Fiilimsi Nedir? Soruları

11:39
X
B) Sönmez saçlarında son damla ışık,
Bir düşün içinde gibi her akşam
3. Aşağıdaki dizelerden hangisinde "sifat-fiil'e yer verilmiştir?
A) Kırılmış kolumuz, kanadımız ühid so
Tatlı canımızdan usanmışız
aban
C) Gelecek korkusu içimi yiyip bitirecek
Bir senin varlığın yüreğime serper su
Tutmaz ellerim seni gördükçe her an
Yine hayalinle avunurum ben değil yalan
E) Koşar adımlarla sana gelirdim
Hiç bitmeyeceğine inandığım akşamlar
LTE
| 1.C 2.C 3.E 4.E 5.D |
96) Türkçe Soru Bankası
maldir
asu
mez
dit
man
leu
mis
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
11:39 X B) Sönmez saçlarında son damla ışık, Bir düşün içinde gibi her akşam 3. Aşağıdaki dizelerden hangisinde "sifat-fiil'e yer verilmiştir? A) Kırılmış kolumuz, kanadımız ühid so Tatlı canımızdan usanmışız aban C) Gelecek korkusu içimi yiyip bitirecek Bir senin varlığın yüreğime serper su Tutmaz ellerim seni gördükçe her an Yine hayalinle avunurum ben değil yalan E) Koşar adımlarla sana gelirdim Hiç bitmeyeceğine inandığım akşamlar LTE | 1.C 2.C 3.E 4.E 5.D | 96) Türkçe Soru Bankası maldir asu mez dit man leu mis
geçiş sağlama
ltürel alışveriş
leriyle ele alın-
an dört köprü
aslına uygun
bru, minyatür,
El Sanatlarının
e yazım yan-
E) V
14. (1) Bhaktapur'daki Saray Meydanı'nda eski tapınaklar ve bir-
çok kutsal yapı var. (II) Küçük bir alan içerisinde yan yana si-
ralanmış onlarca tapınak, ziyaretçileri bekliyor. (III) Deprem,
1960 yılında tapınakların bazılarını yıkmış ama kent yine de tu-
rist çekmeye devam etmiş. (IV) Bunda tapınaklar kadar kentin
hatta meydanın büyüleyici atmosferinin payı büyük. (V) Ken-
tin büyüsü meydanın belli köşelerinde hediyelik eşya satan
yaşlı insanların gözlerine yansımış âdeta.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak söyle-
nen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümle basit yapılıdır.
B) II. cümlede birden çok yan cümlecik vardır.
C) III., yapıca bağlı bir cümledir.
D) IV., yükleminin türüne göre isim cümlesidir.
E) V: cümle öge dizilişine göre devriktir.
17. (1) Edebiyat kaygısı taşımama
anlamsız; bu konudaki kusum
ait. (II) Sürekli "aynılaştırılma
lik üzerinden, edebiyattan k
leri. (III) Sürekli bir ya da iki
geçici kahramanlar yaratarak
ta oyuncaklaştiriliyor. (IV) C
tü kahramanlar mezarlığı'na
onlar gerekli okuma etkinliğ
ilgili yeterli bilgilere sahip ol
alsalar sorun aşılabilir.
RKLILI
Bu parçadaki numaralanmı
ra "Ebeveynler de eğitimcile
rikler konusunda iyi seçimle
cümlesi getirilmelidir?
A) I
B) II
C
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
geçiş sağlama ltürel alışveriş leriyle ele alın- an dört köprü aslına uygun bru, minyatür, El Sanatlarının e yazım yan- E) V 14. (1) Bhaktapur'daki Saray Meydanı'nda eski tapınaklar ve bir- çok kutsal yapı var. (II) Küçük bir alan içerisinde yan yana si- ralanmış onlarca tapınak, ziyaretçileri bekliyor. (III) Deprem, 1960 yılında tapınakların bazılarını yıkmış ama kent yine de tu- rist çekmeye devam etmiş. (IV) Bunda tapınaklar kadar kentin hatta meydanın büyüleyici atmosferinin payı büyük. (V) Ken- tin büyüsü meydanın belli köşelerinde hediyelik eşya satan yaşlı insanların gözlerine yansımış âdeta. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak söyle- nen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) I. cümle basit yapılıdır. B) II. cümlede birden çok yan cümlecik vardır. C) III., yapıca bağlı bir cümledir. D) IV., yükleminin türüne göre isim cümlesidir. E) V: cümle öge dizilişine göre devriktir. 17. (1) Edebiyat kaygısı taşımama anlamsız; bu konudaki kusum ait. (II) Sürekli "aynılaştırılma lik üzerinden, edebiyattan k leri. (III) Sürekli bir ya da iki geçici kahramanlar yaratarak ta oyuncaklaştiriliyor. (IV) C tü kahramanlar mezarlığı'na onlar gerekli okuma etkinliğ ilgili yeterli bilgilere sahip ol alsalar sorun aşılabilir. RKLILI Bu parçadaki numaralanmı ra "Ebeveynler de eğitimcile rikler konusunda iyi seçimle cümlesi getirilmelidir? A) I B) II C
15. Aşağıdakilerin hangisi devrik bir fiil cümlesi-
dir?
