1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Soruları

34. Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablo, ülkemizde resim sanatı
dendiğinde akla ilk gelen eserlerdendir. Araştırmacılar,
Kaplumbağa Terbiyecisi'ndeki figürün, Osman Hamdi Bey
olduğu konusunda ortak bir kanıya sahiptir. Osman Hamdi
Bey'in ömrünü insanların eğitimine, sanatı önemsetmeye
adamış ve bu uğurda çoğu zaman yalnız kalmış olması, onun
çabalarının karşılıklarını çok yavaş veriyor olmaları resimde
yer alan sembollerle örtüştürülmektedir. "Terbiye" edilmesi
çok güç hatta belki de imkânsız olan kaplumbağaların
resimde halkı temsil ettiği, kaplumbağaların en belirgin
özellikleri olan yavaşlıklarının da Osman Hamdi'nin
çabalarının etkisine bir atıf olduğu düşünülür. İlk görüşte
vurulduğumuz resimdeki figür, yüzünü küçük bir pencereden
gelen ışığa dönmüş; elinde ise sanatı temsilen bir ney
tutmaktadır. Yani resimdeki temsilî Osman Hamdi Bey,
kaplumbağaları bir müzik aleti olan ney ile yani sanat ile
terbiye etmeye çalışmaktadır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Kaplumbağa
Terbiyecisi'nin özelliklerinden biri değildir?
A) Etkileyicilik
B) Özgünlük
D) Bilinirlik
2122A051 - TYT
tong
C) Alegoriklik
E) Yaşanmışlık
3
11
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
34. Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablo, ülkemizde resim sanatı dendiğinde akla ilk gelen eserlerdendir. Araştırmacılar, Kaplumbağa Terbiyecisi'ndeki figürün, Osman Hamdi Bey olduğu konusunda ortak bir kanıya sahiptir. Osman Hamdi Bey'in ömrünü insanların eğitimine, sanatı önemsetmeye adamış ve bu uğurda çoğu zaman yalnız kalmış olması, onun çabalarının karşılıklarını çok yavaş veriyor olmaları resimde yer alan sembollerle örtüştürülmektedir. "Terbiye" edilmesi çok güç hatta belki de imkânsız olan kaplumbağaların resimde halkı temsil ettiği, kaplumbağaların en belirgin özellikleri olan yavaşlıklarının da Osman Hamdi'nin çabalarının etkisine bir atıf olduğu düşünülür. İlk görüşte vurulduğumuz resimdeki figür, yüzünü küçük bir pencereden gelen ışığa dönmüş; elinde ise sanatı temsilen bir ney tutmaktadır. Yani resimdeki temsilî Osman Hamdi Bey, kaplumbağaları bir müzik aleti olan ney ile yani sanat ile terbiye etmeye çalışmaktadır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Kaplumbağa Terbiyecisi'nin özelliklerinden biri değildir? A) Etkileyicilik B) Özgünlük D) Bilinirlik 2122A051 - TYT tong C) Alegoriklik E) Yaşanmışlık 3 11
C) Doğal kaynakların etkin kullanılması
auninJartirilmasi
D) Sanayi yatırımlarına ağırlık verilmesi
E) Kişi başına düşen milli gelirin artırılması
40. Günümüzde çevre sorunları bir taraftan ülke sınırlarını
aşarak küresel bir boyuta ulasmış. diğer taraftan da
gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye atabilecek bir boyut
kazanmıştır. Giderek artan, karmaşıklaşan ve küresel
etkileri gözlenen çevre sorunları devletleri etkin bir çevre
politikası belirlemeye zorlamıştır.
Buna göre, harita üzerinde numaralandırılarak
gösterilen alanların hangilerinde çevrenin
korunmasına yönelik çalışmalar daha önce
başlamıştır?
C) II ve III
(A) I ve II
B) I ve III
E) IIl ve IV
D) II ve IV
TEST BİTTİ.
ADLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Dad
OF C
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
C) Doğal kaynakların etkin kullanılması auninJartirilmasi D) Sanayi yatırımlarına ağırlık verilmesi E) Kişi başına düşen milli gelirin artırılması 40. Günümüzde çevre sorunları bir taraftan ülke sınırlarını aşarak küresel bir boyuta ulasmış. diğer taraftan da gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye atabilecek bir boyut kazanmıştır. Giderek artan, karmaşıklaşan ve küresel etkileri gözlenen çevre sorunları devletleri etkin bir çevre politikası belirlemeye zorlamıştır. Buna göre, harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar daha önce başlamıştır? C) II ve III (A) I ve II B) I ve III E) IIl ve IV D) II ve IV TEST BİTTİ. ADLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Dad OF C
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler -1 Testi
22. Şiire aruzla başlayıp daha sonra Millî Edebiyat
ve Genç Kalemler etkisinde kalarak hece ölçü-
süne dönen, "Beş Hececiler" topluluğunun üyesi,
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın
Alnına koyarken veda busesi
Yüzüne bu türlü bakmayacaktın
dizelerinin ait olduğu "Aruza Veda" şiirinin şairi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Yusuf Ziya Ortaç
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler -1 Testi 22. Şiire aruzla başlayıp daha sonra Millî Edebiyat ve Genç Kalemler etkisinde kalarak hece ölçü- süne dönen, "Beş Hececiler" topluluğunun üyesi, Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın Alnına koyarken veda busesi Yüzüne bu türlü bakmayacaktın dizelerinin ait olduğu "Aruza Veda" şiirinin şairi aşağıdakilerden hangisidir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Orhan Seyfi Orhon C) Halit Fahri Ozansoy D) Enis Behiç Koryürek E) Yusuf Ziya Ortaç
dimci eylemlerden oluşarrege
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uy-
gun bir kullanım vardır?
A) Varsayalım ki bu yıl da sınavı kazanamadın.
B) Senin kimseyi üzmeye hakkın yok.
C) Onun bu işte de başarılı olamayacağını tahmin
etmiştim.
D) Çocuk mağazadan aldığı çantayı zor taşıyabildi.
E) Adam, o kazadan sonra bile yürüyebiliyordu.
17. (1) Emin Özdemir, Türkçenin geliştirilmesi yönün-
de yaptığı çalışmalarla tanınan bir dil bilimcidir.
(II) Özdemir'in son kitabı, yazarın yayımlanmış ya-
zılarından oluşan bir seçki niteliğinde. (III) Dilin Öte
Yakası, dört ayrı bölümden oluşuyor. (IV) Edebiyat
yapıtının dille olan ilişkisi işleniyor yazılarda. (V) Dilin
işlevi ve toplumsal yapıyla bağları masaya yatırılıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede iyelik eki alan bir isim-fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede birden fazla türemiş sözcük vardır.
C) III. cümlenin yüklemi yapım eki almış bir fiildir.
D) IV. cümlede birleşik çekimli fiil vardır.
E) V. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır.
anlaml
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
dimci eylemlerden oluşarrege Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uy- gun bir kullanım vardır? A) Varsayalım ki bu yıl da sınavı kazanamadın. B) Senin kimseyi üzmeye hakkın yok. C) Onun bu işte de başarılı olamayacağını tahmin etmiştim. D) Çocuk mağazadan aldığı çantayı zor taşıyabildi. E) Adam, o kazadan sonra bile yürüyebiliyordu. 17. (1) Emin Özdemir, Türkçenin geliştirilmesi yönün- de yaptığı çalışmalarla tanınan bir dil bilimcidir. (II) Özdemir'in son kitabı, yazarın yayımlanmış ya- zılarından oluşan bir seçki niteliğinde. (III) Dilin Öte Yakası, dört ayrı bölümden oluşuyor. (IV) Edebiyat yapıtının dille olan ilişkisi işleniyor yazılarda. (V) Dilin işlevi ve toplumsal yapıyla bağları masaya yatırılıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede iyelik eki alan bir isim-fiil kullanılmıştır. B) II. cümlede birden fazla türemiş sözcük vardır. C) III. cümlenin yüklemi yapım eki almış bir fiildir. D) IV. cümlede birleşik çekimli fiil vardır. E) V. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır. anlaml
5.
Soner, Efe ve Kaan... Bir değil, üç oğlum varmış da
hepsinden ben sorumluymuşum gibi işe koyuluyorum
hemen. Soner'in annesi Nurhayat Hanım bir önceki
hafta Antalya'dan gelerek kabaca toplamış eşyalan.
