Soru:

45. X, Y, Z ve T baş grup elementleri ile ilgili olarak ● ● ● A) B) Z ve T'nin temel hål katman elektron dizilimindeki elektron

45. X, Y, Z ve T baş grup elementleri ile ilgili olarak
●
●
●
A)
B)
Z ve T'nin temel hål katman elektron dizilimindeki elektron
bulunduran katman sayıları aynıdır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinden proton sayı-
si en büyük olan a,

45. X, Y, Z ve T baş grup elementleri ile ilgili olarak ● ● ● A) B) Z ve T'nin temel hål katman elektron dizilimindeki elektron bulunduran katman sayıları aynıdır. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinden proton sayı- si en büyük olan a, metalik aktifliği en fazla olan b ile sembolize edilirse a ve b elementleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? b C) D) E) Aynı periyottaki X ve Y elementlerinden, Y'nin atom çapı daha küçüktür. PRO YAYIN DENİZİ Aynı gruptaki X ve Z elementlerinden X'in 1. iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Aynı gruptaki Y ve T elementlerinden Y'nin elektrone- gatifliği daha büyüktür. a CO X T T XN X T NXX F Y T showey 28

Soru Çözümünü Göster