodik dal-
galar üretiyor. Kay-
naklar arası uzaklık K₁
25cm olduğuna göre
A) 45 B) 50
453⁰
C) 44
d=?
şekildeki girişim deseni üzerinde K noktası hangi
girişim çizgisi
üzerindedir?(Sin53=0,8,Cos53=0,6)
6. düğüm
D) 55
E) 33
asit makineyte
büyük
and
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
10. Aynı fazlı özdeş iki kaynak 6cm dalga boylu periyodik dal- galar üretiyor. Kay- naklar arası uzaklık K₁ 25cm olduğuna göre A) 45 B) 50 453⁰ C) 44 d=? şekildeki girişim deseni üzerinde K noktası hangi girişim çizgisi üzerindedir?(Sin53=0,8,Cos53=0,6) 6. düğüm D) 55 E) 33 asit makineyte büyük and
bi
Y
11. Sabit derinlikte su bulunan bir dalga leğeninde,
noktasal iki kaynağın aynı fazda, eşit frekans ve eşit
genlikli dalgalar üretmesiyle bir girişim deseni
oluşturulmuştur. Dalgaların dalga boyu 20 cm'dir
Bu girişim deseninde seçilen beş farklı noktanın
kaynaklara olan uzaklıkları aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
000
Nokta
KLMNP
1. Kaynağa
Olan Uzaklık
5 cm
5 cm
10 cm
10 cm
20 cm
2. Kaynağa
Olan Uzaklık
25 cm
15 cm
50 cm
30 cm
20 cm
20
D) N
10
40
20
O
Buna göre, bu noktalardan hangisinin herhangi bir
andaki genliği kesinlikle sıfırdır?
A) K
B) L
C) M
E) P
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
bi Y 11. Sabit derinlikte su bulunan bir dalga leğeninde, noktasal iki kaynağın aynı fazda, eşit frekans ve eşit genlikli dalgalar üretmesiyle bir girişim deseni oluşturulmuştur. Dalgaların dalga boyu 20 cm'dir Bu girişim deseninde seçilen beş farklı noktanın kaynaklara olan uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 000 Nokta KLMNP 1. Kaynağa Olan Uzaklık 5 cm 5 cm 10 cm 10 cm 20 cm 2. Kaynağa Olan Uzaklık 25 cm 15 cm 50 cm 30 cm 20 cm 20 D) N 10 40 20 O Buna göre, bu noktalardan hangisinin herhangi bir andaki genliği kesinlikle sıfırdır? A) K B) L C) M E) P
ZAV
AYT (Alan Yeterlilik Testi)
14. Young'in çift yarıkta girişim deneyi ile ilgili,
I. Işık önce kırınım sonra girişim yapar.
II. şık önce girişim sonra kırınım yapar.
III.şığın dalga doğasını destekler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
SintsY (3
D) I ve III
Il ev VI (3)
B)
E) II ve III
C) Yalnız III
Soley (A
C) aintz M
ell nidod sid ilged eventemeqms ev etterli
leimihev abibees teblenesüb issd gumlunuiquio
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
ZAV AYT (Alan Yeterlilik Testi) 14. Young'in çift yarıkta girişim deneyi ile ilgili, I. Işık önce kırınım sonra girişim yapar. II. şık önce girişim sonra kırınım yapar. III.şığın dalga doğasını destekler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II SintsY (3 D) I ve III Il ev VI (3) B) E) II ve III C) Yalnız III Soley (A C) aintz M ell nidod sid ilged eventemeqms ev etterli leimihev abibees teblenesüb issd gumlunuiquio
B
11. Bir dalga leğeninde özdeş noktasal K, ve K, kaynakları
eş zamanlı, 6 cm dalga boylu dairesel dalgalar üretiyor.
Bu dalgaların girişim desenindeki bir P noktasının K, ve
K₂ kaynaklarına uzaklığı |PK,|-44 cm ve PK₂1-26 cm'dir.
Buna göre, P noktası aşağıdakilerden hangisinin
üzerindedir?
