%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Newton’ın Hareket Yasaları Soruları

Basit Harmonik Hareket
K
M
Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara-
snda basit harmonik hareket yapan bir cismin
noktasındaki ivmesi a, bu noktada cisme etki eden
geri çağırıcı kuvvet F'dir.
Buna göre,
A) Yalnız I
N
L M noktasında cismin ivmesi sıfırdır.
II. N noktasında cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet
-F'dir.
II. R noktasında cismin ivmesi -2a'dir.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası
uzaklıklar eşittir.)
R
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
T=12
K
2th FM
N Z R
Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara-geis
sinda basit harmonik hareket yapan bir cismin sali-
nim periyodu 12 s'dir.
45
*****
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Basit Harmonik Hareket K M Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara- snda basit harmonik hareket yapan bir cismin noktasındaki ivmesi a, bu noktada cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet F'dir. Buna göre, A) Yalnız I N L M noktasında cismin ivmesi sıfırdır. II. N noktasında cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet -F'dir. II. R noktasında cismin ivmesi -2a'dir. D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) R B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III T=12 K 2th FM N Z R Sürtünmesiz, yatay düzlemdeki K - R noktaları ara-geis sinda basit harmonik hareket yapan bir cismin sali- nim periyodu 12 s'dir. 45 *****
Lau
ne
F = (mk +m₁).a
F
Örnek 4
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m, 3m kütleli
K ve L cisimlerine yatay düzleme paralel F büyüklüğündeki
kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor.
K
NK, ma
m
C) 2
3m
F=lm-a
L
yatay
L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet N₁ olduğuna
F
göre, oranı kaçtır?
N₁
A) 4
B) 3
F-N₁ = mka
D)
3
2
stal
E)
3
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Lau ne F = (mk +m₁).a F Örnek 4 Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m, 3m kütleli K ve L cisimlerine yatay düzleme paralel F büyüklüğündeki kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. K NK, ma m C) 2 3m F=lm-a L yatay L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet N₁ olduğuna F göre, oranı kaçtır? N₁ A) 4 B) 3 F-N₁ = mka D) 3 2 stal E) 3
4. Düşey kesiti verilen şekilde
yatay düzlem sürtünmesiz, iki
cismin arası sürtünmeli olup
sürtünme katsayısı 0,4'tür.
14 D) 10
1 kg
fs
3 kg
A SERİSİ
Cisimlerin kütleleri 1 kg ve
3 kg olduğuna göre, cisimlerin beraber hareket et-
mesini sağlayacak en büyük kuvvet kaç N'dur?
(g = 10 m/s2)
A) 20
B) 16
10
E) 8
F
10
S
J
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
4. Düşey kesiti verilen şekilde yatay düzlem sürtünmesiz, iki cismin arası sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 0,4'tür. 14 D) 10 1 kg fs 3 kg A SERİSİ Cisimlerin kütleleri 1 kg ve 3 kg olduğuna göre, cisimlerin beraber hareket et- mesini sağlayacak en büyük kuvvet kaç N'dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 16 10 E) 8 F 10 S J
7. Bir ucuna taş bağlanmış olan ipin diğer ucu yatay
düzlemdeki tavana bağlanarak tavan, ip ve taştan
oluşan bir sistem elde ediliyor.
Bu sistemde taş havada asılı kaldığına göre;
X.
Xipin tavana-tavanın ipe,
II. ipin taşa-taşın ipe,
III. taşın Dünya'ya-Dünya'nın taşa
uyguladığı kuvvet çiftlerinden hangileri, etki-tepki
kuvvet çiftidir?
A) Yalnız
) II ve III
"
B) Yalnız II
CI ve II
EXI, II ve III
8. 300 g kütleli suyun sıcaklığını 2 °C arttırmak için
gerekli olan ısı miktarı, kaç Joule'dür?
(COME 4200 J/kg °C)
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
7. Bir ucuna taş bağlanmış olan ipin diğer ucu yatay düzlemdeki tavana bağlanarak tavan, ip ve taştan oluşan bir sistem elde ediliyor. Bu sistemde taş havada asılı kaldığına göre; X. Xipin tavana-tavanın ipe, II. ipin taşa-taşın ipe, III. taşın Dünya'ya-Dünya'nın taşa uyguladığı kuvvet çiftlerinden hangileri, etki-tepki kuvvet çiftidir? A) Yalnız ) II ve III " B) Yalnız II CI ve II EXI, II ve III 8. 300 g kütleli suyun sıcaklığını 2 °C arttırmak için gerekli olan ısı miktarı, kaç Joule'dür? (COME 4200 J/kg °C)
1. Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirlerine şekildeki gibi esne-
meyen iplerle bağlı K, L, M cisimleri 50 N şiddetindeki F kuvveti
ile çekiliyor.
