Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Periyodik Özellikler Soruları

O+(suda)
özünen
Flgili,
se bir
iyon-
22. Bir baş grup element atomu olan X'ten elektron koparılması
olaylarına dair denklemler;
X(g) + 127 k/mol X(g) + + e
ametel
X(g) +784 ki/mol
x2 +2e
-
şeklindedir.
e ula
104
D) Il ve Itt
1
Buna göre,
1. X'in 1. iyonlaşma enerjisi 127 kj/mol'dür.
nde
II. X'in 2. iyonlaşma enerjisi 784 kj/mol'dür.
III X bir alkali metal atomu olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
-B) I've l
E) I, II ve III
BAK
C) I ve III
Kimya
Periyodik Özellikler
O+(suda) özünen Flgili, se bir iyon- 22. Bir baş grup element atomu olan X'ten elektron koparılması olaylarına dair denklemler; X(g) + 127 k/mol X(g) + + e ametel X(g) +784 ki/mol x2 +2e - şeklindedir. e ula 104 D) Il ve Itt 1 Buna göre, 1. X'in 1. iyonlaşma enerjisi 127 kj/mol'dür. nde II. X'in 2. iyonlaşma enerjisi 784 kj/mol'dür. III X bir alkali metal atomu olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız -B) I've l E) I, II ve III BAK C) I ve III
in eşit sayıda tekrar
en çok tekrar eder
pe değeri (mor ATÖLYE - AÇI KİMYA TARAMA
dan oluşan
ndan
hiv
21.
X + 18--
(a) + Q₂
X²₁ +Q₁
X²+
(g) + 2e-
X + 16
1e
Yukarıda X maddesinin bazı iyonlaşma denklemleri ve-
rilmiştir.
Buna göre,
A) Yalnız I
1. Q, değeri X'in birinci elektron ilgisidir.
II. X'in birinci iyonlaşma enerjisi Q, kadardır.
III. X'in ikinci iyonlaşma enerjisi Q₂-Q, kadardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
22. A atomunun temel hal elektron diziliminin en son or-
23
Kimya
Periyodik Özellikler
in eşit sayıda tekrar en çok tekrar eder pe değeri (mor ATÖLYE - AÇI KİMYA TARAMA dan oluşan ndan hiv 21. X + 18-- (a) + Q₂ X²₁ +Q₁ X²+ (g) + 2e- X + 16 1e Yukarıda X maddesinin bazı iyonlaşma denklemleri ve- rilmiştir. Buna göre, A) Yalnız I 1. Q, değeri X'in birinci elektron ilgisidir. II. X'in birinci iyonlaşma enerjisi Q, kadardır. III. X'in ikinci iyonlaşma enerjisi Q₂-Q, kadardır. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 22. A atomunun temel hal elektron diziliminin en son or- 23
Baş grup elementi olan X, Y ve Z nin ilk dört iyonlaşma
enerjisi değerleri kJ/mol cinsinden aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Atom
X /
Y3
31
Buna göre;
Z
1.I.E.
520
800
1402
2.1.E.
7297
2430
2857
3.1.E.
11810
3659
4577
D) II ve
4.1.E.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
25020
7473
1X in çekirdek yükü 3 tür. 2)/720 22
(K) L M
13
I. Z nin L katmanında en az 2/elektronu vardır.
III/X ile Y ayni periyotta ise, Y nin kimyasal özelliği
bulunduğu gruptaki diğer elementlerden farklıdır.
2181)
KÖŞEBILE
2)513)
7473
E) I, I ve III
-4572
C) I ve III
Kimya
Periyodik Özellikler
Baş grup elementi olan X, Y ve Z nin ilk dört iyonlaşma enerjisi değerleri kJ/mol cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. Atom X / Y3 31 Buna göre; Z 1.I.E. 520 800 1402 2.1.E. 7297 2430 2857 3.1.E. 11810 3659 4577 D) II ve 4.1.E. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il 25020 7473 1X in çekirdek yükü 3 tür. 2)/720 22 (K) L M 13 I. Z nin L katmanında en az 2/elektronu vardır. III/X ile Y ayni periyotta ise, Y nin kimyasal özelliği bulunduğu gruptaki diğer elementlerden farklıdır. 2181) KÖŞEBILE 2)513) 7473 E) I, I ve III -4572 C) I ve III
AWOL
Periyodik Özelliklerin
Değişimi
unan X, Y, Z
almaktadır.
gatif değer
fazladır.
düzenine
büyükten
angisinde
>>>X
1
que
an baş
Kafa Dengi
Element
X
Geliştiren Test - 2
4. Aşağıda gruplarında bulunan X ve Y elementlerine ait
ilk dört iyonlaşma enerjisi değerleri kkal/mol cinsinden
verilmiştir.
