Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Toplam kütlesi 2 kg olan bir vazo yatay masa üzerinde şe- kildeki gibi hareketsiz durmaktadır. Vazo, masa ve Yerküre'nin birb

4. Toplam kütlesi 2 kg olan bir vazo yatay masa üzerinde şe-
kildeki gibi hareketsiz durmaktadır.
Vazo, masa ve Yerküre'nin birbirlerine uyguladıkları kuv-
vetlerle ilgili,
I. Vazonun Yerküre'ye uyguladığı kuvvet 20 N'dir.
II. Yerküre'nin vazoya uyguladığı

4. Toplam kütlesi 2 kg olan bir vazo yatay masa üzerinde şe- kildeki gibi hareketsiz durmaktadır. Vazo, masa ve Yerküre'nin birbirlerine uyguladıkları kuv- vetlerle ilgili, I. Vazonun Yerküre'ye uyguladığı kuvvet 20 N'dir. II. Yerküre'nin vazoya uyguladığı kuvvet 20 N'dir. H. Yerküre'nin masaya uyguladığı kuvvet 20 N'dir. yorumlarından hangileri doğrudur? (g = 10 m/s²) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III