İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim Soruları

A
ok
13. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde perde üzerinde aydın-
lık ve karanlık saçaklar oluşmaktadır.
ışık
K₁
K₂₂
Fant
AA
D) I ve III
Buna göre;
1. Merkezi aydınlık saçak diğer saçaklardan daha parlaktır.
II. Işık ok yönünde hareket ederse Ao 2 yönünde hareket
eder.
A
A = Merkezi aydınlık saçak
↑ ₁
2
III. K₁ yarığı önüne ince cam bir levha konulursa A 2 yö-
nünde hareket eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
(A) Yalnız II
B) I ve II
X
C) II ve III
E) I, II ve III
14. Pozitif yüklü X ve Y cisimlerinin çevresindeki eş potansiyel
eğrilerinin bir kısmı şekildeki gibidir.
K
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
A ok 13. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde perde üzerinde aydın- lık ve karanlık saçaklar oluşmaktadır. ışık K₁ K₂₂ Fant AA D) I ve III Buna göre; 1. Merkezi aydınlık saçak diğer saçaklardan daha parlaktır. II. Işık ok yönünde hareket ederse Ao 2 yönünde hareket eder. A A = Merkezi aydınlık saçak ↑ ₁ 2 III. K₁ yarığı önüne ince cam bir levha konulursa A 2 yö- nünde hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? (A) Yalnız II B) I ve II X C) II ve III E) I, II ve III 14. Pozitif yüklü X ve Y cisimlerinin çevresindeki eş potansiyel eğrilerinin bir kısmı şekildeki gibidir. K
AS = n. λ
katar çizgisi numarası
Örnek: 7
Derinliği sabit bir dalga leğeninde 4 cm dalga boylu dalgalar
üreten aynı fazlı iki özdeş kaynakla girişim deseni elde ediliyor.
Desen üzerindeki P noktasının kaynaklara uzaklığı 36 cm
ve 14 cm olduğuna göre, P noktası hangi çizgi üzerinde
bir noktadır?
22
A) 6. karın çizgisi B) 6. düğüm çizgisi C) 4. karın çizgisi
D) 4. düğüm çizgis
E) 3. karın çizgisi
32=4
2
Örnek: (8)
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde 4 cm dalga
boylu dalgalar üreten aynı fazlı iki özdeş kaynakla girişim de-
AS=(n-
Örnek: 9
Derinliği sabit bir c
noktasal iki kaynak
Kaynaklar arasınd
I. Dalga katari say
II. İki dalga katarı
III. Düğüm çizgisi
yargılarından ham
eis
Yayınlan
A) Yalnız
Örnek: 10
D) I
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
AS = n. λ katar çizgisi numarası Örnek: 7 Derinliği sabit bir dalga leğeninde 4 cm dalga boylu dalgalar üreten aynı fazlı iki özdeş kaynakla girişim deseni elde ediliyor. Desen üzerindeki P noktasının kaynaklara uzaklığı 36 cm ve 14 cm olduğuna göre, P noktası hangi çizgi üzerinde bir noktadır? 22 A) 6. karın çizgisi B) 6. düğüm çizgisi C) 4. karın çizgisi D) 4. düğüm çizgis E) 3. karın çizgisi 32=4 2 Örnek: (8) Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde 4 cm dalga boylu dalgalar üreten aynı fazlı iki özdeş kaynakla girişim de- AS=(n- Örnek: 9 Derinliği sabit bir c noktasal iki kaynak Kaynaklar arasınd I. Dalga katari say II. İki dalga katarı III. Düğüm çizgisi yargılarından ham eis Yayınlan A) Yalnız Örnek: 10 D) I
6.
Birim karelere ayrılmış düzlemde bulunan çukur ayna
ile düzlem aynadan oluşan şekildeki sistemde F, çukur
aynanın odak noktası, M ise merkez noktasıdır.
F
M
3:
X ışıklı cisminden çıkan ışınlar önce çukur, sonra
düzlem aynada yansıyarak görüntü oluşturuyor.
Buna göre, bu görüntü hangi noktada oluşur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Asal
eksen
E) 5
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
6. Birim karelere ayrılmış düzlemde bulunan çukur ayna ile düzlem aynadan oluşan şekildeki sistemde F, çukur aynanın odak noktası, M ise merkez noktasıdır. F M 3: X ışıklı cisminden çıkan ışınlar önce çukur, sonra düzlem aynada yansıyarak görüntü oluşturuyor. Buna göre, bu görüntü hangi noktada oluşur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Asal eksen E) 5
4.
