Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

40. Günlük hayatta birçok nesne veya duruma karşı korku duyabiliriz. Sinir sistemi, korku yaratan uyaranlara karşı organizmayı h

40. Günlük hayatta birçok nesne veya duruma karşı korku
duyabiliriz. Sinir sistemi, korku yaratan uyaranlara karşı
organizmayı harekete geçirdiğinden yaşamın devamı için
hayli önemlidir. Korkulan nesne veya durumla ilişkilendi-
rilen herhangi bir uyaran da

40. Günlük hayatta birçok nesne veya duruma karşı korku duyabiliriz. Sinir sistemi, korku yaratan uyaranlara karşı organizmayı harekete geçirdiğinden yaşamın devamı için hayli önemlidir. Korkulan nesne veya durumla ilişkilendi- rilen herhangi bir uyaran da aynı tepkileri ortaya çıkara- bilir. Bu durum "korku koşullaması" olarak adlandırılıyor. Bu uyaran görsel ve işitsel olabileceği gibi koklama ile ilgili de olabilir. Örneğin hastanede olmaktan korkan bir çocuk, başka bir yerde hastanede kullanılan dezenfek- tan veya tentürdiyot kokusunu duyduğunda aynı şekilde korkabilir. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle II. Tehlikeli durumlar karşısında verilen tepkiler Korku yaratan unsurla ilişkilendirilen diğer unsurlar- dan da korkmak H. Korku tepkisi karşısında sinir sisteminin organizmayı uyarması durumlarından hangilerine gönderme yapılmıştır? B) Yalnız II I ve II ATYB 9. Deneme A) Yalnız I DII ve III I, II ve III