Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

46. Adaptasyon; canlının belirli bir çevrede hayatta kalma şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüdür. Bir canlı bu kalıtsal

46.
Adaptasyon; canlının belirli bir çevrede hayatta kalma şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüdür. Bir canlı
bu kalıtsal özelliklere sahip olduğunda çevreye adapte (uyum sağlamış) olmuş olur. Adapte olan canlıların
hayatta kalma şansı arttığı gibi t

46. Adaptasyon; canlının belirli bir çevrede hayatta kalma şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüdür. Bir canlı bu kalıtsal özelliklere sahip olduğunda çevreye adapte (uyum sağlamış) olmuş olur. Adapte olan canlıların hayatta kalma şansı arttığı gibi türün yok olma ihtimali de azalmış olur. Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi. Kaplanın ve aslanın keskin dişlerinin ve pençelerinin olması. Yunusların vücutlarında yağ depo edebilmeleri. Dış döllenme yapan balıkların suya bıraktıkları yumurta ve sperm sayısının fazla olması. B) 1-b. 2-c, 3-a, 4-d Yaşama şansını artırır. 47. Aşağıda bazı canlilara ait adaptasyon örnekleri verilmiştir. Kamufle olup hayatta kalmalarını sağlar. Beslenme şansını artırır. Tabloda verilen bazı canlılara ait bilgiler ve karşılarında verilen bu bilgilerin sağladığı faydalar eşleş- tirildiğinde doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 1-a. 2-c, 3-b. 4-d Üreme şansını artırır. C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d D) 1-b. 2-a, 3-c, 4-d 48. Kübra ve T üzerine ras ra kronome rengi düğm atar ve ayn der. Kübra'nın Kahvereng Beyaz dug Buna göre benzerlik g A) Spora du B) Boynu uz C) Fazla gü D) Hamilelik 49. Canlıların kalıtsal öze düşmanlar Adaptasyon Bu açıklam 1. Bukal manla II. Sirke üretir III. Himal sekler