Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. TYT / Türkçe Cahit Zarifoğlu eğilimleriyle; geçmişe, geleneğe dönük hava- sıyla Sezai Karakoç'u çağrıştırıyordu. Mistik dünya

4.
TYT / Türkçe
Cahit Zarifoğlu eğilimleriyle; geçmişe, geleneğe dönük hava-
sıyla Sezai Karakoç'u çağrıştırıyordu. Mistik dünya görüşü çer-
çevesinde yazdığı şiirlerine kendine özgü bir imge düzeniyle
çağcıl bir hava verdi. Batı'ya karşı Doğu'nun değerler

4. TYT / Türkçe Cahit Zarifoğlu eğilimleriyle; geçmişe, geleneğe dönük hava- sıyla Sezai Karakoç'u çağrıştırıyordu. Mistik dünya görüşü çer- çevesinde yazdığı şiirlerine kendine özgü bir imge düzeniyle çağcıl bir hava verdi. Batı'ya karşı Doğu'nun değerlerini yük- seltti. Gerçeküstücü ögelerle eski kalıpları iç içe kullandı. İkinci Yeni'ye yakın duran bir İslamcı şiirin uygulayıcısıydı. Bu parçadaki altı çizili sözcükleri aynı cümlede anlamca karşılayabilecek kullanımlar aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Doğu kültürlerine, çeşitli dinlere yaslanarak biçimsel açıdan yepyeni bir şiiri yarı aydınlarca bilinmeyen dünyalardan der- lenmiş alıntılarla şaşırtıcı kılan, geçmişe dönük bir sanat- çıydı. B) Doğunun esrarlı dünyasına ilgi duyan, şiirlerini egzotik kül- türlerden edindiği bilgilerle ören, süsleyen şairin geleneğin biçimlerinden sıyrılmakta pek maharetli olmadığını söyle- meliyiz. C) Eski ve yeniye ait engin kültürü herkes tarafından takdir gören sanatçı, Doğu'nun gizemli dünyasının sırrına ermişti, birçoğundan daha çağdaş ve yenilikçiydi. D) Dilini ve üslubunu doğunun zengin masal geleneği içinde yoğurmuş, geliştirmiş sanatçı, yaşamın sanatsal gerçekliğe sığdırılamayacak yanlarını başarıyla kaleme almıştır. E) Başlangıçta biçime daha çok önem veren sanatçının geç- mişe bağlılığı ve gelecekteki mutluluğu manevi değerlerin yeniden diriltilmesinde gören anlayışı kimi genç şairlerce karşılık buldu. 5.