3.
KABATAŞ ERKEK LİSESİ
2022 2023 EĞİTİM
12. SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI
ÖĞRETİM YILI
cevap:
AD/SOYAD: Zeynep Bahor
No: 781
Sınıf: 12-F
SORULAR
1. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangi.
si atom fiziği konusunda çalışma yapma-
miştir?
A) Feza Gürsey
B) Asım Orhan Barut
C) Ervin Schrödinger
D) Thomas Young
E) Behram N. Kurşunoğlu
2.
Thomson atom modeliyle ilgili
1. Negatif yükler, pozitif yüklerin arasına ho-
mojen olarak dağılmıştır ve hareketsizdir.
11. Pozitif yük miktarı negatif yük miktarına
eşittir.
III. Elektronun yükünün kütlesine oranını
bulmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
9,2 ev
8,35 ev
7,21 eV
D) II ve III
Bohr atom teorisine göre
1.
Elektronlar atom çevresinde herhangi bir
uzaklıkta bulunabilir.
II. Atomun açısal momentumu kesiklidir.
III. Atomun enerji seviyeleri kesiklidir.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
4,75 eV
0
C) I ve III
Bazı enerji seviyeleri verilen Y atomu temel
håldeyken 9,2 eV enerjili fotonlarla uyarılıyor.
E (ev)
E) I, II ve ill
Y atomu
n=5
n = 4
n = 3
n=2
n=1
(Temel hål)
Buna göre elektron temel håle dönerken
yapılabilecek ışımalardan kaç tanesi
Lyman serisinde olur?
15 Enerji seviyeleri şekilde verilen hidrojen
atomu 13,5 eV kinetik enerjili elektronlarla
bombardıman ediliyor.
E (EV)
13,6
13,06
12,75
12,10
10,20
0
D) 1,40
lyonlaşma
Buna göre atomu terk eden elektronun
kinetik enerjisi kaç ev olamaz?
A) 0,44
B) 0,65
C) 0,75
6. Atom teorileri birbiriyle ilişkili olarak geliştiril
miştir.
Buna göre
1
13,6
13,06
12,75
12,10
10,20
1.
Thomson'un tayini
II. Rutherford'un saçılma deneyi
III. Heissenberg'in Belirsizlik İlkesi
olaylarından hangileri Bohr'un atom mo-
delini geliştirmesinde etkili olmuştur?
C) I ve III
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
D) Il ve Ill
0
E) 3,30
7. Güçlü çekirdek kuvveti (yeğin kuvvet) ile
ilgili
n=4
n=3
n=2
1. Kısa menzillidir.
II. Nötron ve protonu çekirdeğe bağlar.
III. Temel kuvvetler içerisinde en şiddetli
olanıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C) I ve II
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
8. Bir hidrojen atomu n = 5 enerji seviyesine
uyarılıyor. Elektron temel hâle dönerken
X, Y ve Z ışımaları yapıyor. Yapılan ışımalar
sırasında yayılan fotonlardan dalga boylanı
Ax. Ay ve λ₂ dir.
E (EV)
WER
n=1
X
Y
lyonlaşma
Z
1
n=5
n=4
n=3
n = 2
9. 1
n=1
E) > Ay Ay
Buna göre , Ay ve Ay arasındaki ilişki
nedir?
A) λ₂ > λy > 2x
C) λx > Ay > Az
B) A > A > Az
D) Ax> A₂ > Ay
Elektrik ve manyetik alan dalgaları eş
zamanlı değişir.
II. Enine dalgalardır.
III. Yuklü parçacıkların sabit hızlı hareket
etmesi sonucu oluşur.
IV. Yayılabilmeleri için maddesel ortam
gerekir
V. Polarize edilebilir.
Hangileri elektromanyetik dalgaların or
tak özelliği değildir?
CEVAP:
10. Trafikteki araçların hızını tespit etmek için ro.
dar cihazından otomobillere elektromanyetik
dalgalar gönderilir.
Radara yaklaşmakta olan otomobilcien
yansıyıp radar cihazına gelen elektroman.
yetik dalgaların frekansındaki değişim
için
1 Otomobilin hızına göre değişir.
II. Kaynaktan çıkan dalga frekansino gore
büyüktür.
