Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Test - 03 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ahmet Haşim'le ilgili bilgi yanlışı vardır? A) Bütün şiirlerini aruz vezniyle kalem

4.
Test - 03
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ahmet Haşim'le ilgili
bilgi yanlışı vardır?
A) Bütün şiirlerini aruz vezniyle kaleme almış, hece vez-
nine itibar etmemiştir.
B) Şiirlerinde genellikle serbest müstezat nazım şeklini
kullanmıştır.
C) Şiirde anla

4. Test - 03 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ahmet Haşim'le ilgili bilgi yanlışı vardır? A) Bütün şiirlerini aruz vezniyle kaleme almış, hece vez- nine itibar etmemiştir. B) Şiirlerinde genellikle serbest müstezat nazım şeklini kullanmıştır. C) Şiirde anlam açıklığı yerine kelimeler arasındaki müzi- kal uyumu önemsemiştir. D) Batı edebiyatı akımlarından sembolizm ve empresyo- nizmden etkilenmiştir. E) Şiirde; temada, yapıda, söyleyişte, dilde millî romantik duyuş tarzı hâkimdir.