A) Kişilerin benzer duyguları paylaşmasıdır dost-
luk.
B) Şiir, her zaman duyguya seslenmelidir.
C) Eleştiride yargılayıcı tutumdan özellikle kaçınıl-
malıdır.
D) Güzellik kişiden kişiye değişen bir özellik gös-
terir.
E) Insan için bütün sevgilerin üstünde olmalıdır
yurt sevgisi.
238
E
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
15. Aşağıdakilerin hangisi devrik bir fiil cümlesi- dir? A) Kişilerin benzer duyguları paylaşmasıdır dost- luk. B) Şiir, her zaman duyguya seslenmelidir. C) Eleştiride yargılayıcı tutumdan özellikle kaçınıl- malıdır. D) Güzellik kişiden kişiye değişen bir özellik gös- terir. E) Insan için bütün sevgilerin üstünde olmalıdır yurt sevgisi. 238 E
17.1. Gel, yalnızım, ey gözleri sürme güzellik!
H. O pembe, melek yüzlü çocuk nerededir? diyorum.
Her gelen göz üstüne dökmüş yine yaş.
inavyayin.com
IV. Yukarda bil ki mavi gökler durur boş.
Erir o zaman kalır ufkumda ışıksız bir renk.
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde
fiilimsiye yer verilmiştir?
B) I ve II
A) Yalnız III
D) III ve V
C) II ve IV
E) IV ve V
19. I.
yanına
1
<anar
dakilerd
mıştır.
nlaması
Jörevli iki
i vardır.
zcükte iy
Zenginliğinin yanınd
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
17.1. Gel, yalnızım, ey gözleri sürme güzellik! H. O pembe, melek yüzlü çocuk nerededir? diyorum. Her gelen göz üstüne dökmüş yine yaş. inavyayin.com IV. Yukarda bil ki mavi gökler durur boş. Erir o zaman kalır ufkumda ışıksız bir renk. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde fiilimsiye yer verilmiştir? B) I ve II A) Yalnız III D) III ve V C) II ve IV E) IV ve V 19. I. yanına 1 <anar dakilerd mıştır. nlaması Jörevli iki i vardır. zcükte iy Zenginliğinin yanınd
11. "Uyuşamayız, yollarımız ayrı,
Sen ciğerciğinin kedisi, ben sokak kedisi,
Senin yiyeceğin kalaylı kapta,
Benimki aslan ağzında.
Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik..."
09
Bu dizelerde çekimli eylem olan sözcükler aşa-
ğıdaki seçeneklerin hangisinde bir araya getiril-
miştir?
Meln iub
uyusabilirit
Ayollarımız - yiyeceğin
Buyuşamayız - yiyeceğin
MF
uyuşamayız-görürsün
D yiyeceğin - görürsün
yollarımız - görürsün
15. A
ka
16.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
11. "Uyuşamayız, yollarımız ayrı, Sen ciğerciğinin kedisi, ben sokak kedisi, Senin yiyeceğin kalaylı kapta, Benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik..." 09 Bu dizelerde çekimli eylem olan sözcükler aşa- ğıdaki seçeneklerin hangisinde bir araya getiril- miştir? Meln iub uyusabilirit Ayollarımız - yiyeceğin Buyuşamayız - yiyeceğin MF uyuşamayız-görürsün D yiyeceğin - görürsün yollarımız - görürsün 15. A ka 16.
.
