Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiilimsi Nedir? Soruları

8.
Yakın bir arkadaşının denizde boğularak hayatını kay-
betmesi üzerine suda boğulma olaylarını bir nebze de
olsa azaltmak isteyen Tom Agapiades tarafından geliş-
tirilen Kringii, özellikle su sporları ile ilgilenenler veya
yüzmeyi bilmeyenler için tasarlanan cankurtaran des-
tek cihazı.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok-
tur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ulama
C) Ünlü düşmesi
9-d
Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz düşmesi
1
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
8. Yakın bir arkadaşının denizde boğularak hayatını kay- betmesi üzerine suda boğulma olaylarını bir nebze de olsa azaltmak isteyen Tom Agapiades tarafından geliş- tirilen Kringii, özellikle su sporları ile ilgilenenler veya yüzmeyi bilmeyenler için tasarlanan cankurtaran des- tek cihazı. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok- tur? A) Ünsüz yumuşaması B) Ulama C) Ünlü düşmesi 9-d Ünsüz benzeşmesi E) Ünsüz düşmesi 1
(1) Kötülerin ve kötülüklerin sesi fazlaca yükseliyor, iyilikler
kendini gösteremiyor toz duman árasında. (II) Güzel olan,
iyi olan çoğu şeyle birlikte, güzeli arayıp bulma yeteneğimiz
de silinip gidiyor. (III) Selim İleri, Gramafon Hâlâ Çalıyor'da
çocukluğundan devşirebildiği iyi şeyleri titizlikle bir araya
getiriyor. (IV) Sade hayatlar, aşklar, manolya demetleri;
huzurlu evler, eşyalar; çocukluk düşleri, masallar, radyo
oyunları, sinemalar, artistler... (V) Hayatın henüz tüketim
çılgınlığına tutulmadığı günler...
Deneme - 3
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
fiilimsi yoktur?
A) I ve III
D) II ve V
B) Ive IV
E) IV ve V
C) II ve III
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
(1) Kötülerin ve kötülüklerin sesi fazlaca yükseliyor, iyilikler kendini gösteremiyor toz duman árasında. (II) Güzel olan, iyi olan çoğu şeyle birlikte, güzeli arayıp bulma yeteneğimiz de silinip gidiyor. (III) Selim İleri, Gramafon Hâlâ Çalıyor'da çocukluğundan devşirebildiği iyi şeyleri titizlikle bir araya getiriyor. (IV) Sade hayatlar, aşklar, manolya demetleri; huzurlu evler, eşyalar; çocukluk düşleri, masallar, radyo oyunları, sinemalar, artistler... (V) Hayatın henüz tüketim çılgınlığına tutulmadığı günler... Deneme - 3 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi yoktur? A) I ve III D) II ve V B) Ive IV E) IV ve V C) II ve III
Deneme 5
8. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git.
1-2 zarf fiil
Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.
Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin
Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık
Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı
Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü. sifat
Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz
Sanki hiç olmamıştı.
fill
·Disim fiil
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Farklı türde üç eylemsi-işaretlediklerim
fiilimsi değil mi?
a
S
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
Deneme 5 8. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. 1-2 zarf fiil Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü. sifat Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz Sanki hiç olmamıştı. fill ·Disim fiil Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Farklı türde üç eylemsi-işaretlediklerim fiilimsi değil mi? a S
11. (1) Edgü, edebiyat dışındaki bütün kaygıları bir tarafa bırakıp
yazıda kendini yok eden kelimelerin gücüne ve kudretine
yaslanan, paragrafları aşan cümleleri bir kenara bırakan, az
kelimelerle üreten bir kelime avcısıdır. (II) Çehov, "Vaktim
olsaydı daha kısa yazardım." der. (III) Metinlerinin işçiliğini
göstermeyen kendine özgü bir doğallığı vardır. (IV) Her-
kese kelimeler üstündeki ustalığını göstermez. (V) Dikkatli
bakan, o ustalığın ayırdına varmaktadır.
DT
Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
+
A) I. cümlede farklı türden fiilimsiler kullanılmıştır.
B) II. cümlede birden fazla birleşik çekimli eylem vardır.
C) II. cümlede ek eylem almış ad, yüklem görevindedir. +
+
DV. cümlede belgisiz zamir dolaylı tümleç görevindedir.
