Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Soruları

dimci eylemlerden oluşarrege
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uy-
gun bir kullanım vardır?
A) Varsayalım ki bu yıl da sınavı kazanamadın.
B) Senin kimseyi üzmeye hakkın yok.
C) Onun bu işte de başarılı olamayacağını tahmin
etmiştim.
D) Çocuk mağazadan aldığı çantayı zor taşıyabildi.
E) Adam, o kazadan sonra bile yürüyebiliyordu.
17. (1) Emin Özdemir, Türkçenin geliştirilmesi yönün-
de yaptığı çalışmalarla tanınan bir dil bilimcidir.
(II) Özdemir'in son kitabı, yazarın yayımlanmış ya-
zılarından oluşan bir seçki niteliğinde. (III) Dilin Öte
Yakası, dört ayrı bölümden oluşuyor. (IV) Edebiyat
yapıtının dille olan ilişkisi işleniyor yazılarda. (V) Dilin
işlevi ve toplumsal yapıyla bağları masaya yatırılıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede iyelik eki alan bir isim-fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede birden fazla türemiş sözcük vardır.
C) III. cümlenin yüklemi yapım eki almış bir fiildir.
D) IV. cümlede birleşik çekimli fiil vardır.
E) V. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır.
anlaml
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
dimci eylemlerden oluşarrege Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uy- gun bir kullanım vardır? A) Varsayalım ki bu yıl da sınavı kazanamadın. B) Senin kimseyi üzmeye hakkın yok. C) Onun bu işte de başarılı olamayacağını tahmin etmiştim. D) Çocuk mağazadan aldığı çantayı zor taşıyabildi. E) Adam, o kazadan sonra bile yürüyebiliyordu. 17. (1) Emin Özdemir, Türkçenin geliştirilmesi yönün- de yaptığı çalışmalarla tanınan bir dil bilimcidir. (II) Özdemir'in son kitabı, yazarın yayımlanmış ya- zılarından oluşan bir seçki niteliğinde. (III) Dilin Öte Yakası, dört ayrı bölümden oluşuyor. (IV) Edebiyat yapıtının dille olan ilişkisi işleniyor yazılarda. (V) Dilin işlevi ve toplumsal yapıyla bağları masaya yatırılıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede iyelik eki alan bir isim-fiil kullanılmıştır. B) II. cümlede birden fazla türemiş sözcük vardır. C) III. cümlenin yüklemi yapım eki almış bir fiildir. D) IV. cümlede birleşik çekimli fiil vardır. E) V. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır. anlaml
1. Deniz tabanında tortulanma oluşumu
II. Volkanik aktivite sonucu gelişen sismik hare-
ketlilik
III. İklim değişikliği sebebiyle artan kuraklık
IV. Kar erimeleri sonucu toprağın suya doygun
hâle gelmesi
Yukarıdakilerden hangileri kütle hareketlerine yol
açan faktörler arasında gösterilebilir?
I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
10.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
1. Deniz tabanında tortulanma oluşumu II. Volkanik aktivite sonucu gelişen sismik hare- ketlilik III. İklim değişikliği sebebiyle artan kuraklık IV. Kar erimeleri sonucu toprağın suya doygun hâle gelmesi Yukarıdakilerden hangileri kütle hareketlerine yol açan faktörler arasında gösterilebilir? I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 10.
DÖF-7
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Ramazan Bayramı'ndan sonra memlekete gidebileceğim.
B) Yarın Türk Dili Çalıştayı için aynı salonda toplanacağız.
e Yakacık Lisesinde çalıştığı dönemde bu makaleyi yazdı.
Bu eserde Tanzimat Dönemi'ne özgü dil özellikleri vardır.
E) Müzede sergilenen kaplar yontma Taş Devri'nden kalmış.
up!
8. I. Karadeniz kıyısına gizlenmis
11. Aşağıdal
"-de"nin
muştur?
A) Göre
B) Cok
C) Ele
D) Yeth
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
DÖF-7 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Ramazan Bayramı'ndan sonra memlekete gidebileceğim. B) Yarın Türk Dili Çalıştayı için aynı salonda toplanacağız. e Yakacık Lisesinde çalıştığı dönemde bu makaleyi yazdı. Bu eserde Tanzimat Dönemi'ne özgü dil özellikleri vardır. E) Müzede sergilenen kaplar yontma Taş Devri'nden kalmış. up! 8. I. Karadeniz kıyısına gizlenmis 11. Aşağıdal "-de"nin muştur? A) Göre B) Cok C) Ele D) Yeth
2.