Salonun perdelerini, yatak örtülerini yıkayıp kırılacak-
ların bir kısmını gazete kağıtlarına sararak kutulara
doldurmuş. Daha fazla kalması mümkün değilmiş, ça-
lıştığı şirketten aldığı izin birkaç günle sınırlıymış.
Bu parçadaki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Birden fazla edat kullanılmıştır.
Zarfı belirten bir başka zarf kullanılmıştır.
C) Belgisiz sifat örneği bulunmaktadır.
D) Kişi zamirlerine yer verilmiştir
E) Özel adlara yer verilmiştir.
verilmiştir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
5. Soner, Efe ve Kaan... Bir değil, üç oğlum varmış da hepsinden ben sorumluymuşum gibi işe koyuluyorum hemen. Soner'in annesi Nurhayat Hanım bir önceki hafta Antalya'dan gelerek kabaca toplamış eşyalan. Salonun perdelerini, yatak örtülerini yıkayıp kırılacak- ların bir kısmını gazete kağıtlarına sararak kutulara doldurmuş. Daha fazla kalması mümkün değilmiş, ça- lıştığı şirketten aldığı izin birkaç günle sınırlıymış. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) Birden fazla edat kullanılmıştır. Zarfı belirten bir başka zarf kullanılmıştır. C) Belgisiz sifat örneği bulunmaktadır. D) Kişi zamirlerine yer verilmiştir E) Özel adlara yer verilmiştir. verilmiştir.
1. Deniz tabanında tortulanma oluşumu
II. Volkanik aktivite sonucu gelişen sismik hare-
ketlilik
III. İklim değişikliği sebebiyle artan kuraklık
IV. Kar erimeleri sonucu toprağın suya doygun
hâle gelmesi
Yukarıdakilerden hangileri kütle hareketlerine yol
açan faktörler arasında gösterilebilir?
I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
10.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
1. Deniz tabanında tortulanma oluşumu II. Volkanik aktivite sonucu gelişen sismik hare- ketlilik III. İklim değişikliği sebebiyle artan kuraklık IV. Kar erimeleri sonucu toprağın suya doygun hâle gelmesi Yukarıdakilerden hangileri kütle hareketlerine yol açan faktörler arasında gösterilebilir? I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 10.
33. Gazeteci: Estetiği daima en tepede tutan, poeti-
kasında vadettiklerini, şiiriyle belirginleştiren; hani
derler ya nazariyesini pratiğe döken şairlere niçin
daha yakınsınız?
Şair: İlk cümlenize itirazım yok ama benim derdim
sanatını edebî kaygıdan ziyade ticari kaygı üzeri-
ne kurgulayan şairlerle. Öyleleri benim semtimden
geçemez.
Gazeteci: Geçmişten günümüze pek çok şair, ya-
zar en azından kalıcı olabilmek, belki adını duyura-
bilmek için bu kaygıyla ürün vermemiş midir?
Şair: İnsanın kendi meşruiyetini kalemiyle yarat-
mak zorunda olmasını anlarım ama sel gider kum
kalır. Maddi kazanımlar gittiğinde geriye sanat
namına bir şey kalmıyorsa orada sanatçı da yok
demektir.
Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalog-
daki şairin sanat anlayışıyla örtüştüğü söyle-
nebilir?
A) Şiirle uzaktan bile ilgili olan birçok işi sevgiyle
yaptım. Dünyaya şiir açısından baktım. Şairliği
bir statü olarak görme eğiliminde asla olmadım
ama bir kimlik ve kişilik kazandım şiirle.
BY Şiir, bende iletişimin imkânsızlığını anlayınca
başladı. Ne kadar bağırırsan bağır duyulmadı-
ğını anlayınca estetiği bir kenara bırakıp "yaz"
dedim. Ne döküldüyse kalemimden onu söyle-
dim.
0
C Sevilmek, kabul görmek gibi herkesin az veya
çok tattığı şeyler olmadı beklentim. İnsanları
etkilemek ve ideolojimin yanına çekmek için
savurganca kullandım dizeleri.
D) Kendini düşünen, kendi üzerine düşünen, şii-
rini güncellemekten uzak duran, bir iki pırıltılı
dizenin ardına sığınıp hatalarının üstünü örten
şairdir benim dostum.
