Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Soruları

I
X karışımı
için kullanılan
düzenek
Y karışımı için
kullanılan
düzenek
Yukarıda X, Y ve Z karışımları için kullanılan düzenekler yar-
dimi ile maddelerin bileşenlerine ayrıldığı bilgisi verilmiştir.
Buna göre,
1. X, birbiri içinde çözünebilen homojen bir karışımdır.
II. Y, etil alkol-su karışımdır.
III. Z, tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan ayır-
ma yöntemi olup bileşelerinden biri katıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
I
Z karışımı için
kullanılan düzenek
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
I X karışımı için kullanılan düzenek Y karışımı için kullanılan düzenek Yukarıda X, Y ve Z karışımları için kullanılan düzenekler yar- dimi ile maddelerin bileşenlerine ayrıldığı bilgisi verilmiştir. Buna göre, 1. X, birbiri içinde çözünebilen homojen bir karışımdır. II. Y, etil alkol-su karışımdır. III. Z, tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan ayır- ma yöntemi olup bileşelerinden biri katıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) II ve III I Z karışımı için kullanılan düzenek B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
14. Beyaz boya yapımında pigment olarak kullanılan
titanyum (IV) oksit (TiO₂), 2FeTiO3 + 4HCI + Cl₂
2FeCl3 + 2TiO₂ + 2H₂O
tepkimesi ile elde ediliyor.
Eşit mol sayısında FeTiO3 ile Cl₂ bileşikleri yeterli
miktardaki HCI ile tam verimle tepkimeye girerek 16
gram TiO, elde edilmektedir.
Buna göre tepkime sonunda hangi maddeden kaç
mol artar? (Ti: 48, 0:16)
A)
C)
E)
Artan Madde Türü
FeTiO3
Cl₂
FeTiO3
Cl₂
FeTiO3
Artan Madde Miktarı
0,1 mol
0,2 mol
0,2 mol
0,1 mol
0,4 mol
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
14. Beyaz boya yapımında pigment olarak kullanılan titanyum (IV) oksit (TiO₂), 2FeTiO3 + 4HCI + Cl₂ 2FeCl3 + 2TiO₂ + 2H₂O tepkimesi ile elde ediliyor. Eşit mol sayısında FeTiO3 ile Cl₂ bileşikleri yeterli miktardaki HCI ile tam verimle tepkimeye girerek 16 gram TiO, elde edilmektedir. Buna göre tepkime sonunda hangi maddeden kaç mol artar? (Ti: 48, 0:16) A) C) E) Artan Madde Türü FeTiO3 Cl₂ FeTiO3 Cl₂ FeTiO3 Artan Madde Miktarı 0,1 mol 0,2 mol 0,2 mol 0,1 mol 0,4 mol
5. CH₁ bileşiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
10
yanlıştır?
(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)
A) Düz zincirli ya da dallanmış açık formülleri yazılabilir.
B) Bileşiğin basit formülü C₂H'dir.
C) Karbon elementinin kütlece yüzdesi %28,5'dir.
D) Bileşiğin bir molü yeterince O₂ gazı ile yakıldığında
normal koşullarda 89,6 L CO₂ gazı oluşur.
E) Karbon elementinin hidrojen elementine kütlece
birleşme oranı
C 24
H 5
14
LIXO
=
'tir.
7
110 = 100.4
70=200
7
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
5. CH₁ bileşiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 10 yanlıştır? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol) A) Düz zincirli ya da dallanmış açık formülleri yazılabilir. B) Bileşiğin basit formülü C₂H'dir. C) Karbon elementinin kütlece yüzdesi %28,5'dir. D) Bileşiğin bir molü yeterince O₂ gazı ile yakıldığında normal koşullarda 89,6 L CO₂ gazı oluşur. E) Karbon elementinin hidrojen elementine kütlece birleşme oranı C 24 H 5 14 LIXO = 'tir. 7 110 = 100.4 70=200 7
AYT - Kimya
24
10.
A) 3V
A)
CH49)
85
B)
3V
2
a
B) 21
C) 4
D)
>+
F
Buna göre kaptaki ilk gaz yoğunluğunun son du-
rumundakine oranı kaç olur? (H:1, C:12)
5
C)
4
E)
Şekildeki sabit hacimle kapta bulu-
nan CH4 gazı üzerine toplam atom
sayısı 2 katına çıkana dek H₂ gazi
ilave ediliyor.
