Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. Yazar: Ömer Seyfettin'in kahramanı Koca Ali olan öyküsünü şu anda okuyorum ancak onun haricindeki bütün öykülerini okudum. Üz

4. Yazar:
Ömer Seyfettin'in kahramanı Koca Ali olan öyküsünü şu
anda okuyorum ancak onun haricindeki bütün öykülerini
okudum. Üzülerek söylüyorum ki henüz hiç romanını oku-
ma fırsatı bulamadım.
Eleştirmen:
Peki, Ömer Seyfettin'in en çok beğendiğiniz ve en

4. Yazar: Ömer Seyfettin'in kahramanı Koca Ali olan öyküsünü şu anda okuyorum ancak onun haricindeki bütün öykülerini okudum. Üzülerek söylüyorum ki henüz hiç romanını oku- ma fırsatı bulamadım. Eleştirmen: Peki, Ömer Seyfettin'in en çok beğendiğiniz ve en az be- ğendiğiniz öykülerini sorabilir miyim? Yazar: Yazarın çocukluk yıllarında yaptığı bir yaramazlık ve yetiş- kin çağlarında bile geçmeyen bir vicdan azabını anlattığı eseri en sevdiğim öyküsü. Çünkü insana kendini sorgula- ma dürtüsü veriyor. Ancak Muhsin Çelebi adlı kahramanın olduğu öyküsü çok hoşuma gitmedi. Çünkü öykü türünde devletsel terimlerden pek hoşlanmıyorum. Eleştirmen: Bu konuda ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ama gene de bunca öyküyle akıllarımıza yer eden bir sanatçı olarak Ömer Seyfettin'in yeri bende bambaşkadır. Onun olay hikâyeciliğine katkıları göz ardı edilemeyecek seviyededir. Zaten kaynaklarda da olay hikâyeciliğinin temsilcisi olarak gösteriliyor. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- maz? A) Yazar, şu anda Ömer Seyfettin'in Diyet adlı öyküsünü okumaktadır. B) Yazar, Ömer Seyfettin'in en çok Falaka adlı eserini sev- mektedir. C) Eleştirmen, Ömer Seyfettin'in Maupassant tarzı hikâye- ciliğin öncüsü olduğunu vurgulamaktadır. D) Yazar, Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe adlı eserini henüz okumamıştır. E) Yazar, Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan adlı öykü- sünü pek beğenmemiştir.