Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

49. Sanatçının yazı zekâsı; bir metnin içinde mutlaka alt metinler bulunmasını, okuyanların bu metinden etkilenerek ona özen- me

49. Sanatçının yazı zekâsı; bir metnin içinde mutlaka alt metinler
bulunmasını, okuyanların bu metinden etkilenerek ona özen-
mek istemelerini, birkaç sorunu ve davayı aynı anda ele alma-
yı, zaman geçişi yapmak ya da metinde diyaloglar ilerlerken iç
sesin

49. Sanatçının yazı zekâsı; bir metnin içinde mutlaka alt metinler bulunmasını, okuyanların bu metinden etkilenerek ona özen- mek istemelerini, birkaç sorunu ve davayı aynı anda ele alma- yı, zaman geçişi yapmak ya da metinde diyaloglar ilerlerken iç sesin olayın akışına katılması gibi edebiyatta yapılmamış yen- liklere kapı açmayı ele alır. O nedenle de eser, döneminde ya zılan daha basit ve sade bir dil ile metin alışkanlığı varken ken- di retoriğini içeren ve izleği Batı'dan alınma değil sanatçısına ait yani orijinal bir reçeteye uyan şekilde yazılmak istenmiş ve öyle yazılmıştır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Önce çekim eki sonra yapım eki almış sözcük vardır. B) Cümleye benzetme anlamı katan bir edat kullanılmıştır. C) Birleşik yapılı basit zamanlı fiile yer verilmiştir. D) Yönelme ekiyle birleşen edat öbeği sıfat görevindedir E) İsim-fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil örneklerine yer verilmiştir.