K
S₁
L
S₂
D) I ve III
M
I.
Cisimlerin ivmesi 5 m/s² dir.
II. S, ipindeki gerilme kuvveti 10 N'dir.
III. S₂ ipindeki gerilme kuvveti 5 N'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
F = 50 N
Cisimlerin kütleleri mk = 2 kg, m₁ = 1 kg ve m
olduğuna göre,
yatay
E) I, II ve III
=
7 kg
C) I ve II
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirlerine şekildeki gibi esne- meyen iplerle bağlı K, L, M cisimleri 50 N şiddetindeki F kuvveti ile çekiliyor. K S₁ L S₂ D) I ve III M I. Cisimlerin ivmesi 5 m/s² dir. II. S, ipindeki gerilme kuvveti 10 N'dir. III. S₂ ipindeki gerilme kuvveti 5 N'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III F = 50 N Cisimlerin kütleleri mk = 2 kg, m₁ = 1 kg ve m olduğuna göre, yatay E) I, II ve III = 7 kg C) I ve II
6. Şekildeki sistemde K cismi ile yatay düzlem arasında
sürtünme olup sürtünme katsayısı 0,4'tür.
yatay
1 kg ip
K
B) 8
k = 0,4
O
T
L 4 kg
K cisminin kütlesi 1 kg, L cisminin kütlesi 4 kg ol-
duğuna göre, cisimler serbest bırakıldığında ipteki
gerilme kuvveti kaç N olur?
(g = 10 m/s²)
A) 6
C) 10 D) 12 E) 20
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
6. Şekildeki sistemde K cismi ile yatay düzlem arasında sürtünme olup sürtünme katsayısı 0,4'tür. yatay 1 kg ip K B) 8 k = 0,4 O T L 4 kg K cisminin kütlesi 1 kg, L cisminin kütlesi 4 kg ol- duğuna göre, cisimler serbest bırakıldığında ipteki gerilme kuvveti kaç N olur? (g = 10 m/s²) A) 6 C) 10 D) 12 E) 20
nabe le emaio abmeisüb xide seamnnühöz
bidip bisbipses immpsvib mieio feed
18
SIRA SENDE
Kütleleri 7 kg, 6 kg ve 5 kg kütleli olan K, L ve M cisimlerinin
bulunduğu sistem şekildeki gibi ok yönünde sabit büyüklük-
teki hızla hareket ediyor.
K 7kg
6kg
5kg M
ensidied nnelmialo inichia
19b9
Buna göre, L cismi ile yatay düzlem arasındaki sürtünme
katsayısı kaçtır? (g = 10 m/s²)
tubulnoy tis pv tize hollevvux eminep qi
ÇÖZÜM SENDE
tige ebrbay niqi itevvux smihep al
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
nabe le emaio abmeisüb xide seamnnühöz bidip bisbipses immpsvib mieio feed 18 SIRA SENDE Kütleleri 7 kg, 6 kg ve 5 kg kütleli olan K, L ve M cisimlerinin bulunduğu sistem şekildeki gibi ok yönünde sabit büyüklük- teki hızla hareket ediyor. K 7kg 6kg 5kg M ensidied nnelmialo inichia 19b9 Buna göre, L cismi ile yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g = 10 m/s²) tubulnoy tis pv tize hollevvux eminep qi ÇÖZÜM SENDE tige ebrbay niqi itevvux smihep al
9.
10.
5 kg
Hiz
37°
F = 50 N
yatay
(k = 0,5)
Statik sürtünme katsayısı k = 0,5 olan
yatay düzlemde F kuvvetinin etkisiyle
hareket eden cismin ivmesi kaç m/s²
dir? (sin 37° = 0,6 ve cos 37° = 0,8)
A) 2
B) 4 C) 5 D) 6
E) 8
3.
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
9. 10. 5 kg Hiz 37° F = 50 N yatay (k = 0,5) Statik sürtünme katsayısı k = 0,5 olan yatay düzlemde F kuvvetinin etkisiyle hareket eden cismin ivmesi kaç m/s² dir? (sin 37° = 0,6 ve cos 37° = 0,8) A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 3.