Orhun Yazıtlarında "Tanrı irade ettiği için "Kut"um olduğu için
kağan oldum." ifadelerini kullanan hükümdar aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
A) Mete Han
B) Bilge Kağan
C) Bumin Kağan
D) Mukan Kağan
E) Tapo Kağan
Tonnal Nancılık
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
2. Orhun Yazıtlarında "Tanrı irade ettiği için "Kut"um olduğu için kağan oldum." ifadelerini kullanan hükümdar aşağıdakiler- den hangisi olabilir? A) Mete Han B) Bilge Kağan C) Bumin Kağan D) Mukan Kağan E) Tapo Kağan Tonnal Nancılık
34.
Gözlerinde aksi bir derin hiçin
Kanadın yayılmış, çırpınmak için
t
Bu kış yolculuk var, diyorsa için
Beni de beraber al anneciğim
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin ör-
neği yoktur?
A) Ulama
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
34. Gözlerinde aksi bir derin hiçin Kanadın yayılmış, çırpınmak için t Bu kış yolculuk var, diyorsa için Beni de beraber al anneciğim Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin ör- neği yoktur? A) Ulama B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması E) Ünsüz yumuşaması
C
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yan-
lışı yapılmıştır?
A) Uzun zamandan beri hayatın, gerçek hayatın,
başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım.
B) Herkes için sıcak geçen bu yaz, çeşitli nedenler-
le benim için daha sıcak geçiyor.
Dışarı çıkarken yanına şunları al; para, pasaport
ve kimlik.
BOzgür değildir korku, sıkıntı ve telaş içinde olan
hiçbir insan.
E) Ben yalnız şunu söylüyorum: İnsan, kafasıyla dü-
şünür; kalbiyle duyar.
bu kitapçık, öğrencilerimizin sınava uyumu amacıyla,
E
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
C 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yan- lışı yapılmıştır? A) Uzun zamandan beri hayatın, gerçek hayatın, başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım. B) Herkes için sıcak geçen bu yaz, çeşitli nedenler- le benim için daha sıcak geçiyor. Dışarı çıkarken yanına şunları al; para, pasaport ve kimlik. BOzgür değildir korku, sıkıntı ve telaş içinde olan hiçbir insan. E) Ben yalnız şunu söylüyorum: İnsan, kafasıyla dü- şünür; kalbiyle duyar. bu kitapçık, öğrencilerimizin sınava uyumu amacıyla, E
D.: naranda sözü edilen yaz
Ülkemizde çeşitli bölgelerde görev yapan Türkçe
ve edebiyat öğretmenlerimizin çoğu, bir roman-
daki olayı veya olaylar dizisini baskın gelen öge
sanıyor. Hâlbuki sanatsal ürünlerdeki olayları
insandan soyutlayarak düşünemeyiz çünkü
A) dikkatli bir okur, romanı okurken kendi birikimini
de kullanır
B) herhangi bir olay kişiler tarafından farklı açılardan
değerlendirilebilir
C) her olay, kişilerin eyleme dönüşmüş istekleri, düş-
leri, tutkularıdır
D) okuma beğenisi gelişmemiş, derin düşünemeyen
okurlar yetiştiriyoruz
E) bizim okullarımızda çağdaş metinlere dayalı eleş-
tirel okuma yöntemi uygulanmıyor
- yapılıyor.
a
ar da
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
D.: naranda sözü edilen yaz Ülkemizde çeşitli bölgelerde görev yapan Türkçe ve edebiyat öğretmenlerimizin çoğu, bir roman- daki olayı veya olaylar dizisini baskın gelen öge sanıyor. Hâlbuki sanatsal ürünlerdeki olayları insandan soyutlayarak düşünemeyiz çünkü A) dikkatli bir okur, romanı okurken kendi birikimini de kullanır B) herhangi bir olay kişiler tarafından farklı açılardan değerlendirilebilir C) her olay, kişilerin eyleme dönüşmüş istekleri, düş- leri, tutkularıdır D) okuma beğenisi gelişmemiş, derin düşünemeyen okurlar yetiştiriyoruz E) bizim okullarımızda çağdaş metinlere dayalı eleş- tirel okuma yöntemi uygulanmıyor - yapılıyor. a ar da
de
ka
Tr.
ek
1,
7.