16
D) 15
3V
5
E)
8
3
14.
basıncı
A) Yalnız
A) 3
D
4 gra
CH
V
T
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
AYT - Kimya 24 10. A) 3V A) CH49) 85 B) 3V 2 a B) 21 C) 4 D) >+ F Buna göre kaptaki ilk gaz yoğunluğunun son du- rumundakine oranı kaç olur? (H:1, C:12) 5 C) 4 E) Şekildeki sabit hacimle kapta bulu- nan CH4 gazı üzerine toplam atom sayısı 2 katına çıkana dek H₂ gazi ilave ediliyor. 16 D) 15 3V 5 E) 8 3 14. basıncı A) Yalnız A) 3 D 4 gra CH V T
4A1+30₂
TOP
125
+2-0₂ (9) -
24/(K)+
Al₂O3(k)
sullarında Al metall ile O, gazı yukarıdaki denkleme gö
105/27
meye sokulacaktır
7
lede
nde
-
XF
AST
+16
9x=18117
gi durumlarda sınırlayıcı bileşen O gazı olur?
27 g/mol)
B) Yalnız II
E) I, II ve III
7-E
C) Yalnız III
8-8
N₂ ve O₂ gazları arasında tam yanma ile tam verimli bir tepkime
gerçekleşmektedir.
Buna göre,
1
1.
11.
N₂ gazi
2 mol
>>
3 mol
4 mol
|| > |||
O₂ gazi
7 mol
8 mol
D) || > ||| >1
6 mol
4=2
N₂ + 10₂ NO ₂
K
2
reaktifleri ile başlatılan tepkimelerde oluşan ürün mol sa-
yılarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
(N elementi periyodik sistem 5A grubunda bulunmaktadır.)
B) I > III > II
3
4
C) || > | > |||
E) III > I > II
A) 0,3NA
5.
D) 3,6NA
1. tepkime : CH₂(g)
2. tepkime: C(k) +
3. tepkime: 4Fe(k)
Yukarıdaki üç far
lardan hangisi ya
A) Tepkimelerin
B) 3. tepkime p
C) T. ve 2. tepk
mıştır.
D) Yanma tep
E Her üç tep
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
4A1+30₂ TOP 125 +2-0₂ (9) - 24/(K)+ Al₂O3(k) sullarında Al metall ile O, gazı yukarıdaki denkleme gö 105/27 meye sokulacaktır 7 lede nde - XF AST +16 9x=18117 gi durumlarda sınırlayıcı bileşen O gazı olur? 27 g/mol) B) Yalnız II E) I, II ve III 7-E C) Yalnız III 8-8 N₂ ve O₂ gazları arasında tam yanma ile tam verimli bir tepkime gerçekleşmektedir. Buna göre, 1 1. 11. N₂ gazi 2 mol >> 3 mol 4 mol || > ||| O₂ gazi 7 mol 8 mol D) || > ||| >1 6 mol 4=2 N₂ + 10₂ NO ₂ K 2 reaktifleri ile başlatılan tepkimelerde oluşan ürün mol sa- yılarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (N elementi periyodik sistem 5A grubunda bulunmaktadır.) B) I > III > II 3 4 C) || > | > ||| E) III > I > II A) 0,3NA 5. D) 3,6NA 1. tepkime : CH₂(g) 2. tepkime: C(k) + 3. tepkime: 4Fe(k) Yukarıdaki üç far lardan hangisi ya A) Tepkimelerin B) 3. tepkime p C) T. ve 2. tepk mıştır. D) Yanma tep E Her üç tep
AYT - Kimya
Buna göre O gazının hacmi kaç litredi
A 17,92
C) 8,96
22
D) 6,72
22,4
273
9,75
24-2
10. Dış basıncın 70 cmHg olduğu bir ortamda ideal pis-
13,44
B) 28
tonlu kapta eşit kütlede karbon içeren CH ve CH 14. NŞA CH4
gramdır.
gazları bulunmaktadır.