Y
E₁
118
176
E₂ E3
1090
1658
350
1920
D) II ve III
Buna göre,
I. X periyodik cetvelin 1A grubundadır.
II. Y nin değerlik elektron sayısı 2 dir.
III. X ve Y periyodik cetvelde s bloğundadır.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
E4(kkal/mol)
2385
2683
1. Atom numarası 16 dır.
11. 4A grubundadı
C) I ve III
Felsefesi
Felsefesi
E) I, II ve III
5. XO iyonunda toplam 42 elektron bulunmaktadır.
Buna göre, X için,
Felsefesi
sefesi
efesi
2.
1.
Kimya
Periyodik Özellikler
AWOL Periyodik Özelliklerin Değişimi unan X, Y, Z almaktadır. gatif değer fazladır. düzenine büyükten angisinde >>>X 1 que an baş Kafa Dengi Element X Geliştiren Test - 2 4. Aşağıda gruplarında bulunan X ve Y elementlerine ait ilk dört iyonlaşma enerjisi değerleri kkal/mol cinsinden verilmiştir. Y E₁ 118 176 E₂ E3 1090 1658 350 1920 D) II ve III Buna göre, I. X periyodik cetvelin 1A grubundadır. II. Y nin değerlik elektron sayısı 2 dir. III. X ve Y periyodik cetvelde s bloğundadır. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II E4(kkal/mol) 2385 2683 1. Atom numarası 16 dır. 11. 4A grubundadı C) I ve III Felsefesi Felsefesi E) I, II ve III 5. XO iyonunda toplam 42 elektron bulunmaktadır. Buna göre, X için, Felsefesi sefesi efesi 2. 1.
5. X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetvel-
deki yerleri aşağıdaki gibidir.
Periyodik Cetveldeki
Element
X
Y
Z
Yerleri
Toprak metali
Azot Grubu
Halojen
DA
50
7A
Buna göre, elementlerden hangileri
kovalent bileşikler oluşturabilir?
A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z
D) X ve Y
E) X, Y ve Z
Kimya
Periyodik Özellikler
5. X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetvel- deki yerleri aşağıdaki gibidir. Periyodik Cetveldeki Element X Y Z Yerleri Toprak metali Azot Grubu Halojen DA 50 7A Buna göre, elementlerden hangileri kovalent bileşikler oluşturabilir? A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Y E) X, Y ve Z
35. Periyodik sistemin 4A grubunda yer alan elementlerle ilgili;
1. Değerlik elektronları s ve p orbitallerinde yer alır. V
II. Grubun ilk üyesinin atom numarası 6'dır.
III. Grubun tüm üyeleri ametaldir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C
T5/25 20
E) II ve III
CI ve II
Kimya
Periyodik Özellikler
35. Periyodik sistemin 4A grubunda yer alan elementlerle ilgili; 1. Değerlik elektronları s ve p orbitallerinde yer alır. V II. Grubun ilk üyesinin atom numarası 6'dır. III. Grubun tüm üyeleri ametaldir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C T5/25 20 E) II ve III CI ve II
er
1
1
2. Aşağıdaki periyodik sistemde Al elementi ile S elementi-
nin yerleri gösterilmiştir.
Deneme - 04
Buna göre,
I. Al elementi 3 elektron verdiğinde, S elementi 2 elekt-
ron aldığında katman elektron dizilimi kendisine en ya-
kın soy gaz elektron dizilimi gibi olur.
bi oly.
A) Yalnız I
II. Al S₂ bileşiğini oluştururlar.
III. Birbirleriyle oluşturduğu bileşik moleküler yapılıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
D) II ve
Al
B) Yalnız III
E) I, ILve III
C) I ve Il
Kimya
Periyodik Özellikler
er 1 1 2. Aşağıdaki periyodik sistemde Al elementi ile S elementi- nin yerleri gösterilmiştir. Deneme - 04 Buna göre, I. Al elementi 3 elektron verdiğinde, S elementi 2 elekt- ron aldığında katman elektron dizilimi kendisine en ya- kın soy gaz elektron dizilimi gibi olur. bi oly. A) Yalnız I II. Al S₂ bileşiğini oluştururlar. III. Birbirleriyle oluşturduğu bileşik moleküler yapılıdır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? D) II ve Al B) Yalnız III E) I, ILve III C) I ve Il
Fasikül -7
49. Periyodik tablo, elementleri ve elementlerin özelliklerini gösteren tabloya verilen isimdir. Periyodik
tablo ya da diğer bir adıyla periyodik cetvel, insanların elementleri
görebildiği tablonun adıdır.
