Periyodik Özellikler Soruları

45. X, Y, Z ve T baş grup elementleri ile ilgili olarak
●
●
●
A)
B)
Z ve T'nin temel hål katman elektron dizilimindeki elektron
bulunduran katman sayıları aynıdır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinden proton sayı-
si en büyük olan a, metalik aktifliği en fazla olan b ile
sembolize edilirse a ve b elementleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
b
C)
D)
E)
Aynı periyottaki X ve Y elementlerinden, Y'nin atom
çapı daha küçüktür.
PRO
YAYIN DENİZİ
Aynı gruptaki X ve Z elementlerinden X'in 1. iyonlaşma
enerjisi daha büyüktür.
Aynı gruptaki Y ve T elementlerinden Y'nin elektrone-
gatifliği daha büyüktür.
a
CO
X T
T
XN
X
T
NXX F
Y
T
showey
28
Kimya
Periyodik Özellikler
45. X, Y, Z ve T baş grup elementleri ile ilgili olarak ● ● ● A) B) Z ve T'nin temel hål katman elektron dizilimindeki elektron bulunduran katman sayıları aynıdır. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinden proton sayı- si en büyük olan a, metalik aktifliği en fazla olan b ile sembolize edilirse a ve b elementleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? b C) D) E) Aynı periyottaki X ve Y elementlerinden, Y'nin atom çapı daha küçüktür. PRO YAYIN DENİZİ Aynı gruptaki X ve Z elementlerinden X'in 1. iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Aynı gruptaki Y ve T elementlerinden Y'nin elektrone- gatifliği daha büyüktür. a CO X T T XN X T NXX F Y T showey 28
1. Bileşiklerinde sadece pozitif yükseltgenme basamağı-
7.
na sahip olma
11. Elektriği iletebilme
III. Tel ve levha hâline getirilebilme
A
Yukarıdaki özelliklerinden hangileri tek başına bir ele-
mentin metal olduğunu kesinlikle kanıtlar?
A) Yalnız I
D) II ve III
Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
7
10
Kimya
Periyodik Özellikler
1. Bileşiklerinde sadece pozitif yükseltgenme basamağı- 7. na sahip olma 11. Elektriği iletebilme III. Tel ve levha hâline getirilebilme A Yukarıdaki özelliklerinden hangileri tek başına bir ele- mentin metal olduğunu kesinlikle kanıtlar? A) Yalnız I D) II ve III Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 7 10
Temel Yeterlilik Testi
9. Aşağıdaki periyodik tablo kesitinde bazı elementlerin yerle
gösterilmiştir.
265
XD
2 x
Buna göre, bu elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan han-
gisk yanlıştır?
Elektronegatifliği en büyük olan element Z'dir.
Tnin elektron ilgisi, Z'ninkinden küçüktür.
(C) Atom numarası en küçük olan element L'dir.
T'nin 1. iyonlaşma enerjisi, Z'ninkinden büyüktür.
EQ'nun periyot numarası, Y'ninkinden büyüktür.
K.N
Kimya
Periyodik Özellikler
Temel Yeterlilik Testi 9. Aşağıdaki periyodik tablo kesitinde bazı elementlerin yerle gösterilmiştir. 265 XD 2 x Buna göre, bu elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan han- gisk yanlıştır? Elektronegatifliği en büyük olan element Z'dir. Tnin elektron ilgisi, Z'ninkinden küçüktür. (C) Atom numarası en küçük olan element L'dir. T'nin 1. iyonlaşma enerjisi, Z'ninkinden büyüktür. EQ'nun periyot numarası, Y'ninkinden büyüktür. K.N
Ima-
stir?
50
12.
N
D
A) D
N
Yukarıdaki periyodik sistemde D, E, N, İ ve Z elementleri-
nin yerleri gösterilmiştir.
B) E
E
Buna göre D, E, N, İ ve Z elementlerinden hangisinin ya-
rıçapı en küçüktür?
C) N
i
D) I E) Z
3.