Gülten Akın'ın şiirleri, insan sevgisinin derin yansımala-
rıyla doludur. Şair, hayatı ve toplumu olumlu bir bakışla
ele alıyor. Sezai Karakoç'un o muhteşem "Senden umut
kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır." dizesini
hatırlatırcasına insana ve hayata merhametle ve şefkatle
yaklaşıyor. Bunun bir sonucu olarak toplumcu uğrağında
ezilenlerle dayanışma içinde oluyor ve mazlumlar arasın-
da en çok kadın ve çocukların acılarını, yoksulluklarını
dile getiriyor. Şiirinde entelektüelizme karşı bir duruşu,
halka tepeden bakan aydınlara karşı hakiki bir itirazı
öne çıkarıyor. Rauf Mutluay'ın daha 1970'lerde yaptığı
"çoğunlukla açılan sanat üretimi" tarifi, Akın'ın şiirlerinin
hayatı boyunca esas ilkesini oluşturuyor.
Bu parçadan hareketle Gülten Akın'la ilgili olarak
1. İlkelerinden ödün vermeyen bir sanatçıdır.
II. Yaşama pozitif yaklaşan bir sanatçıdır.
V
III. "Toplum için sanat" anlayışıyla hareket eden bir
sanatçıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
D
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
de ka Tr. ek 1, 7. Gülten Akın'ın şiirleri, insan sevgisinin derin yansımala- rıyla doludur. Şair, hayatı ve toplumu olumlu bir bakışla ele alıyor. Sezai Karakoç'un o muhteşem "Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır." dizesini hatırlatırcasına insana ve hayata merhametle ve şefkatle yaklaşıyor. Bunun bir sonucu olarak toplumcu uğrağında ezilenlerle dayanışma içinde oluyor ve mazlumlar arasın- da en çok kadın ve çocukların acılarını, yoksulluklarını dile getiriyor. Şiirinde entelektüelizme karşı bir duruşu, halka tepeden bakan aydınlara karşı hakiki bir itirazı öne çıkarıyor. Rauf Mutluay'ın daha 1970'lerde yaptığı "çoğunlukla açılan sanat üretimi" tarifi, Akın'ın şiirlerinin hayatı boyunca esas ilkesini oluşturuyor. Bu parçadan hareketle Gülten Akın'la ilgili olarak 1. İlkelerinden ödün vermeyen bir sanatçıdır. II. Yaşama pozitif yaklaşan bir sanatçıdır. V III. "Toplum için sanat" anlayışıyla hareket eden bir sanatçıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III D
22.
I. Devlet tiyatrolarında oyunu sahnelenen en genç tiyatro
oyuncusu unvanına sahiptir.
II. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı romanları ile geniş
kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.
III. Pembe Evin Kaderi'nde ve Kaneviçe adlı oyunlarında
kuşaklar arasındaki kopuşu işlemiştir.
IV. Bir Şehnaz Oyun, Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı
Tarihi oyunlarında tarihî konuları eğlenceli bir şekilde
vermiştir.
Numaralı cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki
sanatçılardan hangisine aittir?
A) Orhan Asena
B) Refik Erduran
C) Turan Oflazoğ
D) Güngör Dilmen
(E) Turgut Özakman
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
22. I. Devlet tiyatrolarında oyunu sahnelenen en genç tiyatro oyuncusu unvanına sahiptir. II. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı romanları ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir. III. Pembe Evin Kaderi'nde ve Kaneviçe adlı oyunlarında kuşaklar arasındaki kopuşu işlemiştir. IV. Bir Şehnaz Oyun, Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı Tarihi oyunlarında tarihî konuları eğlenceli bir şekilde vermiştir. Numaralı cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Orhan Asena B) Refik Erduran C) Turan Oflazoğ D) Güngör Dilmen (E) Turgut Özakman
10- Aşağıdakilerden hangisi Servetifünün Dönemi'nin özelliklerinden biri değildir? (5 P.)