E) Kitap çıkarmak geçiyor aklımdan. Vazgeçiyo-
rum. Şiirlerimin -nerede olursa olsun- yayım-
lanması, üç beş kuruş cebime girmesi yetiyor
bana.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
33. Gazeteci: Estetiği daima en tepede tutan, poeti- kasında vadettiklerini, şiiriyle belirginleştiren; hani derler ya nazariyesini pratiğe döken şairlere niçin daha yakınsınız? Şair: İlk cümlenize itirazım yok ama benim derdim sanatını edebî kaygıdan ziyade ticari kaygı üzeri- ne kurgulayan şairlerle. Öyleleri benim semtimden geçemez. Gazeteci: Geçmişten günümüze pek çok şair, ya- zar en azından kalıcı olabilmek, belki adını duyura- bilmek için bu kaygıyla ürün vermemiş midir? Şair: İnsanın kendi meşruiyetini kalemiyle yarat- mak zorunda olmasını anlarım ama sel gider kum kalır. Maddi kazanımlar gittiğinde geriye sanat namına bir şey kalmıyorsa orada sanatçı da yok demektir. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalog- daki şairin sanat anlayışıyla örtüştüğü söyle- nebilir? A) Şiirle uzaktan bile ilgili olan birçok işi sevgiyle yaptım. Dünyaya şiir açısından baktım. Şairliği bir statü olarak görme eğiliminde asla olmadım ama bir kimlik ve kişilik kazandım şiirle. BY Şiir, bende iletişimin imkânsızlığını anlayınca başladı. Ne kadar bağırırsan bağır duyulmadı- ğını anlayınca estetiği bir kenara bırakıp "yaz" dedim. Ne döküldüyse kalemimden onu söyle- dim. 0 C Sevilmek, kabul görmek gibi herkesin az veya çok tattığı şeyler olmadı beklentim. İnsanları etkilemek ve ideolojimin yanına çekmek için savurganca kullandım dizeleri. D) Kendini düşünen, kendi üzerine düşünen, şii- rini güncellemekten uzak duran, bir iki pırıltılı dizenin ardına sığınıp hatalarının üstünü örten şairdir benim dostum. E) Kitap çıkarmak geçiyor aklımdan. Vazgeçiyo- rum. Şiirlerimin -nerede olursa olsun- yayım- lanması, üç beş kuruş cebime girmesi yetiyor bana.
4-
- Bertol Brecht'in adıyla anılır.
- Geleneksel tiyatronun özelliklerini temelinden değiştirmiştir.
- İzleyicilere sahnede canlandırılanın bir kurgu, oyun olduğu
sürekli hatırlatılır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen tiyatro türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Orta Oyunu
22
Tragedya
Epik Tiyatro
Dram
Komedya
a)
b)
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
4- - Bertol Brecht'in adıyla anılır. - Geleneksel tiyatronun özelliklerini temelinden değiştirmiştir. - İzleyicilere sahnede canlandırılanın bir kurgu, oyun olduğu sürekli hatırlatılır. Yukarıda hakkında bilgi verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Orta Oyunu 22 Tragedya Epik Tiyatro Dram Komedya a) b)
DÖF-7
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Ramazan Bayramı'ndan sonra memlekete gidebileceğim.
B) Yarın Türk Dili Çalıştayı için aynı salonda toplanacağız.
e Yakacık Lisesinde çalıştığı dönemde bu makaleyi yazdı.
Bu eserde Tanzimat Dönemi'ne özgü dil özellikleri vardır.
E) Müzede sergilenen kaplar yontma Taş Devri'nden kalmış.
up!
8. I. Karadeniz kıyısına gizlenmis
11. Aşağıdal
"-de"nin
muştur?
A) Göre
B) Cok
C) Ele
D) Yeth
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
DÖF-7 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Ramazan Bayramı'ndan sonra memlekete gidebileceğim. B) Yarın Türk Dili Çalıştayı için aynı salonda toplanacağız. e Yakacık Lisesinde çalıştığı dönemde bu makaleyi yazdı. Bu eserde Tanzimat Dönemi'ne özgü dil özellikleri vardır. E) Müzede sergilenen kaplar yontma Taş Devri'nden kalmış. up! 8. I. Karadeniz kıyısına gizlenmis 11. Aşağıdal "-de"nin muştur? A) Göre B) Cok C) Ele D) Yeth
BÖLÜM 11 TEST 02
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz
benzeşmesi hem de ünlü daralması vardır?
