Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Soruları

da)
elirti-
jinde
sinde
4.
Mmetali derişik HNO3 sulu çözeltisi-
ne batırılıp bir süre bekletildiğinde
0,6 gram H, gazı açığa çıkıyor. M
metalindeki aşınmanın ise 0,3 mol
olduğu tespit ediliyor.
Buna göre;
I. M metali, M(K)
II. M, Cu metali olabilir.
III. M(k) + nHt
(suda)
M²+
(suda)
D) Yalnız II
Mn+ +
(suda) 2
M(K)
+ 2e¯ şeklinde yükseltgenir.
HNO3(suda)
H₂(g) tepkimesinde M in-
dirgen, H+ yükseltgen özellik gösterir.
yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? (H: 1)
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
E) I ve II
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
da) elirti- jinde sinde 4. Mmetali derişik HNO3 sulu çözeltisi- ne batırılıp bir süre bekletildiğinde 0,6 gram H, gazı açığa çıkıyor. M metalindeki aşınmanın ise 0,3 mol olduğu tespit ediliyor. Buna göre; I. M metali, M(K) II. M, Cu metali olabilir. III. M(k) + nHt (suda) M²+ (suda) D) Yalnız II Mn+ + (suda) 2 M(K) + 2e¯ şeklinde yükseltgenir. HNO3(suda) H₂(g) tepkimesinde M in- dirgen, H+ yükseltgen özellik gösterir. yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? (H: 1) A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III E) I ve II
(8-14), Biyoloji (15-20) a
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılar
Sürtünmeli yatay-düzlemde içerisinde gaz bulunan kap
sabit büyüklükteki F kuvveti ile çekilirken kaba etkiyen net
kuvvetin büyüklüğü F ve ivmesinin büyüklüğü a olmaktadır.
musluk X
1. Bu testte
gaz
Buna göre, musluk açılarak gazın yavaşça çıkması
sağlanırsa F ve a nicelikleri nasıl değişir?
A) F' artar, a azalır.
B Fazalır, a azalır.
C) F' artar, a artar.
D) F' azalır, a artar.
E) F' değişmez, a artar.
Fret =m
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
(8-14), Biyoloji (15-20) a 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılar Sürtünmeli yatay-düzlemde içerisinde gaz bulunan kap sabit büyüklükteki F kuvveti ile çekilirken kaba etkiyen net kuvvetin büyüklüğü F ve ivmesinin büyüklüğü a olmaktadır. musluk X 1. Bu testte gaz Buna göre, musluk açılarak gazın yavaşça çıkması sağlanırsa F ve a nicelikleri nasıl değişir? A) F' artar, a azalır. B Fazalır, a azalır. C) F' artar, a artar. D) F' azalır, a artar. E) F' değişmez, a artar. Fret =m
10. Eşit mol sayısında C₂H₂ ve O₂ gazları arasında ka-
palı bir kapta gerçekleşen; O
6.2
O
C3H4(9) +402(g)-3CO₂(g) + 2H₂O(s)
tepkimesi sonucunda 26,4 gram CO₂ gazı oluş-
or maktadır.
Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? (H:1, C:12, 0:16)
A) Tepkimede oluşan H₂CKs) NK'da 8,96 L hacim
kaplar.
B) Tepkime başlangıcında alınan C₂H₂ ve O₂ gaz-
larının mol sayıları toplamı 1 moldür.
26
C) Tepkimede harcanan C₂H4 gazı & molekül-
mot
gramdır.
D) Tepkime sonunda kapta bulunan maddelerin
mol sayıları toplamı 1,6 moldür.