Buna göre
(H: 1, C: 12
A) 1
350
340120
JATO
E) 4,48
-2
Buna göre karışımdaki CH4 gazının kısmi basıncı
Kaç cmHg'a
A) 14
C) 56
1
2.5
D) 64
t
68
X
E) 65
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
AYT - Kimya Buna göre O gazının hacmi kaç litredi A 17,92 C) 8,96 22 D) 6,72 22,4 273 9,75 24-2 10. Dış basıncın 70 cmHg olduğu bir ortamda ideal pis- 13,44 B) 28 tonlu kapta eşit kütlede karbon içeren CH ve CH 14. NŞA CH4 gramdır. gazları bulunmaktadır. Buna göre (H: 1, C: 12 A) 1 350 340120 JATO E) 4,48 -2 Buna göre karışımdaki CH4 gazının kısmi basıncı Kaç cmHg'a A) 14 C) 56 1 2.5 D) 64 t 68 X E) 65
22(0)
erçekleşiyor
azı oluştuğuna göre,
normal koşullar-
normal koşullar-
ol kütlesinin ya-
4A1+301 -
Al₂O₂(k)
Oda koşullarında Al metall ile O₂ gazı yukarıdaki denklems
100/22
re tepkimeye sokulacaktır.
Maddeler,
Egit kütlede
Esit hacimde
IILEşit molde
A) Yalnız I
2A1(k) +
20,(0)
D) I ve II
1
9-181²
rad
alındığında hangi durumlarda sınırlayıcı bileşen 0₂ gazı olur
(0:16 g/mol, Al : 27 g/mol)
24
B) Yalnız II
16
2 N₂ ve O₂ gazlan arasinda tem yanme te
gerçekleşmektedir.
Buna göre,
E) I, II ve III
C) Yalnız
1.
11.
III
N₂ gazi
2 mol
3 mol
4 mol
0₂ gazi
7 mol
A) | || > |||
8 mol
6 mc
reaktifleri ile başlatılan tepk
yılarının karşılaştırılması as
olarak verilmiştir?
(N elementi periyodik sistem
B
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
22(0) erçekleşiyor azı oluştuğuna göre, normal koşullar- normal koşullar- ol kütlesinin ya- 4A1+301 - Al₂O₂(k) Oda koşullarında Al metall ile O₂ gazı yukarıdaki denklems 100/22 re tepkimeye sokulacaktır. Maddeler, Egit kütlede Esit hacimde IILEşit molde A) Yalnız I 2A1(k) + 20,(0) D) I ve II 1 9-181² rad alındığında hangi durumlarda sınırlayıcı bileşen 0₂ gazı olur (0:16 g/mol, Al : 27 g/mol) 24 B) Yalnız II 16 2 N₂ ve O₂ gazlan arasinda tem yanme te gerçekleşmektedir. Buna göre, E) I, II ve III C) Yalnız 1. 11. III N₂ gazi 2 mol 3 mol 4 mol 0₂ gazi 7 mol A) | || > ||| 8 mol 6 mc reaktifleri ile başlatılan tepk yılarının karşılaştırılması as olarak verilmiştir? (N elementi periyodik sistem B
5.
t°C sıcaklıkta doygun sulu Al₂(SO4)3 çözeltisinde toplam iyon
derişimi 5.10 molardır.
Buna göre, aynı sıcaklıkta Al₂(SO4), tuzunun çözünürlük
çarpımı (K) değeri kaçtır?
A) 1,08.10-28
D) 5.10-12
A1+3
B) 1,08.10-18
1
3 (504
E) 1.100
-2
C) 1,5.10-18
A) Ya
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
5. t°C sıcaklıkta doygun sulu Al₂(SO4)3 çözeltisinde toplam iyon derişimi 5.10 molardır. Buna göre, aynı sıcaklıkta Al₂(SO4), tuzunun çözünürlük çarpımı (K) değeri kaçtır? A) 1,08.10-28 D) 5.10-12 A1+3 B) 1,08.10-18 1 3 (504 E) 1.100 -2 C) 1,5.10-18 A) Ya
DUF 02
Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta, eşit kütleli ideal He, Ne ve
H₂ gazları karışımı vardır.
7.
1
Buna göre, He gazının kısmi basıncının toplam basın-
ca oranı kaçtır?