Şarkı nazım biçiminin en önemli temsilcisi:
Okumak tabiatı tamamlar, tecrübe ile de tamamlanır. Insanin tabiat vergisi olan kabiliyetleri
kendiliğinden çıkan bitkilere benzer, okumakla budanmaları lazımdır. Okumak, tecrübeyle
sınırlanmaz da başına buyruk bırakılırsa dağınık yönlere yayılmış bir bilgi verir. Tecrübe
yetişen kimseler, okumayı hor görürler. Basit kimseler ona hayrandırlar. Bilginler ondan
faydalanırlar, çünkü okuma, sağladığı faydanın ne olduğunu öğretmez. Bu, insanın, göre göre,
tahsile ihtiyaç duymadan onun ötesine varan bir kuvvetle elde ettiği, bir bilgeliktir. Kitapları ne
cerh etmek ne yanlış bulmak için ne de zaten ispat edilmiş diye, olduğu gibi kabullenip.
konuşmalarında sana konu olsun diye oku. Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır, bazılarını
olduğu gibi yutar. Bazılarını geveler ve hazmeder. Yani bazı kitaplardan yalnız birtakım
parçalar okunur, bazıları baştanbaşa, ama inceden inceye tetkik edilmeden, bazıları ise dikkat
ve itina ile okunur. Bazı kitaplar da vardır, insan onları vekil vasıtasıyla yani başkalarının
onlardan çıkardıkları parçaları okur. Bu ancak kitabın değeri ve konunun önemi az olduğu
zaman yapılır. Çünkü böyle başkasının süzgecinden geçmiş, kitaplar, imbikten süzülmüş adi
su gibi yavan olur.
Yukarıdaki metinde yer alan fillimsileri bulup çeşitlerini yazınız.
doğru ise boşluğa D, yanlış ise Y yazınız.
x²-mx-2
x²+2x-3
lesi sadeleştirile
değeri kaçtır
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
. Şarkı nazım biçiminin en önemli temsilcisi: Okumak tabiatı tamamlar, tecrübe ile de tamamlanır. Insanin tabiat vergisi olan kabiliyetleri kendiliğinden çıkan bitkilere benzer, okumakla budanmaları lazımdır. Okumak, tecrübeyle sınırlanmaz da başına buyruk bırakılırsa dağınık yönlere yayılmış bir bilgi verir. Tecrübe yetişen kimseler, okumayı hor görürler. Basit kimseler ona hayrandırlar. Bilginler ondan faydalanırlar, çünkü okuma, sağladığı faydanın ne olduğunu öğretmez. Bu, insanın, göre göre, tahsile ihtiyaç duymadan onun ötesine varan bir kuvvetle elde ettiği, bir bilgeliktir. Kitapları ne cerh etmek ne yanlış bulmak için ne de zaten ispat edilmiş diye, olduğu gibi kabullenip. konuşmalarında sana konu olsun diye oku. Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır, bazılarını olduğu gibi yutar. Bazılarını geveler ve hazmeder. Yani bazı kitaplardan yalnız birtakım parçalar okunur, bazıları baştanbaşa, ama inceden inceye tetkik edilmeden, bazıları ise dikkat ve itina ile okunur. Bazı kitaplar da vardır, insan onları vekil vasıtasıyla yani başkalarının onlardan çıkardıkları parçaları okur. Bu ancak kitabın değeri ve konunun önemi az olduğu zaman yapılır. Çünkü böyle başkasının süzgecinden geçmiş, kitaplar, imbikten süzülmüş adi su gibi yavan olur. Yukarıdaki metinde yer alan fillimsileri bulup çeşitlerini yazınız. doğru ise boşluğa D, yanlış ise Y yazınız. x²-mx-2 x²+2x-3 lesi sadeleştirile değeri kaçtır
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat-fiil öbeği
kullanılmıştır?
A) Sınava her gün dört yüz soru çözerek hazırlanıyor.
B)
Doğru düşünen insanların oluşturduğu bir toplum
istiyordu.
C) Alt yapı sorunları tamamlanırsa burası bambaşka bir
yer olur.
D)
Uzmanlar internet kullanımı hakkında konuştular.
E) Aracınızı kullanırken güvenlik önlemlerini alınız.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat-fiil öbeği kullanılmıştır? A) Sınava her gün dört yüz soru çözerek hazırlanıyor. B) Doğru düşünen insanların oluşturduğu bir toplum istiyordu. C) Alt yapı sorunları tamamlanırsa burası bambaşka bir yer olur. D) Uzmanlar internet kullanımı hakkında konuştular. E) Aracınızı kullanırken güvenlik önlemlerini alınız.
A
Türkçe
PAL
YAYI
33. Ego (ben) kelimesinden türetilen egosantrizm, kişinin,
dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü, merkezde
sadece kendisinin olduğunu ve herkesin onunla
aynı düşünce birliğinde olduğu kanısına varmasıdır.