A) Fransız edebiyatının örnek alınması B) Sanatlı, imge yüklü dil anlayışı benimsenmesi C) Sanatın sanat için yapılması
D) Nazım ve nesrin üslup bakımından yakınlaştırılması biçimin önünde tutmaları
E) İçeriği
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
10- Aşağıdakilerden hangisi Servetifünün Dönemi'nin özelliklerinden biri değildir? (5 P.) A) Fransız edebiyatının örnek alınması B) Sanatlı, imge yüklü dil anlayışı benimsenmesi C) Sanatın sanat için yapılması D) Nazım ve nesrin üslup bakımından yakınlaştırılması biçimin önünde tutmaları E) İçeriği
bir
ak
sil-
da
y
Müdürlüğü
Tercüme-i Manzume
1.
Şinasi
Tevfik Fikret
Şermin
11.
III.
Piyale
Ahmed Haşim
Akif Bey
IV. Namık Kemal
Kendi Gök Kubbemiz
V.
Cenap Şahabettin
Numaralanmış sanatçı-eser eşleştirmelerinden han-
gisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III D) IV
E) V
19.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
bir ak sil- da y Müdürlüğü Tercüme-i Manzume 1. Şinasi Tevfik Fikret Şermin 11. III. Piyale Ahmed Haşim Akif Bey IV. Namık Kemal Kendi Gök Kubbemiz V. Cenap Şahabettin Numaralanmış sanatçı-eser eşleştirmelerinden han- gisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 19.
14. (1) Akrepler, hayatta kalma becerileriyle nükleer
savaştan bile sağ çıkabilecek hamam böcekleriyle
yarışacak niteliklere sahipler. (II) Yapılan laboratuvar
çalışmalarında -7°C'de 12 saat boyunca kalmalarına,
tamamen donmalarına ve çözülmelerine rağmen
akreplerin %50'sinin hayatta kalmayı başardığı
gözlemlendi. (III) Bazı türlerin iki gün su altında hayatta
kaldıkları tespit edildi. (IV) Bu da yetmezmiş gibi bir yıl
boyunca hiçbir şey yemeden yaşayabildikleri ortaya
çıktı. (V) Bilim insanları, radyasyon toleransları oldukça
yüksek olduğu için akreplerin de olası bir nükleer
savaşta hayatta kalabilecek sert çocuklar olduğuna
inanıyorlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden
hangisinin öge dizilişi "özne-zarf tümleci-dolaylı
tümleç-yüklem" şeklindedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
14. (1) Akrepler, hayatta kalma becerileriyle nükleer savaştan bile sağ çıkabilecek hamam böcekleriyle yarışacak niteliklere sahipler. (II) Yapılan laboratuvar çalışmalarında -7°C'de 12 saat boyunca kalmalarına, tamamen donmalarına ve çözülmelerine rağmen akreplerin %50'sinin hayatta kalmayı başardığı gözlemlendi. (III) Bazı türlerin iki gün su altında hayatta kaldıkları tespit edildi. (IV) Bu da yetmezmiş gibi bir yıl boyunca hiçbir şey yemeden yaşayabildikleri ortaya çıktı. (V) Bilim insanları, radyasyon toleransları oldukça yüksek olduğu için akreplerin de olası bir nükleer savaşta hayatta kalabilecek sert çocuklar olduğuna inanıyorlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi "özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem" şeklindedir? A) I B) II C) III D) IV EV
25-Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişi yönüyle ötekilerden
farklıdır?
A) Bu kitap birbirinden güzel hikayelerle dolu.
B) Onun niçin okula gitmek istemediğini anlıyorum.
C) Belediye başkanı, parkın düzenleneceğini söyledi.
D) Eskiden birçok balık türü vardı burada.
E) Onun doğum gününü kutlamak için hepimiz evdeyiz.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
25-Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişi yönüyle ötekilerden farklıdır? A) Bu kitap birbirinden güzel hikayelerle dolu. B) Onun niçin okula gitmek istemediğini anlıyorum. C) Belediye başkanı, parkın düzenleneceğini söyledi. D) Eskiden birçok balık türü vardı burada. E) Onun doğum gününü kutlamak için hepimiz evdeyiz.
âye
¡
24. Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü.
Yaprak ateş oldu. Kuş da yakut.
Yaprakla kuşun parıltısından
Havzın suyu erguvana döndü.
Ahmet Haşim, bu dörtlükte nesneleri aracısız ve göz
gerçekliğiyle değil, kendisinde bıraktığı etkileriyle ele
almıştır. Varlıkları iç dünyasının süzgecinden geçirip
renklendirerek dizelere dökmüştür.