II Kaynaktan çıkan dalgaların frekans ina
göre küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalmız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve II
11. Bir radar f = 1,5-100 s¹ frekanslı elektrom
yetik dalgalar yayıyor.
Buna göre radardan yayılan dalgaların
dalga boyu kaç m'dir?
(Işık hızı c = 3.10⁰ m/s)
A) 2.10'¹
C) 2-10²
B) 1,5-10-²
D) 3-10-² E) 4-10²
12. Aynı anda titreşen özdeş K, ve K, not
dalga kaynaklarının oluşturduğu giriş
ni şekildeki gibidir.
K₁
K₂
Dalga kaynakları
Buna göre P, R, S, T ve Z noktal
hangisi maksimum genlikte titr
A) P
B) R
C) S
DI
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
4. 3. KABATAŞ ERKEK LİSESİ 2022 2023 EĞİTİM 12. SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI ÖĞRETİM YILI cevap: AD/SOYAD: Zeynep Bahor No: 781 Sınıf: 12-F SORULAR 1. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangi. si atom fiziği konusunda çalışma yapma- miştir? A) Feza Gürsey B) Asım Orhan Barut C) Ervin Schrödinger D) Thomas Young E) Behram N. Kurşunoğlu 2. Thomson atom modeliyle ilgili 1. Negatif yükler, pozitif yüklerin arasına ho- mojen olarak dağılmıştır ve hareketsizdir. 11. Pozitif yük miktarı negatif yük miktarına eşittir. III. Elektronun yükünün kütlesine oranını bulmuştur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II 9,2 ev 8,35 ev 7,21 eV D) II ve III Bohr atom teorisine göre 1. Elektronlar atom çevresinde herhangi bir uzaklıkta bulunabilir. II. Atomun açısal momentumu kesiklidir. III. Atomun enerji seviyeleri kesiklidir. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 4,75 eV 0 C) I ve III Bazı enerji seviyeleri verilen Y atomu temel håldeyken 9,2 eV enerjili fotonlarla uyarılıyor. E (ev) E) I, II ve ill Y atomu n=5 n = 4 n = 3 n=2 n=1 (Temel hål) Buna göre elektron temel håle dönerken yapılabilecek ışımalardan kaç tanesi Lyman serisinde olur? 15 Enerji seviyeleri şekilde verilen hidrojen atomu 13,5 eV kinetik enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. E (EV) 13,6 13,06 12,75 12,10 10,20 0 D) 1,40 lyonlaşma Buna göre atomu terk eden elektronun kinetik enerjisi kaç ev olamaz? A) 0,44 B) 0,65 C) 0,75 6. Atom teorileri birbiriyle ilişkili olarak geliştiril miştir. Buna göre 1 13,6 13,06 12,75 12,10 10,20 1. Thomson'un tayini II. Rutherford'un saçılma deneyi III. Heissenberg'in Belirsizlik İlkesi olaylarından hangileri Bohr'un atom mo- delini geliştirmesinde etkili olmuştur? C) I ve III A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III D) Il ve Ill 0 E) 3,30 7. Güçlü çekirdek kuvveti (yeğin kuvvet) ile ilgili n=4 n=3 n=2 1. Kısa menzillidir. II. Nötron ve protonu çekirdeğe bağlar. III. Temel kuvvetler içerisinde en şiddetli olanıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? C) I ve II A) Yalnız ! B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III 8. Bir hidrojen atomu n = 5 enerji seviyesine uyarılıyor. Elektron temel hâle dönerken X, Y ve Z ışımaları yapıyor. Yapılan ışımalar sırasında yayılan fotonlardan dalga boylanı Ax. Ay ve λ₂ dir. E (EV) WER n=1 X Y lyonlaşma Z 1 n=5 n=4 n=3 n = 2 9. 