E) Tepkimenin sınırlayıcı bileşeni C₂Hgazidi
pazien
^
malo
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
10. Eşit mol sayısında C₂H₂ ve O₂ gazları arasında ka- palı bir kapta gerçekleşen; O 6.2 O C3H4(9) +402(g)-3CO₂(g) + 2H₂O(s) tepkimesi sonucunda 26,4 gram CO₂ gazı oluş- or maktadır. Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi doğrudur? (H:1, C:12, 0:16) A) Tepkimede oluşan H₂CKs) NK'da 8,96 L hacim kaplar. B) Tepkime başlangıcında alınan C₂H₂ ve O₂ gaz- larının mol sayıları toplamı 1 moldür. 26 C) Tepkimede harcanan C₂H4 gazı & molekül- mot gramdır. D) Tepkime sonunda kapta bulunan maddelerin mol sayıları toplamı 1,6 moldür. E) Tepkimenin sınırlayıcı bileşeni C₂Hgazidi pazien ^ malo
5.
-586
H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(s)
AH = -285 kJ/mol
16m
Denklemine göre eşit kütlede H₂ ve O2 gazlarının tepkime-
sinden 57 kJ ısı açığa çıkıyor..
M nul
Buna göre,
1. Başlangıç karışımı 3,6 gramd66
11. 2,8 gram H₂ gazı artar.blter and
III. Ortama O2 gazı gönderilirse açığa çıkan ısı miktarı artar
yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1, O: 16 g/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Il
D) II ve III
1m1x285
E) I, II ve III
2²²2m=52
10m-1
10
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
5. -586 H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(s) AH = -285 kJ/mol 16m Denklemine göre eşit kütlede H₂ ve O2 gazlarının tepkime- sinden 57 kJ ısı açığa çıkıyor.. M nul Buna göre, 1. Başlangıç karışımı 3,6 gramd66 11. 2,8 gram H₂ gazı artar.blter and III. Ortama O2 gazı gönderilirse açığa çıkan ısı miktarı artar yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1, O: 16 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il D) II ve III 1m1x285 E) I, II ve III 2²²2m=52 10m-1 10
8.
mX + nY →→ Z
tepkimesinde eşit mol sayısında X ve Y reaksiyona so-
kulup tam verimle reaksiyon gerçekleştiğinde Y nin
molce % 75 i artıyor.
Buna göre,
m > n dir.
Hm = 1 ise n = 4 tür.
III. Z bileşiğindeki X in kütlece yüzdesi, Y ninkinden
daha fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
Yalhiz
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I've Il
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
8. mX + nY →→ Z tepkimesinde eşit mol sayısında X ve Y reaksiyona so- kulup tam verimle reaksiyon gerçekleştiğinde Y nin molce % 75 i artıyor. Buna göre, m > n dir. Hm = 1 ise n = 4 tür. III. Z bileşiğindeki X in kütlece yüzdesi, Y ninkinden daha fazladır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I Yalhiz D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I've Il DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
ddelar ile ilgili bilgiler şu Sabun vaya deterjana ait bazi genel özellider şu şekilde
verilmiştir.
aviye çeviriyor.
me 30 gazraçiga çika-
eyleri aşındırabiliyor.
maktadır.
maddelerinin pH ska-
angiei gibi olabilir?
C) T
4
X
Z
14
pH skalası
1
M
....
Eldesinde bitkisel ya da hayvansal yağlar kullandır Salam
Doğada kolaylıkla parçalanma
Hidrofil ve hidrofob kısımlar içeri
• Soğuk ve sert sularda çökelek oluşturur, O
• Etken maddesi organik bileşiktir Sabry
8)
C)
D)
E)
Bu özelliklerden sadece sabuna ait olanlar S kümesine,
sadece deterjana ait olanlar D kümesine ve her ikisine de
ait olanlar SnD kümésine yazılıyor.
8
2
2
3
1
DENEME-8
Buna göre; a, b-vec değerleri aşağıdakilerden hangi-
sindeki gibi olur?
(a, b ve c kümelerdeki eleman sayısıdır.)
1
b
...
