Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5 18. Düşünme, kavramlar aracılığıyla gerçekleşir. Kavramlar, her türlü var olanın bilinmesini sağlayan yapılardır. Söz gelimi "

5
18. Düşünme, kavramlar aracılığıyla gerçekleşir. Kavramlar, her türlü var
olanın bilinmesini sağlayan yapılardır. Söz gelimi "kuş" kavramı tüm
kuşları içine alan ve kuşların genel özellikleriyle ilgili bilgi veren bir
kavramdır. Bu durumda kavramın tüm ö

5 18. Düşünme, kavramlar aracılığıyla gerçekleşir. Kavramlar, her türlü var olanın bilinmesini sağlayan yapılardır. Söz gelimi "kuş" kavramı tüm kuşları içine alan ve kuşların genel özellikleriyle ilgili bilgi veren bir kavramdır. Bu durumda kavramın tüm örneklerinde ortak olan özel- likler hakkında bilgi elde ederiz. Eğer sizin zihninizde "kuş" kavramı yoksa uzaktan gelenin bir kuş olduğunu tanıyamaz ve bilemezsiniz. Bu durumda, bilmeyi sağlayan yapılar kavramlardır. Kavramlar, dış dünya ve dil arasındaki aracılardır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak 1. Tanımlama yapılmıştır. II. Öyküleyici anlatım vardır. III. Örneklemeden yararlanılmıştır. IV. Sayısal verilere bavurulmuştur. V. Ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) I ve fl B) II ve III D) I, III ve V l ve v C) I ve IV E II, IV ve V Diğer Sayfaya Geçiniz.