E) V. cümlede yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir. +
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
11. (1) Edgü, edebiyat dışındaki bütün kaygıları bir tarafa bırakıp yazıda kendini yok eden kelimelerin gücüne ve kudretine yaslanan, paragrafları aşan cümleleri bir kenara bırakan, az kelimelerle üreten bir kelime avcısıdır. (II) Çehov, "Vaktim olsaydı daha kısa yazardım." der. (III) Metinlerinin işçiliğini göstermeyen kendine özgü bir doğallığı vardır. (IV) Her- kese kelimeler üstündeki ustalığını göstermez. (V) Dikkatli bakan, o ustalığın ayırdına varmaktadır. DT Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? + A) I. cümlede farklı türden fiilimsiler kullanılmıştır. B) II. cümlede birden fazla birleşik çekimli eylem vardır. C) II. cümlede ek eylem almış ad, yüklem görevindedir. + + DV. cümlede belgisiz zamir dolaylı tümleç görevindedir. E) V. cümlede yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir. +
7.
O bir ilk yaz şikâyetçisidir
Kat kat altındadır bir leylak esintisinin
Güneşsiz kuşsuz bir kayın ormanını buluncaya kadar
- Zon
1
Yitirmiş görünüşünü bu yüzden
11
Il
Sevgi kadar bölünmüş
IV
Ve parçalanmış
V
Hiçbir duygu yoktur, diyor
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi fiilimsi
değildir?
A) I
B) II
C) III
D) V
LEV
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
7. O bir ilk yaz şikâyetçisidir Kat kat altındadır bir leylak esintisinin Güneşsiz kuşsuz bir kayın ormanını buluncaya kadar - Zon 1 Yitirmiş görünüşünü bu yüzden 11 Il Sevgi kadar bölünmüş IV Ve parçalanmış V Hiçbir duygu yoktur, diyor Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi fiilimsi değildir? A) I B) II C) III D) V LEV
1. Çoğu zaman şiirlerimi bitmemiş sayarım. Yazdığım sırada
çok beğendiğim şiirlerimi sonradan beğenmem, defalarca
gözden geçiririm nedense. Bunları bir kitap hâline getirip or-
taya attıktan sonraki kaderlerini çok düşündüğüm için onları
|||
kitaplaştırmada isteksiz bir tavrım olmuştur hep.
IV
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi eylemsi
değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
4
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
1. Çoğu zaman şiirlerimi bitmemiş sayarım. Yazdığım sırada çok beğendiğim şiirlerimi sonradan beğenmem, defalarca gözden geçiririm nedense. Bunları bir kitap hâline getirip or- taya attıktan sonraki kaderlerini çok düşündüğüm için onları ||| kitaplaştırmada isteksiz bir tavrım olmuştur hep. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi eylemsi değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V 4
1.
Ne yazmışsam içten yazdım ancak bunu yaparken de
sıradanlıktan (bayağılıktan) uzak olmaya çalıştım. Okur
ürettiklerimin özgün (orijinal) olduğunu fark edebil-
meli. Sözcüklerle cilalı ama içi boş (önemsiz) ya da
|||
okurun zihnini yormak (belleğini sıkıntıya sokmak) gibi
IV
bir niyetim de olmadı. Ne kastettiği (sandığı) sonradan
V
anlaşılan, okuruna zekâ testi yapan sanatçılardan da
olmadım. Ne yazdımsa açık bir şekilde yazdım.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla uyuş
mamaktadır?
A) I
B) II
C) III
Q) IV
E) V
ENİZİ PRO
3.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
1. Ne yazmışsam içten yazdım ancak bunu yaparken de sıradanlıktan (bayağılıktan) uzak olmaya çalıştım. Okur ürettiklerimin özgün (orijinal) olduğunu fark edebil- meli. Sözcüklerle cilalı ama içi boş (önemsiz) ya da ||| okurun zihnini yormak (belleğini sıkıntıya sokmak) gibi IV bir niyetim de olmadı. Ne kastettiği (sandığı) sonradan V anlaşılan, okuruna zekâ testi yapan sanatçılardan da olmadım. Ne yazdımsa açık bir şekilde yazdım. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla uyuş mamaktadır? A) I B) II C) III Q) IV E) V ENİZİ PRO 3.