1
2
1
3
2
Saber Fot
D
C
C
2
1
1
1
2
Jeg bullanılmas
→ Detergenler Çökerek oluşturmed etten
maddesi Organik Blasittir
Sabu üretiminde
Bitkisel
Kullanılır fakat deterganda
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
ddelar ile ilgili bilgiler şu Sabun vaya deterjana ait bazi genel özellider şu şekilde verilmiştir. aviye çeviriyor. me 30 gazraçiga çika- eyleri aşındırabiliyor. maktadır. maddelerinin pH ska- angiei gibi olabilir? C) T 4 X Z 14 pH skalası 1 M .... Eldesinde bitkisel ya da hayvansal yağlar kullandır Salam Doğada kolaylıkla parçalanma Hidrofil ve hidrofob kısımlar içeri • Soğuk ve sert sularda çökelek oluşturur, O • Etken maddesi organik bileşiktir Sabry 8) C) D) E) Bu özelliklerden sadece sabuna ait olanlar S kümesine, sadece deterjana ait olanlar D kümesine ve her ikisine de ait olanlar SnD kümésine yazılıyor. 8 2 2 3 1 DENEME-8 Buna göre; a, b-vec değerleri aşağıdakilerden hangi- sindeki gibi olur? (a, b ve c kümelerdeki eleman sayısıdır.) 1 b ... 1 2 1 3 2 Saber Fot D C C 2 1 1 1 2 Jeg bullanılmas → Detergenler Çökerek oluşturmed etten maddesi Organik Blasittir Sabu üretiminde Bitkisel Kullanılır fakat deterganda
3,498
Hard
6,0² 103 = 0,46
yors
5. 2,408.1023 tane atom içeren C₂H, gazı ile ilgili,
6
le
1. 0,05 moldür.
II. Kütlesi 12 gramdir. ²
III. Normal şartlar altında 1,12 litre hacim kaplar. V 2112
yargılarından hangileri doğrudur?
(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, Avogadro sayısı: 6,02.1023)
A) Yalnız 1
D) II ve II
B)
B) I ve II
almol atom
n=
E) I ve Ill
(m
C) I ve III
C₂H6
MA
D
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
3,498 Hard 6,0² 103 = 0,46 yors 5. 2,408.1023 tane atom içeren C₂H, gazı ile ilgili, 6 le 1. 0,05 moldür. II. Kütlesi 12 gramdir. ² III. Normal şartlar altında 1,12 litre hacim kaplar. V 2112 yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, Avogadro sayısı: 6,02.1023) A) Yalnız 1 D) II ve II B) B) I ve II almol atom n= E) I ve Ill (m C) I ve III C₂H6 MA D
2022-50 ron w
NUMARASI 3.
spsr eine B
Cis 2 boken
*2 #
Fe, O₂
C=C-R+2H₂
VI. 20 g C3H4 gazı yakıldığında; )
a) Kaç g H₂O oluşur?
b) Normal koşullarda kaç litre CO2 gazı oluşur?
c) Kaç gram O₂ kullanılır? (10 puan) (C:12,0:16,H:1) (15 puan)
Pt
ğıdaki reaksiyonları tamamlayınız. (10 puan)
CH=CH₂ +HCI-
+5 11
=C-H+ AgNO3
K
1. Cr₂0;-
4.
NH
9. CHOJ,
Suzan ÖZEN
Tunc
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
2022-50 ron w NUMARASI 3. spsr eine B Cis 2 boken *2 # Fe, O₂ C=C-R+2H₂ VI. 20 g C3H4 gazı yakıldığında; ) a) Kaç g H₂O oluşur? b) Normal koşullarda kaç litre CO2 gazı oluşur? c) Kaç gram O₂ kullanılır? (10 puan) (C:12,0:16,H:1) (15 puan) Pt ğıdaki reaksiyonları tamamlayınız. (10 puan) CH=CH₂ +HCI- +5 11 =C-H+ AgNO3 K 1. Cr₂0;- 4. NH 9. CHOJ, Suzan ÖZEN Tunc
TYT/FEN
OXO
RAJARUX XAR
2
17. • Meşe mantarında bulunan lentinan maddesi kansere
karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir polisakkarit
olan lentinan virüs, bakteri ve diğer parazitlerin
neden olduğu enfeksiyonlara karşı da vücudu
güçlendirir.