2-6 yaş arası çocuklarda olağan görülen bu durum
yetişkinlerde görüldüğünde bir davranış bozukluğu olarak
nitelendirilmektedir. Egosantrik kişiler paylaşımcı değildir,
mülkiyete saygı duygusu gelişmemiştir, konuşmalarında
hep ben mantığı vardır. İsteklerinin ertelenmesinden
hoşlanmaz, davranışlarına sınır koyulmasını
kabullenmezler.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki haberlerden hangisi
"benmerkezci" davranışa örnek gösterilemez?
A) Istanbul'da dehşet! İki kardeş, kendilerine yol
vermediklerini iddia ettikleri arabanın önünü kesip
arabanın camlarını tekmeledi. Korku dolu anlar
kameralara yansıdı.
B) Şehirler arası yolda paralı yolu kullanmadığı hâlde
kendisine ceza kesilen Doruk Vural adlı avukat, söz
konusu yolu hiç kullanmadığını ancak yolu dört kez
kullandığı iddiasıyla gelen cezayı yargıya taşıdı.
C) Muhtarlık seçimlerinde muhtar seçilemeyen kişi
cami hoparlöründen köylülere saatlerce söylendi,
jandarmanın köye gelmesiyle minareden indirilen eski
muhtar gözaltına alındı.
D) Açık hava konserinde kendisinden önce başka bir
sanatçının çıkmasını kabul etmeyen ünlü sanatçı, iki
günlük sanatçı ile aynı sahnede yer almam, diyerek
konseri terk etti.
E) Bir yolcu, uçağın gecikmesi üzerine havaalanı
çalışanına bağırdı, "Sen benim kim olduğumu biliyor
musun?" diyerek havaalanı hostesine sözlü saldırıda
bulundu, kişi yolcuların tepkisi üzerine havaalanını
terk etti.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
A Türkçe PAL YAYI 33. Ego (ben) kelimesinden türetilen egosantrizm, kişinin, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü, merkezde sadece kendisinin olduğunu ve herkesin onunla aynı düşünce birliğinde olduğu kanısına varmasıdır. 2-6 yaş arası çocuklarda olağan görülen bu durum yetişkinlerde görüldüğünde bir davranış bozukluğu olarak nitelendirilmektedir. Egosantrik kişiler paylaşımcı değildir, mülkiyete saygı duygusu gelişmemiştir, konuşmalarında hep ben mantığı vardır. İsteklerinin ertelenmesinden hoşlanmaz, davranışlarına sınır koyulmasını kabullenmezler. Bu parçadan hareketle aşağıdaki haberlerden hangisi "benmerkezci" davranışa örnek gösterilemez? A) Istanbul'da dehşet! İki kardeş, kendilerine yol vermediklerini iddia ettikleri arabanın önünü kesip arabanın camlarını tekmeledi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. B) Şehirler arası yolda paralı yolu kullanmadığı hâlde kendisine ceza kesilen Doruk Vural adlı avukat, söz konusu yolu hiç kullanmadığını ancak yolu dört kez kullandığı iddiasıyla gelen cezayı yargıya taşıdı. C) Muhtarlık seçimlerinde muhtar seçilemeyen kişi cami hoparlöründen köylülere saatlerce söylendi, jandarmanın köye gelmesiyle minareden indirilen eski muhtar gözaltına alındı. D) Açık hava konserinde kendisinden önce başka bir sanatçının çıkmasını kabul etmeyen ünlü sanatçı, iki günlük sanatçı ile aynı sahnede yer almam, diyerek konseri terk etti. E) Bir yolcu, uçağın gecikmesi üzerine havaalanı çalışanına bağırdı, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek havaalanı hostesine sözlü saldırıda bulundu, kişi yolcuların tepkisi üzerine havaalanını terk etti.
15. (1) Kervanın sahibi, tipinin giderek arttığını görünce
konaklanacağını söyler. (II) Kervandakiler hemen
bir ateş yakarlar, onun etrafına sıralanıp sohbete
başlarlar. (III) Sazı olan biri sazını çalmaya, sesi
güzel olan biri de yanık yanık memleket türküleri
söylemeye başlar. (IV) Böylece saatler ilerler, tipi
diner, hava açılır. (V) Fakat yola çıkmak için saba-
hı beklemeye karar verirler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde fiilimsi yoktur?