1.
Bir sınıftaki üç öğrenci günlük hayattaki kuvvetlerle ilgili
aşağıdaki yorumları yapmıştır.
Orhan Bir tırın otomobille çarpışması olayında, tırın
otomobile uyguladığı kuvvet, otomobilin tıra
uyguladığı kuvvetten daha büyüktür.
x
Faruk Bir masa üzerinde duran kitabın ağırlığı ile
masanın kitaba uyguladığı normal kuvveti,
etki tepki kuvvet çiftidir.
: Yatay düzle
sabit süratle çembersel bir
yörünge üzerinde uçmakta olan bir uçağa
etki eden net kuvvet sıfırdır. X
Bu öğrencilerden hangilerinin yorumu yanlıştır?
A) Yalnız Orhan
B) Yalnız Faruk
C) Orhan ve Faruk
(D) Orhan ve Erol
E) Orhan, Faruk ve Erol
Erol
1
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. Bir sınıftaki üç öğrenci günlük hayattaki kuvvetlerle ilgili aşağıdaki yorumları yapmıştır. Orhan Bir tırın otomobille çarpışması olayında, tırın otomobile uyguladığı kuvvet, otomobilin tıra uyguladığı kuvvetten daha büyüktür. x Faruk Bir masa üzerinde duran kitabın ağırlığı ile masanın kitaba uyguladığı normal kuvveti, etki tepki kuvvet çiftidir. : Yatay düzle sabit süratle çembersel bir yörünge üzerinde uçmakta olan bir uçağa etki eden net kuvvet sıfırdır. X Bu öğrencilerden hangilerinin yorumu yanlıştır? A) Yalnız Orhan B) Yalnız Faruk C) Orhan ve Faruk (D) Orhan ve Erol E) Orhan, Faruk ve Erol Erol 1
2. Özellikleri değişmeyen sürtünmesiz yatay düzlemde sabit
E
hızla hareket eden bir cisme büyüklüğü sabit F kuvveti
uygulanırsa cisim;
Düzgün hızlanan doğrusal hareket
II. Düzgün doğrusal hareket
U. Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket
ifadelerinde belirtilen hareketlerden hangilerini yapabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
CI ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
o
se
F
MOYA
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
2. Özellikleri değişmeyen sürtünmesiz yatay düzlemde sabit E hızla hareket eden bir cisme büyüklüğü sabit F kuvveti uygulanırsa cisim; Düzgün hızlanan doğrusal hareket II. Düzgün doğrusal hareket U. Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket ifadelerinde belirtilen hareketlerden hangilerini yapabilir? A) Yalnız I B) I ve II CI ve III D) II ve III E) I, II ve III o se F MOYA
Nesimtar
KL ve M cisimlerine ait kuvvet - ivme grafikleri şekildeki
gibidir
4F
3F
2F
Buna göre;
Kuvvet
a
K
2a 3a 4a
D) II ve III
M
Ivme
K'nın kütlesi, L'ninkinden büyüktür.
UK Eşit kuvvet uygulanan cisimlerden, L'nin ivmesi,
M'ninkinden büyüktür.
F-M
Eşitivme ile hareket eden cisimlerden, Kya etki eden
net kuvvet, L'ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
C) I ve il
E), Il ve ill
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Nesimtar KL ve M cisimlerine ait kuvvet - ivme grafikleri şekildeki gibidir 4F 3F 2F Buna göre; Kuvvet a K 2a 3a 4a D) II ve III M Ivme K'nın kütlesi, L'ninkinden büyüktür. UK Eşit kuvvet uygulanan cisimlerden, L'nin ivmesi, M'ninkinden büyüktür. F-M Eşitivme ile hareket eden cisimlerden, Kya etki eden net kuvvet, L'ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il C) I ve il E), Il ve ill
3.
Sürtünmelerin
ihmal edildiği yatay yolda hareket eden K, L cisim-
lerine ait ivme - net kuvvet grafikleri şekilde verilmiştir.
a(m/s²)
2
0
8
K.
16
F.
Net (N)
Buna göre cisimler birbirine yapıştırılıp 20 N'luk yatay
kuvvetle itilirse sistemin ivmesi kaç m/s² olur?