• Meşe mantarının içerdiği eritadenin maddesi ise
kandaki kolesterol ve diğer lipitlerin seviyesini
düşürücü etkiye sahiptir.
Bu bilgilere göre,
I. Çeşitli hastalıkların tedavisinde mantarlardan
yararlanılır.
II. Mantar tüketen insanlarda damar rahatsızlıklarının
daha az görülmesi beklenir.
III. Mantarlar yapılarındaki tüm organik maddeleri dış
ortamdan hazır olarak alır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
I ve II
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
TYT/FEN OXO RAJARUX XAR 2 17. • Meşe mantarında bulunan lentinan maddesi kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir polisakkarit olan lentinan virüs, bakteri ve diğer parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı da vücudu güçlendirir. • Meşe mantarının içerdiği eritadenin maddesi ise kandaki kolesterol ve diğer lipitlerin seviyesini düşürücü etkiye sahiptir. Bu bilgilere göre, I. Çeşitli hastalıkların tedavisinde mantarlardan yararlanılır. II. Mantar tüketen insanlarda damar rahatsızlıklarının daha az görülmesi beklenir. III. Mantarlar yapılarındaki tüm organik maddeleri dış ortamdan hazır olarak alır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III I ve II
Örnek-204
X(b)
Kabı ısıtmak
X(s)
M
Boş
Yukarıdaki sistemde X sıvısı buharı ile dengededir.
Buna göre;
KimyaC
Sabit sıcaklıkta X sıvısından uçuculuğu daha az olan Y sıvısını
eklemek
Sabit sıcaklıktaki M musluğunu açıp tekrar dengeye gelmesini
sağlamak
işlemlerinden hangileri denge buhar basıncını düşürür?
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
Örnek-204 X(b) Kabı ısıtmak X(s) M Boş Yukarıdaki sistemde X sıvısı buharı ile dengededir. Buna göre; KimyaC Sabit sıcaklıkta X sıvısından uçuculuğu daha az olan Y sıvısını eklemek Sabit sıcaklıktaki M musluğunu açıp tekrar dengeye gelmesini sağlamak işlemlerinden hangileri denge buhar basıncını düşürür?
⠀⠀⠀⠀
46. Periyodik cetvelin 4A grubunda bulunan bir
ametalle ilgili,
dil
I. H ile yaptığı kararlı bileşiklerinde ortaklanma-
mış elektron çifti bulunmaz. V
CLII.
II. 17CI ile yaptığı beş atomlu bileşiğin VSEPR
gösterimi AX4 şeklindedir. V
III. Tüm bileşiklerinde düzgün dörtyüzlü geometri-
ye sahip moleküller içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
T
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
⠀⠀⠀⠀ 46. Periyodik cetvelin 4A grubunda bulunan bir ametalle ilgili, dil I. H ile yaptığı kararlı bileşiklerinde ortaklanma- mış elektron çifti bulunmaz. V CLII. II. 17CI ile yaptığı beş atomlu bileşiğin VSEPR gösterimi AX4 şeklindedir. V III. Tüm bileşiklerinde düzgün dörtyüzlü geometri- ye sahip moleküller içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II T
6. Aynı koşullarda 5L X₂ gazı ile 6L Y₂ gazının tam verimli tepki-
mesi sonucu 4L Z gazı oluşurken 1L X, gazı artmaktadır.