A) Singapur Ulusal Üniversitesinde yapılan araştırmada,
17 bin kişi takip edilerek diyetlerine ve beslenmelerine
bağlı olarak bilişsel işlevleri değerlendirildi.
B) Yapılan bir araştırmaya göre, 40'lı yaşlarından itibaren
haftada iki kez veya daha sık kabuklu yemiş yiyenlerin
60'li yaşlardan sonra hafızayla ilgili sorun yaşama ye-y-en
ihtimali azalıyor.
C) Araştırmada, haftada bir kez kabuklu yemiş tüketen
kişilerin, 60 yaşından sonra beyinsel işlev bozukluğuna
sahip olma ihtimallerinin yüzde 19 azaldığı kaydedildi.
D) 2019'da Güney Avustralya Üniversitesi tarafından
55 yaşın üzerinde yaklaşık 5 bin kişiyle yapılan bir
araştırmada günde sadece 10 gram kabuklu yemiş
tüketmenin beyinsel işlevleri iyileştirdiği tespit edilmiş.
Bunamanın en yaygın belirtileri hafıza kaybı,
odaklanma sorunları, günlük rutin işleri yerine
getirmede zorluk, zaman ve yer konusunda kafa
karışıklığı olarak listeleniyor.
-ünsüz
evap O
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
BÖLÜM 11 TEST 02 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz benzeşmesi hem de ünlü daralması vardır? A) Singapur Ulusal Üniversitesinde yapılan araştırmada, 17 bin kişi takip edilerek diyetlerine ve beslenmelerine bağlı olarak bilişsel işlevleri değerlendirildi. B) Yapılan bir araştırmaya göre, 40'lı yaşlarından itibaren haftada iki kez veya daha sık kabuklu yemiş yiyenlerin 60'li yaşlardan sonra hafızayla ilgili sorun yaşama ye-y-en ihtimali azalıyor. C) Araştırmada, haftada bir kez kabuklu yemiş tüketen kişilerin, 60 yaşından sonra beyinsel işlev bozukluğuna sahip olma ihtimallerinin yüzde 19 azaldığı kaydedildi. D) 2019'da Güney Avustralya Üniversitesi tarafından 55 yaşın üzerinde yaklaşık 5 bin kişiyle yapılan bir araştırmada günde sadece 10 gram kabuklu yemiş tüketmenin beyinsel işlevleri iyileştirdiği tespit edilmiş. Bunamanın en yaygın belirtileri hafıza kaybı, odaklanma sorunları, günlük rutin işleri yerine getirmede zorluk, zaman ve yer konusunda kafa karışıklığı olarak listeleniyor. -ünsüz evap O
2.
Orhun Yazıtlarında "Tanrı irade ettiği için "Kut"um olduğu için
kağan oldum." ifadelerini kullanan hükümdar aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
A) Mete Han
B) Bilge Kağan
C) Bumin Kağan
D) Mukan Kağan
E) Tapo Kağan
Tonnal Nancılık
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
2. Orhun Yazıtlarında "Tanrı irade ettiği için "Kut"um olduğu için kağan oldum." ifadelerini kullanan hükümdar aşağıdakiler- den hangisi olabilir? A) Mete Han B) Bilge Kağan C) Bumin Kağan D) Mukan Kağan E) Tapo Kağan Tonnal Nancılık
34.
Gözlerinde aksi bir derin hiçin
Kanadın yayılmış, çırpınmak için
t
Bu kış yolculuk var, diyorsa için
Beni de beraber al anneciğim
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin ör-
neği yoktur?
A) Ulama
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
34. Gözlerinde aksi bir derin hiçin Kanadın yayılmış, çırpınmak için t Bu kış yolculuk var, diyorsa için Beni de beraber al anneciğim Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin ör- neği yoktur? A) Ulama B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması E) Ünsüz yumuşaması
D) Çocukların gelişiminde önemli rol oyna-
Toplumsal huzurun en büyük garantisi ol-
dıkları
duğu
29. Baykuş öteden beri mitoloji, efsane gibi çe-
şitli halk anlatılarına konu olmuş ve ona top-
Türk topluluklarının birçoğunda ve Anadolu
lumlar tarafından farklı anlamlar yüklenmiştir.
coğrafyasında baykuşla ilgili çeşitli inanışlar
vardır. Aydın yöresinde baykuş, kötü haberler
veren, uğursuz bir kuş olarak görülür. Bunun
yanında devlet kuşu olarak algılandığına iliş-
kin kayıtlar da bulunmaktadır kültürümüzde.