Kimya
Periyodik Özellikler
Ima- stir? 50 12. N D A) D N Yukarıdaki periyodik sistemde D, E, N, İ ve Z elementleri- nin yerleri gösterilmiştir. B) E E Buna göre D, E, N, İ ve Z elementlerinden hangisinin ya- rıçapı en küçüktür? C) N i D) I E) Z 3.
KIM
TESTI
●
Bu testte 14 soru bulunmaktadır. (Bu testi sadece Sayısal Grubu cevaplandıracak
Cevaplarınızı cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Periyodik cetvel s, p, d ve f bloklarından oluşur. Aşağıdaki pe-
riyodik cetvelde bloklar farklı renklere boyanmıştır.
Periyodik sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si doğrudur?
A) s bloktaki elementlerin tamamı metaldir.
B) p bloktaki elementlerin tamamı ametaldir.
C) d blok elementlerinin tamamı oda koşullarında katıdır.
D) f blok elementleri ametal içermez.
E) elok elementleri bütün bileşiklerinde oktede uyumlu bi-
Teşik yaparlar.
QK
2. X: 1s² 2s² 2p 3s² 3p¹ 13
6
Y: 1s² 2s² 2p 3s¹ )
2% 101
MA
23
283
3.
1184.88.10
Kimya
Periyodik Özellikler
KIM TESTI ● Bu testte 14 soru bulunmaktadır. (Bu testi sadece Sayısal Grubu cevaplandıracak Cevaplarınızı cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Periyodik cetvel s, p, d ve f bloklarından oluşur. Aşağıdaki pe- riyodik cetvelde bloklar farklı renklere boyanmıştır. Periyodik sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi- si doğrudur? A) s bloktaki elementlerin tamamı metaldir. B) p bloktaki elementlerin tamamı ametaldir. C) d blok elementlerinin tamamı oda koşullarında katıdır. D) f blok elementleri ametal içermez. E) elok elementleri bütün bileşiklerinde oktede uyumlu bi- Teşik yaparlar. QK 2. X: 1s² 2s² 2p 3s² 3p¹ 13 6 Y: 1s² 2s² 2p 3s¹ ) 2% 101 MA 23 283 3. 1184.88.10
- İyonik bag ka
cig
2. Yandaki grafikte X, Y, Z, T ve K elementlerinin iyonlaşma enerjisi-atom
numarası grafiği verilmiştir.
X=3A yah A kala
Buna göre;
I. X, Y, Z, T ve K elementlerinin grup numaralarını bulunuz.
2=SA
TABA
II.
Elementlerin çaplarını kıyaslay ins
III. Z nin hidrojen ile oluşturduğu bileşiğin formülünü yazarak Lewis ya-
pısını çiziniz.
34 12³
-
-H
İyonlaşma enerjisi (kJ/mol)
3. Aşağıdaki taneciklerin kaynama noktalarını kıyaslayınız. (₁H, 6C, 7N, gF, 11 Na, 19K)
1 H₂O
II. KF
K
Atom numarası
Kimya
Periyodik Özellikler
- İyonik bag ka cig 2. Yandaki grafikte X, Y, Z, T ve K elementlerinin iyonlaşma enerjisi-atom numarası grafiği verilmiştir. X=3A yah A kala Buna göre; I. X, Y, Z, T ve K elementlerinin grup numaralarını bulunuz. 2=SA TABA II. Elementlerin çaplarını kıyaslay ins III. Z nin hidrojen ile oluşturduğu bileşiğin formülünü yazarak Lewis ya- pısını çiziniz. 34 12³ - -H İyonlaşma enerjisi (kJ/mol) 3. Aşağıdaki taneciklerin kaynama noktalarını kıyaslayınız. (₁H, 6C, 7N, gF, 11 Na, 19K) 1 H₂O II. KF K Atom numarası
Prf Yayınları
da-
E) 8A
22. 4
34
Lile
NMg
A)
B
C)
D)
17
3A
E
Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri gösterilen element
lerin metalik ve ametalik aktifliklerinin büyüklüğüne göre
sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
1A
Metalik aktifliği
yüksek olanlar
K, Mg
K, Mg
K, Cu
K, Mg, Cu
Cu, Mg
Cu
B
Ametalik aktifliği
yüksek olanlar
O, F
-B, F
O, F
O, EB
6
Yu
ma
A)
B)
25. 1.