1 n=1 E) > Ay Ay Buna göre , Ay ve Ay arasındaki ilişki nedir? A) λ₂ > λy > 2x C) λx > Ay > Az B) A > A > Az D) Ax> A₂ > Ay Elektrik ve manyetik alan dalgaları eş zamanlı değişir. II. Enine dalgalardır. III. Yuklü parçacıkların sabit hızlı hareket etmesi sonucu oluşur. IV. Yayılabilmeleri için maddesel ortam gerekir V. Polarize edilebilir. Hangileri elektromanyetik dalgaların or tak özelliği değildir? CEVAP: 10. Trafikteki araçların hızını tespit etmek için ro. dar cihazından otomobillere elektromanyetik dalgalar gönderilir. Radara yaklaşmakta olan otomobilcien yansıyıp radar cihazına gelen elektroman. yetik dalgaların frekansındaki değişim için 1 Otomobilin hızına göre değişir. II. Kaynaktan çıkan dalga frekansino gore büyüktür. II Kaynaktan çıkan dalgaların frekans ina göre küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalmız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve II 11. Bir radar f = 1,5-100 s¹ frekanslı elektrom yetik dalgalar yayıyor. Buna göre radardan yayılan dalgaların dalga boyu kaç m'dir? (Işık hızı c = 3.10⁰ m/s) A) 2.10'¹ C) 2-10² B) 1,5-10-² D) 3-10-² E) 4-10² 12. Aynı anda titreşen özdeş K, ve K, not dalga kaynaklarının oluşturduğu giriş ni şekildeki gibidir. K₁ K₂ Dalga kaynakları Buna göre P, R, S, T ve Z noktal hangisi maksimum genlikte titr A) P B) R C) S DI
galarında Girişim
3. Aynı fazda çalışan özdeş noktasal iki kaynak ile
dalga leğeninde bir girişim deseni oluşturuluyor.
ar
=
ELIK Yayıncılık
12 cm
P
18 cm
K₁
K₂
Şekilde verilen P noktası, düğüm noktası oldu-
ğuna göre, dalga boyu kaç cm olabilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
18-12=6.n
(n-1). λ=
E) 9
4. Aynı fazda çalışan özdeş noktasal K, ve K, kaynak-
ları ile dalga leğeninde bir girişim deseni oluşturu-
luyor.
P
Ma
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
galarında Girişim 3. Aynı fazda çalışan özdeş noktasal iki kaynak ile dalga leğeninde bir girişim deseni oluşturuluyor. ar = ELIK Yayıncılık 12 cm P 18 cm K₁ K₂ Şekilde verilen P noktası, düğüm noktası oldu- ğuna göre, dalga boyu kaç cm olabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 18-12=6.n (n-1). λ= E) 9 4. Aynı fazda çalışan özdeş noktasal K, ve K, kaynak- ları ile dalga leğeninde bir girişim deseni oluşturu- luyor. P Ma
su bulunan şekildeki dalga le-
içinde h yüksekliğinde
ğeninde ayın fazda f frekansıyla titreşen, aralarında d
mesafesi olan iki kaynak, girişim deseni oluşturuyor.
h
-XA
B)
1. kaynak 2. kaynak
Buna göre oluşan girişim desenindeki düğüm çiz-
gisi sayısı;
DY
I. 1. kaynak -x yönünde kaydırılarak kaynaklar ara-
si uzaklık 2d yapılırsa,
+X
II. kaynakların titreşim frekansları 2f yapılırsa,
III. leğene su eklenerek su yüksekliği artırılırsa
işlemlerinin sonucunda ilk duruma göre nasıl de-
ğişir?
T
Artar
Artar
Değişmez
Artar
Azalır
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Artar
15. A
Azalır
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
su bulunan şekildeki dalga le- içinde h yüksekliğinde ğeninde ayın fazda f frekansıyla titreşen, aralarında d mesafesi olan iki kaynak, girişim deseni oluşturuyor. h -XA B) 1. kaynak 2. kaynak Buna göre oluşan girişim desenindeki düğüm çiz- gisi sayısı; DY I. 1. kaynak -x yönünde kaydırılarak kaynaklar ara- si uzaklık 2d yapılırsa, +X II. kaynakların titreşim frekansları 2f yapılırsa, III. leğene su eklenerek su yüksekliği artırılırsa işlemlerinin sonucunda ilk duruma göre nasıl de- ğişir? T Artar Artar Değişmez Artar Azalır Artar Azalır Azalır Artar Artar Azalır Azalır Artar Artar 15. A Azalır
17)
Aynı düzeneğin kullandığı gığın tek yarılda kırınım deneyi ön-
ce Şekil - I'deki gibi hava ortamında yapılıyor. Daha sonra Şe-
kil-ir'deki gibi yank düzlemi ile ekran arası ortam, kırıcılk Indisi
havanınkinden daha büyük olan bir ortamla doldurularak deney
tekrarlanıyor.