birlikte ve bir ahenk içerisinde
Ago
1.Periyot-
2.Periyot-
3.Periyot-
4.Periyot-
5.Periyot-
6.Periyot-
7.Periyot-
1A Grubu
2A Grubu
B Grubu
Yukarıdaki görselde verilen periyodik tabloya göre,
I. 7 periyot, 8 gruptan oluşmuştur.
II. B grubu sayısı A grubu sayısından daha fazladır.
III. Her periyotta farklı sayıda element bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
3A Grubu
4A Grubu
-5A Grubu
6A Grubu
7A Grubu
-8A Grubu
C) II ve III
-1.Periyot
2.Periyot
3.Periyot
D) I, II ve III
Kimya
Periyodik Özellikler
Fasikül -7 49. Periyodik tablo, elementleri ve elementlerin özelliklerini gösteren tabloya verilen isimdir. Periyodik tablo ya da diğer bir adıyla periyodik cetvel, insanların elementleri görebildiği tablonun adıdır. birlikte ve bir ahenk içerisinde Ago 1.Periyot- 2.Periyot- 3.Periyot- 4.Periyot- 5.Periyot- 6.Periyot- 7.Periyot- 1A Grubu 2A Grubu B Grubu Yukarıdaki görselde verilen periyodik tabloya göre, I. 7 periyot, 8 gruptan oluşmuştur. II. B grubu sayısı A grubu sayısından daha fazladır. III. Her periyotta farklı sayıda element bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II 3A Grubu 4A Grubu -5A Grubu 6A Grubu 7A Grubu -8A Grubu C) II ve III -1.Periyot 2.Periyot 3.Periyot D) I, II ve III
X
Y
Q
N
A) Atom yarıçapı en küçük olan Z'dir.
B) Qamfoter bir metaldir.
C) X'in metalik karakteri Y'den fazladır.
T
Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen ele-
mentlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
D) Q'nun 1. iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden küçüktür.
HZ'nin asitlik kuvveti HT’den büyüktür.
Kimya
Periyodik Özellikler
X Y Q N A) Atom yarıçapı en küçük olan Z'dir. B) Qamfoter bir metaldir. C) X'in metalik karakteri Y'den fazladır. T Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen ele- mentlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? D) Q'nun 1. iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden küçüktür. HZ'nin asitlik kuvveti HT’den büyüktür.
. X elementinin ilk dört iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) aşağıda
verilmiştir.
Element
X
İE₁
525
İE₂
7600
İE3
C) X₂O3
10385
İE₁
1
Buna göre X'in 80 ile yapacağı kararlı bileşiğin formülü
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) XO X₂0
D) XO₂
E) X₂05
Kimya
Periyodik Özellikler
. X elementinin ilk dört iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) aşağıda verilmiştir. Element X İE₁ 525 İE₂ 7600 İE3 C) X₂O3 10385 İE₁ 1 Buna göre X'in 80 ile yapacağı kararlı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) XO X₂0 D) XO₂ E) X₂05
üktür.
düze-
5.
Bileşik
XY
XZ
aşa
Erime noktaları verilen iyonik bileşiklere ait
ğıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
Erime Noktası (°C)
537
864
Y'nin çapı Z'den daha küçüktür.
II. Y'nin elektron sayısı Z'den daha azdır.
III. X atomu metaldir.
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I vel
9.
las
A)
Kimya
Periyodik Özellikler
üktür. düze- 5. Bileşik XY XZ aşa Erime noktaları verilen iyonik bileşiklere ait ğıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız I Erime Noktası (°C) 537 864 Y'nin çapı Z'den daha küçüktür. II. Y'nin elektron sayısı Z'den daha azdır. III. X atomu metaldir. D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) I vel 9. las A)
GUZEL
10 X'in farklı türdeki taneciklerine ait bazı değişimler ve bu
değişimlere eşlik eden enerjiler aşağıda verilmiştir.