A) 2
B) 2,5
C) 4
D) 5
E) 10
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
3. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay yolda hareket eden K, L cisim- lerine ait ivme - net kuvvet grafikleri şekilde verilmiştir. a(m/s²) 2 0 8 K. 16 F. Net (N) Buna göre cisimler birbirine yapıştırılıp 20 N'luk yatay kuvvetle itilirse sistemin ivmesi kaç m/s² olur? A) 2 B) 2,5 C) 4 D) 5 E) 10
Jina-1
6. Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistemde cisimler
dengededir.
1
1 ve 6
2
D) 2 ve 5
3
Buna göre numaralandırılmış iplerden hangilerinin geril-
me kuvveti sıfır olabilir?
B) 2 ve 3
5
E) 4 ve 6
6
C) 3 ve 4
37
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Jina-1 6. Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistemde cisimler dengededir. 1 1 ve 6 2 D) 2 ve 5 3 Buna göre numaralandırılmış iplerden hangilerinin geril- me kuvveti sıfır olabilir? B) 2 ve 3 5 E) 4 ve 6 6 C) 3 ve 4 37
HAREKET YASALARI-4 t
9.
Yatay-----
A) Yalnız I
K
D) I ve II
Tome
K ve L cisimleri birbirine bağlanarak oluşturulan sürtünmesiz sis-
tem serbest bırakılıyor.
Buna göre;
v=a+
T
L cisminin kütlesi K cisminin kütlesinden büyüktür.
Cisimler hareket halindeyken süratler birbirine eşittir.
HL cisminin ağırlığı ipteki T gerilme kuvvetinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? →
B) Yalnız II
10me = (ma+me), a
V.E
-n
E) II ve III
BAHC
1.
C) Yalnız III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
HAREKET YASALARI-4 t 9. Yatay----- A) Yalnız I K D) I ve II Tome K ve L cisimleri birbirine bağlanarak oluşturulan sürtünmesiz sis- tem serbest bırakılıyor. Buna göre; v=a+ T L cisminin kütlesi K cisminin kütlesinden büyüktür. Cisimler hareket halindeyken süratler birbirine eşittir. HL cisminin ağırlığı ipteki T gerilme kuvvetinden büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? → B) Yalnız II 10me = (ma+me), a V.E -n E) II ve III BAHC 1. C) Yalnız III
2. Şekil 1, 2 ve 3'de cisimler ile yüzeyler arasındaki sürtünme
katsayıları eşittir.
Fs=kimi g
FS-M
2F
Şekil - 1
F2F-F₂-mia
27-Fg=ma
-2F+4FS = -8mg
A) a
m =-FS
B) a
3F
Şekil -3
F
3m = F
C)
Şekil - 2
3FS=-7ma
3 F-3Fs = 3m₁ax
Buna göre, Şekil - 3'teki 3m kütleli cismin ivmesi kaç a
büyüklüğündedir?
2a
2m = 2FS
D) 3a
=2M.R9
E) 5a
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
2. Şekil 1, 2 ve 3'de cisimler ile yüzeyler arasındaki sürtünme katsayıları eşittir. Fs=kimi g FS-M 2F Şekil - 1 F2F-F₂-mia 27-Fg=ma -2F+4FS = -8mg A) a m =-FS B) a 3F Şekil -3 F 3m = F C) Şekil - 2 3FS=-7ma 3 F-3Fs = 3m₁ax Buna göre, Şekil - 3'teki 3m kütleli cismin ivmesi kaç a büyüklüğündedir? 2a 2m = 2FS D) 3a =2M.R9 E) 5a
1. Sürtünmesi önemsiz yatay düz-
lemdeki cisim düzgün çembersel
hareket yaparken şekildeki K nok-
tasından L noktasına 0,3 saniye-
de varıyor.
Ub velay idig Wel
Buna göre, cismin periyodu kaç
saniyedir?
A) 0,6
B) 0,7
C) 0,8
K
übühöblev sirt Isage
a
a
D) 0,9E) 1,2
MJ
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. Sürtünmesi önemsiz yatay düz- lemdeki cisim düzgün çembersel hareket yaparken şekildeki K nok- tasından L noktasına 0,3 saniye- de varıyor. Ub velay idig Wel Buna göre, cismin periyodu kaç saniyedir? A) 0,6 B) 0,7 C) 0,8 K übühöblev sirt Isage a a D) 0,9E) 1,2 MJ