A) I
D) W
BII
C) HI
E)V
17
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
15. (1) Kervanın sahibi, tipinin giderek arttığını görünce konaklanacağını söyler. (II) Kervandakiler hemen bir ateş yakarlar, onun etrafına sıralanıp sohbete başlarlar. (III) Sazı olan biri sazını çalmaya, sesi güzel olan biri de yanık yanık memleket türküleri söylemeye başlar. (IV) Böylece saatler ilerler, tipi diner, hava açılır. (V) Fakat yola çıkmak için saba- hı beklemeye karar verirler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde fiilimsi yoktur? A) I D) W BII C) HI E)V 17
14:09
K
8/43
Konu Tarama Testi
Zorluk (4
A
Pakodemy
*****
B
©
"
rwcdz3
Paulo Coelho'nun Simyaci'sında bir Arap tüccar, sadece iki
kere gördüğü rüyanın peşine takılıp bilmediği bir ülkeye gelen
İspanyol çobana, "Düşümü gerçekleştirmekten korkuyorum çün-
kü o zaman yaşamak için bir sebebim olmayacak." diyordu.
Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yan cümlecik nesne görevindedir.
B) Yan cümlecik bağlı cümledir.
C) Öznesinde isim tamlaması vardır.
D) Ek fiil bulunmaktadır.
E) Geçişli fiil bulunmaktadır.
C
✪ 5 Soru : 02:21
123
|||
D
Bitir
34
E
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
14:09 K 8/43 Konu Tarama Testi Zorluk (4 A Pakodemy ***** B © " rwcdz3 Paulo Coelho'nun Simyaci'sında bir Arap tüccar, sadece iki kere gördüğü rüyanın peşine takılıp bilmediği bir ülkeye gelen İspanyol çobana, "Düşümü gerçekleştirmekten korkuyorum çün- kü o zaman yaşamak için bir sebebim olmayacak." diyordu. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yan cümlecik nesne görevindedir. B) Yan cümlecik bağlı cümledir. C) Öznesinde isim tamlaması vardır. D) Ek fiil bulunmaktadır. E) Geçişli fiil bulunmaktadır. C ✪ 5 Soru : 02:21 123 ||| D Bitir 34 E
17.
Ne söylüyorsun ne diyorsun canım baba
sf
Bu kadar işten korkan yiğit mi olur
f
Alp ere korku vermek ayıp olur
Dolamaç dolamaç yollarını
Kadir kor ise geceleyin at sürüp geçeyim
IV
26
Numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsi de-
ğildir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) Il ve IV
C) II ve III
E) IV vev
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
17. Ne söylüyorsun ne diyorsun canım baba sf Bu kadar işten korkan yiğit mi olur f Alp ere korku vermek ayıp olur Dolamaç dolamaç yollarını Kadir kor ise geceleyin at sürüp geçeyim IV 26 Numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsi de- ğildir? A) I ve II B) I ve IV D) Il ve IV C) II ve III E) IV vev
6. (1) Karanlıkta Uyananlar, işçi konularına değinen bir film
yapma özlemimizden doğdu. (II) O zamanlar, Ertem Eğil-
mez'le, Nahit Ataman yani bugünkü Arzu Filmciler, Efe Film
şirketini yönetiyorlardı. (III) Benim Osman Seden'le bir film
yapmamı istediler. (IV) Anlaşmalar yaptık, bonolar imzalandı.
(V) Filmin konusu, işçi-fabrika sahibi ilişkileri olacaktı.
Numaralanmış cümlelerden hangileri yapıca basittir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve V
E) IV ve V
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
6. (1) Karanlıkta Uyananlar, işçi konularına değinen bir film yapma özlemimizden doğdu. (II) O zamanlar, Ertem Eğil- mez'le, Nahit Ataman yani bugünkü Arzu Filmciler, Efe Film şirketini yönetiyorlardı. (III) Benim Osman Seden'le bir film yapmamı istediler. (IV) Anlaşmalar yaptık, bonolar imzalandı. (V) Filmin konusu, işçi-fabrika sahibi ilişkileri olacaktı. Numaralanmış cümlelerden hangileri yapıca basittir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve V E) IV ve V
1. (1) Cam, antik çağlardan günümüze birçok objenin yapımında
kullanılan bir ham maddedir. (II) Düzenli olarak kullandığımız ve
tükettiğimiz camdan yapılmış eşyaların ham maddesinin işlen-
mesi hakkında aslında pek bilgi sahibi değiliz. (III) Cam sanatı,
endüstriyel tarafının yanı sıra aynı zamanda bir el sanatıdır. (IV)
Atölyelerin sayıca azlığı ve yeterince usta yetişmemesi nedeniy-
le cam sanatı, nesli tükenmeye yüz tutan sanatlar arasına gir-
mişse de gidişat gün geçtikçe parlaklaşıyor. (V) Bu durum hobi
veya meslek olarak da cam sanatına duyulan ilginin canlandırıl-
masını sağlıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakı-
mından ötekilerden farklıdır?