Âşık tarzı şiir geleneğinde Seyrani ve Posoflu
Aşık Zülali'nin şiirlerinde baykuş, genellikle
viranelerle birlikte anılmıştır. Baykuş, atasözü
ve deyimlerde de karşımıza çıkıyor. Uğursuz-
luk getirdiğine inanılan kimseleri nitelemek
için "baykuş gibi" deyimi kullanılır örneğin.
Bu parçadan baykuşla ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir?
A) Günümüz toplumları için daha farklı an-
Hamlar ifade ettiği
B) Türk kültüründe hem uğurlu hem de uğur-
suz sayıldığın
C) Türk şirinin bütününde yoksulluğu ve se-
faleti sembolize ettiği
D) Çeşitli halk anlatılarında genellikle talih
kuşu olarak algılandığı
E) Verilen anlamların tarihsel koşullarla kesin
bir ilgisinin bulunmadığı
TYT Deneme Sınavı
final dergisi
değil m
Parça
kendi
gisi c
A) E
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
D) Çocukların gelişiminde önemli rol oyna- Toplumsal huzurun en büyük garantisi ol- dıkları duğu 29. Baykuş öteden beri mitoloji, efsane gibi çe- şitli halk anlatılarına konu olmuş ve ona top- Türk topluluklarının birçoğunda ve Anadolu lumlar tarafından farklı anlamlar yüklenmiştir. coğrafyasında baykuşla ilgili çeşitli inanışlar vardır. Aydın yöresinde baykuş, kötü haberler veren, uğursuz bir kuş olarak görülür. Bunun yanında devlet kuşu olarak algılandığına iliş- kin kayıtlar da bulunmaktadır kültürümüzde. Âşık tarzı şiir geleneğinde Seyrani ve Posoflu Aşık Zülali'nin şiirlerinde baykuş, genellikle viranelerle birlikte anılmıştır. Baykuş, atasözü ve deyimlerde de karşımıza çıkıyor. Uğursuz- luk getirdiğine inanılan kimseleri nitelemek için "baykuş gibi" deyimi kullanılır örneğin. Bu parçadan baykuşla ilgili aşağıdakiler- den hangisine ulaşılabilir? A) Günümüz toplumları için daha farklı an- Hamlar ifade ettiği B) Türk kültüründe hem uğurlu hem de uğur- suz sayıldığın C) Türk şirinin bütününde yoksulluğu ve se- faleti sembolize ettiği D) Çeşitli halk anlatılarında genellikle talih kuşu olarak algılandığı E) Verilen anlamların tarihsel koşullarla kesin bir ilgisinin bulunmadığı TYT Deneme Sınavı final dergisi değil m Parça kendi gisi c A) E
C
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yan-
lışı yapılmıştır?
A) Uzun zamandan beri hayatın, gerçek hayatın,
başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım.
B) Herkes için sıcak geçen bu yaz, çeşitli nedenler-
le benim için daha sıcak geçiyor.
Dışarı çıkarken yanına şunları al; para, pasaport
ve kimlik.
BOzgür değildir korku, sıkıntı ve telaş içinde olan
hiçbir insan.
E) Ben yalnız şunu söylüyorum: İnsan, kafasıyla dü-
şünür; kalbiyle duyar.
bu kitapçık, öğrencilerimizin sınava uyumu amacıyla,
E
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
C 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yan- lışı yapılmıştır? A) Uzun zamandan beri hayatın, gerçek hayatın, başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım. B) Herkes için sıcak geçen bu yaz, çeşitli nedenler- le benim için daha sıcak geçiyor. Dışarı çıkarken yanına şunları al; para, pasaport ve kimlik. BOzgür değildir korku, sıkıntı ve telaş içinde olan hiçbir insan. E) Ben yalnız şunu söylüyorum: İnsan, kafasıyla dü- şünür; kalbiyle duyar. bu kitapçık, öğrencilerimizin sınava uyumu amacıyla, E
8.