II.
III.
Kim
leri
A) Ya
Kimya
Periyodik Özellikler
Prf Yayınları da- E) 8A 22. 4 34 Lile NMg A) B C) D) 17 3A E Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri gösterilen element lerin metalik ve ametalik aktifliklerinin büyüklüğüne göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1A Metalik aktifliği yüksek olanlar K, Mg K, Mg K, Cu K, Mg, Cu Cu, Mg Cu B Ametalik aktifliği yüksek olanlar O, F -B, F O, F O, EB 6 Yu ma A) B) 25. 1. II. III. Kim leri A) Ya
TEST
06
HİBRİT
II. Oda koşullarında, X katı hâldedir.
III. X ve Y nin atom numaraları arasındaki fark 5 tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
1. X³+ ile Y2 iyonları Ne ile izoelektroniktir.
Buna göre,
1. X ve Y arasında oluşan kararlı bileşiğin formülü X₂Y 3
tür.
D) Il ve Ill
C) I ve Il
2
6
TARZI
E) I, II ve III
ANALIZ
IIII!
şeki
Bur
1. E
Kimya
Periyodik Özellikler
TEST 06 HİBRİT II. Oda koşullarında, X katı hâldedir. III. X ve Y nin atom numaraları arasındaki fark 5 tir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III A) Yalnız I 1. X³+ ile Y2 iyonları Ne ile izoelektroniktir. Buna göre, 1. X ve Y arasında oluşan kararlı bileşiğin formülü X₂Y 3 tür. D) Il ve Ill C) I ve Il 2 6 TARZI E) I, II ve III ANALIZ IIII! şeki Bur 1. E
19. Tabloda K, L, M element atomlarından K'nin tüm iyonlaş-
ma enerjisi değerleri, L ve M'nin ilk dört iyonlasma ener-
jisi değerleri verilmiştir
Element
1A K
ZALI
M
İyonlaşma Enerjileri (kJ.mol-¹)
1.İ.E
4.1.E
520
899
738
2.1.E 3.1.E
7300
11815
1757 14850
1450
7730
21005
10500
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
AK elementi alkali metaldir.
B) Melementi, L elementinden aktiftir.
CR ve M aynperiyotta yer alabilir.
D) L'nin atom çapı, M'ninkinden küçüktür.
E Üçü de s blok elementidir.
Kimya
Periyodik Özellikler
19. Tabloda K, L, M element atomlarından K'nin tüm iyonlaş- ma enerjisi değerleri, L ve M'nin ilk dört iyonlasma ener- jisi değerleri verilmiştir Element 1A K ZALI M İyonlaşma Enerjileri (kJ.mol-¹) 1.İ.E 4.1.E 520 899 738 2.1.E 3.1.E 7300 11815 1757 14850 1450 7730 21005 10500 Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AK elementi alkali metaldir. B) Melementi, L elementinden aktiftir. CR ve M aynperiyotta yer alabilir. D) L'nin atom çapı, M'ninkinden küçüktür. E Üçü de s blok elementidir.
XY
ZT
Yukarıdaki periyodik tabloda yer alan X, Y, Z ve T element
atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ve Y nin kimyasal özellikleri aynıdır. grup aynı olmall
B) Oda koşullarında T ve Z diatomik hâlde bulunur.
C) X in 5. yörüngesinde 2 elektronu vardır.