Paralel işık demeti
1111
Yarık
düzlemi
A) Yalnız!
18)
Ekran
Paralel ışık demeti
Şekil-I
Jakil-II
Buna göre, deney arasında yapılan bu değişikliğin deney
sonucuna etidai lle ligit:
D) Ivall
Yank
düzlemi
1. Işınlann saydam ortamdaki hiz azaldığından dalga boyu da
azalmuşar.
II. Girişim desenindeki saçaklanın genişliği azalmıştır.
1. Merkezi aydınlık saçak ekranın bir tarafına doğru kaymıştır.
yargılarından hangileri yanliştir?
Saydam
ortam
B) Yalnız Il
Ekran
Ej 1l ve ill
C) Yalnız III
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
17) Aynı düzeneğin kullandığı gığın tek yarılda kırınım deneyi ön- ce Şekil - I'deki gibi hava ortamında yapılıyor. Daha sonra Şe- kil-ir'deki gibi yank düzlemi ile ekran arası ortam, kırıcılk Indisi havanınkinden daha büyük olan bir ortamla doldurularak deney tekrarlanıyor. Paralel işık demeti 1111 Yarık düzlemi A) Yalnız! 18) Ekran Paralel ışık demeti Şekil-I Jakil-II Buna göre, deney arasında yapılan bu değişikliğin deney sonucuna etidai lle ligit: D) Ivall Yank düzlemi 1. Işınlann saydam ortamdaki hiz azaldığından dalga boyu da azalmuşar. II. Girişim desenindeki saçaklanın genişliği azalmıştır. 1. Merkezi aydınlık saçak ekranın bir tarafına doğru kaymıştır. yargılarından hangileri yanliştir? Saydam ortam B) Yalnız Il Ekran Ej 1l ve ill C) Yalnız III
16)
Şekil - I'deki düzenek ile ışığın çift yanıkta girişimi deneyi yapılmış
ve ekran üzerinde Şekil - Il'deki girişim deseni elde edilmiştir.
Işık
kaynağı
2
Yanıklar
düzlemi
A) Yalnız 2
Ekran
D) %, L ve d
K₂
Şekil-I
Şakil-II
Girişim deseninde ölçülen saçak aralığı Ax olduğuna göre,
Ax'in büyüklüğü;
K₁
A: Işığın dalga boyu,
L: yarıklar düzlemi ile ekran arasındaki uzaklık,
d: yanıkların orta noktaları arasındakı uzaklık,
n: yarıklar düzlemi ile ekran arasındaki ortamın kırıcılık indisi
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
B) Yalnız d
Ax
E) 2, L. dven
C) L ve n
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
16) Şekil - I'deki düzenek ile ışığın çift yanıkta girişimi deneyi yapılmış ve ekran üzerinde Şekil - Il'deki girişim deseni elde edilmiştir. Işık kaynağı 2 Yanıklar düzlemi A) Yalnız 2 Ekran D) %, L ve d K₂ Şekil-I Şakil-II Girişim deseninde ölçülen saçak aralığı Ax olduğuna göre, Ax'in büyüklüğü; K₁ A: Işığın dalga boyu, L: yarıklar düzlemi ile ekran arasındaki uzaklık, d: yanıkların orta noktaları arasındakı uzaklık, n: yarıklar düzlemi ile ekran arasındaki ortamın kırıcılık indisi niceliklerinden hangilerine bağlıdır? B) Yalnız d Ax E) 2, L. dven C) L ve n
Buna göre sığ ortama giren dalganın ilerleme yönü
ve dalga boyu değişimi için ne söylenebilir?
Dalga boyu
€ 10/0
D)
Yön
2
1
Artar
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
18. Derinlikleri farklı K ve L bölgelerinden birinde oluşturu-
lan atmanın bölgelerden geçişi şekildeki gibi verilmiştir.
A) Yalnız II
K bölgesi
Buna göre,
I. K bölgesi, L'den daha sığdır.
II. Atmanın K bölgesindeki sürati, L bölgesindeki süra-
tinden büyüktür.
