Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. (1) Sağladığı psikolojik etkiden yola çıkarak kendine güvenmenin bir yolu olduğu düşünülen dik oturuş, bi- yolojik olarak da

5. (1) Sağladığı psikolojik etkiden yola çıkarak kendine
güvenmenin bir yolu olduğu düşünülen dik oturuş, bi-
yolojik olarak da oluşturduğu değişimle kişiyi hedefe
yaklaştırıyor. (II) Yapılan araştırmalar; oturuşu değiş-
tirmenin, liderlik konumuna yükselm

5. (1) Sağladığı psikolojik etkiden yola çıkarak kendine güvenmenin bir yolu olduğu düşünülen dik oturuş, bi- yolojik olarak da oluşturduğu değişimle kişiyi hedefe yaklaştırıyor. (II) Yapılan araştırmalar; oturuşu değiş- tirmenin, liderlik konumuna yükselmede etkili oldu- ğunu ortaya koydu. (III) Öğrenciler üzerinde yapılan incelemelerde, gerçekten de oturuş dikleştikçe bazı hormonlarda değişiklik görüldü. (IV) Omuzların ve çe- nenin dikleştirilmesi, kolların rahat bırakılması, sırtın esnetilmesi; vücuttakihormonal değerleri, liderlerde görülen hormon dengesiyle aynı düzeye taşıdı. (V) Bu da oturuşun ve vücut dili kullanımının, psikolojik bir taktik olmanın yanında biyokimyasal bir etki de oluş- turduğunu gösterdi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, kişi zamiri kullanılmıştır. B) II. cümlede, yüklem birleşik yapılıdır. C) III. cümlede, geçişsiz eylem kullanılmıştır. D) IV. cümlede, edat ve bağlaç kullanılmıştır. E) V. cümle, sıralı bir cümledir.