●
●
●
●
X(s) + E₁ → X(g)
X(g) + E₂ →X* (g) + e
X(g) + e¯¯ →X (g) + E3
(g) + e + E₁ → X²-
(g)
X₁
X(g) + E5 →X³+
(g) + 3e
BAHÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİS
Buna göre, E₁, E2, E3, E4 ve E, ile belirtilen enerjiler
için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) E₁: Molar Buharlaşma Isısı
B) E₂: Birinci İyonlaşma Enerjisi
C) E3: Birinci Elektron İlgisi
DE: İkinci Elektron İlgisi
E) Es: Üçüncü İyonlaşma Enerjisi
29
12
Kimya
Periyodik Özellikler
GUZEL 10 X'in farklı türdeki taneciklerine ait bazı değişimler ve bu değişimlere eşlik eden enerjiler aşağıda verilmiştir. ● ● ● ● X(s) + E₁ → X(g) X(g) + E₂ →X* (g) + e X(g) + e¯¯ →X (g) + E3 (g) + e + E₁ → X²- (g) X₁ X(g) + E5 →X³+ (g) + 3e BAHÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİS Buna göre, E₁, E2, E3, E4 ve E, ile belirtilen enerjiler için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) E₁: Molar Buharlaşma Isısı B) E₂: Birinci İyonlaşma Enerjisi C) E3: Birinci Elektron İlgisi DE: İkinci Elektron İlgisi E) Es: Üçüncü İyonlaşma Enerjisi 29 12
1.
16
14
A Grup numarası
2
2 / N N M
X !
41 2
z 21 3
D) II ve III
Periyot
numarası
Atom numarası en büyük olan Z'dir. X
W. Üçü de p bloğu elementidir.
a $
Yukarıdaki grafikte X, Y ve Z elementlerinin periyot numara-
larına karşılık bulunduğu gruplar verilmiştir.
Buna göre,
6
E) I, II ve III
4A
LA
III. Atom yarıçapları arasında Z>Y>X ilişkisi bulunmaktadır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
Kimya
Periyodik Özellikler
1. 16 14 A Grup numarası 2 2 / N N M X ! 41 2 z 21 3 D) II ve III Periyot numarası Atom numarası en büyük olan Z'dir. X W. Üçü de p bloğu elementidir. a $ Yukarıdaki grafikte X, Y ve Z elementlerinin periyot numara- larına karşılık bulunduğu gruplar verilmiştir. Buna göre, 6 E) I, II ve III 4A LA III. Atom yarıçapları arasında Z>Y>X ilişkisi bulunmaktadır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
10. N₂ ve CO₂ maddeleri ile ilgili;
1. Kimyasal türleri moleküldür.
Aynı cins atomlardan oluşmuşlardır.
W. Apolar kovalent bağ içerirler.
özelliklerinden hangileri her ikisi için de ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Ive ll
E) III ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Periyodik Özellikler
10. N₂ ve CO₂ maddeleri ile ilgili; 1. Kimyasal türleri moleküldür. Aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. W. Apolar kovalent bağ içerirler. özelliklerinden hangileri her ikisi için de ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Ive ll E) III ve III Diğer sayfaya geçiniz.
19. d bloğu elementleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) IUPAC'a göre 2. grupla 13. grup arasında
bulunurlar.
B) Ametaller ile iyonik yapılı bileşik oluştururken
genellikle oktet kuralına uymazlar.
(C) Bileşikleri genellikle katı hâlde ve sulu
çözeltileri renklidir.
D) Elektron dağılımları d orbitali ile sonlanır.
E) Tamamı aktif metaldir.
Kimya
Periyodik Özellikler
19. d bloğu elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) IUPAC'a göre 2. grupla 13. grup arasında bulunurlar. B) Ametaller ile iyonik yapılı bileşik oluştururken genellikle oktet kuralına uymazlar. (C) Bileşikleri genellikle katı hâlde ve sulu çözeltileri renklidir. D) Elektron dağılımları d orbitali ile sonlanır. E) Tamamı aktif metaldir.
5.
H₂O(s) → H₂O(g)
AH = 540 cal/gram
Suyun buharlaşma denklemine göre 100 °C
deki 9 gram su buharının aynı sıcaklıkta sivi
hale gelmesi sırasında kaç kkal ısı açığa çıkar?
(H:1, 0:16)
2 + 16
A) 4,86
B) 21
C) 9,5 D) 5,25 E) 13,38
KİMYA
Kimya
Periyodik Özellikler
5. H₂O(s) → H₂O(g) AH = 540 cal/gram Suyun buharlaşma denklemine göre 100 °C deki 9 gram su buharının aynı sıcaklıkta sivi hale gelmesi sırasında kaç kkal ısı açığa çıkar? (H:1, 0:16) 2 + 16 A) 4,86 B) 21 C) 9,5 D) 5,25 E) 13,38 KİMYA