(H: 1 g/mol, He: 4 g/mol, Ne: 20 g/mol)
1
16
5
16
A)
B)
2
c) //
C)
D)
35
10. Aşağıda
gazların
1. k
ka
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
DUF 02 Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta, eşit kütleli ideal He, Ne ve H₂ gazları karışımı vardır. 7. 1 Buna göre, He gazının kısmi basıncının toplam basın- ca oranı kaçtır? (H: 1 g/mol, He: 4 g/mol, Ne: 20 g/mol) 1 16 5 16 A) B) 2 c) // C) D) 35 10. Aşağıda gazların 1. k ka
13.
-0,2 -0,5
2N₂(g) +50₂(g) → 2N₂05(g)
05-01
Yukarıdaki tepkimeye göre 0,5'er mol N₂ ve O₂ %20 ve-
rimle tepkimeye giriyor.
Buna göre tepkime ile ilgili,
Toplam mol sayısı azalır.
0,3 mol N₂ artar.
HT. 0.04 mol N.O, oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) 1 ve ll
D) II ve III
= 0,04
C) I ve Ill
I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
13. -0,2 -0,5 2N₂(g) +50₂(g) → 2N₂05(g) 05-01 Yukarıdaki tepkimeye göre 0,5'er mol N₂ ve O₂ %20 ve- rimle tepkimeye giriyor. Buna göre tepkime ile ilgili, Toplam mol sayısı azalır. 0,3 mol N₂ artar. HT. 0.04 mol N.O, oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) 1 ve ll D) II ve III = 0,04 C) I ve Ill I, II ve III
H₂(g) → 2H(g)
II. F(g) + e→→ F-(g)
III. O₂(g) → O₂(suda)
10. I.
Yukarıdaki olaylardan hangileri, yalıtılmış
temlerde gerçekleşirken sistemin sıcaklığı a
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
1. SI
E) I, II ve III
Soyadı:
IYASAL T
C) I ve II
H₂(g) +
tepkime
I. 1 m
kar
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
H₂(g) → 2H(g) II. F(g) + e→→ F-(g) III. O₂(g) → O₂(suda) 10. I. Yukarıdaki olaylardan hangileri, yalıtılmış temlerde gerçekleşirken sistemin sıcaklığı a A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III 1. SI E) I, II ve III Soyadı: IYASAL T C) I ve II H₂(g) + tepkime I. 1 m kar
11. 25°C sıcaklıkta 105 g
saf suya 60 g X katısı
ilave edilerek çözün-
mesi sırasındaki X
katı miktarındaki deği-
şim yandaki grafikte
verilmiştir.
60-
15
D) Yalnız II
Katı X kütlesi(g)
Buna göre,
I. X'in verilen sıcaklıktaki çözünürlüğü
30 g X/100 g sudur.
II. Oluşan çözelti doymamıştır.
III. Oluşan çözelti kütlece %30'luktur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
A) C(
E) Yalnız III
B) H
N
C) H
D)
C) I vel
E)
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
11. 25°C sıcaklıkta 105 g saf suya 60 g X katısı ilave edilerek çözün- mesi sırasındaki X katı miktarındaki deği- şim yandaki grafikte verilmiştir. 60- 15 D) Yalnız II Katı X kütlesi(g) Buna göre, I. X'in verilen sıcaklıktaki çözünürlüğü 30 g X/100 g sudur. II. Oluşan çözelti doymamıştır. III. Oluşan çözelti kütlece %30'luktur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II A) C( E) Yalnız III B) H N C) H D) C) I vel E)
6. 200 gramlık CaCO, örneği yeterli miktarda HCI ile
tepkimeye girdiğinde,
CaCO3(k)+2HCI (suda) CaCl2(suda) + CO2(g) +H₂O(sivi)
tepkimesine göre NŞA 5,6 litre CO₂ gazı açığa çı-
karmaktadır.
ic
Cal
Buna göre örnekteki CaCO3 miktarı kütlece %
kaçtır?
(Ca: 40 g/mol, C: 12 g/mol,O: 16 g/mol, H: 1 g/mol)
A) 12,5
B) 25
C) 30
D) 50
E) 70
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
6. 200 gramlık CaCO, örneği yeterli miktarda HCI ile tepkimeye girdiğinde, CaCO3(k)+2HCI (suda) CaCl2(suda) + CO2(g) +H₂O(sivi) tepkimesine göre NŞA 5,6 litre CO₂ gazı açığa çı- karmaktadır. ic Cal Buna göre örnekteki CaCO3 miktarı kütlece % kaçtır? (Ca: 40 g/mol, C: 12 g/mol,O: 16 g/mol, H: 1 g/mol) A) 12,5 B) 25 C) 30 D) 50 E) 70
3. 1 gram saf aspirin yakıldığında 1,80 gram CO₂ ve-
rir.
içinde aspirin ve CaO bulunan 2 gramlık tablet
yakıldığında 1,95 gram CO₂ oluştuğuna göre
tabletteki aspirin % si yaklaşık olarak kaçtır?
