Soru:

5. 1. Esnaf dayanışmasını artırmak II. Aynı kalitede mal üretmek ve fiyatlandırmak III. Meslek eğitimini gerçekleştirmek Lonca t

5.
1. Esnaf dayanışmasını artırmak
II. Aynı kalitede mal üretmek ve fiyatlandırmak
III. Meslek eğitimini gerçekleştirmek
Lonca teşkilatının yukarıdaki amaçlarından hangi-
leri, Osmanlı Devleti'nde rekabeti önleyerek ser-
best piyasa ekonomisine geçişi olum

5. 1. Esnaf dayanışmasını artırmak II. Aynı kalitede mal üretmek ve fiyatlandırmak III. Meslek eğitimini gerçekleştirmek Lonca teşkilatının yukarıdaki amaçlarından hangi- leri, Osmanlı Devleti'nde rekabeti önleyerek ser- best piyasa ekonomisine geçişi olumsuz etkilemiş- tir? A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

Soru Çözümünü Göster