Şiir tek misradan ibaret değildir. Şiiri, temsil ettiği estetik
bütünlük sayesinde tanırız. Misraların hikâyesi herhangi bir
anlamı açığa vurduğu için değil, şiirin bir kıvamdan doğdu-
ğunu gösterdiği için önem sahibidir.
Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Şiirin belli bir anlam yoğunluğuna ulaştığını gösterdiği
için misraların hikâyesi önemlidir.
B
Şiir için önemli olan, derin anlamlar içermek ve misra-
dan bağımsız olmaktır.
C) Misralar bir araya gelip belli bir anlam bütünlüğü oluş-
turursa şiir başarılı olur.
D Bir şiir eğer ki bir mısranın gölgesinde kalıyorsa yeterli
seviyeye ulaşmamış demektir.
E) Her ne kadar mısra önemli olsa da asıl önemli olan
şiirin anlamlı bütünlük taşımasıdır.
A
9. Gün olur, alır başımı giderim,
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. dizede iyelik eki almış isim kullanılmıştır.
BYdizede zarf vardır.
dizede birden fazla işaret sifatı kullanılmıştır.
IV. dizede birden fazla isim bulunmaktadır
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
8. Şiir tek misradan ibaret değildir. Şiiri, temsil ettiği estetik bütünlük sayesinde tanırız. Misraların hikâyesi herhangi bir anlamı açığa vurduğu için değil, şiirin bir kıvamdan doğdu- ğunu gösterdiği için önem sahibidir. Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Şiirin belli bir anlam yoğunluğuna ulaştığını gösterdiği için misraların hikâyesi önemlidir. B Şiir için önemli olan, derin anlamlar içermek ve misra- dan bağımsız olmaktır. C) Misralar bir araya gelip belli bir anlam bütünlüğü oluş- turursa şiir başarılı olur. D Bir şiir eğer ki bir mısranın gölgesinde kalıyorsa yeterli seviyeye ulaşmamış demektir. E) Her ne kadar mısra önemli olsa da asıl önemli olan şiirin anlamlı bütünlük taşımasıdır. A 9. Gün olur, alır başımı giderim, Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. dizede iyelik eki almış isim kullanılmıştır. BYdizede zarf vardır. dizede birden fazla işaret sifatı kullanılmıştır. IV. dizede birden fazla isim bulunmaktadır
D.: naranda sözü edilen yaz
Ülkemizde çeşitli bölgelerde görev yapan Türkçe
ve edebiyat öğretmenlerimizin çoğu, bir roman-
daki olayı veya olaylar dizisini baskın gelen öge
sanıyor. Hâlbuki sanatsal ürünlerdeki olayları
insandan soyutlayarak düşünemeyiz çünkü
A) dikkatli bir okur, romanı okurken kendi birikimini
de kullanır
B) herhangi bir olay kişiler tarafından farklı açılardan
değerlendirilebilir
C) her olay, kişilerin eyleme dönüşmüş istekleri, düş-
leri, tutkularıdır
D) okuma beğenisi gelişmemiş, derin düşünemeyen
okurlar yetiştiriyoruz
E) bizim okullarımızda çağdaş metinlere dayalı eleş-
tirel okuma yöntemi uygulanmıyor
- yapılıyor.
a
ar da
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
D.: naranda sözü edilen yaz Ülkemizde çeşitli bölgelerde görev yapan Türkçe ve edebiyat öğretmenlerimizin çoğu, bir roman- daki olayı veya olaylar dizisini baskın gelen öge sanıyor. Hâlbuki sanatsal ürünlerdeki olayları insandan soyutlayarak düşünemeyiz çünkü A) dikkatli bir okur, romanı okurken kendi birikimini de kullanır B) herhangi bir olay kişiler tarafından farklı açılardan değerlendirilebilir C) her olay, kişilerin eyleme dönüşmüş istekleri, düş- leri, tutkularıdır D) okuma beğenisi gelişmemiş, derin düşünemeyen okurlar yetiştiriyoruz E) bizim okullarımızda çağdaş metinlere dayalı eleş- tirel okuma yöntemi uygulanmıyor - yapılıyor. a ar da