DZ ile T arasında elektron ortaklaşması sonucunda bileşik olu-
kovalent
A-A
şur
E)'nin değerlik elektron sayısı 3'tür.3A
Kimya
Periyodik Özellikler
XY ZT Yukarıdaki periyodik tabloda yer alan X, Y, Z ve T element atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y nin kimyasal özellikleri aynıdır. grup aynı olmall B) Oda koşullarında T ve Z diatomik hâlde bulunur. C) X in 5. yörüngesinde 2 elektronu vardır. DZ ile T arasında elektron ortaklaşması sonucunda bileşik olu- kovalent A-A şur E)'nin değerlik elektron sayısı 3'tür.3A
5. Periyodik sistemde aynı yatay sırada;
I. 1. iyonlaşma enerjisi,
II. elektronegatiflik,
III. atom hacmi
luv
niceliklerinden hangileri genellikle artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Periyodik Özellikler
5. Periyodik sistemde aynı yatay sırada; I. 1. iyonlaşma enerjisi, II. elektronegatiflik, III. atom hacmi luv niceliklerinden hangileri genellikle artar? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
9. Aşağıdaki periyodik
elementlerinin yerleri gösterilmiştir.
Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
(80)
122465
ZT
M
A) Atom çapı en büyük olan X'tir.
B) Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir.
C) Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi T'ninkinden büyüktür.
D) Y'nin oksijenli bileşiğinin sulu çözeltisi amfoter özellik
gösterir.
E) Elektron ilgisi en büyük olan M'dir.
NaOH
H₂SC
Bu işlem sonucunda sıcakl
aşağıdaki ifadelerden hang
(NaOH = 40 g/mol)
A) Karışımın pH değeri 7'd
B) Nötralleşme tepkimesi
0,25 mol H₂SO4 artar
D) Oluşan tuz asidik öz
E) Net iyon denklemi,
H* (suda) + OH (SL
Kimya
Periyodik Özellikler
9. Aşağıdaki periyodik elementlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (80) 122465 ZT M A) Atom çapı en büyük olan X'tir. B) Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir. C) Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi T'ninkinden büyüktür. D) Y'nin oksijenli bileşiğinin sulu çözeltisi amfoter özellik gösterir. E) Elektron ilgisi en büyük olan M'dir. NaOH H₂SC Bu işlem sonucunda sıcakl aşağıdaki ifadelerden hang (NaOH = 40 g/mol) A) Karışımın pH değeri 7'd B) Nötralleşme tepkimesi 0,25 mol H₂SO4 artar D) Oluşan tuz asidik öz E) Net iyon denklemi, H* (suda) + OH (SL
56
periyodik cetvelde yerler
mentler arasındaki bağın iyonik karakteri en faz-
ladır?
A) X ve T
D) M ve T
A) Yalnız I
BYY ve Z
&
ve II
Örnek-11
Değerlik elektron sayıları eşit olan X, Y ve Z elementle-
rinin birinci iyonlaşma enerjileri sırasıyla 1681 kJ/mol,
1251 kJ/mol ve 1140 kJ/mol dür.
Buna göre,
Y> 2
I. Atom numarası en büyük olan Z dir.
II. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki X > Y> Z dir.
III. Atom yarıçapı en büyük olan X tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) X ve Z
B) Yalnız II
E) Y ve M
1892
C) Yalnız III
E) III ve III
Buna
larda
A)
B)
o d
Orm
9F,
asi
HE
iliş
Bu
1.
II.
III
ha
A
Kimya
Periyodik Özellikler
56 periyodik cetvelde yerler mentler arasındaki bağın iyonik karakteri en faz- ladır? A) X ve T D) M ve T A) Yalnız I BYY ve Z & ve II Örnek-11 Değerlik elektron sayıları eşit olan X, Y ve Z elementle- rinin birinci iyonlaşma enerjileri sırasıyla 1681 kJ/mol, 1251 kJ/mol ve 1140 kJ/mol dür. Buna göre, Y> 2 I. Atom numarası en büyük olan Z dir. II. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki X > Y> Z dir. III. Atom yarıçapı en büyük olan X tir. yargılarından hangileri doğrudur? C) X ve Z B) Yalnız II E) Y ve M 1892 C) Yalnız III E) III ve III Buna larda A) B) o d Orm 9F, asi HE iliş Bu 1. II. III ha A
2.
ik 5 iyonlaşma enerjisi verilen A grubundaki X atomu-
nun 4. iyonlaşma enerjisi 3. iyonlaşma enerjisinin yak-
laşık 6 katıdır.
