Newton’ın Hareket Yasaları Soruları

Basit Harmonik Hareket
K
M
Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara-
snda basit harmonik hareket yapan bir cismin
noktasındaki ivmesi a, bu noktada cisme etki eden
geri çağırıcı kuvvet F'dir.
Buna göre,
A) Yalnız I
N
L M noktasında cismin ivmesi sıfırdır.
II. N noktasında cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet
-F'dir.
II. R noktasında cismin ivmesi -2a'dir.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası
uzaklıklar eşittir.)
R
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
T=12
K
2th FM
N Z R
Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara-geis
sinda basit harmonik hareket yapan bir cismin sali-
nim periyodu 12 s'dir.
45
*****
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Basit Harmonik Hareket K M Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara- snda basit harmonik hareket yapan bir cismin noktasındaki ivmesi a, bu noktada cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet F'dir. Buna göre, A) Yalnız I N L M noktasında cismin ivmesi sıfırdır. II. N noktasında cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet -F'dir. II. R noktasında cismin ivmesi -2a'dir. D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) R B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III T=12 K 2th FM N Z R Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara-geis sinda basit harmonik hareket yapan bir cismin sali- nim periyodu 12 s'dir. 45 *****
Lau
ne
F = (mk +m₁).a
F
Örnek 4
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m, 3m kütleli
K ve L cisimlerine yatay düzleme paralel F büyüklüğündeki
kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor.
K
NK, ma
m
C) 2
3m
F=lm-a
L
yatay
L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet N₁ olduğuna
F
göre, oranı kaçtır?
N₁
A) 4
B) 3
F-N₁ = mka
D)
3
2
stal
E)
3
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Lau ne F = (mk +m₁).a F Örnek 4 Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m, 3m kütleli K ve L cisimlerine yatay düzleme paralel F büyüklüğündeki kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. K NK, ma m C) 2 3m F=lm-a L yatay L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet N₁ olduğuna F göre, oranı kaçtır? N₁ A) 4 B) 3 F-N₁ = mka D) 3 2 stal E) 3
F₂ = 60N
M
A) 1
F₁ = 50N
m
37°
k = 0,5
Buna göre, a ivmesi kaç m/s2 dir?
(g = 10 m/s²,sin37 = 0,6, sin 53 = 0,8)
C) 3 D) 4
B) 2
2
m = 5 kg'lık cisim F₁ ve F₂ kuv-
vetinin etkisiyle a ivmesi kazanı-
yor.
E) 5
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
F₂ = 60N M A) 1 F₁ = 50N m 37° k = 0,5 Buna göre, a ivmesi kaç m/s2 dir? (g = 10 m/s²,sin37 = 0,6, sin 53 = 0,8) C) 3 D) 4 B) 2 2 m = 5 kg'lık cisim F₁ ve F₂ kuv- vetinin etkisiyle a ivmesi kazanı- yor. E) 5
4. Düşey kesiti verilen şekilde
yatay düzlem sürtünmesiz, iki
cismin arası sürtünmeli olup
sürtünme katsayısı 0,4'tür.
14 D) 10
1 kg
fs
3 kg
A SERİSİ
Cisimlerin kütleleri 1 kg ve
3 kg olduğuna göre, cisimlerin beraber hareket et-
mesini sağlayacak en büyük kuvvet kaç N'dur?
(g = 10 m/s2)
A) 20
B) 16
10
E) 8
F
10
S
J
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
4. Düşey kesiti verilen şekilde yatay düzlem sürtünmesiz, iki cismin arası sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 0,4'tür. 14 D) 10 1 kg fs 3 kg A SERİSİ Cisimlerin kütleleri 1 kg ve 3 kg olduğuna göre, cisimlerin beraber hareket et- mesini sağlayacak en büyük kuvvet kaç N'dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 16 10 E) 8 F 10 S J
12.
m₁
k
3
Buna göre,
1. k
11. m₁
III. M₂
T
kesinlikle azalır?
A) Yalnız I
büyüklüklerinden hangileri azalırsa T'nin büyüklüğü
m₂
Şekildeki sürtünmeli yatay düz-
lemde m, kütlesini m₂'ye bağla-
yan ipteki gerilme T'dir.
