Soru:

4A1+30₂ TOP 125 +2-0₂ (9) - 24/(K)+ Al₂O3(k) sullarında Al metall ile O, gazı yukarıdaki denkleme gö 105/27 meye sokulacaktır 7

4A1+30₂
TOP
125
+2-0₂ (9) -
24/(K)+
Al₂O3(k)
sullarında Al metall ile O, gazı yukarıdaki denkleme gö
105/27
meye sokulacaktır
7
lede
nde
-
XF
AST
+16
9x=18117
gi durumlarda sınırlayıcı bileşen O gazı olur?
27 g/mol)
B) Yalnız II
E) I, II ve III
7-E
C) Yaln

4A1+30₂ TOP 125 +2-0₂ (9) - 24/(K)+ Al₂O3(k) sullarında Al metall ile O, gazı yukarıdaki denkleme gö 105/27 meye sokulacaktır 7 lede nde - XF AST +16 9x=18117 gi durumlarda sınırlayıcı bileşen O gazı olur? 27 g/mol) B) Yalnız II E) I, II ve III 7-E C) Yalnız III 8-8 N₂ ve O₂ gazları arasında tam yanma ile tam verimli bir tepkime gerçekleşmektedir. Buna göre, 1 1. 11. N₂ gazi 2 mol >> 3 mol 4 mol || > ||| O₂ gazi 7 mol 8 mol D) || > ||| >1 6 mol 4=2 N₂ + 10₂ NO ₂ K 2 reaktifleri ile başlatılan tepkimelerde oluşan ürün mol sa- yılarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (N elementi periyodik sistem 5A grubunda bulunmaktadır.) B) I > III > II 3 4 C) || > | > ||| E) III > I > II A) 0,3NA 5. D) 3,6NA 1. tepkime : CH₂(g) 2. tepkime: C(k) + 3. tepkime: 4Fe(k) Yukarıdaki üç far lardan hangisi ya A) Tepkimelerin B) 3. tepkime p C) T. ve 2. tepk mıştır. D) Yanma tep E Her üç tep

Soru Çözümünü Göster