Bu açıklamaya göre Ahmet Haşim, aşağıdaki
edebî akımların hangisinden etkilenmiştir?
A) Romantizm
B) Realizm
D) Sürrealizm
C) Ekspresyonizm
E) Empresyonizm
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
âye ¡ 24. Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü. Yaprak ateş oldu. Kuş da yakut. Yaprakla kuşun parıltısından Havzın suyu erguvana döndü. Ahmet Haşim, bu dörtlükte nesneleri aracısız ve göz gerçekliğiyle değil, kendisinde bıraktığı etkileriyle ele almıştır. Varlıkları iç dünyasının süzgecinden geçirip renklendirerek dizelere dökmüştür. Bu açıklamaya göre Ahmet Haşim, aşağıdaki edebî akımların hangisinden etkilenmiştir? A) Romantizm B) Realizm D) Sürrealizm C) Ekspresyonizm E) Empresyonizm
5. (1) Sağladığı psikolojik etkiden yola çıkarak kendine
güvenmenin bir yolu olduğu düşünülen dik oturuş, bi-
yolojik olarak da oluşturduğu değişimle kişiyi hedefe
yaklaştırıyor. (II) Yapılan araştırmalar; oturuşu değiş-
tirmenin, liderlik konumuna yükselmede etkili oldu-
ğunu ortaya koydu. (III) Öğrenciler üzerinde yapılan
incelemelerde, gerçekten de oturuş dikleştikçe bazı
hormonlarda değişiklik görüldü. (IV) Omuzların ve çe-
nenin dikleştirilmesi, kolların rahat bırakılması, sırtın
esnetilmesi; vücuttakihormonal değerleri, liderlerde
görülen hormon dengesiyle aynı düzeye taşıdı. (V) Bu
da oturuşun ve vücut dili kullanımının, psikolojik bir
taktik olmanın yanında biyokimyasal bir etki de oluş-
turduğunu gösterdi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, kişi zamiri kullanılmıştır.
B) II. cümlede, yüklem birleşik yapılıdır.
C) III. cümlede, geçişsiz eylem kullanılmıştır.
D) IV. cümlede, edat ve bağlaç kullanılmıştır.
E) V. cümle, sıralı bir cümledir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
5. (1) Sağladığı psikolojik etkiden yola çıkarak kendine güvenmenin bir yolu olduğu düşünülen dik oturuş, bi- yolojik olarak da oluşturduğu değişimle kişiyi hedefe yaklaştırıyor. (II) Yapılan araştırmalar; oturuşu değiş- tirmenin, liderlik konumuna yükselmede etkili oldu- ğunu ortaya koydu. (III) Öğrenciler üzerinde yapılan incelemelerde, gerçekten de oturuş dikleştikçe bazı hormonlarda değişiklik görüldü. (IV) Omuzların ve çe- nenin dikleştirilmesi, kolların rahat bırakılması, sırtın esnetilmesi; vücuttakihormonal değerleri, liderlerde görülen hormon dengesiyle aynı düzeye taşıdı. (V) Bu da oturuşun ve vücut dili kullanımının, psikolojik bir taktik olmanın yanında biyokimyasal bir etki de oluş- turduğunu gösterdi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, kişi zamiri kullanılmıştır. B) II. cümlede, yüklem birleşik yapılıdır. C) III. cümlede, geçişsiz eylem kullanılmıştır. D) IV. cümlede, edat ve bağlaç kullanılmıştır. E) V. cümle, sıralı bir cümledir.
6.
Aşağıda yer alan şekilde bir dağın kalıcı kar ve bitki örtüsü
sınırı gösterilmiştir.
Orman üst sınırı
Orman üst sınırı
Yalnızca şekle bakılarak dağın aşağıdaki
özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?
A) Enlem derecesi
Bulunduğu yarımküre
KUZEY
up
GUNEY
B) Kar yağışı sınırı
D) Etkili olan rüzgâr
E) İklim tipi ve özelliği
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
6. Aşağıda yer alan şekilde bir dağın kalıcı kar ve bitki örtüsü sınırı gösterilmiştir. Orman üst sınırı Orman üst sınırı Yalnızca şekle bakılarak dağın aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? A) Enlem derecesi Bulunduğu yarımküre KUZEY up GUNEY B) Kar yağışı sınırı D) Etkili olan rüzgâr E) İklim tipi ve özelliği