Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

46. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Şemsettin Sami, roman ve hikâyelerinde okuyucuy yabancı gelen kavram ve n

46. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Şemsettin Sami, roman ve hikâyelerinde okuyucuy
yabancı gelen kavram ve nesneleri açıklamış, ansiklo-
pedik bilgiler vermiştir.
B) Tabiat ve ölüm karşısında duyulan huzursuzluk, kade-
ri sorgulama gibi

46. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Şemsettin Sami, roman ve hikâyelerinde okuyucuy yabancı gelen kavram ve nesneleri açıklamış, ansiklo- pedik bilgiler vermiştir. B) Tabiat ve ölüm karşısında duyulan huzursuzluk, kade- ri sorgulama gibi konuları şiirimize sokan isim Abdül- hak Hâmit'tir. C) Namık Kemal'in, vatan ile ilgili şiirlerinde topluluk adı- na konuşma eğilimi vardır. D) Ziya Paşa, Abdülaziz'e sunduğu bir Divan edebiyatı antolojisiyle Halk edebiyatına dair düşüncelerinden dönmüştür. E) Şinasi, söz ve vicdan hürriyetini yaymak amacıyla ilk özel gazetemizi çıkarmıştır.