in
Wi
(
Belgisiz sifat: Her gelişim
Belirtili isim tamlaması: Ahlakın
Mustafa, daha küçük yaşlarda çevresini şaşırtacak davranışlarda bulunur, onları şaşırtmaya
devam ederdi.. Büyüklerine saygı göstermede örnek biri olur. Bir kişinin hastalandığını
duyduğunda ziyaretine gider... Mustafa'nın birçok arkadaşı da ileriki yaşlarında Mustafa gibi
olmaya çalışır ama kalıcı olamaz bunların davranışları. Mustafa'nın yaşı yetmiş olduğu
zaman da Mustafa yine aynı Mustafa olur. Eee, atalarımız: "Ağaç yaş iken eğilir." sözünü
boşuna söylememişlerdir.
Yukarıdaki metinde yer alan fiilimsileri bulup çeşitlerini yazınız.
Dil, kuralları dilbilgisi kitaplarına sığmayacak kadar karışık, sayısız inceliklerle dolu, büyülü
Esnek, canlı, gelişmeye, değişmeye açık bir sistemdir. Bu nedenle dilin
Illanabildiklerimizden çok daha fazla olduğunu
dilin çok gerisinde
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
in Wi ( Belgisiz sifat: Her gelişim Belirtili isim tamlaması: Ahlakın Mustafa, daha küçük yaşlarda çevresini şaşırtacak davranışlarda bulunur, onları şaşırtmaya devam ederdi.. Büyüklerine saygı göstermede örnek biri olur. Bir kişinin hastalandığını duyduğunda ziyaretine gider... Mustafa'nın birçok arkadaşı da ileriki yaşlarında Mustafa gibi olmaya çalışır ama kalıcı olamaz bunların davranışları. Mustafa'nın yaşı yetmiş olduğu zaman da Mustafa yine aynı Mustafa olur. Eee, atalarımız: "Ağaç yaş iken eğilir." sözünü boşuna söylememişlerdir. Yukarıdaki metinde yer alan fiilimsileri bulup çeşitlerini yazınız. Dil, kuralları dilbilgisi kitaplarına sığmayacak kadar karışık, sayısız inceliklerle dolu, büyülü Esnek, canlı, gelişmeye, değişmeye açık bir sistemdir. Bu nedenle dilin Illanabildiklerimizden çok daha fazla olduğunu dilin çok gerisinde
A) değersiz
klasik
10. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını
Günahkâr da sayılmazdı
A) Belirtili isim tamlaması
B) Belgisiz sifat
Tekrarlı bağlaç
B) bayağı
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye
Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
D) Unvan sifatı
E) Fiilimsi
E) naçiz
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
A) değersiz klasik 10. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar Hatta çirkin yaratıldığından bile O kadar müteessir değildi Kundurası vurmadığı zamanlarda Anmazdı ama Allah'ın adını Günahkâr da sayılmazdı A) Belirtili isim tamlaması B) Belgisiz sifat Tekrarlı bağlaç B) bayağı Yazık oldu Süleyman Efendi'ye Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? D) Unvan sifatı E) Fiilimsi E) naçiz
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
11. İnsanların bir araya geldiği zamanlarda sohbet önem
|
kazanır. Insanı merkeze alan edebiyatta da bir me-
tin türü olarak sohbet, kendine yer edinmiştir. Sohbet
||
yazarı herhangi bir konudaki görüşlerini okuyucusuna
aktarmaya çalışır. Yazar, düşüncelerini konuşma ha-
vası içinde ve kanıtlar sunmadan samimi bir üslupla
IV
paylaşır.
Bu metindeki numaralanmış kelimelerden hangi-
leri zarf-fiildir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) III ve IV.
C000-08.03CDS05
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
C) I, II ve IV D) II, III ve IV 11. İnsanların bir araya geldiği zamanlarda sohbet önem | kazanır. Insanı merkeze alan edebiyatta da bir me- tin türü olarak sohbet, kendine yer edinmiştir. Sohbet || yazarı herhangi bir konudaki görüşlerini okuyucusuna aktarmaya çalışır. Yazar, düşüncelerini konuşma ha- vası içinde ve kanıtlar sunmadan samimi bir üslupla IV paylaşır. Bu metindeki numaralanmış kelimelerden hangi- leri zarf-fiildir? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV. C000-08.03CDS05
zili söz-
ştır?
ler yü-
aman
ne-
dir,
nu
TEST
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulaç kullanıl-
mıştır?