A) 2. dalga katarı
B) 3. dalga katarı
C) 4. dalga katari
DY 2. düğüm çizgisi
E) 3. düğüm çizgisi
p
TO
Mi
6
P
14₂
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
B 11. Bir dalga leğeninde özdeş noktasal K, ve K, kaynakları eş zamanlı, 6 cm dalga boylu dairesel dalgalar üretiyor. Bu dalgaların girişim desenindeki bir P noktasının K, ve K₂ kaynaklarına uzaklığı |PK,|-44 cm ve PK₂1-26 cm'dir. Buna göre, P noktası aşağıdakilerden hangisinin üzerindedir? A) 2. dalga katarı B) 3. dalga katarı C) 4. dalga katari DY 2. düğüm çizgisi E) 3. düğüm çizgisi p TO Mi 6 P 14₂
B) Yalnız II
D) II ve III
A) Yalnız A
X
Su dalgalarının girişimi deneyinde girişim deseni üze-
rinde alınan A, B, C noktalan şekildeki gibidir. Noktalı
çizgiler dalga çukurlarını, bütün çizgiler dalga tepeleri-
ni temsil etmektedir.
B
X
EXI
Buna göre, A, B, C noktalarından hangileri hareketl
olarak gözlenir?
B) Yalnız B
D) A ve C
apılmalıdır?
C)1 ve III
ve II
EB ve C
C)Yalnız C
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
B) Yalnız II D) II ve III A) Yalnız A X Su dalgalarının girişimi deneyinde girişim deseni üze- rinde alınan A, B, C noktalan şekildeki gibidir. Noktalı çizgiler dalga çukurlarını, bütün çizgiler dalga tepeleri- ni temsil etmektedir. B X EXI Buna göre, A, B, C noktalarından hangileri hareketl olarak gözlenir? B) Yalnız B D) A ve C apılmalıdır? C)1 ve III ve II EB ve C C)Yalnız C
1. Merkezi aydınlık saçağın genişliği 2Ax'tir.
2. Yarık genişliği w ile gösterilir.
3. Merkezi aydınlık saçaktan itibaren diğer aydınlık
saçakların parlaklığı giderek azalır. Merkezi aydınlık
saçağın parlaklığı E ise, 1., 2., 3. ... aydınlık saçakların
E E
parlaklıkları sırasıyla
...'dur.
9 25 49
4. Merkezi aydınlık saçağın dışındaki saçak aralıkları eşit
ve Ax kadardır.
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
1. Merkezi aydınlık saçağın genişliği 2Ax'tir. 2. Yarık genişliği w ile gösterilir. 3. Merkezi aydınlık saçaktan itibaren diğer aydınlık saçakların parlaklığı giderek azalır. Merkezi aydınlık saçağın parlaklığı E ise, 1., 2., 3. ... aydınlık saçakların E E parlaklıkları sırasıyla ...'dur. 9 25 49 4. Merkezi aydınlık saçağın dışındaki saçak aralıkları eşit ve Ax kadardır.
Ders Öğretmeni, dalgaların doğasını incelemek için aynı faz-
da çalışan S, ve 3 dalga kaynakları ve su derinliği sabit
dalga
galar
a leğeni kullanarak eşit periyotlu çembersel dal-
üretilmiştir. Üretilen su dalgaları şekildeki girişim de-
senini oluşturmuştur. Düz çizgiler dalga tepelerini, kesikli
cizgiler dalga çukurlarını göstermektedir.
LÜM
90.
gibi
A) K
A
M
Buna göre, K, L, M, N, P noktalarından hangisi 2. dal-
ga katarı üzerindedir?
B) L
S21
C) M
7.
N
E) P
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
Ders Öğretmeni, dalgaların doğasını incelemek için aynı faz- da çalışan S, ve 3 dalga kaynakları ve su derinliği sabit dalga galar a leğeni kullanarak eşit periyotlu çembersel dal- üretilmiştir. Üretilen su dalgaları şekildeki girişim de- senini oluşturmuştur. Düz çizgiler dalga tepelerini, kesikli cizgiler dalga çukurlarını göstermektedir. LÜM 90. gibi A) K A M Buna göre, K, L, M, N, P noktalarından hangisi 2. dal- ga katarı üzerindedir? B) L S21 C) M 7. N E) P
11. Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı fazda titreşen
frekanslan eşit K, ve K, dalga kaynaklarının oluştur-
duğu girişim deseni şekildeki gibidir.
d
P
+X
7
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yan-
liştir?
F↑
A) P noktası çift tepe üzerindedir.
B) Kaynakların frekansları eşit miktarda arttırılırsa P'de
düğüm çizgisi oluşabilir.