III. Atma, K bölgesinde oluşturulmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
L bölgesi
D) II ve I
B) Ive II
EH, II ve III
C) I ve III
ociniz
III. k
ifade
A) Y
20.
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
Buna göre sığ ortama giren dalganın ilerleme yönü ve dalga boyu değişimi için ne söylenebilir? Dalga boyu € 10/0 D) Yön 2 1 Artar Azalır Artar Azalır Değişmez 18. Derinlikleri farklı K ve L bölgelerinden birinde oluşturu- lan atmanın bölgelerden geçişi şekildeki gibi verilmiştir. A) Yalnız II K bölgesi Buna göre, I. K bölgesi, L'den daha sığdır. II. Atmanın K bölgesindeki sürati, L bölgesindeki süra- tinden büyüktür. III. Atma, K bölgesinde oluşturulmuştur. ifadelerinden hangileri doğrudur? L bölgesi D) II ve I B) Ive II EH, II ve III C) I ve III ociniz III. k ifade A) Y 20.
7. Işığın dalga doğasını açıklamak için yapılan çift yarıklı giri-
şim deneyinde perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar
oluşur.
Buna göre, perdede oluşan saçak genişliğini,
1. perdenin bulunduğu ortamın kırıcılık indisi,
II. perdenin, yarık düzlemine uzaklığı,
III. kullanılan ışık kaynağının şiddeti
niceliklerinden hangileri etkiler?
A) Yalnız I
D) I ve II
AYDIN YAYINLARI
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
7. Işığın dalga doğasını açıklamak için yapılan çift yarıklı giri- şim deneyinde perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar oluşur. Buna göre, perdede oluşan saçak genişliğini, 1. perdenin bulunduğu ortamın kırıcılık indisi, II. perdenin, yarık düzlemine uzaklığı, III. kullanılan ışık kaynağının şiddeti niceliklerinden hangileri etkiler? A) Yalnız I D) I ve II AYDIN YAYINLARI B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
de
ar.
a/
e'
F
31-
33-
1
42-
Dalga söndürücü
A) 20
Y ortamı
37
53°
X ortamı
Dalga kaynağı
Şekil - 1
t
t
ni sabit bir dalga
Dalga söndürücü
f
1
1
↑
B) 30 C) 45
Z ortamı
87
53
Y ortamı
Dalga leğenlerinde X ortamında oluşturulan pe-
riyodik dalgalar Y ortamına Şekil-l deki gibi, Y or-
tamında üretilen periyodik dalgaları Z ortamına
Şekil-II deki gibi geçiyorlar.
Dalga kaynağı
Şekil - 11
X ortamında üretilen dalganın hızı 80 cm/s ol-
duğuna göre, Şekil-II deki Z ortamına geçen
dalgaların hızı kaç cm/s olur?
(sin37°
0,6; sin53° = 0,8)
D) 60
E) 75
32-
24
8
g
n
A
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
de ar. a/ e' F 31- 33- 1 42- Dalga söndürücü A) 20 Y ortamı 37 53° X ortamı Dalga kaynağı Şekil - 1 t t ni sabit bir dalga Dalga söndürücü f 1 1 ↑ B) 30 C) 45 Z ortamı 87 53 Y ortamı Dalga leğenlerinde X ortamında oluşturulan pe- riyodik dalgalar Y ortamına Şekil-l deki gibi, Y or- tamında üretilen periyodik dalgaları Z ortamına Şekil-II deki gibi geçiyorlar. Dalga kaynağı Şekil - 11 X ortamında üretilen dalganın hızı 80 cm/s ol- duğuna göre, Şekil-II deki Z ortamına geçen dalgaların hızı kaç cm/s olur? (sin37° 0,6; sin53° = 0,8) D) 60 E) 75 32- 24 8 g n A
.
Ara
bue
Aynı fazda çalışan K, ve K, kaynakları λ = 1 cm dalga boylu
>
dalgalar üretmektedir. 3. Katar çizgisi üzerindeki bir P nokta-
sının kaynaklardan birine olan uzaklığı 7 cm olarak ölçülüyor.