A) Son sene hangi problemlerle boğuştuğunu ba-
na biraz anlattı.
Y.
z
B) Kendisine vakit ayırması gerektiğini söylediy-
sem de beni pek umursamadı.
C) Ekinleri toplayalım derken güneşin altında fazla
kalmışız.
D) Seni bayağı bekledim, geç kalacağını haber ver-
seydin bari.
E) Yol çok uzun, bu saate kadar daha varmamışlar-
dır.
4
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
zili söz- ştır? ler yü- aman ne- dir, nu TEST 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulaç kullanıl- mıştır? A) Son sene hangi problemlerle boğuştuğunu ba- na biraz anlattı. Y. z B) Kendisine vakit ayırması gerektiğini söylediy- sem de beni pek umursamadı. C) Ekinleri toplayalım derken güneşin altında fazla kalmışız. D) Seni bayağı bekledim, geç kalacağını haber ver- seydin bari. E) Yol çok uzun, bu saate kadar daha varmamışlar- dır. 4
de
r
rdan
in
ar
vici
de
19:41 1 o
11. (1) 1945 yılının 6 Ağustos sabahı, Japonya'nın Honshu
Adası'nın güneybatı kesimindeki Ota Nehri'nin tarım
bakımından zengin deltasında kurulmuş Hiroşima'da,
sıcak ve sıradan bir yaz günü başlamıştı. (II) Ancak
birkaç saat sonra gökyüzünde düşman uçakları
belirince bütün şehri, siren se birlişik her yeri kapladı.
sardı. (III) Dev bir
yıldırımın ardından çok
(IV) Sonra yangınlar başladı ve koca şehir dakikalar
içinde kül oldu. (V) Bu olay; hayatta kalanlar tarafından
"bir dizi işık parlaması", "sağır edici patlamalar" ve
"canlıları kavuran bir fırtına" şeklinde anlatıldı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
sifat-fiil vardır?
A)
epill
-D) IV
Vo))
LTE
EV
Çözümü nasıl buldun?
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
de r rdan in ar vici de 19:41 1 o 11. (1) 1945 yılının 6 Ağustos sabahı, Japonya'nın Honshu Adası'nın güneybatı kesimindeki Ota Nehri'nin tarım bakımından zengin deltasında kurulmuş Hiroşima'da, sıcak ve sıradan bir yaz günü başlamıştı. (II) Ancak birkaç saat sonra gökyüzünde düşman uçakları belirince bütün şehri, siren se birlişik her yeri kapladı. sardı. (III) Dev bir yıldırımın ardından çok (IV) Sonra yangınlar başladı ve koca şehir dakikalar içinde kül oldu. (V) Bu olay; hayatta kalanlar tarafından "bir dizi işık parlaması", "sağır edici patlamalar" ve "canlıları kavuran bir fırtına" şeklinde anlatıldı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sifat-fiil vardır? A) epill -D) IV Vo)) LTE EV Çözümü nasıl buldun?
Dil Bilgisi Deneme Sınavları
10. Hayır, sen duymayasın diye değildi
Okumayışım sana şiirlerimi
||
Senden öğrendiğim bir ozanlık kuralı vardı
|||
Yaptığım yalnızca ona uymaktı
IV
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi
fiilimsi değildir?
A) I
B) II
C) Hamsqu D) IV
17.
BÖLÜM
W
E) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
Dil Bilgisi Deneme Sınavları 10. Hayır, sen duymayasın diye değildi Okumayışım sana şiirlerimi || Senden öğrendiğim bir ozanlık kuralı vardı ||| Yaptığım yalnızca ona uymaktı IV V Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? A) I B) II C) Hamsqu D) IV 17. BÖLÜM W E) V
L
S
Sifat-filler bir adı niteleyebildikleri gibi ad görevi de üstele-
nebilirler.
Aşağıdakilerden hangisi sifat-fiilin iki kullanımını da ör-
neklendirmektedir?
A) Kıyısına tuz ileten rüzgârı
Balıkların yüzdüğünü duyarım
B) Doldursun bütün bu sahili Marikula
Çıplak dizlerinde ağları ördüğün zaman
@ Ve tren yollarında tüten öğlelerin
Kışın ıhlamur içtiğimiz kahvelerdeki
D) Senden bahis açılmadıkça susmak isterim
Senden bahis açılmaya vesiledir.