A) I
B) 11
C) III
D) IV
EX
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
1. (1) Cam, antik çağlardan günümüze birçok objenin yapımında kullanılan bir ham maddedir. (II) Düzenli olarak kullandığımız ve tükettiğimiz camdan yapılmış eşyaların ham maddesinin işlen- mesi hakkında aslında pek bilgi sahibi değiliz. (III) Cam sanatı, endüstriyel tarafının yanı sıra aynı zamanda bir el sanatıdır. (IV) Atölyelerin sayıca azlığı ve yeterince usta yetişmemesi nedeniy- le cam sanatı, nesli tükenmeye yüz tutan sanatlar arasına gir- mişse de gidişat gün geçtikçe parlaklaşıyor. (V) Bu durum hobi veya meslek olarak da cam sanatına duyulan ilginin canlandırıl- masını sağlıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakı- mından ötekilerden farklıdır? A) I B) 11 C) III D) IV EX
1.
Fiilimsilerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?
A) Bazıları, cümlede adıl görevinde kullanılabilir.
B) Tümü fiil köklerinden türeyerek isim, sıfat veya
zarf görevinde kullanılabilir.
C) Bazıları, çekim eki alabilir.
D) Tamlama kurabilenleri vardır.
E) Bazıları, ek eylem alarak yüklem olabilir.
5.
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
1. Fiilimsilerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Bazıları, cümlede adıl görevinde kullanılabilir. B) Tümü fiil köklerinden türeyerek isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılabilir. C) Bazıları, çekim eki alabilir. D) Tamlama kurabilenleri vardır. E) Bazıları, ek eylem alarak yüklem olabilir. 5.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmiş
sifat-fiil, birden fazla çekim eki almıştır?
A) Babalarının onlar için katlandığı bu fedaka
lığı anlayabilecekler miydi?
B) Benim yapamadıklarımı belki de çocuklarım
gerçekleştirir.
C) Savaş yıllarında görüp yaşadığım olayları
anlattığım kitabım gelecek ay çıkacak.
D) ilerledikçe bir tümseğin ardından başka tüm-
sekter çıkıyor Adlaşıms Stat fil
cikiyor
E) Anlayanlar için çok güzel çok adımlı bir
yürüyüştü bu
Bazı isim filler ve si
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmiş sifat-fiil, birden fazla çekim eki almıştır? A) Babalarının onlar için katlandığı bu fedaka lığı anlayabilecekler miydi? B) Benim yapamadıklarımı belki de çocuklarım gerçekleştirir. C) Savaş yıllarında görüp yaşadığım olayları anlattığım kitabım gelecek ay çıkacak. D) ilerledikçe bir tümseğin ardından başka tüm- sekter çıkıyor Adlaşıms Stat fil cikiyor E) Anlayanlar için çok güzel çok adımlı bir yürüyüştü bu Bazı isim filler ve si
LASYON 2-TLER KARMA
açık
oluş bildir
görünme
Apağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla
A) Edebiyatimizin eksik alanlarından bin de günceler
kullanılmıştır?
yayımlanmasidir.
B) Dekanim silama doğru ama arada yıkılásı dağlar var
C) Koltuklara bu sefer alacaklı gözüyle bakmişim
D) Bugüne kadar kendine destek verenlere sert vimeout
iyi yapmamıştı.
E) Yeni içinde göze girmek için çok çabalıyordu.
tirildi.
umuştu.
b
Lise Türkçe
Fiilimsi Nedir?
LASYON 2-TLER KARMA açık oluş bildir görünme Apağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla A) Edebiyatimizin eksik alanlarından bin de günceler kullanılmıştır? yayımlanmasidir. B) Dekanim silama doğru ama arada yıkılásı dağlar var C) Koltuklara bu sefer alacaklı gözüyle bakmişim D) Bugüne kadar kendine destek verenlere sert vimeout iyi yapmamıştı. E) Yeni içinde göze girmek için çok çabalıyordu. tirildi. umuştu. b