Buna göre P noktasının diğer kaynağa uzaklığı,
ACONTOS
1. 4 cm
II. 6 cm
III. 10 cm
değerlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve ll
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
. Ara bue Aynı fazda çalışan K, ve K, kaynakları λ = 1 cm dalga boylu > dalgalar üretmektedir. 3. Katar çizgisi üzerindeki bir P nokta- sının kaynaklardan birine olan uzaklığı 7 cm olarak ölçülüyor. Buna göre P noktasının diğer kaynağa uzaklığı, ACONTOS 1. 4 cm II. 6 cm III. 10 cm değerlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve ll
P
Jei
Özdeş iki kaynaktan çıkan aynı fazlı dalgalar şekildeki girişim
desenini oluşturmuştur.
ab u.
K₂°
3əb
B.
jest.
A
C
Buna göre şekilde verilen noktalar ile ilgili,
I. A noktası merkez doğrusu üzerindedir.
II. B noktası dalga katanı üzerindedir.
III.
C noktası düğüm çizgisi üzerindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız III
A COK₂
D) I ve III
Dalga Çukuru
Dalga Tepesi
E) I, II ve III
C) I ve Il
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
P Jei Özdeş iki kaynaktan çıkan aynı fazlı dalgalar şekildeki girişim desenini oluşturmuştur. ab u. K₂° 3əb B. jest. A C Buna göre şekilde verilen noktalar ile ilgili, I. A noktası merkez doğrusu üzerindedir. II. B noktası dalga katanı üzerindedir. III. C noktası düğüm çizgisi üzerindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız III A COK₂ D) I ve III Dalga Çukuru Dalga Tepesi E) I, II ve III C) I ve Il
7.
FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bir dalga leğeninde meydana gelen girişim deneyinde
K₁ ve K₂ kaynakları arasında faz farkı yoktur. Bir P nok-
tasının kaynaklara olan uzaklıkları 18 cm ve 34 cm dir.
λ = 4 cm dalga boylu dalgalar üreten kaynaklar tepe
ürettikleri anda P noktasının özelliği nasıl olur?
A) 3. dalga katarı çift tepe
B) 3. düğüm çizgisi
C) 4. dalga katarı çift çukur
D) 4. dalga katarı çift tepe
E) 3. dalga katarı çift çukur
7
FEN BİLİMLERİ
10. Şekildeki
tüsünün b
X-
Asal
Ekser
Buna g
ve d na
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
7. FEN BİLİMLERİ TESTİ Bir dalga leğeninde meydana gelen girişim deneyinde K₁ ve K₂ kaynakları arasında faz farkı yoktur. Bir P nok- tasının kaynaklara olan uzaklıkları 18 cm ve 34 cm dir. λ = 4 cm dalga boylu dalgalar üreten kaynaklar tepe ürettikleri anda P noktasının özelliği nasıl olur? A) 3. dalga katarı çift tepe B) 3. düğüm çizgisi C) 4. dalga katarı çift çukur D) 4. dalga katarı çift tepe E) 3. dalga katarı çift çukur 7 FEN BİLİMLERİ 10. Şekildeki tüsünün b X- Asal Ekser Buna g ve d na
8.
↑AX=L. 2
w
n
Kaynak
A) Yalnız I
W
cam
D) II ve III
Fant
Perde
Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde yarığın üst kısmına in-
ce saydam bir cam parçası yerleştiriliyor.
Buna göre,
1. Merkezî aydınlık saçak (A) yukarı kayar.
Saçak genişliği azalır.
UH. Saçak sayısı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
Ao
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
8. ↑AX=L. 2 w n Kaynak A) Yalnız I W cam D) II ve III Fant Perde Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde yarığın üst kısmına in- ce saydam bir cam parçası yerleştiriliyor. Buna göre, 1. Merkezî aydınlık saçak (A) yukarı kayar. Saçak genişliği azalır. UH. Saçak sayısı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II Ao C) I ve III E) I, II ve III
1. Şekilde, engeller arasından ilerleyen λ dalga boylu su
dalgalarının üstten görünümü verilmiştir.
kaynak
W₁
TH
Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) λ > W₁ > W2
C) W₁ >> W₂
B) λ > W₂ > W₁
D) W₂ > λ > W₁
W₂
E) λ = W₁ = W₂
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
1. Şekilde, engeller arasından ilerleyen λ dalga boylu su dalgalarının üstten görünümü verilmiştir. kaynak W₁ TH Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) λ > W₁ > W2 C) W₁ >> W₂ B) λ > W₂ > W₁ D) W₂ > λ > W₁ W₂ E) λ = W₁ = W₂