C) K₁ kaynağı +x yönünde kaydırılırsa P'de düğüm
çizgisi oluşabilir.
D) Leğendeki su miktarı arttırılırsa dalgaların dalga
boyu artar.
(E) Dalga kaynaklarının titreşim genliği artarsa P'deki
maksimum girişimin genliği artar.
12.
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
11. Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı fazda titreşen frekanslan eşit K, ve K, dalga kaynaklarının oluştur- duğu girişim deseni şekildeki gibidir. d P +X 7 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yan- liştir? F↑ A) P noktası çift tepe üzerindedir. B) Kaynakların frekansları eşit miktarda arttırılırsa P'de düğüm çizgisi oluşabilir. C) K₁ kaynağı +x yönünde kaydırılırsa P'de düğüm çizgisi oluşabilir. D) Leğendeki su miktarı arttırılırsa dalgaların dalga boyu artar. (E) Dalga kaynaklarının titreşim genliği artarsa P'deki maksimum girişimin genliği artar. 12.
4.
Derste çift yankta girişim deneyi yapan bir öğretmen, perde
üzerinde bir P noktasında karanlık saçak oluştuğunu gösteri-
yor.
611
ışık
Yarık düzlemi
P (Karanlık saçak)
Ao
D) I ve II
Perde
Öğretmen, P noktasını aydınlık saçak yapmak için deneyi
tekrarlarsa;
1. Deliklerden birinin önüne ince cam yerleştirmek
II.
Yarık düzlemi ile perde arasına kırılma indisi havanın
kırılma indisinden büyük bir saydam sıvı koymak,
III. Işığın rengini değiştirmek
değişikliklerinden hangilerini tek başına yapabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
4. Derste çift yankta girişim deneyi yapan bir öğretmen, perde üzerinde bir P noktasında karanlık saçak oluştuğunu gösteri- yor. 611 ışık Yarık düzlemi P (Karanlık saçak) Ao D) I ve II Perde Öğretmen, P noktasını aydınlık saçak yapmak için deneyi tekrarlarsa; 1. Deliklerden birinin önüne ince cam yerleştirmek II. Yarık düzlemi ile perde arasına kırılma indisi havanın kırılma indisinden büyük bir saydam sıvı koymak, III. Işığın rengini değiştirmek değişikliklerinden hangilerini tek başına yapabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
2. Su derinliği her yerde aynı olan bir ortamda özdeş iki kaynak-
la girişim desenei oluşturuyor.
d
Kaynaklar arası d mesafesi artırılırsa;
Dalga boyu artar.
Dü
Düğüm çizgisi sayısı artabilir.
III. Düğüm çizgileri arasındaki mesafe artar.
durumlarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız II
B) Lve Il
D) I, II ve III
E) Ive III
C) ve Ill
4
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
2. Su derinliği her yerde aynı olan bir ortamda özdeş iki kaynak- la girişim desenei oluşturuyor. d Kaynaklar arası d mesafesi artırılırsa; Dalga boyu artar. Dü Düğüm çizgisi sayısı artabilir. III. Düğüm çizgileri arasındaki mesafe artar. durumlarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız II B) Lve Il D) I, II ve III E) Ive III C) ve Ill 4
7.
Her yerinde su derinliği aynı olan dalga leğeninde X ve Y kay-
nakları aynı anda λ ve 22 dalga boylu doğrusal su dalgaları
üretiyorlar.
1
X
K L
M N
P
B) L
AUB
Y
Hemain
Kaynaklar ilk olarak dalga tepesi ürettiklerine göre, her
iki kaynaktan çıkan ilk dalga tepeleri nerede ilk kez giri-
Inte
şim yaparlar? (Şekil düzlemi eş bölmelidir.)
A) K
C) M
D) N
E) P
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
7. Her yerinde su derinliği aynı olan dalga leğeninde X ve Y kay- nakları aynı anda λ ve 22 dalga boylu doğrusal su dalgaları üretiyorlar. 1 X K L M N P B) L AUB Y Hemain Kaynaklar ilk olarak dalga tepesi ürettiklerine göre, her iki kaynaktan çıkan ilk dalga tepeleri nerede ilk kez giri- Inte şim yaparlar? (Şekil düzlemi eş bölmelidir.) A) K C) M D) N E) P