Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin, I Kore Savaşı'na katılması, II. NATO'ya üye olması, III. Mihver devletlere 1945'te savaş ilan etmesi

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin,
I Kore Savaşı'na katılması,
II. NATO'ya üye olması,
III. Mihver devletlere 1945'te savaş ilan etmesi
faaliyetlerinden hangileri soğuk savaş yıllarında Batı
Bloku içinde yer aldığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Ya

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin, I Kore Savaşı'na katılması, II. NATO'ya üye olması, III. Mihver devletlere 1945'te savaş ilan etmesi faaliyetlerinden hangileri soğuk savaş yıllarında Batı Bloku içinde yer aldığının göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III