E) Vapurun dümen yerinde çaldığım ıslık
Sana yaklaşmaya vesiledir
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
L S Sifat-filler bir adı niteleyebildikleri gibi ad görevi de üstele- nebilirler. Aşağıdakilerden hangisi sifat-fiilin iki kullanımını da ör- neklendirmektedir? A) Kıyısına tuz ileten rüzgârı Balıkların yüzdüğünü duyarım B) Doldursun bütün bu sahili Marikula Çıplak dizlerinde ağları ördüğün zaman @ Ve tren yollarında tüten öğlelerin Kışın ıhlamur içtiğimiz kahvelerdeki D) Senden bahis açılmadıkça susmak isterim Senden bahis açılmaya vesiledir. E) Vapurun dümen yerinde çaldığım ıslık Sana yaklaşmaya vesiledir
ersini
atip
diği
in
n-
2,
töder
VIDEO ÇÖZÜMLERE
App veya capegitim
akıllı telefon uygulamaları ile veya
DENEME SINAVI 2B
18.
"Oğlum, namazını dosdoğru kıl, iyiliği tavsiye et, kötülükten
sakındır. Başına gelene sebat göster. Şüphesiz ki bunlar uğ-
runda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir. Gururlanıp.
insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde kasılarak yürüme.
Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünenleri sevmez. Yürü-
yüşünde mutedil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini şüphesiz
ki eşeklerin sesidir."
(Lokman Suresi, 17-19. ayetler)
Bu ayetlerde insanlara aşağıdaki iyi davranışlardan han-
gisi tavsiye edilmemiştir?
A Kibirlenmemek
Sabretmek
Tevazu sahibi olmak
DTevekkül etmek
EMülayim olmak
19. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizzat bedeniyle yapıp gösterdiği
eylemlerdir. Örneğin "Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle
kılın." hadisi bu sünnete örnektir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.)
görüp veya işittiği iyi, güzel, yararlı söz ve işleri onaylaması
ve kabul etmesidir. Örneğin su bulamadığı için teyemmümle
namaz kılan kimse, namazdan sonra su bulduğu hâlde na-
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
ersini atip diği in n- 2, töder VIDEO ÇÖZÜMLERE App veya capegitim akıllı telefon uygulamaları ile veya DENEME SINAVI 2B 18. "Oğlum, namazını dosdoğru kıl, iyiliği tavsiye et, kötülükten sakındır. Başına gelene sebat göster. Şüphesiz ki bunlar uğ- runda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir. Gururlanıp. insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünenleri sevmez. Yürü- yüşünde mutedil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini şüphesiz ki eşeklerin sesidir." (Lokman Suresi, 17-19. ayetler) Bu ayetlerde insanlara aşağıdaki iyi davranışlardan han- gisi tavsiye edilmemiştir? A Kibirlenmemek Sabretmek Tevazu sahibi olmak DTevekkül etmek EMülayim olmak 19. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizzat bedeniyle yapıp gösterdiği eylemlerdir. Örneğin "Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın." hadisi bu sünnete örnektir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görüp veya işittiği iyi, güzel, yararlı söz ve işleri onaylaması ve kabul etmesidir. Örneğin su bulamadığı için teyemmümle namaz kılan kimse, namazdan sonra su bulduğu hâlde na-
(1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız
bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.
(II) Zihinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise
oyunla öğrenimdir. (III) Beynin bilinçli düşünme ve karar
almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li
yaşlara kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel beceri-
lerin oluşmasını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kaza-
nımların kalıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş
ülkelerin eğitim kurumları zekâ oyunlarını eğitim sistemle-
rine eğlenerek öğrenme kavramıyla entegre ediyorlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç
fiilimsi türünün de örneği vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
(1) Araştırmalar beynin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. (II) Zihinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla öğrenimdir. (III) Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20'li yaşlara kadar tamamlar. (IV) Bu durum, bilişsel beceri- lerin oluşmasını, 4-12 yaş döneminde elde edilen kaza- nımların kalıcı olmasını sağlar. (V) Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim kurumları zekâ oyunlarını eğitim sistemle- rine eğlenerek öğrenme kavramıyla entegre ediyorlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türünün de örneği vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V