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
12. m₁ k 3 Buna göre, 1. k 11. m₁ III. M₂ T kesinlikle azalır? A) Yalnız I büyüklüklerinden hangileri azalırsa T'nin büyüklüğü m₂ Şekildeki sürtünmeli yatay düz- lemde m, kütlesini m₂'ye bağla- yan ipteki gerilme T'dir. D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
8.
a
ivme (m/s²)
Kuvvet (N)
F₁ F₂
Yalnızca F₁, F₂ ve a bilindiğine göre,
2
I.
m, cismin kütlesi
II. F, cisme etkiyen statik sürtünme kuvveti
III. k, statik sürtünme katsayısı
A) Yalnız I
Şekilde yatay düzlemde
durmakta olan m kütleli
cisme uygulanan kuvvet
ile cismin kazandığı
ivme arasındaki grafik
verilmiştir.
yukarıdakilerden hangileri bulunabilir?
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
8. a ivme (m/s²) Kuvvet (N) F₁ F₂ Yalnızca F₁, F₂ ve a bilindiğine göre, 2 I. m, cismin kütlesi II. F, cisme etkiyen statik sürtünme kuvveti III. k, statik sürtünme katsayısı A) Yalnız I Şekilde yatay düzlemde durmakta olan m kütleli cisme uygulanan kuvvet ile cismin kazandığı ivme arasındaki grafik verilmiştir. yukarıdakilerden hangileri bulunabilir? B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
11.
3 kg
E
A) 1
T
5 kg
B)
Buna göre a ivmesi kaç m/s2'dir?
(Sürtünme yoktur.)
a
3
2
Asansör a ivmesiyle hareket
ederken 3 kg ve 5 kg'lık cisimleri
birbirine bağlayan ipteki T geril-
mesi 15N oluyor.
C) 2
D)
10/2
E) 3
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
11. 3 kg E A) 1 T 5 kg B) Buna göre a ivmesi kaç m/s2'dir? (Sürtünme yoktur.) a 3 2 Asansör a ivmesiyle hareket ederken 3 kg ve 5 kg'lık cisimleri birbirine bağlayan ipteki T geril- mesi 15N oluyor. C) 2 D) 10/2 E) 3
7. Bir ucuna taş bağlanmış olan ipin diğer ucu yatay
düzlemdeki tavana bağlanarak tavan, ip ve taştan
oluşan bir sistem elde ediliyor.
Bu sistemde taş havada asılı kaldığına göre;
X.
Xipin tavana-tavanın ipe,
II. ipin taşa-taşın ipe,
III. taşın Dünya'ya-Dünya'nın taşa
uyguladığı kuvvet çiftlerinden hangileri, etki-tepki
kuvvet çiftidir?
A) Yalnız
) II ve III
"
B) Yalnız II
CI ve II
EXI, II ve III
8. 300 g kütleli suyun sıcaklığını 2 °C arttırmak için
gerekli olan ısı miktarı, kaç Joule'dür?
(COME 4200 J/kg °C)
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
7. Bir ucuna taş bağlanmış olan ipin diğer ucu yatay düzlemdeki tavana bağlanarak tavan, ip ve taştan oluşan bir sistem elde ediliyor. Bu sistemde taş havada asılı kaldığına göre; X. Xipin tavana-tavanın ipe, II. ipin taşa-taşın ipe, III. taşın Dünya'ya-Dünya'nın taşa uyguladığı kuvvet çiftlerinden hangileri, etki-tepki kuvvet çiftidir? A) Yalnız ) II ve III " B) Yalnız II CI ve II EXI, II ve III 8. 300 g kütleli suyun sıcaklığını 2 °C arttırmak için gerekli olan ısı miktarı, kaç Joule'dür? (COME 4200 J/kg °C)
6.
Bir cisim duruyor ya da sabit hızlı hareket ediyor ise
dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
Buna göre;
1.
Hızlanan bir trenin içinde oturmakta olan yolcu
II. Fren yapan bir treninin içinde oturmakta olan yolcu X
II. Sabit hızla uçan uçağın içinde oturmakta olan yol-
birlikte
cu
vaakla
yolcu
da sa
cizla gider.
yukarıda verilen durumlardan hangisinde yolcular
dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
Yalnız III
71
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
6. Bir cisim duruyor ya da sabit hızlı hareket ediyor ise dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Buna göre; 1. Hızlanan bir trenin içinde oturmakta olan yolcu II. Fren yapan bir treninin içinde oturmakta olan yolcu X II. Sabit hızla uçan uçağın içinde oturmakta olan yol- birlikte cu vaakla yolcu da sa cizla gider. yukarıda verilen durumlardan hangisinde yolcular dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III Yalnız III 71
7.
