Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 136 TEST 50 UNITE DEGERLENDİRME 1. Aşağıda geçmişten günümüze bilim insanları tarafından oluşt

4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR
136
TEST 50 UNITE DEGERLENDİRME
1. Aşağıda geçmişten günümüze bilim insanları tarafından oluşturulan atom modelleri ve atom ile ilgili öne
sürülen görüşler verilmiştir.
Atom modelleri
NAFA
tomt
A)
B)
C)
-D)
Atom Modelleri

4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 136 TEST 50 UNITE DEGERLENDİRME 1. Aşağıda geçmişten günümüze bilim insanları tarafından oluşturulan atom modelleri ve atom ile ilgili öne sürülen görüşler verilmiştir. Atom modelleri NAFA tomt A) B) C) -D) Atom Modelleri Kafa Deng 1-3-5-2-4 2-3-4-5-1 2-3-5-1-4 4-5-1-3-2 Kükürt b. Fatma COM C. •H₂SO4 • CO₂ Buna göre, atom modellerinin ve görüşlerin tarihsel sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? STECH 2014 a. Atomlar içi dolu sert kürelere benzer ve bölünemezler. S d. olar. 202202 TENCE Atomun merkezinde pozitif (+) yüklü parçacıkların oluşturduğu çekir- dek bulunur. 2. Öğretmen, kartlara bazı elementlerin adlarını yazarak tahtaya yapıştırıyor. Öğrencilere bu elementlerden oluşan ikişer tane bileşik formülü yazmalarını söylüyor. Azot Elektronların bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu elektron bulutu adı verilen bölgeler vardır. Elektronlar çekirdeğin etrafında belirli enerji katmanlarında dolaşır- Atom ile İlgili Görüşler a-b-c-d a-b-d-c b-d-a-c d-c-a-b OKTO Atom ile ilgili Görüşler 92.00 Karbon Fatma, Şahin ve Öznur'un yazdığı bileşik formülleri aşağıdaki gibidir. 0 0 Klor Sodyum Şahin • C₂H5OH Naci NO Hidrojen 0 8 Öznur ● NH3 .HCI Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yazdığı formüllerin tamamı doğrudur? A) Yalnız Fatma B) Fatma ve Şahin C) Şahin ve Öznur D) Fatma, Oksijen hin ve Öznur en Bilimler Kafası