2
Buna göre Z gazının formülü aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A) X₂Y 3
D) X3Y₂
2
B) XY 3
E) X₂Y
C) X₂Y
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
6. Aynı koşullarda 5L X₂ gazı ile 6L Y₂ gazının tam verimli tepki- mesi sonucu 4L Z gazı oluşurken 1L X, gazı artmaktadır. 2 Buna göre Z gazının formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) X₂Y 3 D) X3Y₂ 2 B) XY 3 E) X₂Y C) X₂Y
09. Soru
(C₂H6 + C₂H₂) karışımı yeterince O₂ ile yakıldığında 1,3 mol CO₂ ve
1,0 mol H₂O oluşuyor.
Buna göre karışımda kaç mol H atomu vardır?
A) 0,8
B) 1,0
C) 1,2
D) 1,5
E) 2,0
C₂H6 +110₂2
4110224002
C5 H81702250₂ + 4H₂0
-4002 +3H2O
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
09. Soru (C₂H6 + C₂H₂) karışımı yeterince O₂ ile yakıldığında 1,3 mol CO₂ ve 1,0 mol H₂O oluşuyor. Buna göre karışımda kaç mol H atomu vardır? A) 0,8 B) 1,0 C) 1,2 D) 1,5 E) 2,0 C₂H6 +110₂2 4110224002 C5 H81702250₂ + 4H₂0 -4002 +3H2O
Belirli sıcaklık ve basınçta, be
na çözünürlük denir.
op
Çözünürlüğün birimi genellikle 9 çözünen'dur.
100 g su
Çözünürlük
Çözünenin kütlesi (g)
100 g çözücü
H
UYGULAMA
NaCl tuzunun 20 °C'ta çözünürlüğü 36 g/100 g su'dur. NaCl tuzuyla
a. Aynı sıcaklıkta 54 gram NaCl tuzu çözmek için en fazla
kaç gram su gereklidir?
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
Belirli sıcaklık ve basınçta, be na çözünürlük denir. op Çözünürlüğün birimi genellikle 9 çözünen'dur. 100 g su Çözünürlük Çözünenin kütlesi (g) 100 g çözücü H UYGULAMA NaCl tuzunun 20 °C'ta çözünürlüğü 36 g/100 g su'dur. NaCl tuzuyla a. Aynı sıcaklıkta 54 gram NaCl tuzu çözmek için en fazla kaç gram su gereklidir?
11
3.
Z
Y
T
X
Periyodik cetveldeki yerleri belirtilen X, Y, Z.ve T element-
leri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X elementinin değerlik elektron sayısı 2 dir.
B) Z alkali metaldir.
C) Y elementinin T ile oluşturduğu kararlı bileşik iyonik yapı-
lıdır.
D) Elektronegatifliği en büyük olan element T'dir.
Y bileşiklerinde birden fazla (+) ve (-) değerlik alabilir.
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
11 3. Z Y T X Periyodik cetveldeki yerleri belirtilen X, Y, Z.ve T element- leri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X elementinin değerlik elektron sayısı 2 dir. B) Z alkali metaldir. C) Y elementinin T ile oluşturduğu kararlı bileşik iyonik yapı- lıdır. D) Elektronegatifliği en büyük olan element T'dir. Y bileşiklerinde birden fazla (+) ve (-) değerlik alabilir.
Deneme 7
5. Aşağıdaki olaylardan hangisi yalıtılmış sistemde
gerçekleştiğinde sıcaklık kesinlikle artar?
A) Bir maddenin yanması
B) Gaz haldeki bir elementin elektron alması
C) İki elementten bir bileşik oluşması
D) pH değerleri 7 den farklı çözeltilerin nötrleşmesi
E) Çözünme - çökelme tepkimesi
7.
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
Deneme 7 5. Aşağıdaki olaylardan hangisi yalıtılmış sistemde gerçekleştiğinde sıcaklık kesinlikle artar? A) Bir maddenin yanması B) Gaz haldeki bir elementin elektron alması C) İki elementten bir bileşik oluşması D) pH değerleri 7 den farklı çözeltilerin nötrleşmesi E) Çözünme - çökelme tepkimesi 7.