D) I ve II
Bir cisim masanın üzerinde durmaktadır.
Cismin dengedeki durumunu;
Z
E) I ve III
Cisme etki eden etki ve tepki kuvvetleri birbirini den-
geler.
II. Zemine etki eden etki ile cismin ağırlığı birbirini den-
geler.
ifadelerinden hangisi açıklar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
✓ Cismin ağırlığı ile zeminin cisme olan tepkisi birbi-
rini dengeler.
Ade
koersizur D) I ve II
mg
C) Yalnız III
E) II ve III
F
www.sariyeraka
10.
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
7. D) I ve II Bir cisim masanın üzerinde durmaktadır. Cismin dengedeki durumunu; Z E) I ve III Cisme etki eden etki ve tepki kuvvetleri birbirini den- geler. II. Zemine etki eden etki ile cismin ağırlığı birbirini den- geler. ifadelerinden hangisi açıklar? A) Yalnız I B) Yalnız II ✓ Cismin ağırlığı ile zeminin cisme olan tepkisi birbi- rini dengeler. Ade koersizur D) I ve II mg C) Yalnız III E) II ve III F www.sariyeraka 10.
6.
F
REK
LL
A) Yalnız I
K
m
2m
Sürtünmesiz yatay zeminde K ve L cisimleri yatay F kuvvetinin
etkisinde hareket ediyor. K'nin L'ye uyguladığı kuvvet FK'dir.
Buna göre;
1. F kuvvetinin büyüklüğünü artırmak
II. K'nin kütlesini artırmak
III. L'nin kütlesini azaltmak
D) I ve II
işlemlerinden hangileri FK'nin büyüklüğünü artırmak için tek
başına yapılabilir?
L
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
6. F REK LL A) Yalnız I K m 2m Sürtünmesiz yatay zeminde K ve L cisimleri yatay F kuvvetinin etkisinde hareket ediyor. K'nin L'ye uyguladığı kuvvet FK'dir. Buna göre; 1. F kuvvetinin büyüklüğünü artırmak II. K'nin kütlesini artırmak III. L'nin kütlesini azaltmak D) I ve II işlemlerinden hangileri FK'nin büyüklüğünü artırmak için tek başına yapılabilir? L B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
alma-
etiyle
ava-
aman
e yok)
21,
086/
Bilgin Yayıncılık
3. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde, şekildeki gibi bir
rine dokunacak biçimde konmuş 4 kg kütleli X küp
ile 5 kg kütleli Y küpü 18 N luk yatay kuvvetle itiliyor
4 kg 5 kg
F=m.a
16 - 9
2
Talim ve Terbiye
hazırlanan 2018
retim programina
re hazırlanmıştır.
F=18 N
yatay-
Buna göre, hareket süresince X küpü Y küpünü
kaç N luk kuvvetle iter?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 14
E) 18
(1993)
5
X cismi, yol
kildeki yata
Yolun ya
göre, X
den han
V
hiz
12
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
alma- etiyle ava- aman e yok) 21, 086/ Bilgin Yayıncılık 3. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde, şekildeki gibi bir rine dokunacak biçimde konmuş 4 kg kütleli X küp ile 5 kg kütleli Y küpü 18 N luk yatay kuvvetle itiliyor 4 kg 5 kg F=m.a 16 - 9 2 Talim ve Terbiye hazırlanan 2018 retim programina re hazırlanmıştır. F=18 N yatay- Buna göre, hareket süresince X küpü Y küpünü kaç N luk kuvvetle iter? A) 8 B) 9 C) 10 D) 14 E) 18 (1993) 5 X cismi, yol kildeki yata Yolun ya göre, X den han V hiz 12
ÖRNEK 31
Sürtünme katsayısının 0,5 olduğu eğik düzlem üzerin-
de 2 kg kütleli cisim büyüklüğü 24N olan kuvvet etkisin-
de,
INSG
A) 10
B)
C) 5
D)
E)
Buna göre,
I. Cisim 1 yönünde hareket ediyorsa,
II. Cisim 2 yönünde hareket ediyorsa
ivmesi kaç m/s² dir? (sin37°=0,6; cos37°=0,8)
10
F
4
2
37°
||
2
4
2
3
2
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
ÖRNEK 31 Sürtünme katsayısının 0,5 olduğu eğik düzlem üzerin- de 2 kg kütleli cisim büyüklüğü 24N olan kuvvet etkisin- de, INSG A) 10 B) C) 5 D) E) Buna göre, I. Cisim 1 yönünde hareket ediyorsa, II. Cisim 2 yönünde hareket ediyorsa ivmesi kaç m/s² dir? (sin37°=0,6; cos37°=0,8) 10 F 4 2 37° || 2 4 2 3 2