A) 46 B) 54
C) 68 D) 70 E) 89
Kimya Soru Kitabı
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
3. 1 gram saf aspirin yakıldığında 1,80 gram CO₂ ve- rir. içinde aspirin ve CaO bulunan 2 gramlık tablet yakıldığında 1,95 gram CO₂ oluştuğuna göre tabletteki aspirin % si yaklaşık olarak kaçtır? A) 46 B) 54 C) 68 D) 70 E) 89 Kimya Soru Kitabı
cron
5. Potasyum klorür ve kurşun (II) nitrat suda çözündüklerinde
saydam renkli çözeltiler oluşur.
Bu tuzların sulu çözeltileri birbiri ile karıştırılırsa sarı renkli
kurşun klorür çökeleği ile suda çok çözünen potasyum
nitrat oluşur. Tepkime denklemi aşağıdaki gibidir.
2KCI(suda) + Pb(NO3)2(suda) →
#sunder (
Tepkime ile ilgili,
1. Çözünme-çökelme tepkimesidir.
2+
II. Pb²+ ve liyonları seyirci iyonlardır.
III. Tepkimenin net iyon denklemi
şeklindedir.
PbCl₂(k) + 2KNO3(suda)
K* (suda) + NO3(suda) → KNO3(suda)
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
B) Yalnız II
E I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
cron 5. Potasyum klorür ve kurşun (II) nitrat suda çözündüklerinde saydam renkli çözeltiler oluşur. Bu tuzların sulu çözeltileri birbiri ile karıştırılırsa sarı renkli kurşun klorür çökeleği ile suda çok çözünen potasyum nitrat oluşur. Tepkime denklemi aşağıdaki gibidir. 2KCI(suda) + Pb(NO3)2(suda) → #sunder ( Tepkime ile ilgili, 1. Çözünme-çökelme tepkimesidir. 2+ II. Pb²+ ve liyonları seyirci iyonlardır. III. Tepkimenin net iyon denklemi şeklindedir. PbCl₂(k) + 2KNO3(suda) K* (suda) + NO3(suda) → KNO3(suda) A) Yalnız I yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız II E I, II ve III C) Yalnız III
2.
3.
A) Yalnız T
D) I ve III
tely
B) Yalnız 11
2
Br₂(g)
um
(g)
M
2M
0,5 litrelik kaba 4 mol BrCl konularak sabit sıcaklık-
'(g)
ta sistemin yukarıdaki denkleme göre dengeye ulaş-
ması sağlanıyor.
B)
E) I, II ve III
Dengedeki Br2(g) derişimi 2 molar olduğuna göre
bu sıcaklıkta derişimlere bağlı denge sabiti kaçtır?
A) 2/1/2
E
C) 1
2
+ Cl2(g)
CHivell
Sirt
D) 2
ilov 1 (C)
E) 4
[c].[B] =
& CL
CO(g) + Cl2(g) = COCI2(g) + ISI
Yukarıda denklemi verilen tepkime ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
2. 3. A) Yalnız T D) I ve III tely B) Yalnız 11 2 Br₂(g) um (g) M 2M 0,5 litrelik kaba 4 mol BrCl konularak sabit sıcaklık- '(g) ta sistemin yukarıdaki denkleme göre dengeye ulaş- ması sağlanıyor. B) E) I, II ve III Dengedeki Br2(g) derişimi 2 molar olduğuna göre bu sıcaklıkta derişimlere bağlı denge sabiti kaçtır? A) 2/1/2 E C) 1 2 + Cl2(g) CHivell Sirt D) 2 ilov 1 (C) E) 4 [c].[B] = & CL CO(g) + Cl2(g) = COCI2(g) + ISI Yukarıda denklemi verilen tepkime ile ilgili aşağı- daki ifadelerden hangisi yanlıştır?