Buna göre, nötr X atomu ile ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisi doğrudur?
A
A)
A) 1. periyetta bulunur.
Atom numarası 4 olabilir.
CSon katmanında 3 elektron bulunur.
D) 4 periyotta bulunuyorsa 5A grubu elementidir.
E) 3. periyotta ise 3. grup elementidir.
423
3.
A grubunda bulunan ve birinci iyonlaşma enerjileri
arasındaki ilişki X> Y> Z şeklinde olan elementlerin
periyodik sistemdeki konumları ile ilgili kesit aşağı-
dakilerden hangisi gibi olamaz?
23A
Y
X
O
70
D)
8
b
Y X
E)
N
Z
6x
Y
JA
X Y
N
polimal
5.
Kimya
Periyodik Özellikler
2. ik 5 iyonlaşma enerjisi verilen A grubundaki X atomu- nun 4. iyonlaşma enerjisi 3. iyonlaşma enerjisinin yak- laşık 6 katıdır. Buna göre, nötr X atomu ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisi doğrudur? A A) A) 1. periyetta bulunur. Atom numarası 4 olabilir. CSon katmanında 3 elektron bulunur. D) 4 periyotta bulunuyorsa 5A grubu elementidir. E) 3. periyotta ise 3. grup elementidir. 423 3. A grubunda bulunan ve birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki X> Y> Z şeklinde olan elementlerin periyodik sistemdeki konumları ile ilgili kesit aşağı- dakilerden hangisi gibi olamaz? 23A Y X O 70 D) 8 b Y X E) N Z 6x Y JA X Y N polimal 5.
9. Aşağıdaki gazlar sıvılaştırıldığında hangisindeki van der Waals kuvvetleri en zayıf olur?
A) 54Xe
B) 36 Kr
Ou fol
10. Bir madde ile ilgili;
Od
C) 18 Ar
1
Tad
dipl
D) 10 Ne
↓
Ind
dipol
E) ₂He
Indiklemis
Dipol
Kimya
Periyodik Özellikler
9. Aşağıdaki gazlar sıvılaştırıldığında hangisindeki van der Waals kuvvetleri en zayıf olur? A) 54Xe B) 36 Kr Ou fol 10. Bir madde ile ilgili; Od C) 18 Ar 1 Tad dipl D) 10 Ne ↓ Ind dipol E) ₂He Indiklemis Dipol
8. 1. A grubu elementlerinden X, Y, Z ve T aynı peri-
yotta yer almaktadır.
II. 1. iyonlaşma enerjileri arasında
X>Y>Z>T> Q ilişkisi vardır.
III. Periyodik tabloda en büyük
X, en büyük elektron ilgisine Q sahiptir.
Buna göre, X, Y, Z, T ve Q elementlerinden han-
gisinin grup numarası kesinlikle yanlıştır?
A) X: 7A
elektronegativiteye
OXD) T: 2A
B) Y: 6A
E) Q: 7A
i pozitif değer
Z: 5A
11.
Kimya
Periyodik Özellikler
8. 1. A grubu elementlerinden X, Y, Z ve T aynı peri- yotta yer almaktadır. II. 1. iyonlaşma enerjileri arasında X>Y>Z>T> Q ilişkisi vardır. III. Periyodik tabloda en büyük X, en büyük elektron ilgisine Q sahiptir. Buna göre, X, Y, Z, T ve Q elementlerinden han- gisinin grup numarası kesinlikle yanlıştır? A) X: 7A elektronegativiteye OXD) T: 2A B) Y: 6A E) Q: 7A i pozitif değer Z: 5A 11.