TEST
09
5. Newton'un hareket yasalarından birincisi, Eylemsizlik Yasası'dır.
Buna göre,
Tavanda asılı duran avizenin askı ipinin kopması sonucu
avizenin harekete geçerek yere düşmesi
Hiçi su doldurularak tavana asılmış olan bir balon patlatıl-
dığında balon sudan ayrıldıktan sonra suyun kısa bir süre
şekli bozulmadan balon biçiminde kalması
Bir ucu duvara sabitlenmiş gergin bir yayda oluşturulan
baş yukarı atmanın sabit uçtan baş aşağı yansıması
olaylarından hangileri eylemsizlik yasası ile açıklanabilir?
A) Yalnız I)
B) Yalnız II
C) Ivet
D) I ve III
E) Il ve t
7.
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
TEST 09 5. Newton'un hareket yasalarından birincisi, Eylemsizlik Yasası'dır. Buna göre, Tavanda asılı duran avizenin askı ipinin kopması sonucu avizenin harekete geçerek yere düşmesi Hiçi su doldurularak tavana asılmış olan bir balon patlatıl- dığında balon sudan ayrıldıktan sonra suyun kısa bir süre şekli bozulmadan balon biçiminde kalması Bir ucu duvara sabitlenmiş gergin bir yayda oluşturulan baş yukarı atmanın sabit uçtan baş aşağı yansıması olaylarından hangileri eylemsizlik yasası ile açıklanabilir? A) Yalnız I) B) Yalnız II C) Ivet D) I ve III E) Il ve t 7.
bir büyüklük
eğiştirmesi
yüklük oldu-
r.
Soru 2
60
30
40(m/s)
o+
3
6
t (s)
Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın
hız - zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre,
I. Aracın yavaşlama ivmesi 10 m/s² dir.
II. 6. s sonunda araç toplam 225 m yer de-
ğiştirmiştir.
III. 3-6 s arasında araç sabit ivme ile hare-
ket etmektedir.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
t
la
C
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
bir büyüklük eğiştirmesi yüklük oldu- r. Soru 2 60 30 40(m/s) o+ 3 6 t (s) Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, I. Aracın yavaşlama ivmesi 10 m/s² dir. II. 6. s sonunda araç toplam 225 m yer de- ğiştirmiştir. III. 3-6 s arasında araç sabit ivme ile hare- ket etmektedir. D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III t la C
✓
başlangıçta durmakta olan cisme etki
13. Kütlesi 2 kg olan ve
eden sürtünme kuvvetinin cisme uygulanan kuvvete bağlı
değişim grafiği şekildeki gibidir.
A Sürtünme Kuvveti (N)
1.
=
II.
III.
12
10
0
Stottle
A) Yalnız I
F₁ = 11 N
F3 = 20 N
Uygulanan Kuvvet (N)
F₂ = 14 N| Cismin hareket ivmesinin bü-
yüklüğü 1 m/s² olur.
D) I ve III
Cisme 11 N büyüklüğünde sta-
tik sürtünme kuvveti etki
eder.
RAHGESEHIR ANADOLU
Durmakta olan bu cisme şekillerde gösterilen yatay
F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulanırsa şekillerin
yanında yazan yorumlardan hangileri doğru olur?
Cisme 10 N büyüklüğünde ki-
netik sürtünme kuvveti etki
eder.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
✓ başlangıçta durmakta olan cisme etki 13. Kütlesi 2 kg olan ve eden sürtünme kuvvetinin cisme uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. A Sürtünme Kuvveti (N) 1. = II. III. 12 10 0 Stottle A) Yalnız I F₁ = 11 N F3 = 20 N Uygulanan Kuvvet (N) F₂ = 14 N| Cismin hareket ivmesinin bü- yüklüğü 1 m/s² olur. D) I ve III Cisme 11 N büyüklüğünde sta- tik sürtünme kuvveti etki eder. RAHGESEHIR ANADOLU Durmakta olan bu cisme şekillerde gösterilen yatay F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulanırsa şekillerin yanında yazan yorumlardan hangileri doğru olur? Cisme 10 N büyüklüğünde ki- netik sürtünme kuvveti etki eder. B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III